مشاوره روانشناسی بی خوابی مشاوره روانشناسی بی خوابی .

مشاوره روانشناسی بی خوابی

با ۱۰ راهکار مدیریت استرس اجتماعی آشنا شوید

5 / 5 ( 1 vote )

استرس اجتماعی اختلال است؟

استرس اجتماعی همان اضطراب بودن جمع ( social anxiety) میشد و هم چون سایر مشکلات حوزه روان بد کاری حوزه های شغلی، تحصیلی، روابط بین فردی برای فرد مبتلا به استرس اجتماعی همراه میشد که مراجعه به مشاوره خانواده قابل شناسایی است. استرس، واکنش های ناگهانی است که مواجه شرایط بیرونی از فرد سر میزند. حال اگر فرد حضور جمع و حین انجام کاری گروه به علائم اضطرابی دست پیدا کند میگوئیم که فرد به اضطراب اجتماعی گرفر شده است. این اختلال، فرد مبتلا از ارزیابی منفی و مورد بررسی واقع شدن توسط دیگران نگران و دستپاچه هستند. واقع استرس آن ها ریشه نگرش های منفی به توانایی های خود، ترس از دیده شدن جمع و مورد محاکمه واقع شدن دارد.

فرد مبتلا به SA، تمام تلاش و سعی اش بر این است حتی الامکان خود را از حضور جمع و مواجه شدن انتقادات و سرزنش و دیدگاه های دیگران امان نگه دارد و حتی از مراجعه به مشاوره روانشناسی اجتناب مینماید و به روش های خود مانی چون، گرایش به مصرف مواد مخ و الکل روی میآورند. به همین دلیل کمتر میتوانند به فعالیت هایی که نیازمند همکاری و شرکت محافل گروهی است تن دهند و میل آن ها به سمت انجام فعالیت های انفرادی و تنهایی است که آن به میزان بسیار لاتری موفق هستند چرا که ترس از تمسخر و تحقیر شدن ندارند و خود شان هستند و خودشان.

دلایل اضطراب اجتماعی از کجا شروع میشود؟

اینکه چه میشود فردی مبتلا به اضطراب جمع میشود و فرد دیگر خیلی راحت بین مردم حاضر و برای پیشرفت گروهی تلاش مینماید به عوامل زیادی بستگی دارد که شاید بتوان مهم ترین آن ها را :

 • کمبود مهارت های جرات مندی
 • اعتماد به نفس پایین
 • خود پنداره و عزت نفس منفی
 • والدین سخت گیر و انتقادی
 • کمال گرایی و استقلال طلبی افراطی خود فرد
 • منزوی و سرد بودن روابط خانودگی
 • عدم تشکیل جلسات گفت و شنود و مشورتی خانواده
 • عدم همفکری حل مسائل (به ویژه سن نوجوانی)
 • عدم توجه به ویژگی های مثبت فرزندان توسط والدین
 • مقایسه و تبعیض بین آن ها اطرافیانی که از نظر آن ها موفق تر و بهتر هستند اشاره نمود.

که به عنوان پیش آمد و مقدمه ای برای بروز مشکلات روانی به ویژه طیف اضطرابی فرد تبدیل میشوند که از بین آن ها نقش اجتماعی فرد را بیشتر مورد حمله قرار میدهد.

دلشوره حضور جمع

افراد دچار اضطراب اجتماعی شدید ممکن است نسبت به هر گونه فعالیت و حضور جمعی نگران و دلشوره داشته شند یا سطح متوسط خفیف که فرد ممکن است بتواند حضور جمع را تحمل نماید ولی گارد گرفتن، خود را پنهان نمودن پشت دیگران، عدم حضور صحبت ها و بحث های گروهی، عدم اظهار نظر جمع و تسلیم عقاید گروه شدن خود را نشان دهد. نوع اضطراب اجتماعی عملکردی، فرد مبتلا زمانی که مجبور به انجام رفر و کار خاصی چون سخنرانی، ارائه کنفرانس، غذا خوردن، پذیرایی مهمانی ها و هر نوع رفر دیگری که مستلزم دیده شدن شد پرهیز مینمایند. ادامه مقاله به تعریف احتلال social anxiety و مان استرس و اضطراب میپردازیم.

اختلال استرس اجتماعی

اختلال استرس اجتماعی ) social anxiet disorder)، ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM-5 به ترس افراطی فرد از بودن جمع و مورد ارزیابی قرار گرفتن اشاره دارد. اختلال اظطراب اجتماعی انواعی از مشخصات فیزیولوژیکی، شناختی و رفری همراه است که هر کدام از این ابعاد سه گانه فرد به محض حضور موقعیت های اجتماعی دچار تغییراتی سطح گسترده و آشکاری میشود. از جمله نشانه های جسمی فرد مبتلا به SAD،

 • فعال شدن سیستم سمپاتیک یا همان بخش جنگ و گریز سیستم اعصاب میشد که منجر به
 • ایجاد تعریق
 • خشکی دهان
 • لرزش دست و پا و خارج از کنترل فرد
 • سرخ شدن صورت
 • گرفتگی عضلات
 • د قفسه سینه و مشکل صحبت کردن عادی میشد.

حین ظهور نشانه های فوق فرد دنیایی از افکار خود آیند و بی اراده مبنی بر قضاوت های منفی دیگران و تمرکز بر ارزیابی های تند و تحقیر آمیز مواجه میشوند که برای او خوشایند نیست و تمام تلاش خود را میکند از شر این دگرگونی ها خلاص شود به همین دلیل، قدم بعدی این روند، یعنی بعد رفری دست به اقداماتی میزند. از جمله: ترک موقعیت و فرار آز آن، اجتناب از حضور جمع، سرگرم نمودن خود به کاری جهت دیده نشدن و به قولی “تو چشم نبودن” (مثل چک کردن مدام گوشی همراه، خواندن کب، زی کردن بچه ها) و… میشود.

من اظطراب اجتماعی دارم!

نکته جالبی که خصوص افراد مبتلا به اختلال استرس اجتماعی دیده میشود این است که تمام برداشت های آن ها مورد نوع نگرش دیگران به خود شان بر اساس ذهن خوانی و تصوراتی پیش میرود که خود فرد آن ها را ایجاد نموده است و طبق همان تصورات عمل میکند و پیش میروند که نتیجه ای جز انزوا، افزایش استرس، عدم مقابله افکار منفی و گیر شدن بیشتر ندارد.

فرد مبتلا به SAD، دور شدن از موقعیت ها به طور موقت میزان استرس خود را کاسته و به همین دلیل فکر میکند تکرار همین روال شرایط بعدی هم میتواند خود را از شر اضطراب نجات دهد حال آن که این راهکار تنها کوه مدت موثر واقع میشود و بلند مدت جز بدتر شدن مشکل، نا توانایی انجام امور و عدم یادگیری این نکته که استرس به خودی خود فرو کش میکند و نیازی به انجام رفر های غیر معقول برای کاهش آن نیست، نتیجه ای نخواهد داشت.

مان استرس اجتماعی

مان استرس اجتماعی را توجه به ریشه سه گانه زیستی، روانی و رفری بیان میشود. هر نوع از مشکلات طیف اضطرابی به دلیل قابل مشاهده بودن تغییرات بدنی این بعد را آغاز مراحل مان اختلال اظطراب اجتماعی میدانند. به دین ترتیب به انواع راهکار های دارویی و مداخلات رفری جهت آرام سازی و تسکین نشانه ها پرداخته میشود.

 • دارو مانی
 • دارو های ضد افسردگی: که افزایش میزان سروتونین بر بهبود نشانه های فرد مبتلا به SAD، ثیر میگذارد خط اول مان محسوب میشود.
 • مهار کننده های مونو آمینو اکسیداز: شامل خانواده ترانیل، سیپرومین، فنلزین است برنامه دارویی این فراد به عنوان خط بعدی مان جا میگیرد.
 • بنزودیازپین ها یا داروی های آرام بخش و ضد اضطراب: از کم خطر ترین و مفید ترین مان دارویی حوزه اختلالات اضطرابی میشد.
 • پروپرانولول: به عنوان داروی موثر تپش قلب تجویز میشود برای مان استرس اجتماعی شدید و همراه حملات پانیک که آن فرد دچار ناراحتی قفسه سینه و افزایش ضرن قلب میگردد کاهش تپش قلب موثر میشد.

ریلکسیشن، مدیتیشن و سایر روش های افزاش تمرکز همگی از جمله روش های رفری جهت آرام سازی فرد مبتلا به SAD، شرایط تنش زا و بحرانی میشد که طی آن ها یاد میگیرند چگونه آن شرایط خود را از شر استرس و علائم فیزیولوژیکی نا خوشایند رها و به آرامش برگردانند.

مان ها شناختی استرس اجتماعی

 • روان مانی
 • مان شناختی رفری(CBT):

تمرکز بر تغییر و اصلاح ور ها و افکار نا سازگار حین موقعیت های استرس زا، بهترین و پرکاربرد ترین مان انتخابی بعد روان میشد که مراجع کمک مانگر به شناسایی و تشخیص افکار منفی خود میپردازد و استفاده از تکنیک های شناختی، به زیر سوال بردن و چالش آن ها اقدام و نهایت ارائه لیستی از افکار مثبت و سازگار از شدت اختلال میکاهند.

 • مداخلات رفری:

این جزء مان استفاده از فعالیت هایی فرد را به پذیرش و تحمل شرایط و بودن جمع تشویق مینماییم.

 • رویارویی و مواجه سازی:

از پر استفاده ترین اقداماتی است که آن فرد به جای فرار و عدم حضور جمع، سعی بودن و مقابله رو رو شرایط مینماید. مواجه آغاز برای فرد ممکن است سخت و نا خوشایند شد به همین خاطر همراهی مانگر حین جلسات را میطلبد و بعد از تمرین و ممارست به صورت مستقل به انجام آن شرایط واقعی و استرس زا میپردازد.

مان اضطراب اجتماعی کودکان

مان اضطراب اجتماعی کودکان بی شهت به مان بزرگسالی نمیشد اما توجه به سن بروز مشکل، ارائه راهکار هایی به کودکان و والدین حضور هم آن ها را برای مان اضطراب اجتماعی کودکان ترغیب مینمایند. از جمله راهکار های مانی برای کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت های جرات مندی و تقویت میزان اعتماد به نفس میشد. زمانی که کودک یاد بگیرد چگونه مقابل دیگران از خود و توانمندی هایش سخن گوید و احترام به حقوق دیگران حق خود را به دست آورد از شدت و میزان استرس شان کاسته میشود. از طرفی، توجه به نقاط مثبت کودک و عدم سرزنش و تحقیر او جمع توسط والدین و اطرافیان، او را داشتن خود پنداره ای مثبت حمایت مینمایند.

نشانه های اضطراب اجتماعی

نشانه های اضطراب اجتماعی سه زمینه بدن، شناخت و رفر نهفته است که قسمت قبلی به طور مفصل ارائه شد. منظور از بدن همان تغییرات جسمی، و منظور از شناخت سیل افکار منفی است که به دنل آن فرد به پاسخ های رفری متفاوتی چون تسلیم، بی تفاوتی، دوری و اجتناب است که مثلث نشانه های اضطراب اجتماعی را تشکیل میدهد.

تست اضطراب اجتماعی

تست اضطراب اجتماعی شامل انواع متفاوتی از تست اضطراب اجتماعی هدف سنجش میزان و شدت اضطراب میشد. زیر به پر کاربرد ترین آن ها اشاره مینمایئم:

 • پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند
 • پرسشنامه علائم اضطراب جتماعی ولز

سوالات متداول

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

اختلالی است که فرد مبتلا، نگران ارزیابی منفی و تحقیر و تمسخر دیگران میشد.

مان اختلال اظطراب اجتماعی چیست؟

مان های دارویی چون ضد ا افسردگی، ضد اضطرابی، تکنیک های آرام سازی، روان مانی و مداخلات شناختی و رفری است.

