مشاوره روانشناسي بي خوابي مشاوره روانشناسي بي خوابي .

مشاوره روانشناسي بي خوابي

درمان وسواس | وسواس درمان قطعي دارد؟

5 / 5 ( 1 امتياز )

شايد شنيده شيد كه مان وسواس فكري و عملي امري غير ممكن است و يا اين كه به صورت كامل مان نخواهد شد و از اين قبيل صحبت ها. اما خب يد بدانيد كه اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد بلكه حقيقت اين است كه وسواس يك بيماري مان طولاني مدت است و براي اين كه بتوانيد انواع مختلف اين بيماري را مان كنيد يد مو به مو و دقت تمامي دستورالعمل ها را دنل كنيد.

قبل از هر چيز يد بدانيد اولين قدم مشاوره وسواس براي شروع مان تشخيص ست است. شايد واقعا شما مبتلا به وسواس فكري و عملي نشيد و نوع ديگري از وسواس كه بسيار به وسواس فكري و عملي شبيه است دچار شده شيد. بنابراين اولين قدم براي يك مان موثر، تشخيص ست است.

اين مقاله ما مرحله به مرحله شما را انواع مان هاي اين بيماري آشنا مي كنيم.

روان ماني براي وسواس فكري و عملي

‍خب ابتدا از همه اين جا براين روش هاي مختلف روان ماني وسواس فكري و عملي را توضيح مي دهيم. به طور عمده اين روش ها به دو دسته: مان شناختي- رفري( CBT) و قرار گرفتن معرض و جلوگيري از پاسخ( ERP) تقسيم مي شوند. اين مان ها توجه به سطح بيماري و علايم آن مورد استفاده قرار مي گيرند.

جالب است بدانيد بيماراني كه هر دوي اين روش ها به كار گرفته شده است حدود 60 صد از ميزان تكرار رفرهاي وسواسي كاسته شده است.

مان شناختي- رفري( CBT)

براي اكثر مبتلايان به وسواس فكري و عملي روش ماني شناختي- رفري( CBT) به كار گرفته مي شود. اين روش مان يكي از گسترده ترين روش هاي ماني است كه علاوه بر وسواس فكري و عملي براي ساير وسواس ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. البته دقت داشته شيد اين كه اين روش يكي از گسترده ترين روش هاي ماني براي اين وسواس مي شد اما روش ساده اي نيست و حتما نياز است حضور يك متخصص انجام شود.

بيشتر بخوانيد:

وسواس پاكيزگي و نجسي

اختلال وسواس موكني

راه هاي مان وسواس شستشو

مان شناختي- رفري بسيار موثر است ولي مشكل آن اين است كه بسيار هزينه بر است. زيرا اگر نخواهيد به بيمارسن برويد، يد كار خود را يك متخصص مانگر منزلن انجام دهيد كه هزينه آن بسيار زياد است زيرا براي مان كامل يد مدت زمان زيادي تحت مان شيد. اخيرا براي كاهش هزينه ها كلينيك ها و بيمارسن ها طرحي تحت عنوان مان دسته جمعي وسواس فكري و عملي را عملياتي كرده اند. بر اساس اين طرح چند نفر كه از اين نوع وسواس رنج مي برند مي توانند يك كلاس تشكيل دهند و فقط از يك مانگر استفاده كنند. بدين ترتيب هزينه تمام شده براي هر فرد بسيار كمتر از تمرين خصوصي خواهد بود. علاوه بر مسائل مادي دانشمندان كشف كرده اند كه كار كردن به روش هاي گروهي مي تواند بسيار موثرتر از تحت مان قرار گرفتن به صورت فردي شد.

و نهايت يد بدانيد كه روش ماني شناختي- ماني اكثر موارد دفتر شخص مانگر به صورت هفتگي برگزار مي شود و شما يد آموخته هاي خود را طول هفته منزل تمرين كنيد. البته موارد حاد تر اين بيماري توجه به تشخيص پزشك مي تواند تعداد جلسات هفتگي بيشتر شود.

چگونه مان شناختي- رفري عث مان وسواس فكري و عملي مي شود؟

اول از همه يد بدانيد اساس كار اين روش تمركز بر روي افكار منفي مي شد. يعني اين كه سعي مي كند افكار منفي شما را افكار مثبت جايگزين كند. گاهي اوقات ممكن است يك سري از افكار كه شايد براي اكثر افراد اهميت خاصي نداشته شد براي شما بسيار مهم شود و ذهن شما را براي مدت ها گير كند. بگذاريد يك مثال اين موضوع را براي شما روشن كنم:

فرض كنيد دوست شما بدون اين كه توجهي به شما بكند از كنار شما بگذرد، شما ممكن است خود فكر بكنيد:

« اوه! حسين از من دلخور است يا من مشكل دارد به همين دليل به من سلام نكرد»

و اين موضوع به ناگهان بسيار پررنگ و اهميت جلوه كند. اين جا است كه متخصص روان ماني به شما مي آموزد كه اين فكر منفي را ايده هاي مثبت جايگزين كنيد. به عنوان مثال موقعيت لا شما مي توانيد به اين موضوع فكر كنيد كه:

« شايد چيزي ذهن حسين را گير كرده است و من نمي دانم چيست».

انجام دادن همين كار قدم بسيار بزرگي به سوي مان وسواس فكري است. مان وسواس فكري بسيار اهميت دارد زيرا همين افكار مي تواند رفر شما اطرافيان بسيار ثير گذار شد و شما به شكل بدي به آن ها واكنش نشان بدهيد صورتي كه ممكن است اصلا مسئله خاصي اتفاق نيفده شد. مرحله پيشرفته تر اين بيماري شخص متوجه غيرعادي بودن تفكرات خود مي شود و همين موضوع عث مي شود كه بت چنين افكاري خود را سرزنش كند كه اين صورت يد سريعا براي آغاز روند ماني خود يك مانگر صحبت كند.

روش ماني حساسيت زدايي منظم( ERP)

قرار گرقتن معرض و جلوگيري از پاسخ( ERP) به نحواي زير شاخه مان شناختي- رفري محسوب مي شود اما چون از اهميت لايي برخوردار است به صورت يك روش جداگانه نظر گرفته مي شود.

اين روش مانگر سعي مي كند كه افراد داراي وسواس را شرايطي قرار بدهد كه صورت معمول وسواس اين افراد عود مي كند و عث افزايش اضطراب و استرس اين افراد مي شود. شرايط توجه به سطح بيماري افراد نظر گرفته مي شود. نكته بسيار مهمي كه مانگريد حتما آن را رعايت كند اين است كه وقتي كه خود بيمار تمايل به انجام كاري نداشته شد نيد او را مجبور به واكنش كند.

چگونه روش قرار گرفتن معرض و جلوگيري از پاسخ( ERP) عث مان وسواس فكري و عملي مي شود؟

  • اولين قدم اين مان اين است شما تمامي شرايطي كه عث ايجاد استرس شما مي شوند را به طور كامل براي مانگر خود توصيف كنيد.

بعد از آن مانگر كمك شما مواردي را كه براي او شرح داده ايد اولويت بندي مي كند. رتبه اول موردي كه كمتر شما را اذيت مي كند و مورد آخر موردي كه عث مي شود شما از ترس و اضطراب سكته كنيد!

  • مرحله بعد مانگر از شما مي خواهد كه آسان ترين آن ها شروع كنيد، يعني يد معرض آن ترس قرار بگيريد. بگذاريد يك مثال براي شما توضيح بدهم.

فرض كنيد كه از آلوده شدن توسط ميكروب ها مكان هاي عمومي ترس داريد. اين موقع مانگرشما يك تمرين را نظر مي گيرد كه يد به صورت موفقيت آميز آن را پشت سر بگذاريد.

براي مثال اين جا تمرين شما اين است كه به يك دستگيره يك مكان عمومي دست بزنيد. اين جا شما مرحله اول يعني قرار گرفتن معرض را پشت سر گذاشته ايد. حال نوبت آن مي رسد كه جلوگيري از پاسخ را انجام دهيد. اگر معمولا پاسخ شما اين بوده است كه پس از تماس دستگيره به سرعت دست خود را بشوييد، اين جا مانگر از شما مي خواهد كه قبل از شستن دست هاين مدتي را صبر كنيد. شما يد اين تمرين را رها و رها تكرار كنيد و هر ر كه اين كار را انجام مي دهيد مانگره از شما مي خواهد زمان بيشتري را صبر كنيد. طي انجام دادن مكرر اين تمرين شما ياد مي گيريد كه چگونه احساس خود را نسبت به اين جور موارد كنترل كنيد.