آزمون های اضطراب اجتماعی چیست؟

پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک، سنجش اضطراب اجتماعی واتسون و پرسشنامه اضطراب علائم اجتماعی ولز و سایر تست های سنجش اضطرابی.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره استرس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد. جهت کسب آموزش های بیشتر این مقاله لاتین را مطالعه کنید. منبع: (دانلود مقاله)

زینب رضائی—— روانشناس لینی

۱۰ راهکار مدیریت استرس اجتماعی آشنا شوید

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۵:۰۶ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهمترین راه های کاهش استرس و اضطراب چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

راه های کاهش استرس چگونه موثر میشوند؟

راه های کاهش استرس و دسترسی به آن ها جزء مهمی از مهارت های مدیریت استرس و تنش های روانی ناشی از شرایط اضطراب زا میشد که جلسات مشاوره خانواده به لزوم یادگیری آن ها کید فراوان میشود. آگاهی از راه های کاهش استرس برای هر فردی، از هر قشر و صنفی و بدون توجه به دامنه سنی الزامی مینماید خصوصا شرایط زندگی امروزه که استرس و فشار روانی جز جدا نشدنی و لا ینفک آن میشد. استرس واکنشی است که فرد مواجه اتفاقات و شرایط محیطی از خود بروز میدهد. واقع همراه همیشگی انسان از بدو ریخ به الان بوده است چه بسا انسان های اولیه مواجه خطرات و بلایای طبیعی که بقا و حیات شان را تهدید میکرد استرس را زنگ خطر و هشداری تلقی کرده اند که کمک میکرد افراد برای کاهش خطرات دست به کار شوند.

از این روست که میگویند استرس و اضطراب چون زنگ خطری است که از تهدید و اتفاق نا خوشایندی آینده نه چندان دور خبر میدهد. استرس همیشه منفی و نا مطلوب نیست بلکه برخی از شرایط زندگی نقش محافظتی و امنیتی را بر عهده دارد. برای پیشرفت، فرار از یکنواختی و شرایط مهلک و نابود کننده حدی از استرس برای همه ضرورت مییابد.

برای کاهش استرس چکار کنیم؟

هدف ما این مقاله پرداختن به آن دسته از تنش ها و استرس هایی است که برای فرد نا سازگار و بی ثمر تعریف میشوند و آن ها را عملکرد های روزانه چون کارایی شغلی، تحصیلی، روابط بین فردی دچار اختلال و بد کاری مینمایند که مواقع شدید تر منجر به نوعی کرختی و عدم تحرک و به عرتی ” فلج و از کار افدگی” میشود که نیاز به مان استرس و اضطراب را مهم میگرداند. این بعد از استرس خوشایند هیچ کس نیست و جز زیان و آسیب هیچ فایده ای به دنل ندارد. سوال اینجاست وقتی فردی به استرس منفی و کاذب دچار شود چگونه میتوان به او کمک نمود و از میزان تنش و فشار او کاست؟

پاسخ شما انواع راه کار های مقابله استرس نهفته است. این بخش به معرفی کوه آن ها بسنده میکنیم ادامه به طور مفصل تر آن ها را زگو نمائیم. استفاده از تکنیک های آرام سازی چون

 • یوگا
 • ریلکسیشن
 • مدیتیشن (مراقبه)
 • ورزش های هوازی (ایروبیک)
 • تکنیک های مختص حوزه افکار و شناخت ها
 • ثبت افکار ناخوشایند و منفی مواقع استرس
 • جایگزینی راه حل های مثبت و سازگار شرایط تنش زا
 • گفت و گو و صحبت مشاوره روانشناسی
 • شرکت دوره های مقابله استرس
 • رویارویی و مواجه عوامل استرس ز
 • افزایش میزان آسنه تحمل د و ناراحتی، بودن زمان حال از جمله راهبرد های موثر میشد.

نشانه های کاهش استرس را از کجا ک کنیم؟

نشانه های کاهش استرس از جمله موارد مهمی است که جهت ارزیابی میزان پیشرفت و بهبودی مان فرد مبتلا به استرس ید بدان توجه نمود. این خصوص مشاور مقیاس هایی جهت پیگیری و مشاهده نمودن نشانه های کاهش استرس اختیار فرد قرار میدهد خارج از جلسات مان و محیط منزل و شرایط بیرونی شاهد موفقیت و رهایی از استرس شد. حتی توجه به علائم کاهش تنش ها به فرد این امکان را میدهد اگر پیشرفتی روند بهبودی خود نداشته است آن را روانشناس و مشاور خود میان بگذارد و هم برای دیگر راهبرد های مقابله ای چاره جویی نمایند.

نتیجه حاصل از مان موفقیت آمیز فرد مبتلا به استرس احساس آرمیدگی و نحوه آرام سازی شرایط بحرانی به چشم میخورد. کاسته شدن از افکار منفی که قبلا شرایط بحرانی و پر فشار او را گیر مینمود از دیگر علائم مهم کاهش استرس است. عدم فرار و تسلیم شدن مواقع نا خوشایند، ماندن و رو به رو شدن عوامل ایجاد تنش، استفاده از مهارت های حل مساله و مدیریت استرس ثیر دیگری است که به دنل مان علائم به دست میآید.

بهترین راه های مان استرس شدید کدامند؟

بهترین راه های مان استرس شدید که بخش قبلی به طور خلاصه عنوان نمودیم را این بخش به طور مفصل توضیح میدهیم. قبل از آن که وارد این مبحث شویم شما را مفهوم و مثلث استرس آشنا مینمائیم.

استرس یک مشکل چند عاملی است. فردی که به آن گرفر است هر سه زمینه فیزیولوژیکی(بدنی)، روانی و رفری دچار تغییرات نا مطلوبی میشود که برای فرد غیر قابل تحمل میشد. زمانی که فرد محیط استرس زا قرار میگیرد اولین واکنشی که او را متوجه بحرانی بودن موقعیت مینماید، برانگیختگی های جسمی و هیجانی است. طوری که فرد از

 • د قفسه سینه
 • گرفتگی عضلات و منقبض شدن آن ها
 • کرختی و نا توان حرکت دادن برخی اندام ها
 • ساکن و یک جا ماندن
 • لرزش دست و پا و عدم کنترل آن
 • سرگیجه و سر د (به ویژه سر د های شقیقه و گیجگاهی)
 • احساس بی قراری و بی بی

 • موارد خیلی شدید تر حالت تهوع و استفراغ
 • حملات پانیک (شروع ناگهانی دوره ای از تنش های عضلانی
 • از حال رفتن
 • حس مردن
 • ترس از ابتلا به حمله قلبی و دیوانه شدن) شکایت دارد.

به محض مشاهده دگرگونی های فوق، ذهن فرد سیلی از افکار منفی و خود آیند (منظور این است فرد هیچ اراده و انتخابی بروز آن ها ندارد بلکه به طور اتوماتیک وارد ذهن میشوند) مواجه میشود این محتوا که “الان بد ترین اتفاق قرار است پیش آید و تو هیچ کاری نمیتوانی برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهی”، همین افکار حال جسمی فرد را تشدید و بدتر مینماید. فرد چنین شرایطی چاره ای جز تسلیم، فرار یا گیر شدن ندارد که به این اقدامات “پاسخ های رفری” مواقع تنش زا میگوئیم. روند مان استرس، بعد از اختیار گذاشتن این اطلاعات به مراجعه، از او میخواهیم برای شکستن دور طل و مثلث بدن و هیجان، شناخت و رفر همکاری نمایند.

توجه به قابل رویت بودن نشانه های بدنی مواقع استرس زا، اولین هدف فرد کاستن از علائم جسمی است و خواسر ارائه راهکار این زمینه به عنوان اولین قدم مان میشند. به همین دلیل از روش”آرام سازی عضلانی” و “ریلکسیشن” به عنوان پر کاربرد ترین و بهترین راه های مان استرس شدید مرحله کاهش نشانه های فیزیولوژیکی شروع میکنیم.

موثرترین راه های کاهش استرس آشنا شوید؟

 • ریلکسیشن:

این تکنیک، فرد طی دو الی سه جلسه یاد میگیرد که چگونه شرایط عادی هر بخش از اندام های خود تنش و فشار ایجاد نماید و سپس استفاده از روش آرام سازی آن را از خود دور نماید. به این ترتیب فرد مرحله به مرحله یاد میگیرد تمام عضلات بدن را منقبض نماید سپس همه را آرام مینماید. از فرد میخواهیم روزی بیست سی دقیقه منزل و شرایطی که طبیعی است و هیچ عامل استرسی وجود ندارد آن را خود تمرین نماید پس از تسلط و تمرین کافی خارج از جلسات مان کاربرد ریلکسیشن شرایط اضطراب زا و تنش زا برنامه مان فرد لحاظ میگردد.

 • تنفس صحیح:

این روند برای افرادی که لحظه دچار استرس میشوند و زمان کافی برای آرام سازی خود ندارند به صورت آموزش “تنفس های صحیح” مدت یک سه دقیقه به کاربرده میشود، بدین صورت که فرد به محض مشاهده علائم استرس، به صندلی یا جایی ثابت تکیه میدهد و بدن خود را شل مینماید سپس از طریق بینی هوا را به داخل شکم خود میکشاند طوری که شکم مثل دکنکی پر از هوا میگردد، چند ثانیه هوا را همان جا حبس مینماید و سپس از طریق دهان و از بین دو لب به آرامی آن را خارج میکند (عمل دم و زدم به روش شکمی). روش های سریع تری نیز وجود دارند که فرد چندین ر دم و زدم سریع را انجام میدهد و این روند آن ق طی روز تکرار میگردد که به یک عادت مطلوب برای فرد تبدیل میشود.

 • ذهن آگاهی:

از دیگر راه های کاهش استرس میتوان به ذهن آگاهی و افزایش تمرکز و بودن زمان حال اشاره نمود. طی آن فرد به مدت یک سه دقیقه هر روز به شیئی اق یا اطراف خود توجه مینماید و بر تمام ویژگی های ظاهری چون اندازه، رنگ، بعد، قالب، شکل، جنس و هر مشخصه دیگری که از آن قابل رویت است متمرکز و آن را صدای بلند برای خود تکرار میکند. بدین صورت یاد میگیرد شرایط تنش زا چطور حواس خود را پرت اشیای خنثی و موضوعات دیگر نماید و از شدت بر انگیختگی خود کم نماید.

 • افزایش آسنه تحمل د:

از جمله تکنیک های موثر دیگری است که به خصوص شرایط بسیار پر تنش به فرد آموزش داده میشود و شامل فهرستی از روش های موثر است که اینجا به صورت تیتر آور به آن اشاره مینمائیم: تکنیک گذاشتن یک تکه یخ دست و فشار دادن آن، استفاده از تصاویر، بوها و مناظر آرام بخش اق خواب و اق محل کار که به محض دیدن آن ها حس آرامش نماید.

عوامل تشدید استرس را بهتر بشناسید

عوامل تشدید استرس شامل تمام محرکاتی است که حضور شان فرد را گرفر استرس و فشار روانی مینمایند و دور طل نشانه های زیستی، روانی و رفری را فعال مینمایند. ارائه لیست مشخص و ثابتی از عوامل تشدید استرس کار ساده ای نیست چرا که برای هر فردی متفاوت است. چه بسا یک عامل برای فردی که ایجاد استرس مینماید برای فرد دیگر خنثی و طبیعی شد و به سادگی از کنار آن رد شود.

اما به طور کلی میتوان گفت هر محرکی که بقا و زندگی فرد را تهدید کند و از وجود اتفاقی نا خوشایند خبر دهند زمره ملاک ها و معیار های عوامل تشدید استرس قرار میگیرند. مثل مرگ عزیزان، بیماری اعضای خانواده، ورشکستگی های مالی، تغییرات شغل، محل تحصیل و زندگی، از دست دادن روابط لذت بخش، ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد بین افراد خانواده یا خود فرد، سابقه سوء استفاده جنسی و جسمی به ویژه دوران کودکی، معرض بلایای طبیعی چون زلزله، سیل و… قرار گرفتن.

راه های کاهش استرس امتحان چیست؟

راه های کاهش استرس امتحان نیز از دیگر حوزه هایی است که بیشتر برای نو جوانان و کودکان پیش میآید. از عوامل ایجاد اضطراب امتحان میتوان به:

 • نداشتن برنامه سی مناسب
 • عدم مدیریت زمان
 • جو خانوادگی متشنج
 • اختلافات و بگو مگو والدین
 • توقعات و انتظارات غیر واقع بینانه ای که خود دانش آموز و والدین از او دارند
 • مقایسه شدن کلاس س
 • تفاوت قائل شدن بین رتبه های برتر و ضعیف کلاس
 • تنبیه بدنی
 • مجازات های افراطی مواقعی که محصل یا دانشجو نتیجه دلخواه والدین و خود را کسب نکرده است، اشاره نمود.