ثير مان حساسيت زدايي منظم

شايد عجيب به نظر برسد كه اين روش چگونه موثر است اما جالب است بدانيد به خير انداختن واكنش معمول خود مغز ياد مي گيرد كه اين شرايط براي شما خطرناك نيست و اگر عكس العمل هميشگي را نشان ندهيد ز هم هيچ گونه مشكلي پيش نخواهد آمد. بگذاريد براي ملموس تر شدن اين موضوع براين مثالي بزنم.

فرض كنيد كه به يكره استخر آب سرد شيرجه زده ايد ابتدا ممكن است بسيار سردن شود و شروع به لرزيدن كنيد اما همين كه كمي مي گذرد شرايط براي شما طبيعي خواهد شد. به مرور زمان شدت علايمن كم تر و كم تر خواهد شد جايي كه اصلا به آن ها اهميت ندهيد. اين صورت مانگر بر روي اعتماد به نفس شما كار مي كند از عدم زگشت به شرايط قبل اطمينان حاصل كند.

روش ماني تصوير سازي ذهني( IE)

گاهي اوقات ممكن است شخص تحت مان بسيار مضطرب شد و يا شرايط براي انجام دادن برخي امور مناسب نشد بنابراين مانگره گر تصميم مي گيرد از روش هاي مبتني بر ذهن و تخيل براي مان استفاده كند. اين روش شرايطي را به وجود مي آورد كه براي شخص استرس زا است بنابراين از شخص مي خواهد رفر خودش را اين موقعيت شرح دهد. اوايل شخص بيمار سطح اضطراب لايي دارد حتي تفكر كردن مورد آن موقعيت ولي پس از مدتي مي آموزد تفكرات خود را كنترل كند سطح استرس او به مراتب كمتر مي شود. اين روش بيشتر مان وسواس فكري كار برد دارد. البته دقت داشته شيد اين روش به ميزان حالت حقيقي آن موثر نيست.

تمرين معكوس كردن عادت ها

از اين روش بيشتر براي مان تيك هاي ناشي از وسواس فكري و عملي استفاده مي شود. ابتدا مانگر قرار دادن شخص معرض موقعيت هايي كه استرس زا هستند به دقت رفر شخص را زير نظر مي گيرد بتواند تيك هاي او را شناسايي كند. اين امر حد زيادي به همكاري خود شخص بستگي دارد زيرا برخي از تيك ها به راحتي قابل تشخيص نيستند. پس از شناسايي تيك، مانگر بسيار دقت نحوه بروز تيك را آناليز مي كند، او مي خواهد بداند تيك چه موقعيت هايي و به چه شكل بروز مي كند. پس از بررسي كامل اين موضوعات مانگر دو موضع برابر آن مي گيرد:

مراحل مان وسواس عملي

  1. سعي مي كند به شخص بيمار بياموزد كه به طريقي از بروز تيك جلوگيري كند.

به طور مثال اگر شخص عادت داشته شد به موقع اضطراب لب خود را بخورد، اين جور مواقع مانگر مي گويد شخص سفت كردن عضلات دور لب و دهان خود مانع از انجام اين تيك شود. وقتي شخص اين كار مانع از انجام تيك بشود طي مدت زمان طولاني اين تيك از بين خواهد رفت.

  1. روش دوم اين است كه معكوس اين تيك انجام شود.

شايد احمقانه به نظر برسد ولي برخي از انواع وسواس فكري و عملي موثرترين روش است. به عنوان مثال وسواس تقارن كه يكي از انواع وسواس فكري عملي است شايد شخص بيمار عادت داشته شد هميشه ليوان را دست راست بلند كند و روي اين موضوع بسيار حساس شد اما اين جا مانگره گر از او مي خواد از اين پس اين كار را دست مخالف انجام دهد. همين موضوع عث مي شود شخص ديگر به اين كه كدام دست ليوار را بلند مي كند اهميت ندهد.

همانطور كه واضح است بر خلاف تصوير سازي ذهني اين روش بيشتر مان وسواس عملي موثر است.

دقت داشته شيد كه انواع روش هاي روان ماني براي مان وسواس بسيار روش هاي وقت گيري هستند و نمي توان همه ي آن ها را حضور مانگره گر انجام داد . به همين دليل نياز است تمرينات خانه نيز به صورت جدي پيگيري شوند.

دارو ماني براي وسواس

متخصصين معمولا كمتر از دارو ماني براي مان وسواس فكري و عملي استفاده مي كنند زيرا دارو ها عوارض زيادي دارند و بسيار سالم تر است از روش هاي رواني براي مان اين بيماري استفاده شود، اما اين حال گاهي اوقات مان هاي دارويي نيازمند است يا به صورت مستقل يا همراه روش هاي روان ماني استفاده شوند.

وسواس فكري و عملي داروي به خصوصي ندارد و بيشتر مان هاي دارويي مربوط به اين بيماري از داروهاي ديگر بيماري ها استفاده مي شود. به عنوان مثال داروهاي ضد افسردگي يكي از رايج ترين دارو هايي است كه تجويز مي شوند.

يكي از رايج ترين مان هاي دارويي كه توسط سازمان غذا و دارو( FDA) ييد شده است، استفاده از سروتونين ها مي شد. سروتونين ها داروهايي هستند كه براي مان افسردگي استفاده مي شوند و معمولا اگر متخصص بخواهد براي فرد مبتلا به وسواس فكري و عملي دارويي تجويز كند ابتدا به سراغ سروتونين ها مي رود.

علاوه بر سروتونين ها كه خاصيت ضد افسردگي دارند مان موثر ديگر استفاده از داروهاي ضد اضطراب مي شد. گاهي اوقات ممكن است علايم وسواس شخص بيشتر منجر به اضطراب او سطوح مختلف شود اين هنگام متخصص داروهايي تجويز مي كند كه اضطراب شخص را كاهش دهد.

بعضي از موارد ممكن است استفاده از يك دارو موثر نشد و نتيجه مطلوب ما بدست نيايد، اين جور مواقع از دو يا چند دارو به طور همزمان استفاده مي شود. تحقيقات نشان داده است اين كار بسيار موثر است مخصوصا كساني كه روش هاي اسندارد بر روي آن ها ثير چنداني ندارد.

خدمات مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مان وسواس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Obsessive-compulsive disorder (OCD) – Diagnosis and …

براي مشاوره زمينه مان وسواس | وسواس مان قطعي دارد؟

از مشاورين مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه از

09353000102 تماس بگيريد

? صبح ?? شب

حتي ايام تعطيل

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۳۵:۵۸ توسط:مشاور تلفني موضوع: نظرات (0)

درمان وسواس | وسواس درمان قطعي دارد؟

5 / 5 ( 1 امتياز )

شايد شنيده شيد كه مان وسواس فكري و عملي امري غير ممكن است و يا اين كه به صورت كامل مان نخواهد شد و از اين قبيل صحبت ها. اما خب يد بدانيد كه اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد بلكه حقيقت اين است كه وسواس يك بيماري مان طولاني مدت است و براي اين كه بتوانيد انواع مختلف اين بيماري را مان كنيد يد مو به مو و دقت تمامي دستورالعمل ها را دنل كنيد.

قبل از هر چيز يد بدانيد اولين قدم مشاوره وسواس براي شروع مان تشخيص ست است. شايد واقعا شما مبتلا به وسواس فكري و عملي نشيد و نوع ديگري از وسواس كه بسيار به وسواس فكري و عملي شبيه است دچار شده شيد. بنابراين اولين قدم براي يك مان موثر، تشخيص ست است.

اين مقاله ما مرحله به مرحله شما را انواع مان هاي اين بيماري آشنا مي كنيم.

روان ماني براي وسواس فكري و عملي

‍خب ابتدا از همه اين جا براين روش هاي مختلف روان ماني وسواس فكري و عملي را توضيح مي دهيم. به طور عمده اين روش ها به دو دسته: مان شناختي- رفري( CBT) و قرار گرفتن معرض و جلوگيري از پاسخ( ERP) تقسيم مي شوند. اين مان ها توجه به سطح بيماري و علايم آن مورد استفاده قرار مي گيرند.

جالب است بدانيد بيماراني كه هر دوي اين روش ها به كار گرفته شده است حدود 60 صد از ميزان تكرار رفرهاي وسواسي كاسته شده است.

مان شناختي- رفري( CBT)

براي اكثر مبتلايان به وسواس فكري و عملي روش ماني شناختي- رفري( CBT) به كار گرفته مي شود. اين روش مان يكي از گسترده ترين روش هاي ماني است كه علاوه بر وسواس فكري و عملي براي ساير وسواس ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. البته دقت داشته شيد اين كه اين روش يكي از گسترده ترين روش هاي ماني براي اين وسواس مي شد اما روش ساده اي نيست و حتما نياز است حضور يك متخصص انجام شود.