این میان پیشنهاد ما وهله اول به والدین فرد مبتلا به اضطراب امتحان است، جایی که میتوانند دست از توقعات ایده آل گرایانه و عدم تطابق توانایی های فرزند شان بر دارند، مقایسه و ایجاد تبیعض بین فرزندان را کنار بگذارند و ایجاد جوی دوسنه و آرام بخش راه های کاهش استرس امتحان فرزند خود کوشا شند و بر قراری رابطه محبت آمیز و یاری گر بین فرزندان موفق و ضعیف تر خود، حسادت و طرد شدن فرزند مضطرب را کم نمایند. همین توصیه به معلمین و مدارس نیز ارائه میشود. از طرفی کمک گرفتن از مشاور تحصیلی و تنظیم برنامه سی، روش های صحیح مطالعه استفاده بهینه از زمان و کاهش فوریت زمانی که نتیجه ای جز استرس و تنگنا بودن ندارد بکاهید.

راه های کاهش استرس رداری

راه های کاهش استرس رداری به آن دسته از زوجینی که تصمیم به صاحب فرزند شدن گرفته اند توصیه میشود. از جمله وظایف سنگینی که بر دوش زنان قرار دارد مای و تحمل نه ماه زمان رداری است که به دلیل تغییرات هورمونی و خلقی به صورت طبیعی خانوم ر دار ایجاد میشود، فشار ها و استرس های خاصی را به دنل دارد.

همراهی همسری دلسوز و مهرن و حمایت های خانوادگی دو طرفه از راه های کاهش استرس ر داری است که بی توجهی به آن ها سختی ر داری برای زن حامله را دو چندان مینماید. استفاده ازموزیک های ملایم و بدون کلام، پیاده روی و همراهی فضا های سبز و پارک های خلوت، انتخاب سیسمونی و چیدمان اق کودک به کمک زن و شوهر، استفاده از بوهای آرام بخش و ملایم فضای خانه، محبت و حمایت عاطفی همسر، ایجاد محیط زندگی آرام، بی تنش و دور از جر و بحث، کمک به او انجام مسئوولیت های منزل و گذراندن زمان بیشتر کنار خانوم همگی از روش های کاهش استرس ر داری توسط همسر و خود فرد میشند.

سوالات متداول

نشانه های استرس چیست؟

شامل تغییراتی سه بعد بدنی، شناخت ها و اعمال و رفر میشد.

بهترین روش مان استرس شدید چیست؟

تکنیک ریلکسیشن و آرام سازی عضلانی تیجی است که طی آن فرد یاد میگیرد چگونه شرایط پر تنش خود را آرام نماید.

استرس امتحان ناشی از چیست؟

ریشه روش های مطالعاتی نا مناسب، عدم برنامه ریزی زمانی، توقعات کمال گرایانه والدین و اطرافیان، شرایط نا مساعد کلاس س و محیط خانواده دارد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره استرس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد. جهت کسب آموزش های بیشتر این مقاله لاتین را مطالعه کنید.

منبع: (۱۶ Simple Ways to Relieve Stress and Anxiety – Healthline)

زینب رضائی—— روانشناس لینی.

مهمترین راه های کاهش استرس و اضطراب چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۱:۴۳ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهمترین راه های کاهش استرس و اضطراب چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

راه های کاهش استرس چگونه موثر میشوند؟

راه های کاهش استرس و دسترسی به آن ها جزء مهمی از مهارت های مدیریت استرس و تنش های روانی ناشی از شرایط اضطراب زا میشد که جلسات مشاوره خانواده به لزوم یادگیری آن ها کید فراوان میشود. آگاهی از راه های کاهش استرس برای هر فردی، از هر قشر و صنفی و بدون توجه به دامنه سنی الزامی مینماید خصوصا شرایط زندگی امروزه که استرس و فشار روانی جز جدا نشدنی و لا ینفک آن میشد. استرس واکنشی است که فرد مواجه اتفاقات و شرایط محیطی از خود بروز میدهد. واقع همراه همیشگی انسان از بدو ریخ به الان بوده است چه بسا انسان های اولیه مواجه خطرات و بلایای طبیعی که بقا و حیات شان را تهدید میکرد استرس را زنگ خطر و هشداری تلقی کرده اند که کمک میکرد افراد برای کاهش خطرات دست به کار شوند.

از این روست که میگویند استرس و اضطراب چون زنگ خطری است که از تهدید و اتفاق نا خوشایندی آینده نه چندان دور خبر میدهد. استرس همیشه منفی و نا مطلوب نیست بلکه برخی از شرایط زندگی نقش محافظتی و امنیتی را بر عهده دارد. برای پیشرفت، فرار از یکنواختی و شرایط مهلک و نابود کننده حدی از استرس برای همه ضرورت مییابد.

برای کاهش استرس چکار کنیم؟

هدف ما این مقاله پرداختن به آن دسته از تنش ها و استرس هایی است که برای فرد نا سازگار و بی ثمر تعریف میشوند و آن ها را عملکرد های روزانه چون کارایی شغلی، تحصیلی، روابط بین فردی دچار اختلال و بد کاری مینمایند که مواقع شدید تر منجر به نوعی کرختی و عدم تحرک و به عرتی ” فلج و از کار افدگی” میشود که نیاز به مان استرس و اضطراب را مهم میگرداند. این بعد از استرس خوشایند هیچ کس نیست و جز زیان و آسیب هیچ فایده ای به دنل ندارد. سوال اینجاست وقتی فردی به استرس منفی و کاذب دچار شود چگونه میتوان به او کمک نمود و از میزان تنش و فشار او کاست؟

پاسخ شما انواع راه کار های مقابله استرس نهفته است. این بخش به معرفی کوه آن ها بسنده میکنیم ادامه به طور مفصل تر آن ها را زگو نمائیم. استفاده از تکنیک های آرام سازی چون

 • یوگا
 • ریلکسیشن
 • مدیتیشن (مراقبه)
 • ورزش های هوازی (ایروبیک)
 • تکنیک های مختص حوزه افکار و شناخت ها
 • ثبت افکار ناخوشایند و منفی مواقع استرس
 • جایگزینی راه حل های مثبت و سازگار شرایط تنش زا
 • گفت و گو و صحبت مشاوره روانشناسی
 • شرکت دوره های مقابله استرس
 • رویارویی و مواجه عوامل استرس ز
 • افزایش میزان آسنه تحمل د و ناراحتی، بودن زمان حال از جمله راهبرد های موثر میشد.

نشانه های کاهش استرس را از کجا ک کنیم؟

نشانه های کاهش استرس از جمله موارد مهمی است که جهت ارزیابی میزان پیشرفت و بهبودی مان فرد مبتلا به استرس ید بدان توجه نمود. این خصوص مشاور مقیاس هایی جهت پیگیری و مشاهده نمودن نشانه های کاهش استرس اختیار فرد قرار میدهد خارج از جلسات مان و محیط منزل و شرایط بیرونی شاهد موفقیت و رهایی از استرس شد. حتی توجه به علائم کاهش تنش ها به فرد این امکان را میدهد اگر پیشرفتی روند بهبودی خود نداشته است آن را روانشناس و مشاور خود میان بگذارد و هم برای دیگر راهبرد های مقابله ای چاره جویی نمایند.

نتیجه حاصل از مان موفقیت آمیز فرد مبتلا به استرس احساس آرمیدگی و نحوه آرام سازی شرایط بحرانی به چشم میخورد. کاسته شدن از افکار منفی که قبلا شرایط بحرانی و پر فشار او را گیر مینمود از دیگر علائم مهم کاهش استرس است. عدم فرار و تسلیم شدن مواقع نا خوشایند، ماندن و رو به رو شدن عوامل ایجاد تنش، استفاده از مهارت های حل مساله و مدیریت استرس ثیر دیگری است که به دنل مان علائم به دست میآید.

بهترین راه های مان استرس شدید کدامند؟

بهترین راه های مان استرس شدید که بخش قبلی به طور خلاصه عنوان نمودیم را این بخش به طور مفصل توضیح میدهیم. قبل از آن که وارد این مبحث شویم شما را مفهوم و مثلث استرس آشنا مینمائیم.

استرس یک مشکل چند عاملی است. فردی که به آن گرفر است هر سه زمینه فیزیولوژیکی(بدنی)، روانی و رفری دچار تغییرات نا مطلوبی میشود که برای فرد غیر قابل تحمل میشد. زمانی که فرد محیط استرس زا قرار میگیرد اولین واکنشی که او را متوجه بحرانی بودن موقعیت مینماید، برانگیختگی های جسمی و هیجانی است. طوری که فرد از

 • د قفسه سینه
 • گرفتگی عضلات و منقبض شدن آن ها
 • کرختی و نا توان حرکت دادن برخی اندام ها
 • ساکن و یک جا ماندن
 • لرزش دست و پا و عدم کنترل آن
 • سرگیجه و سر د (به ویژه سر د های شقیقه و گیجگاهی)
 • احساس بی قراری و بی بی

 • موارد خیلی شدید تر حالت تهوع و استفراغ
 • حملات پانیک (شروع ناگهانی دوره ای از تنش های عضلانی
 • از حال رفتن
 • حس مردن
 • ترس از ابتلا به حمله قلبی و دیوانه شدن) شکایت دارد.

به محض مشاهده دگرگونی های فوق، ذهن فرد سیلی از افکار منفی و خود آیند (منظور این است فرد هیچ اراده و انتخابی بروز آن ها ندارد بلکه به طور اتوماتیک وارد ذهن میشوند) مواجه میشود این محتوا که “الان بد ترین اتفاق قرار است پیش آید و تو هیچ کاری نمیتوانی برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهی”، همین افکار حال جسمی فرد را تشدید و بدتر مینماید. فرد چنین شرایطی چاره ای جز تسلیم، فرار یا گیر شدن ندارد که به این اقدامات “پاسخ های رفری” مواقع تنش زا میگوئیم. روند مان استرس، بعد از اختیار گذاشتن این اطلاعات به مراجعه، از او میخواهیم برای شکستن دور طل و مثلث بدن و هیجان، شناخت و رفر همکاری نمایند.

توجه به قابل رویت بودن نشانه های بدنی مواقع استرس زا، اولین هدف فرد کاستن از علائم جسمی است و خواسر ارائه راهکار این زمینه به عنوان اولین قدم مان میشند. به همین دلیل از روش”آرام سازی عضلانی” و “ریلکسیشن” به عنوان پر کاربرد ترین و بهترین راه های مان استرس شدید مرحله کاهش نشانه های فیزیولوژیکی شروع میکنیم.

موثرترین راه های کاهش استرس آشنا شوید؟

 • ریلکسیشن:

این تکنیک، فرد طی دو الی سه جلسه یاد میگیرد که چگونه شرایط عادی هر بخش از اندام های خود تنش و فشار ایجاد نماید و سپس استفاده از روش آرام سازی آن را از خود دور نماید. به این ترتیب فرد مرحله به مرحله یاد میگیرد تمام عضلات بدن را منقبض نماید سپس همه را آرام مینماید. از فرد میخواهیم روزی بیست سی دقیقه منزل و شرایطی که طبیعی است و هیچ عامل استرسی وجود ندارد آن را خود تمرین نماید پس از تسلط و تمرین کافی خارج از جلسات مان کاربرد ریلکسیشن شرایط اضطراب زا و تنش زا برنامه مان فرد لحاظ میگردد.

 • تنفس صحیح:

این روند برای افرادی که لحظه دچار استرس میشوند و زمان کافی برای آرام سازی خود ندارند به صورت آموزش “تنفس های صحیح” مدت یک سه دقیقه به کاربرده میشود، بدین صورت که فرد به محض مشاهده علائم استرس، به صندلی یا جایی ثابت تکیه میدهد و بدن خود را شل مینماید سپس از طریق بینی هوا را به داخل شکم خود میکشاند طوری که شکم مثل دکنکی پر از هوا میگردد، چند ثانیه هوا را همان جا حبس مینماید و سپس از طریق دهان و از بین دو لب به آرامی آن را خارج میکند (عمل دم و زدم به روش شکمی). روش های سریع تری نیز وجود دارند که فرد چندین ر دم و زدم سریع را انجام میدهد و این روند آن ق طی روز تکرار میگردد که به یک عادت مطلوب برای فرد تبدیل میشود.

 • ذهن آگاهی:

از دیگر راه های کاهش استرس میتوان به ذهن آگاهی و افزایش تمرکز و بودن زمان حال اشاره نمود. طی آن فرد به مدت یک سه دقیقه هر روز به شیئی اق یا اطراف خود توجه مینماید و بر تمام ویژگی های ظاهری چون اندازه، رنگ، بعد، قالب، شکل، جنس و هر مشخصه دیگری که از آن قابل رویت است متمرکز و آن را صدای بلند برای خود تکرار میکند. بدین صورت یاد میگیرد شرایط تنش زا چطور حواس خود را پرت اشیای خنثی و موضوعات دیگر نماید و از شدت بر انگیختگی خود کم نماید.

 • افزایش آسنه تحمل د:

از جمله تکنیک های موثر دیگری است که به خصوص شرایط بسیار پر تنش به فرد آموزش داده میشود و شامل فهرستی از روش های موثر است که اینجا به صورت تیتر آور به آن اشاره مینمائیم: تکنیک گذاشتن یک تکه یخ دست و فشار دادن آن، استفاده از تصاویر، بوها و مناظر آرام بخش اق خواب و اق محل کار که به محض دیدن آن ها حس آرامش نماید.

عوامل تشدید استرس را بهتر بشناسید

عوامل تشدید استرس شامل تمام محرکاتی است که حضور شان فرد را گرفر استرس و فشار روانی مینمایند و دور طل نشانه های زیستی، روانی و رفری را فعال مینمایند. ارائه لیست مشخص و ثابتی از عوامل تشدید استرس کار ساده ای نیست چرا که برای هر فردی متفاوت است. چه بسا یک عامل برای فردی که ایجاد استرس مینماید برای فرد دیگر خنثی و طبیعی شد و به سادگی از کنار آن رد شود.

اما به طور کلی میتوان گفت هر محرکی که بقا و زندگی فرد را تهدید کند و از وجود اتفاقی نا خوشایند خبر دهند زمره ملاک ها و معیار های عوامل تشدید استرس قرار میگیرند. مثل مرگ عزیزان، بیماری اعضای خانواده، ورشکستگی های مالی، تغییرات شغل، محل تحصیل و زندگی، از دست دادن روابط لذت بخش، ابتلاء به اعتیاد و مصرف مواد بین افراد خانواده یا خود فرد، سابقه سوء استفاده جنسی و جسمی به ویژه دوران کودکی، معرض بلایای طبیعی چون زلزله، سیل و… قرار گرفتن.

راه های کاهش استرس امتحان چیست؟

راه های کاهش استرس امتحان نیز از دیگر حوزه هایی است که بیشتر برای نو جوانان و کودکان پیش میآید. از عوامل ایجاد اضطراب امتحان میتوان به:

 • نداشتن برنامه سی مناسب
 • عدم مدیریت زمان
 • جو خانوادگی متشنج
 • اختلافات و بگو مگو والدین
 • توقعات و انتظارات غیر واقع بینانه ای که خود دانش آموز و والدین از او دارند
 • مقایسه شدن کلاس س
 • تفاوت قائل شدن بین رتبه های برتر و ضعیف کلاس
 • تنبیه بدنی
 • مجازات های افراطی مواقعی که محصل یا دانشجو نتیجه دلخواه والدین و خود را کسب نکرده است، اشاره نمود.

این میان پیشنهاد ما وهله اول به والدین فرد مبتلا به اضطراب امتحان است، جایی که میتوانند دست از توقعات ایده آل گرایانه و عدم تطابق توانایی های فرزند شان بر دارند، مقایسه و ایجاد تبیعض بین فرزندان را کنار بگذارند و ایجاد جوی دوسنه و آرام بخش راه های کاهش استرس امتحان فرزند خود کوشا شند و بر قراری رابطه محبت آمیز و یاری گر بین فرزندان موفق و ضعیف تر خود، حسادت و طرد شدن فرزند مضطرب را کم نمایند. همین توصیه به معلمین و مدارس نیز ارائه میشود. از طرفی کمک گرفتن از مشاور تحصیلی و تنظیم برنامه سی، روش های صحیح مطالعه استفاده بهینه از زمان و کاهش فوریت زمانی که نتیجه ای جز استرس و تنگنا بودن ندارد بکاهید.

راه های کاهش استرس رداری

راه های کاهش استرس رداری به آن دسته از زوجینی که تصمیم به صاحب فرزند شدن گرفته اند توصیه میشود. از جمله وظایف سنگینی که بر دوش زنان قرار دارد مای و تحمل نه ماه زمان رداری است که به دلیل تغییرات هورمونی و خلقی به صورت طبیعی خانوم ر دار ایجاد میشود، فشار ها و استرس های خاصی را به دنل دارد.

همراهی همسری دلسوز و مهرن و حمایت های خانوادگی دو طرفه از راه های کاهش استرس ر داری است که بی توجهی به آن ها سختی ر داری برای زن حامله را دو چندان مینماید. استفاده ازموزیک های ملایم و بدون کلام، پیاده روی و همراهی فضا های سبز و پارک های خلوت، انتخاب سیسمونی و چیدمان اق کودک به کمک زن و شوهر، استفاده از بوهای آرام بخش و ملایم فضای خانه، محبت و حمایت عاطفی همسر، ایجاد محیط زندگی آرام، بی تنش و دور از جر و بحث، کمک به او انجام مسئوولیت های منزل و گذراندن زمان بیشتر کنار خانوم همگی از روش های کاهش استرس ر داری توسط همسر و خود فرد میشند.

سوالات متداول

نشانه های استرس چیست؟

شامل تغییراتی سه بعد بدنی، شناخت ها و اعمال و رفر میشد.

بهترین روش مان استرس شدید چیست؟

تکنیک ریلکسیشن و آرام سازی عضلانی تیجی است که طی آن فرد یاد میگیرد چگونه شرایط پر تنش خود را آرام نماید.

استرس امتحان ناشی از چیست؟

ریشه روش های مطالعاتی نا مناسب، عدم برنامه ریزی زمانی، توقعات کمال گرایانه والدین و اطرافیان، شرایط نا مساعد کلاس س و محیط خانواده دارد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره استرس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد. جهت کسب آموزش های بیشتر این مقاله لاتین را مطالعه کنید.

منبع: (۱۶ Simple Ways to Relieve Stress and Anxiety – Healthline)

زینب رضائی—— روانشناس لینی.

مهمترین راه های کاهش استرس و اضطراب چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۸:۵۴ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

انتظارات مردان از زنان در رابطه زناشویی چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

شاید ور نکنید اما جامعه کنونی انتظارات مردان از زنان شکل زه ای به خود گرفته است. گذشته تنها توقع شوهران از همسرانشان، خانه داری و بچه داری بود، اما گذشت زمان و ورود زنان به اجتماع، این انتظارات بیشتر شده است. مردان امروز معمولا توقعاتشان را به زن نمی آورند. معمولا انتظارات مردان از زنان آنقها هم که فکر میکنید پیچیده نیست. اگر همسر خود را به ستی نمی شناسید می توانید از یک مشاوره خانواده کمک بگیرید. اگر زن زیرکی شید از رفر همسر خود می توانید کاملا ک کنید که دوست دارد همسرش چطور شد.

اگر دوست دارید زندگی پایداری داشته شید ید همسر خود را بیشر بشناسید و حدالامکان توقعات او را برآورده کنید. انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک و روابط زناشویی و زندگی مشترک معمولا بسیاری از جهات مشابه است. اکثر مردان ون ریز هستند و معمولا خواسته های خود را واضح به همسرشان نمی گویند. دیده شده همان اوایل ازدواج زوجین مراجعه به مشاوره روانشناسی و مشاوره زناشویی و زندگی مشترک می توانند به راحتی سالهای سال بدون مشکل کنار یکدیگر زندگی کنند. اگر بدانید مرد از زن چه می خواهد یا مردان نیازمند چه جملاتی هستند، آنگاه می توانید زندگی پایدار و محکمی را برای خود و خانواده خود بسازید و همسر خود را راضی و خوشحال نگه دارید.


بیشتر بخوانید: چگونه ازدواج موفقی داشته شیم؟


انتظارات مردان از زنان رابطه زناشویی چگونه است؟

از مهم ترین انتظارات مردان از زنان روابط زناشویی محبت و عشق ورزیدن از جانب زن است.

 • غذای مورد علاقه او را ست کنید. روی میز شمع روشن کنید و محیط را عاشقانه کنید.
 • نوشتن یک نامه عاشقانه ساده آنق اثر بخش است که حتی فکرش را هم نمی کنید. نامه بنویسید چق او را دوست دارید و منتظر زگشت او به خانه بودید. نامه را جایی بگذارید که همسرن بتواند به راحتی آن را ببیند.
 • اق را عطرآگین کنید. مردها نسبت به بوی عطر حساسیت ویژه ای دارند و سریع تحریک می شوند. اجازه دهید یک عطر را نام شما به خاطر بسپارد.
 • وفتی همسرن راجب مسائل مختلف شما صحبت می کند مدام وسط حرف او نپرید و اجازه دهید او مشکلاتش را به شما بگوید. این که گوشی برای حرف های او هستید عث شادی او می شود و فکر می کند چق خوشبخت است.
 • اولین فرصت سعی کنید او به سفر بروید. هیچ چیز مثل سفر شما را به همسرن نزدیک نمی کند.
 • برای او بلیط تماشای فیلم مورد علاقه اش را بگیرید. ببینید چه چیزی بیشتر از همه خوشحالش می کند، سعی کنید آن کار را برایش انجام دهید.
 • خاطرات خوب زندگی مشترک را مدام به خاطرش بیاورید و آهنگ های دوران نامزدی که آن خاطره داشتید را زمانی که هر دون بیکارید یا مشغول صرف غذا هستید گوش دهید.

انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک چیست؟

 • از انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک همین بس که او را ک کنید. هیچ چیز مانند ک ست و رفر منظقی همسرش ، آن هم شرایط سخت، مرد را پایبند به خانواده نمیکند. ک شما زندگی زناشویی است که عث تداوم این رابطه می شود. مثلا هنگامی که شوهرن خسته و کوفته به خانه می آید گرمی از او استقل کنید. برای او قهوه یا چای ست کنید.
 • سعی کنید جمع دوسن بیشتر به شوهر خود اهمیت بدهید.
 • او را بغل کنید، نوازشش کنید. اجازه دهید همسرن معنی واقعی محبت را لمس کند.
 • همسرن را همانگونه که هست بپذیرید. شما قبول کرده اید که این شرایط او ازدواج کنید. پس ایرادهای الکی و بهانه جویی های شما نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه هر روز شما را از او دورتر می کند.
 • هفته ای یکر او بیرون بروید، قدم بزنید یا حتی کوهنوردی کنید.

 • اگر می توانید او را برای خوردن چای یا قهوه مهمان کنید.
 • مدام به او بگویید که دوستش دارید و بدون او نمی توانید به زندگی ادامه دهید. این جمله مخصوصا زوجینی که دچار مشکل هستند معجزه خواهد کرد.
 • زوجینی که تحصیلات شوهرشان بیشتر است توصیه می کنیم که هر چه زودتر زن جدید یا مهارت جدیدی را بیاموزند و به نحوی سعی کنید خانواده عث افتخار همسرشان شوند.
 • ظاهری شیک و آراسته کنار همسرن شید. لس هایی بپوشید که همسرن دوست دارد. این کمترین انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک است. زنانی که چهره عبوس و ظاهری ژولیده دارند بدانند که شوهرانشان مدت زیادی را آن ها دوام نخواهند آورد. وقتی همسرن مورد مساله ای صحبت میکنید سعی کنید به چشمان او نگاه کنی. مردها دوست دارند توجه زیادی به آن ها بکنید و تمام تمرکزن را روی آن ها بگذارید.