بيشتر بخوانيد:

وسواس پاكيزگي و نجسي

اختلال وسواس موكني

راه هاي مان وسواس شستشو

مان شناختي- رفري بسيار موثر است ولي مشكل آن اين است كه بسيار هزينه بر است. زيرا اگر نخواهيد به بيمارسن برويد، يد كار خود را يك متخصص مانگر منزلن انجام دهيد كه هزينه آن بسيار زياد است زيرا براي مان كامل يد مدت زمان زيادي تحت مان شيد. اخيرا براي كاهش هزينه ها كلينيك ها و بيمارسن ها طرحي تحت عنوان مان دسته جمعي وسواس فكري و عملي را عملياتي كرده اند. بر اساس اين طرح چند نفر كه از اين نوع وسواس رنج مي برند مي توانند يك كلاس تشكيل دهند و فقط از يك مانگر استفاده كنند. بدين ترتيب هزينه تمام شده براي هر فرد بسيار كمتر از تمرين خصوصي خواهد بود. علاوه بر مسائل مادي دانشمندان كشف كرده اند كه كار كردن به روش هاي گروهي مي تواند بسيار موثرتر از تحت مان قرار گرفتن به صورت فردي شد.

و نهايت يد بدانيد كه روش ماني شناختي- ماني اكثر موارد دفتر شخص مانگر به صورت هفتگي برگزار مي شود و شما يد آموخته هاي خود را طول هفته منزل تمرين كنيد. البته موارد حاد تر اين بيماري توجه به تشخيص پزشك مي تواند تعداد جلسات هفتگي بيشتر شود.

چگونه مان شناختي- رفري عث مان وسواس فكري و عملي مي شود؟

اول از همه يد بدانيد اساس كار اين روش تمركز بر روي افكار منفي مي شد. يعني اين كه سعي مي كند افكار منفي شما را افكار مثبت جايگزين كند. گاهي اوقات ممكن است يك سري از افكار كه شايد براي اكثر افراد اهميت خاصي نداشته شد براي شما بسيار مهم شود و ذهن شما را براي مدت ها گير كند. بگذاريد يك مثال اين موضوع را براي شما روشن كنم:

فرض كنيد دوست شما بدون اين كه توجهي به شما بكند از كنار شما بگذرد، شما ممكن است خود فكر بكنيد:

« اوه! حسين از من دلخور است يا من مشكل دارد به همين دليل به من سلام نكرد»

و اين موضوع به ناگهان بسيار پررنگ و اهميت جلوه كند. اين جا است كه متخصص روان ماني به شما مي آموزد كه اين فكر منفي را ايده هاي مثبت جايگزين كنيد. به عنوان مثال موقعيت لا شما مي توانيد به اين موضوع فكر كنيد كه:

« شايد چيزي ذهن حسين را گير كرده است و من نمي دانم چيست».

انجام دادن همين كار قدم بسيار بزرگي به سوي مان وسواس فكري است. مان وسواس فكري بسيار اهميت دارد زيرا همين افكار مي تواند رفر شما اطرافيان بسيار ثير گذار شد و شما به شكل بدي به آن ها واكنش نشان بدهيد صورتي كه ممكن است اصلا مسئله خاصي اتفاق نيفده شد. مرحله پيشرفته تر اين بيماري شخص متوجه غيرعادي بودن تفكرات خود مي شود و همين موضوع عث مي شود كه بت چنين افكاري خود را سرزنش كند كه اين صورت يد سريعا براي آغاز روند ماني خود يك مانگر صحبت كند.

روش ماني حساسيت زدايي منظم( ERP)

قرار گرقتن معرض و جلوگيري از پاسخ( ERP) به نحواي زير شاخه مان شناختي- رفري محسوب مي شود اما چون از اهميت لايي برخوردار است به صورت يك روش جداگانه نظر گرفته مي شود.

اين روش مانگر سعي مي كند كه افراد داراي وسواس را شرايطي قرار بدهد كه صورت معمول وسواس اين افراد عود مي كند و عث افزايش اضطراب و استرس اين افراد مي شود. شرايط توجه به سطح بيماري افراد نظر گرفته مي شود. نكته بسيار مهمي كه مانگريد حتما آن را رعايت كند اين است كه وقتي كه خود بيمار تمايل به انجام كاري نداشته شد نيد او را مجبور به واكنش كند.

چگونه روش قرار گرفتن معرض و جلوگيري از پاسخ( ERP) عث مان وسواس فكري و عملي مي شود؟

  • اولين قدم اين مان اين است شما تمامي شرايطي كه عث ايجاد استرس شما مي شوند را به طور كامل براي مانگر خود توصيف كنيد.

بعد از آن مانگر كمك شما مواردي را كه براي او شرح داده ايد اولويت بندي مي كند. رتبه اول موردي كه كمتر شما را اذيت مي كند و مورد آخر موردي كه عث مي شود شما از ترس و اضطراب سكته كنيد!

  • مرحله بعد مانگر از شما مي خواهد كه آسان ترين آن ها شروع كنيد، يعني يد معرض آن ترس قرار بگيريد. بگذاريد يك مثال براي شما توضيح بدهم.

فرض كنيد كه از آلوده شدن توسط ميكروب ها مكان هاي عمومي ترس داريد. اين موقع مانگرشما يك تمرين را نظر مي گيرد كه يد به صورت موفقيت آميز آن را پشت سر بگذاريد.

براي مثال اين جا تمرين شما اين است كه به يك دستگيره يك مكان عمومي دست بزنيد. اين جا شما مرحله اول يعني قرار گرفتن معرض را پشت سر گذاشته ايد. حال نوبت آن مي رسد كه جلوگيري از پاسخ را انجام دهيد. اگر معمولا پاسخ شما اين بوده است كه پس از تماس دستگيره به سرعت دست خود را بشوييد، اين جا مانگر از شما مي خواهد كه قبل از شستن دست هاين مدتي را صبر كنيد. شما يد اين تمرين را رها و رها تكرار كنيد و هر ر كه اين كار را انجام مي دهيد مانگره از شما مي خواهد زمان بيشتري را صبر كنيد. طي انجام دادن مكرر اين تمرين شما ياد مي گيريد كه چگونه احساس خود را نسبت به اين جور موارد كنترل كنيد.

ثير مان حساسيت زدايي منظم

شايد عجيب به نظر برسد كه اين روش چگونه موثر است اما جالب است بدانيد به خير انداختن واكنش معمول خود مغز ياد مي گيرد كه اين شرايط براي شما خطرناك نيست و اگر عكس العمل هميشگي را نشان ندهيد ز هم هيچ گونه مشكلي پيش نخواهد آمد. بگذاريد براي ملموس تر شدن اين موضوع براين مثالي بزنم.

فرض كنيد كه به يكره استخر آب سرد شيرجه زده ايد ابتدا ممكن است بسيار سردن شود و شروع به لرزيدن كنيد اما همين كه كمي مي گذرد شرايط براي شما طبيعي خواهد شد. به مرور زمان شدت علايمن كم تر و كم تر خواهد شد جايي كه اصلا به آن ها اهميت ندهيد. اين صورت مانگر بر روي اعتماد به نفس شما كار مي كند از عدم زگشت به شرايط قبل اطمينان حاصل كند.

روش ماني تصوير سازي ذهني( IE)

گاهي اوقات ممكن است شخص تحت مان بسيار مضطرب شد و يا شرايط براي انجام دادن برخي امور مناسب نشد بنابراين مانگره گر تصميم مي گيرد از روش هاي مبتني بر ذهن و تخيل براي مان استفاده كند. اين روش شرايطي را به وجود مي آورد كه براي شخص استرس زا است بنابراين از شخص مي خواهد رفر خودش را اين موقعيت شرح دهد. اوايل شخص بيمار سطح اضطراب لايي دارد حتي تفكر كردن مورد آن موقعيت ولي پس از مدتي مي آموزد تفكرات خود را كنترل كند سطح استرس او به مراتب كمتر مي شود. اين روش بيشتر مان وسواس فكري كار برد دارد. البته دقت داشته شيد اين روش به ميزان حالت حقيقي آن موثر نيست.