بیشتر بخوانید:مشاوره خانواده تلفنی


انتظارات یک مرد از همسرش چیست؟

انتظارات یک مرد از همسرش از دیدگاه خودش و بسیاری موارد کاملا منطقی است. همسر شما علاوه بر نقش همسری، شریک غم و شادی شماست. به همین دلیل ید هر زمانی که می توانید او را خوشحال کنید و کاری کنید که او احساس کند خوشبخت ترین انسان روی زمین است. انتظارات یک مرد از همسرش گاهی انق پیش پا افده است که حتی یک جمله ساده دوستت دارم او را به زندگی دلگرم میکند. غرور را کنار بگذارید و اجازه ندهید زندگی ن از هم بپاشد. اگر واقعا راه و روش برخورد همسرن را نمی دانید می توانید از مشاوره روانشناسی یا مشاوره خانواده کمک بگیرید.

مردان از زنان چه می خواهند؟

اینکه مردان از زنان چه می خواهند زیاد پیچیده نیست. مردان از زنان می خواهند او را مانند یک فرد قتمند قبول کنند. معمولا بعضی خانم ها، به توانایی و قت همسرانشان ایمان ندارند. این خانم ها معمولا اجازه نمی دهند همسرشان زندگی تصمیم نهایی را بگیرد و مدام به آن ها می گویند راه را اشته می روی. بهتر است به جای گفتن این جملات بعضی شرایط حامی و پشتین او شد و کارها او همفکری کنید.

او را کسی مقایسه نکنید

اکثر مردم دوست ندارند کسی مقایسه شوند. سعی کنید به جای اینکه اعتماد به نفس او را بگیرید طوری او رفر کنید که حس منحصر به فرد بودن به او دست دهد. این موضوع به او انگیزه می دهد به فردی قتمند تبدیل شود.

شرایط سخت کنارش شید

شاید اگر فردی این سوال را بپرسد که مردان از زنان چه می خواهند و چه انتظاری دارند، ناخودآگاه همه خود می گویند شرایط تلخ و شیرین روزگار او را تنها نگذارند. مسفانه بعضی خانواده ها، زنان ب و توان مشکلات اقتصادی را نداند و آنق غر می زنند که کار به جدایی می رسد. رفیق نیمه راه نشوید. همسرن مشکلات بیش از هر چیز به شما نیاز دارند.

ما خوبی شید

توجه به شرایط امروز و مشکلات اقتصادی، تمرکز مردن بیرون از خانه است. این شرایط مدیریت خانه به عهده ما است. اگر زن این شرایط به همسرش کمک نکند قطعا دوپایه زندگی لنگ می ماند. مردان د این شرایط از همسر خود انتظار داند گوشه ای از مسئولیت های زندگی را به عهده بگیرند.

نیازهای جنسی اش را برآورده کنید

قطعا همه مردان از زنان انتظار دارند نیازهای جنسی و جسمی او را برطرف کنند. مسفانه بعضی از زندگی های زناشویی زن نسبت به این کار کوهی می کند.البته منظور این نیست که به تمام خواسته های بیجای مرد تن دهد. بلکه حدالامکان نیازهای جنسی او را مین کند. زیرا غیر اینصورت ب خیانت ز می شود و زندگی خانم قطعا دچار مشکل خواهد شد. البته به خانواده هایی که از این لحاظ دچار مشکل هستند توصیه می شود که به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک مراجعه کنند.

مردان نیازمند چه جملاتی هستند؟

آیا می دانید مردان نیازمند چه جملاتی هستند؟ .. می دانید هر چیز که اعتماد به نفس آن ها را لا ببرد دل آن ها را آب می کند. جملاتی مثل :

“دوست دارم آخر عمر همیشه تو شم” ،” من به تصمیمات تو اعتماد دارم” ، همیشه بهت افتخار می کنم” ، ” تو بهترین تکیه گاه من هستی” ، ” تو پعالی برای بچه هامی” ، ” همیشه عاشقت می مونم” ، ” اگه هزار رم برگردم عقب زم تو رو انتخاب می کنم” ، ” تو خیلی مهربون و محبتی”.

سوالات متداول

همسرم از من میخواهد که به خانواده ام سر نزنم. آیا این خواسته منطقی است و ید از او تمکین کنم؟

وقتی ازدواج می کنید قطعا ازحقوق خود نسبت به همسرن آگاهید. قانون زن ید از مرد تمکین کند. غیر اینصورت مرد می تواند از او دادگاه شکایت کند. سعی کنید این مساله را منطقی حل کنید. اگر راضی نیست، مدتی به خانواده ن سر نزنید.

همسرم رابطه جنسی از من خواسته های نا مربوط دارد.. چه کنم؟

قطعا برخی خواسته ها رابطه مسائل جنسی از لحاظ قانونی رد شده است و مرد نمی تواند خواسته بیش از حد عرف از همسرش داشته شد. شما می توانید این موضوع را نپذیرید.

من تمام انتظارات شوهرم را برآورده کردم اما او به شدت بهانه گیر است و دوست ندارد من زندگی کند.. حال حاضر ۱ فرزند چند ماهه دارم..کمکم کنید.

این شرایط ید همسرن به مشاوره خانواده و سپس مشاوره طلاق مراجعه کنید. این موضوع ید ریشه یابی شود و علت آن نیز مشخص شود.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:۱۰ Things Men Want From Their Wives

انتظارات مردان از زنان رابطه زناشویی چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۸:۴۸ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

انتظارات مردان از زنان در رابطه زناشویی چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

شاید ور نکنید اما جامعه کنونی انتظارات مردان از زنان شکل زه ای به خود گرفته است. گذشته تنها توقع شوهران از همسرانشان، خانه داری و بچه داری بود، اما گذشت زمان و ورود زنان به اجتماع، این انتظارات بیشتر شده است. مردان امروز معمولا توقعاتشان را به زن نمی آورند. معمولا انتظارات مردان از زنان آنقها هم که فکر میکنید پیچیده نیست. اگر همسر خود را به ستی نمی شناسید می توانید از یک مشاوره خانواده کمک بگیرید. اگر زن زیرکی شید از رفر همسر خود می توانید کاملا ک کنید که دوست دارد همسرش چطور شد.

اگر دوست دارید زندگی پایداری داشته شید ید همسر خود را بیشر بشناسید و حدالامکان توقعات او را برآورده کنید. انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک و روابط زناشویی و زندگی مشترک معمولا بسیاری از جهات مشابه است. اکثر مردان ون ریز هستند و معمولا خواسته های خود را واضح به همسرشان نمی گویند. دیده شده همان اوایل ازدواج زوجین مراجعه به مشاوره روانشناسی و مشاوره زناشویی و زندگی مشترک می توانند به راحتی سالهای سال بدون مشکل کنار یکدیگر زندگی کنند. اگر بدانید مرد از زن چه می خواهد یا مردان نیازمند چه جملاتی هستند، آنگاه می توانید زندگی پایدار و محکمی را برای خود و خانواده خود بسازید و همسر خود را راضی و خوشحال نگه دارید.


بیشتر بخوانید: چگونه ازدواج موفقی داشته شیم؟


انتظارات مردان از زنان رابطه زناشویی چگونه است؟

از مهم ترین انتظارات مردان از زنان روابط زناشویی محبت و عشق ورزیدن از جانب زن است.

 • غذای مورد علاقه او را ست کنید. روی میز شمع روشن کنید و محیط را عاشقانه کنید.
 • نوشتن یک نامه عاشقانه ساده آنق اثر بخش است که حتی فکرش را هم نمی کنید. نامه بنویسید چق او را دوست دارید و منتظر زگشت او به خانه بودید. نامه را جایی بگذارید که همسرن بتواند به راحتی آن را ببیند.
 • اق را عطرآگین کنید. مردها نسبت به بوی عطر حساسیت ویژه ای دارند و سریع تحریک می شوند. اجازه دهید یک عطر را نام شما به خاطر بسپارد.
 • وفتی همسرن راجب مسائل مختلف شما صحبت می کند مدام وسط حرف او نپرید و اجازه دهید او مشکلاتش را به شما بگوید. این که گوشی برای حرف های او هستید عث شادی او می شود و فکر می کند چق خوشبخت است.
 • اولین فرصت سعی کنید او به سفر بروید. هیچ چیز مثل سفر شما را به همسرن نزدیک نمی کند.
 • برای او بلیط تماشای فیلم مورد علاقه اش را بگیرید. ببینید چه چیزی بیشتر از همه خوشحالش می کند، سعی کنید آن کار را برایش انجام دهید.
 • خاطرات خوب زندگی مشترک را مدام به خاطرش بیاورید و آهنگ های دوران نامزدی که آن خاطره داشتید را زمانی که هر دون بیکارید یا مشغول صرف غذا هستید گوش دهید.

انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک چیست؟

 • از انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک همین بس که او را ک کنید. هیچ چیز مانند ک ست و رفر منظقی همسرش ، آن هم شرایط سخت، مرد را پایبند به خانواده نمیکند. ک شما زندگی زناشویی است که عث تداوم این رابطه می شود. مثلا هنگامی که شوهرن خسته و کوفته به خانه می آید گرمی از او استقل کنید. برای او قهوه یا چای ست کنید.
 • سعی کنید جمع دوسن بیشتر به شوهر خود اهمیت بدهید.
 • او را بغل کنید، نوازشش کنید. اجازه دهید همسرن معنی واقعی محبت را لمس کند.
 • همسرن را همانگونه که هست بپذیرید. شما قبول کرده اید که این شرایط او ازدواج کنید. پس ایرادهای الکی و بهانه جویی های شما نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه هر روز شما را از او دورتر می کند.
 • هفته ای یکر او بیرون بروید، قدم بزنید یا حتی کوهنوردی کنید.

 • اگر می توانید او را برای خوردن چای یا قهوه مهمان کنید.
 • مدام به او بگویید که دوستش دارید و بدون او نمی توانید به زندگی ادامه دهید. این جمله مخصوصا زوجینی که دچار مشکل هستند معجزه خواهد کرد.
 • زوجینی که تحصیلات شوهرشان بیشتر است توصیه می کنیم که هر چه زودتر زن جدید یا مهارت جدیدی را بیاموزند و به نحوی سعی کنید خانواده عث افتخار همسرشان شوند.
 • ظاهری شیک و آراسته کنار همسرن شید. لس هایی بپوشید که همسرن دوست دارد. این کمترین انتظارات مردان از زنان زندگی مشترک است. زنانی که چهره عبوس و ظاهری ژولیده دارند بدانند که شوهرانشان مدت زیادی را آن ها دوام نخواهند آورد. وقتی همسرن مورد مساله ای صحبت میکنید سعی کنید به چشمان او نگاه کنی. مردها دوست دارند توجه زیادی به آن ها بکنید و تمام تمرکزن را روی آن ها بگذارید.

بیشتر بخوانید:مشاوره خانواده تلفنی


انتظارات یک مرد از همسرش چیست؟

انتظارات یک مرد از همسرش از دیدگاه خودش و بسیاری موارد کاملا منطقی است. همسر شما علاوه بر نقش همسری، شریک غم و شادی شماست. به همین دلیل ید هر زمانی که می توانید او را خوشحال کنید و کاری کنید که او احساس کند خوشبخت ترین انسان روی زمین است. انتظارات یک مرد از همسرش گاهی انق پیش پا افده است که حتی یک جمله ساده دوستت دارم او را به زندگی دلگرم میکند. غرور را کنار بگذارید و اجازه ندهید زندگی ن از هم بپاشد. اگر واقعا راه و روش برخورد همسرن را نمی دانید می توانید از مشاوره روانشناسی یا مشاوره خانواده کمک بگیرید.

مردان از زنان چه می خواهند؟

اینکه مردان از زنان چه می خواهند زیاد پیچیده نیست. مردان از زنان می خواهند او را مانند یک فرد قتمند قبول کنند. معمولا بعضی خانم ها، به توانایی و قت همسرانشان ایمان ندارند. این خانم ها معمولا اجازه نمی دهند همسرشان زندگی تصمیم نهایی را بگیرد و مدام به آن ها می گویند راه را اشته می روی. بهتر است به جای گفتن این جملات بعضی شرایط حامی و پشتین او شد و کارها او همفکری کنید.