تمرين معكوس كردن عادت ها

از اين روش بيشتر براي مان تيك هاي ناشي از وسواس فكري و عملي استفاده مي شود. ابتدا مانگر قرار دادن شخص معرض موقعيت هايي كه استرس زا هستند به دقت رفر شخص را زير نظر مي گيرد بتواند تيك هاي او را شناسايي كند. اين امر حد زيادي به همكاري خود شخص بستگي دارد زيرا برخي از تيك ها به راحتي قابل تشخيص نيستند. پس از شناسايي تيك، مانگر بسيار دقت نحوه بروز تيك را آناليز مي كند، او مي خواهد بداند تيك چه موقعيت هايي و به چه شكل بروز مي كند. پس از بررسي كامل اين موضوعات مانگر دو موضع برابر آن مي گيرد:

مراحل مان وسواس عملي

  1. سعي مي كند به شخص بيمار بياموزد كه به طريقي از بروز تيك جلوگيري كند.

به طور مثال اگر شخص عادت داشته شد به موقع اضطراب لب خود را بخورد، اين جور مواقع مانگر مي گويد شخص سفت كردن عضلات دور لب و دهان خود مانع از انجام اين تيك شود. وقتي شخص اين كار مانع از انجام تيك بشود طي مدت زمان طولاني اين تيك از بين خواهد رفت.

  1. روش دوم اين است كه معكوس اين تيك انجام شود.

شايد احمقانه به نظر برسد ولي برخي از انواع وسواس فكري و عملي موثرترين روش است. به عنوان مثال وسواس تقارن كه يكي از انواع وسواس فكري عملي است شايد شخص بيمار عادت داشته شد هميشه ليوان را دست راست بلند كند و روي اين موضوع بسيار حساس شد اما اين جا مانگره گر از او مي خواد از اين پس اين كار را دست مخالف انجام دهد. همين موضوع عث مي شود شخص ديگر به اين كه كدام دست ليوار را بلند مي كند اهميت ندهد.

همانطور كه واضح است بر خلاف تصوير سازي ذهني اين روش بيشتر مان وسواس عملي موثر است.

دقت داشته شيد كه انواع روش هاي روان ماني براي مان وسواس بسيار روش هاي وقت گيري هستند و نمي توان همه ي آن ها را حضور مانگره گر انجام داد . به همين دليل نياز است تمرينات خانه نيز به صورت جدي پيگيري شوند.

دارو ماني براي وسواس

متخصصين معمولا كمتر از دارو ماني براي مان وسواس فكري و عملي استفاده مي كنند زيرا دارو ها عوارض زيادي دارند و بسيار سالم تر است از روش هاي رواني براي مان اين بيماري استفاده شود، اما اين حال گاهي اوقات مان هاي دارويي نيازمند است يا به صورت مستقل يا همراه روش هاي روان ماني استفاده شوند.

وسواس فكري و عملي داروي به خصوصي ندارد و بيشتر مان هاي دارويي مربوط به اين بيماري از داروهاي ديگر بيماري ها استفاده مي شود. به عنوان مثال داروهاي ضد افسردگي يكي از رايج ترين دارو هايي است كه تجويز مي شوند.

يكي از رايج ترين مان هاي دارويي كه توسط سازمان غذا و دارو( FDA) ييد شده است، استفاده از سروتونين ها مي شد. سروتونين ها داروهايي هستند كه براي مان افسردگي استفاده مي شوند و معمولا اگر متخصص بخواهد براي فرد مبتلا به وسواس فكري و عملي دارويي تجويز كند ابتدا به سراغ سروتونين ها مي رود.

علاوه بر سروتونين ها كه خاصيت ضد افسردگي دارند مان موثر ديگر استفاده از داروهاي ضد اضطراب مي شد. گاهي اوقات ممكن است علايم وسواس شخص بيشتر منجر به اضطراب او سطوح مختلف شود اين هنگام متخصص داروهايي تجويز مي كند كه اضطراب شخص را كاهش دهد.

بعضي از موارد ممكن است استفاده از يك دارو موثر نشد و نتيجه مطلوب ما بدست نيايد، اين جور مواقع از دو يا چند دارو به طور همزمان استفاده مي شود. تحقيقات نشان داده است اين كار بسيار موثر است مخصوصا كساني كه روش هاي اسندارد بر روي آن ها ثير چنداني ندارد.

خدمات مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مان وسواس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Obsessive-compulsive disorder (OCD) – Diagnosis and …

براي مشاوره زمينه مان وسواس | وسواس مان قطعي دارد؟

از مشاورين مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه از

09353000102 تماس بگيريد

? صبح ?? شب

حتي ايام تعطيل

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ مرداد ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۵۳:۴۱ توسط:مشاور تلفني موضوع: نظرات (0)