او را کسی مقایسه نکنید

اکثر مردم دوست ندارند کسی مقایسه شوند. سعی کنید به جای اینکه اعتماد به نفس او را بگیرید طوری او رفر کنید که حس منحصر به فرد بودن به او دست دهد. این موضوع به او انگیزه می دهد به فردی قتمند تبدیل شود.

شرایط سخت کنارش شید

شاید اگر فردی این سوال را بپرسد که مردان از زنان چه می خواهند و چه انتظاری دارند، ناخودآگاه همه خود می گویند شرایط تلخ و شیرین روزگار او را تنها نگذارند. مسفانه بعضی خانواده ها، زنان ب و توان مشکلات اقتصادی را نداند و آنق غر می زنند که کار به جدایی می رسد. رفیق نیمه راه نشوید. همسرن مشکلات بیش از هر چیز به شما نیاز دارند.

ما خوبی شید

توجه به شرایط امروز و مشکلات اقتصادی، تمرکز مردن بیرون از خانه است. این شرایط مدیریت خانه به عهده ما است. اگر زن این شرایط به همسرش کمک نکند قطعا دوپایه زندگی لنگ می ماند. مردان د این شرایط از همسر خود انتظار داند گوشه ای از مسئولیت های زندگی را به عهده بگیرند.

نیازهای جنسی اش را برآورده کنید

قطعا همه مردان از زنان انتظار دارند نیازهای جنسی و جسمی او را برطرف کنند. مسفانه بعضی از زندگی های زناشویی زن نسبت به این کار کوهی می کند.البته منظور این نیست که به تمام خواسته های بیجای مرد تن دهد. بلکه حدالامکان نیازهای جنسی او را مین کند. زیرا غیر اینصورت ب خیانت ز می شود و زندگی خانم قطعا دچار مشکل خواهد شد. البته به خانواده هایی که از این لحاظ دچار مشکل هستند توصیه می شود که به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک مراجعه کنند.

مردان نیازمند چه جملاتی هستند؟

آیا می دانید مردان نیازمند چه جملاتی هستند؟ .. می دانید هر چیز که اعتماد به نفس آن ها را لا ببرد دل آن ها را آب می کند. جملاتی مثل :

“دوست دارم آخر عمر همیشه تو شم” ،” من به تصمیمات تو اعتماد دارم” ، همیشه بهت افتخار می کنم” ، ” تو بهترین تکیه گاه من هستی” ، ” تو پعالی برای بچه هامی” ، ” همیشه عاشقت می مونم” ، ” اگه هزار رم برگردم عقب زم تو رو انتخاب می کنم” ، ” تو خیلی مهربون و محبتی”.

سوالات متداول

همسرم از من میخواهد که به خانواده ام سر نزنم. آیا این خواسته منطقی است و ید از او تمکین کنم؟

وقتی ازدواج می کنید قطعا ازحقوق خود نسبت به همسرن آگاهید. قانون زن ید از مرد تمکین کند. غیر اینصورت مرد می تواند از او دادگاه شکایت کند. سعی کنید این مساله را منطقی حل کنید. اگر راضی نیست، مدتی به خانواده ن سر نزنید.

همسرم رابطه جنسی از من خواسته های نا مربوط دارد.. چه کنم؟

قطعا برخی خواسته ها رابطه مسائل جنسی از لحاظ قانونی رد شده است و مرد نمی تواند خواسته بیش از حد عرف از همسرش داشته شد. شما می توانید این موضوع را نپذیرید.

من تمام انتظارات شوهرم را برآورده کردم اما او به شدت بهانه گیر است و دوست ندارد من زندگی کند.. حال حاضر ۱ فرزند چند ماهه دارم..کمکم کنید.

این شرایط ید همسرن به مشاوره خانواده و سپس مشاوره طلاق مراجعه کنید. این موضوع ید ریشه یابی شود و علت آن نیز مشخص شود.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:۱۰ Things Men Want From Their Wives

انتظارات مردان از زنان رابطه زناشویی چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۸:۴۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهمترین نشانه های طلاق عاطفی چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

نشانه های طلاق عاطفی زوجین چرا مهم است؟ خانواده امن ترین پایگاه برای هر فرد است. این مکان امن بر روی سلامت جسمی و روحی اعضای خانواده ثیر مستقیمی دارد. اما امروزه دلایل زیادی وجود دارد که رابطه زوجین را کمرنگ کرده و خانواده را متزلزل می کند و نیاز به مشاوره خانواده بیشتر حس میشود . از جمله مهم ترین مشکلات روابط زناشویی تکراری شدن زن و مرد و به دنل آن سرد شدن آن ها از هم است. اما از طرفی نشانه های طلاق عاطفی زوجین را می توان رفرهای اشته آنها دانست.

گاهی زوجین عصنیت حرفی می زنند که آخر عمر ذهن همسرش قی می ماند و دیگر هیچگاه این رابطه، مانند سابق نمی شود. به همین دلیل سعی کنید نوع صحبت و رفر همسرن دقت کنید و حرفی نزنید که او را از زندگی سرد کند. این زمینه می توانید مشاوره روانشناسی یا مشورت بگیرید. اخرین راهکار شما مراجعه به مشاوره طلاق شد.

نشانه های طلاق عاطفی زندگی زناشویی چیست؟

نشانه های طلاق عاطفی زندگی زناشویی، از جمله شامل: عصنیت و بفری زوجین است. مسفانه بیشتر زوجین بر سر مساله بی اهمیت حرف هایی به یکدیگر می زنند که حد شان و شخصیتشان نیست. توهین و بی احترامی و به کار بردن الفاظ بد و گفتن حرف تلخ یا پیش کشیدن گذشته و به نوعی تحقیر یکدیگر، نه تنها عث دلسردی زوجین می شود بلکه آخر عمر این رفر زشت یکدیگر را به یاد خواهند داشت. توصیه می کنیم که حدالامکان دعواها و مشاجرات زناشویی، احترام یکدیگر را حفظ کنید و منطقی تر رفر کنی. صورتی که نمی دانید شرایط مختلف چگونه رفر کنید می توانید از مشاوره روانشناسی یا مشاوره خانواده کمک بگیرید.

وغ و وغگویی و مخفی کاری زندگی مشترک

از دیگر نشانه های طلاق عاطفی زندگی زناشویی، که مسفانه بسیاری از خانواده ها گرینگیر آن هستند، پنهانکاری و وغ از سوی زن و شوهر است. اگر زندگی بر پایه صداقت استوار شد و دو طرف به یکدیگر اعتماد داشته شند، زندگی روی خوشش را نشان خواهد دارد. مسفانه برخی موارد به بهانه مصلحت حرف هایی که ید زده شود، پنهان می شوید. برخی موارد این این موضوع آنق بحرانی می شود که دیگر راهی برای ترمیم آن قی نمی ماند.

نشانه های طلاق عاطفی زندگی مشترک چق اهمیت دارد؟

نشانه های طلاق عاطفی زندگی مشترک شاید به سادگی قابل شناسایی نشد ماد اینجا سعی میکنیم این عوامل خطر را گوشزد کنیم.

خودشیفتگی

از مهم ترین نشانه های طلاق عاطفی زندگی مشترک، خودشیفتگی زن و مرد است. این معضل چند سالی است که خانواده ها رواج پیدا کرده است. پیشرفت تکنولوژی و تنوع عمل های زییی، نه تنها خانم ها حتی آقایون هم برای تغییر ظاهرشان به مراکز زییی مراجعه می کنند و جالب اینجاست کمی ظاهرشان تغییر میکند دیگر خود را نمی شناسند و فکر می کنند از سر این زندگی زیادی هستند. مدام فخر می فروشند و فکر میکنند از همسرشان خیلی لاتر و زیتر هستند. این رفر رفته رفته آن ها را از زندگی دلسرد می کند. همسرش نیز دیگر تحمل این رفر زشت او را ندارد. خودشیفتگی معضل بسیار مهمی جامعه کنونی است که ید مشاورخانواده به صورت ریشه ای حل شود.

لجزی

از جمله نشانه های طلاق عاطفی زندگی مشترک لجزی است. اکثر خانواده ها زن و شوهر خود را صاحب حق می دانند و فکر میکنند کاری که انجام می دهند ست است. به همین دلیل نمی توانند قبول کنند که گاهی اشته می کنند و صرفا تمام کارها یا رفرشان مشکل دارد. این لجزی گاهی دوطرفه می شود و گاهی آنق کش پیدا می کند که کار را به جدایی می رسانند. این شرایط اگر یک طرف مدتی کوه بیاید و برخورد شخص لجز، لجزی نکرده و منطق برخورد کند احتمالا این مشکل بزرگ حل خواهد شد. غیر اینصورت بهتر است حتما به مشاوره روانشناس و مشاوره طلاق مراجعه شود راهکارهای کاربردی تری اختیار زوجین قرار بگیرد.


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


تعریف طلاق عاطفی چیست؟

تعریف طلاق عاطفی اصلا مهم است؟ طلاق عاطفی و نشانه های طلاق زوجین همان ارتط سرد روابط زن و شوهر است که به دلایل مختلف اتفاق می افتد. سردی روابط جسمی، عاطفی و کلامی و روحی است. این همان تعریف طلاق عاطفی است که شاید بعضی موارد چند برابر از طلاق دادگاهی بدتر و آزاردهنده تر است. زوجین این حالت از یکدیگر فاصله گرفته و بعضی موارد تنها به خاطر فرزندانشان کنار هم هستند. گاهی هم تنها به خاطر عادت کنار هم هستند و حرف و صحبت خاصی هم ندارند. نسبت به هم بی علاقه و دلسرد هستند و فقط به خاط ظاهر سازی جلوی فامیل به هم محبت می کنند.

اولین نشانه طلاق عاطفی شکایت و بهانه های بی مورد است. وقتی انتظارات و توقعات دو طرف زندگی، آنطور که می خواهند برآورده نشود، پای اختلافات و مشاجرات ز میشود. بعد از قهر نوبت خشم و کینه توزی و تلافی کردن است. زن خود می گوید چطور آن همه توهین را تلافی کنم. پس دست به کاری می زند که ممکن است شوهرش هیچگاه او را نبخشد. زوجینی که طلاق عاطفی گرفته اند آنق خودخواه می شوند که دیگر به فرزندان خود و شرایط آن ها نیز اهمیت نمی دهند. حتی سلامت روحی و جسمی آن ها برایشان ارزشی ندارد. اما به خاطر اینکه زن پشتوانه ای ندارد و مرد نیز قا به پرداخت مهریه نیست مجبور است به این زندگی جهنمی ادامه دهد.

آیا رابطه طلاق عاطفی خیانت وجود دارد؟

رابطه طلاق عاطفی خیانت کجاست؟ از بزرگترین نشانه های طلاق احساسی، خیانت است. رابطه طلاق عاطفی خیانت یک رابطه دوسویه است. به طوری که از هر زن یا مردی که طلاق عاطفی گرفته اند بپرسید متوجه می شوید که بیش از نیمی از آن ها بیرون از خانه جستجوی عشق و تخلیه احساساتشان هستند. معمولا اگر به دفتر مشاوره طلاق سری زده شید این معضل را به چشم خود خواهید دید. قطعا مهم ترین علت خیانت بسیاری از خانواده کمبود عاطفه و احساس میان زن و شوهر و برطرف نشدن نیازهای احساسی و جنسی است. بی توجهی و کم محلی از سوی زن و شوهر و برطرف نشدن نیاز روحی و جسمی دوطرف نخستین گام ها برای شروع خیانت است. سعی کنید قبل از اینکه دیر شود چاره ای بیاندیشید و مشکل را ریشه یابی کنید.

نشانه های ثیر طلاق عاطفی بر فرزندان چیست؟

طلاق عاطفی بر فرزندان بر روی روح و روان آن ها به شدت ثیر گذار است. بلایی که طلاق عاطفی بر سر کودکان می آورد را نمی توان هیچ معضل اجتماعی مقایسه کرد. وقتی جو خانه و خانواده سرد و بی روح است یا زمانی که امکان گیری و زد و خورد زن و شوهر زیاد است محیط تشنج زایی برای کودکان ایجاد می شود. از لحاظ روانی کودکان خود را مسئول می دانند که جو را آرام کنند یا دوره پ و ماشان را آشتی دهند. زیرا نمی توانند این جو بی مهر را تحمل کنند. آن ها خود را قرنی خشم می دانند و این شرایط امنیت ندارند.

اختلالات روانی بزرگترین ثیر طلاق بر فرزندان است

ثیر طلاق عاطفی بر فرزندان به اینجا ختم نمی شود. اضطرابی که این کودک وجود دارد آنق زیاد است که عث عدم تمرکز و بداخلاقی و مشکلات خواب و کم شده حافظه می شود. مشکلات عصبی این کودک عث اختلالات گوارشی، کاهش وزن و بیماری های دیگر او خواهد شد. گاهی کار به جایی می رسد که حتما ید او را به مشاوره روانشناس برد.

ثیر طلاق عاطفی بر فرزندان نوجوانی بیشتر حس میشود. سنین نوجوانی، علاوه بر دوران بلوغ و مشکلات مربوط به آن، نوجوان دوست دارد بیشتر زمانش را خارج از خانه شد و به بودن کنار پ و ماش تمایلی ندارد. این نوجوان به شدت پرخاشگر و لجز می شود و صحبت کردن یا نصیحت کردن او کاملا غیرممکن خواهد شد. علاوه بر این آینده روشنی انتظارش نیست زیرا دچار اختلالات حافظه شده و افت تحصیلی پیدا می کند.

دوارن جوانی هم دچار سرگمی و گیجی خواهد شد و نمی تواند مسیر زندگی اش را به ستی انتخاب کند. پس متوجه شده اید که خانواده چه ثیری بر روی فرزندان خواهد داشت. سعی کنید حدالامکان به خاطر فرزندانن هم شده محیط امنی را برای آن ها فراهم کنید.

سوالات متداول

زوجینی که از هم طلاق عاطفی می گیرن هم رابطه جنسی ندارند؟

اکثر موارد زوجینی که از هم طلاق عاطفی میگیرند هیچگونه رابطه جنسی هم ندارند. حتی روی یک تخت هم نمی خوابند.

مدتی است از همسرم طلاق عاطفی گرفته ایم و من مردی رابطه هستم.. می خواهم آن مرد ازدواج کنم چه کنم؟

اگر هنوز از همسرن جدا نشده اید و آن مرد رابطه دارید آن مرد ابد شما حرام است. این ازدواج غیر قانونی است.

برای کسانی که طلاق عاطفی گرفته اند راه برگشتی وجود دارد؟

قطعا وجود دارد. اگر شما ید ریشه یابی شود می توانید دوره به زندگی شاد خود برگردید. مشاوره روانشناسی و مشاوره خانواده این زمینه کمک زیادی به شما خواهند کرد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:What is an “Emotional Divorce”?

مهمترین نشانه های طلاق عاطفی چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۱:۰۱ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

معایب ازدواج دانشجویی را باید جدی بگیریم

4.7 / 5 ( 3 votes )

معایب ازدواج دانشجویی ید همان ق که به خوبی های این ازدواج کید میشود جدی گرفته شود . از جمله معایب ازدواج دانشجویی که بیشترین مشکلات را به وجود می آورد میشود به موارد زیر اشاره کرد . مشاوره خانواده می تواند این حیطه شما را راهنمایی کند.

 • عدم تجربه کافی به دلیل شرایط سنی پایین که زوجین را گاهی به بن بست میرساند .
 • احساس تکراری بودن برای یکدیگر به دلیل داشتن رابطه طولانی مدت دوران دانشگاه و همکلاسی بودن .
 • سست بودن پایه های مالی زندگی دانشجویی به دلیل نداشتن شغل ثابت .
 • تعارض و تفاوت فرهنگ های مختلف . ممکن است دختر و پسری از دو فرهنگ متفاوت تصمیم به ازدواج یکدیگر بگیرند . این تفاوت ها میتواند عث بروز مشکل شود و برای رابطه زوجین خطرناک شد .
 • ندیدن عیوب ازدواج دانشجویی به دلیل احساسات نا پخته که نتیجه غرق شدن رابطه عاطفی است .

مهمترین معایب ازدواج دانشجویی

مهمترین معایب ازدواج دانشجویی را زوجین ید حتما نظر بگیرند یک ازدواج آگاهانه داشته شند . شاید یک از مهمترین معایب ازدواج های دانشجویی که مسفانه خیلی از زوجین گیر آن میشوند عشق های کور و غیر منطقی شد . عشقی که تمام منطق و عقل را از دو طرف می رید . رها شنیدیم که مثلا دختر یا پسر میگویند : این فرد انتخاب تنها ترین انتخاب من است . یا او ازدواج میکنم یا کلا ازدواج نخواهم کرد . از این رو این عشق های بی منطق را از مهمترین عیوب ازدواج دانشجویی میدانیم که میتواند هم به خود فرد و هم به اطرافیان صدمات جبران ناپذیری وارد کند . این احساسات کور و البته اکثرا گذرا دانشگاه بسیار زیاد دیده میشود . جوانان و دانشجوهای عزیز حتما بدانند و مطمئن شند که آتش این عشق ها معمولا خیلی زود خاموش خواهد شد .

شناخت مزایا و معایب ازدواج دانشجویی

شناخت مزایا و معایب ازدواج دانشجویی برای تصمیم گیری مورد ازدواج محیط دانشگاه ضروری است . هر نوع ازدواجی معایب و مزایای مختص خودش را دارد . ازدواج دانشجویی نیز به همین منوال است . ازدواج دوران تحصیل قطعا شیرینی و لذت های زیادی از قبیل انگیزه دو چندان برای ادامه تحصیل را پی خواهد داشت . اما این نکات مثبت نید ما را از شناخت مزایا و معایب ازدواج های دانشجویی غافل کند . جوانان میتوانند از راه های مختلفی از جمله کب های آموزشی این زمینه و یا استفاده از مشاوره خانواده و روانشناسی این شناخت و اطلاعات را بدست بیاورند . این اطلاعات قطعا نقش تعیین کننده ای فرجام ازدواج آنها و کیفیت زندگی زناشویی زوجین خواهد داشت . بنابراین شناخت مزایا و معایب ازدواج های دانشجویی از اصل های غیر قابل گذشت برسی مساله ازدواج است .

معایب ازدواج دانشجویی از نظر روانشناسی

عیوب ازدواج دانشجویی از نظر روانشناسی را میتوان ابعاد مختلفی برسی کرد که برخی از آنها زیر آمده است .

 1. احساس سرخوردگی آینده به دلیل اینکه فرد ممکن است خود بگوید که شاید اگر همسرم ازدواج نمیکردم موقعیت بهتر یا پیشرفت بیشتری میداشتم .
 2. به وجود آمدن مشکلاتی که ریشه عدم بلوغ ابعاد مختلف دارد . ازدواج دانشجویی معمولا زوجین میانگین سنی پایین دارند که تصمیمات خام و ویران کننده ای میتواند داشته شد .
 3. یکی از معایب ازدواج های دانشجویی از نظر روانشناسی احتمال به وجود آمدن اختلالات روحی این نوع ازدواج است . زوجی که کمی قبل تر فقط دانشجو بودند اکنون ناگهان خود را زیر ر سنگین مسئولیت همسر بودن میبینند . این فشار روانی گاهی برای افراد به قی زیاد است که معرض بسیاری از بیماری های روانی نظیر افسردگی قرار خواهند گرفت .

مشاوره برای عیوب ازدواج دانشجویی

مشاوره برای معایب ازدواج دانشجویی حتما ید برنامه های زوجینی که قصد ازدواج محیط های آموزشی را دارند قرار بگیرد . یک روانشناس زبده جریان مشاوره برای معایب ازدواج های دانشجویی میتواند به خوبی زوجین را ویژگی های خوب و بد ازدواج دانشجویی آشنا کند . یک روانشناس سالهای زیادی را صرف مطالعه و کسب تجربه این زمینه کرده است . بنابراین زوجین میتوانند مراجعه به یک مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی بر همه ابعادی که گاهی دید رس خودشان نیز نیست مسلط شوند . افراد دیگری که میتوانند زمینه مشاوره معایب ازدواج های دانشجویی به شما کمک کنند میتوانند کسانی شند که خود تجربه ازدواج دانشجویی را داشته شند . آنها از حال و هوای اکنون زوج های شرف ازدواج دانشجویی به خوبی مطلع هستند چون این دوران را پشت سر گذاشتند و ره آینده نیز میتوانند به شما مشاوره بدهند .

قت مدیریت زندگی

از مهمترین معایب ازدواج دانشجویی میتوان به نبود پختگی لازم برای مدیریت مشکلات زندگی اشاره کرد . این عدم پختگی ازدواج های دانشجویی بیشتر مربوط به سن کم زوجین این نوع ازدواج است . از جمله معایب ازدواج های دانشجویی که زیاد به چشم میخورد فقدان مدیریت و تصمیمات لازم برای حل تعارض ها و اختلافات میشد . برای مثال به دلیل اختلاف نظرهایی که ابتدای ازدواج هر زوج هر سبک ازدواجی طبیعی است پسر سرگمی قرار میگیرد . چون نمیتواند تعادل را رابطه بین همسرش و خانواده خود برقرار کند . برسی و شناخت معایب ازدواج های دانشجویی قطعا ید به چگونگی مدیریت زندگی زناشویی و آموزش آن به جوانان کم تجربه دقت و کید کرد . عیوب ازدواج دانشجویی نید عث منصرف شدن شما از ازدواج شود . بلکه تنها آموزش و انتخاب صحیح میتوانیم ازدواجی موفق و پویا داشته شیم و خوشبختی را لمس کنیم .

چگونه فرد مناسب را دانشگاه انتخاب کنیم

از مهمترین معایب ازدواج دانشجویی میتوان به افراط رابطه و عدم تعادل آن اشاره کرد که سطور لا کمی به آن پرداختیم . این زمان احتمال وجود رابطه بین همکلاسی ها بسیار محتمل است و یک امر عادی تلقی میشود . اما از معایب ازدواج های دانشجویی و آسیب های اعتماد بی جا به افراد میتوان موارد زیر را نظر گرفت .

 • شکست های عشقی حاصل از رابطه های نافرجام که ثیر مستقیم بر سلامت روان دارد .
 • انحرافات اخلاقی نظیر اعتیاد که خیلی دانشگاه ها مشاهده میشود .
 • روابط جنسی نامشروع که گاهی به رداری های ناخواسته منجر میشود که آبروی افراد را نشانه میرود .
 • عقب افدن و جدا ماندن از س و مطالعه که عث مشروط شدن های پی پی و نهایت اخراج از دانشگاه میشود که ناکامی بزرگی را میتواند پی داشته شد .

طوفان های هیجانی

وقتی دو طرف حال شناخت یکدیگر هستند و حال برسی شرایط برای ازدواجی موفق میشند ، حتما و بدون شک ید به زوجین پیشنهاد کنیم که کنترل احساس خود را ضمن رابطه فردی که به آن علاقمند هستند را از دست ندهند .یک زوج جوان نمیتواند همه معایب ازدواج های دانشجویی را به صورت کامل ببینند . برسی عیوب ازدواج دانشجویی ید توسط یک فرد آگاه که به رابطه نظارت دارد صورت بگیرد . مواقعی شاید خیلی از معیار های خوب ازدواج یک فرد وجود داشته شد . اما اگر فرد مورد نظر ما به دلیل یک مشکل حل نشدنی و تهدید کننده مناسب این ازدواج نبود ید رابطه را کمال احترام پایان داد . اما مسفانه اغلب افراد دچار گیری یک طوفان عاطفی میشوند که از عواقب این گیریها لا سخن گفتیم . این انتخاب های غیر منطقی مسفانه اغلب محکوم به شکست هستند .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Getting Married in College: The Pros and Cons

معایب ازدواج دانشجویی را ید جدی بگیریم

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۵۱:۱۰ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

ملاک های انتخاب همسر برای ازدواج مناسب

5 / 5 ( 3 votes )

ملاک های انتخاب همسر ید به قی هوشمندانه انتخاب شود که برای شخص خشنودی به همراه بیاورد . نتیجه ازدواجی آینده دار را پی داشته شد . واقع معیارهای انتخاب همسر شما به قی اهمیت دارد که میتوان به جرات آن ها را پایه و ستون های ازدواج دانست . افراد شرف ازدواج ید ملاک های خود را قبل از دوره آشنایی و ازدواج برای خودشان نظر گرفته شند . این موقیت حساس دچار وسواس و سر گمی نشوند . اگر دختران و پسران ما ملاک ها و خواسته های خود را از ازدواج ندانند . ممکن است وقتی ناگهان گیر این موضوع میشوند به دلیل سرگمی موقعیت خود را از دست بدهند . از دیگر آسیب های احتمالی عدم آگاهی نسبت به ملاک های انتخاب همسرهنگام ازدواج به گرفتن تصمیم های غیرمنطقی به دلیل غافلگیر شدن شخص اشاره کرد . مشاوره خانواده این حیطه می تواند راهنمای خوبی برای شما شد.

مهمترین ملاک های انتخاب همسر

مهمترین ملاک های انتخاب همسر بیان شده اکثر آموزه های روانشناسی و کب های علمی این زمینه به چند نکته اصلی میپردازد ‌. مهمترین معیارهای انتخاب همسر شاید جوامع و کشورهای مختلف متفاوت شد . اما بعضی از معیارهای انتخاب همسر فرا فرهنگی و فرا قومیتی هستند . مانند ملاک سلامت اخلاقی که هر کشور و جامعه ای از مهمترین ملاک های انتخاب همسر است . اگر فردی که گزینه ازدواج ما است دوران تجرد از لحاظ اخلاقی دچار عدم تعادل و سلامت شد . بی تردید نمیتواند اعتماد مورد انتظار را برای یک زندگی مشترک جذب و کسب کند .

از دیگر معیارهای انتخاب همسر که قابل نادیده گرفته شدن نیست و تمام فرهنگ ها عمومیت دارد . میتوان به بلوغ شخصیتی طرف مقابل ما اشاره کرد . این فاکتور از مسائلی هست که میتواند به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب همسر برسی شود . قرار گرفتن جریان مشاوره خانواده و روانشناسی مورد بلوغ فکری شخص مورد نظر قطعا توصیه میشود .

معیارهای انتخاب همسر برای دختران

معیارهای انتخاب همسر برای دختران ید بسیار دقیق و تیز بینی انجام شود . اهمیت این موضوع به دلایل مهمی است:

 • ویژگیهای ذاتی جنس دختران لطیف و حساس است .
 • دختران ماان آینده جامعه هستند .

زمانی که برای برسی معیارهای انتخاب همسر برای دختران سخن میگوییم . بهتر است از نقش مهمی که مشاوره ازدواج میتواند این راه داشته شد نیز یاد کنیم . یک روانشناس زبده اگر کنار ما شد میتواند معیارهای انتخاب همسر برای دختران که حیاتی و حذف نشدنی است را به ما نشان دهد . از طرفی میتواند معیارهای ازدواج و اهداف دختری که به روانشناس مراجعه میکند را کنار مهمترین معیارهای انتخاب همسر بگنجاند . این صورت احتمال کامیابی فرد از ازدواج و زندگی زناشویی آینده لا میرود . ملاک های انتخاب همسر برای دختران مدیریت پان میتواند صورت بگیرد. این زمینه بررسی آنها تجربه کافی که دارند نیز میتواند به روشن سازی گزینه های ازدواج کمک کند .

معیارهای انتخاب همسر برای پسران چیست ؟

معیارهای انتخاب همسر برای پسران میتواند روی آینده آن ها بسیار موثر شد . به گونه ای که یک پسر یک ازدواج موفق میتواند به شکوفایی و کمال برسد . همزمان فرد مفیدی برای جامعه خود نیز شد . برعکس اگر مرد زندگی زناشویی خود شکست بخورد ید منتظر عواقب ناکامی او زندگی مشترک شیم . عواقبی مثل افسردگی ، بدبینی ، دل سردی از زندگی میتواند کمین این قبلیل افراد شد . این مسئله میتواند هم سلامت روانی فرد و هم جامعه را تهدید کند .

برای معیارهای انتخاب همسر برای پسران مییست فاتور ها و شراطی خاصی را نظر گرفت . ید نسبت به سن ، شرایط اجتماعی ، شرایط مالی و خانوادگی پسر و خواسته های او نظر گرفته شود . این صورت میتوان به آینده ازدواجی که پسر انجام خواهد داد امیدوار بود . نقش خانواده و مشاوره ازدواج این میان غیر قابل چشم پوشی و تعیین کننده است .

ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه اسلام

معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام را میتوان سراسر قرآن نگریست . داسنهای قرآنی و همچنین سخنان پیشوایان دینی ما نیز منبع موثقی است . میتوانیم معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام را دو دسته اصلی مادی و معنوی برسی کنیم . از لحاظ مادی اسلام کید دارد که مردی که برای خواستگاری از دختر شما اعلام آمادگی میکند . ید بتواند آمدی مناسب داشته شد . به مقداری که بتواند به صورت مداوم احتیاجات و نیازهای روزمره همسر آینده و فرزندانش را مین کند . همچنین به زنان کید میشود که از نظر احساسی و جنسی شوهران خود را تمکین کنند . همچنین از نظر معنوی نیز اسلام سفارشات زیادی میکند . برای مثال به خانواده ها کید میشود که اگر فرد ایمانی به خواستگاری دخترن آمد . اگر از نظر اخلاقی سالم بود و از این وضوع اطمینان حاصل کردید ازدواج آن ها موافقت کنید .

نشانه هایی که گاهی زوجین نادیده میگیرند

گاهی روابط قبل از ازدواج مشاهده میشود که طول رابطه رفرهایی غافلگیر کننده از طرفین سر میزند . مثلا اینکه یکی از طرفین زمان رد و بدل کردن نظرات مورد موضوعی ناگهان از کوره میرود . خشم زیادی از خود نشان میدهد یا رفر پرخاشگرانه ای لا تر از حد انتظار ما از خود بروز میدهد . شاید بخواهید از این اتفاق ها ساده بگذرید . بعضی از افراد خود میگویند عیبی ندارد زندگی ست میشود . ید بگوییم که بسیار اشته میکنید هیچ چیز ست نخواهد شد . رفتن شما به زیر یک سقف قرار نیست معجزه ای رخ بدهد . بهترین راه این است که اگر به این مورد برخوردید . دیدید که طرف مقابل خلوت رفر متفاوتی نسبت بقیه اوقات شما دارد . هرچه زودتر این رفر را والدین خود یا روانشناس طول مشاوره ازدواج میان بگذارید .

پنهان کاری دوران نامزدی

پنهان کاری دوران نامزدی میتواند عث شود یک ازدواج اشته شکل بگیرد . همچنین میتواند عث شود که ما زندگی فردی خود را نیز نابود کنیم . به تعداد دیده شده که طرفین مشکلاتی که دوره نامزدی از طرف مقابل میبینند را بزرگترها مطرح نمیکنند . یا این که خود فکر میکنند اگر بگویم و مثلا ازدواج ما بهم بخورد چه کار کنم ؟ این صورتی است که اصلا فلسفه دوران نامزدی همین است ! که دو طرف بیشتر هم دیگر را بشناسند .

اگر کل بعد از مدتی یکدیگر را مناسب ندیدند . بهتر است قبل از ازدواج و هزینه های سنگین مالی و عاطفی جلوی این رابطه را بگیرند . پس زوجین دقت داشته شند که ما اگر از مسائلی که امکان دارد به زندگی ما آسیب وارد کند . به راحتی نگذریم و عمل عاقلانه ای انجام دهیم . غیر این صورت مقدمات ناکامی خود را به دست خودمان فراهم کرده ایم .

رابطه جنسی قبل از ازدواج

مساله ای پر تکرار که بسیار به عنوان سوال برای روانشناسان مطرح میشود . این است که قبل ازدواج رابطه جنسی داشته شیم یا نه ؟ رابطه جنسی از اصلی ترین دلایل جذب دو جنس مخالف و ازدواج میشد . جاذبه این موضوع به قیست که میتواند آسیب های یک رابطه زناشویی را ترمیم کند . میتواند دلها را به یکدیگر نزدیک کند و از حواشی و بحث های متشنج کننده بکاهد . اما از عواقب رابطه جنسی قبل از ازدواج ید به نکته مهمی اشاره کنیم . اگر رابطه جنسی قبل از ازدواج برای دو طرف عادی شد .دیگر خاصیت های ذکر شده را برای زندگی مشترک دو طرف نخواهد داشت . البته این فازغ از مسائل فرهنگی ، سنتی و مذهبی است . پس قبل از شروع رابطه جنسی قبل از ازدواج خوب راجع به این مورد فکر کنید .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره و معیارهای ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Beautiful Traits to Consider in Choosing a Spouse

ملاک های انتخاب همسر برای ازدواج مناسب

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۵۲:۰۶ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

آموزش روابط زناشویی قبل و بعد از ازدواج

5 / 5 ( 1 vote )

آموزش روابط زناشویی از مهم ترین و کاربردی ترین مهارت هایی است که زندگی وجود آن احساس میشود. روابط زناشویی و مشاوره ازدواج همان طور که از نام آن پیداست به آن دسته از مهارت ها و توانمندی هایی اشاره میکند که نحوه برقراری روابط صحیح و سالم زن و شوهر را مد نظر قرار میدهد. این ارتطات را نمیتوان فقط به حوزه خاصی از زندگی زوجین محدود نمود بلکه شامل طیف گسترده و وسیعی از روابط (مسائل جنسی و نحوه ارضای آن، مهارت های گفت و گو و مذاکره، حل مسئله، نیاز های عاطفی، تقسیم مسئوولیت و مدیریت نقش های زن و شوهری توسط زوجین، تربیت فرزندان، نحوه برقراری روابط خانواده ها قبل و بعد از ازدواج و دیگر موارد مهم.

خیلی از افراد شنیدن واژه روابط زناشویی ذهن شان نا خود آگاه به مسائل جنسی و آمیزش جنسی متمرکز میشود و تعریف آن ها از زناشویی فقط حد مسائل جنسی میشد این حالی است که ضعف و مشکل ارتطی که بین این دسته از زوجین دیده میشود وجود تلاش حل مسائل جنسی به قوت خود قی میماند و دچار تنش ها و اختلاف های بین خود هستند که مانده و عاجز از حل آن ها به مشاوره خانواده روی میآورند.

زمانی که مشاور علت مشکلات آن ها را مسائل زیر بنایی که راس آن مهارت های ارتطی و عاطفی میشد، اشاره مینماید کمال تعجب و حیرت واکنش نشان میدهند. چرا که تصور این که عدم تسلط به مهارت های چون ارتطات کلامی و غیر کلامی، نبود مشورت و تصمیم گیری دوجانبه حل مشکلات زندگی، عدم توجه به خواسته های همدیگر بعد عاطفی – حمایتی، عامل اختلاف شان شد برای شان غیر قابل ور و حدی نا ممکن مینماید.

مشاوره زناشویی و زندگی مشترک

البته نا گفته نماند که بی توجهی به نیاز های جنسی زن و شوهر توسط همدیگر یکی از شایع ترین و رز ترین عوامل ایجاد زندگی پر تنش و اختلاف برانگیز میشد اما این تنها برای داشتن زندگی سالم و روابط زناشویی موفق لازم نمیشد بلکه توجه به سایر حوزه های زندگی مشترک که لا شرح آن رفت، ایجاد یک زندگی دوام و عاشقانه نقش مهمی ایفا مینماید.

پس قدم اول آموزش روابط زناشویی به زوجین عزیز این است که دست از ور های قدیمی و انعطاف ناپذیر خود بردارند و هم برای هرچه بهتر نمودن زندگی مشترک شان کمک از مشاوره زناشویی و زندگی مشترک اقدام نمایند. این مقاله سعی ما بر این است توجه به محدودیت مطالب مهم ترین موارد لازم را برای زوجین بر شماریم. شد که به کاربستن موارد ذیل برای داشتن زندگی رویایی خود اهمیت قائل شوند.

لزوم آموزش روابط زناشویی

لزوم آموزش روابط زناشویی توجه به اهمیت حضور آن زندگی بر کسی پوشیده نیست. از لزوم آموزش روابط زناشویی میتوان به داشتن زندگی سالم و به دور از جنجال و تعارض اشاره نمود. مسلما هیچ دو نفری هدف رسیدن به ناکامی و شکست زیر یک سقف نمیروند، همه چه دختر چه پسر دوست دارند وقتی شریک زندگی شان را انتخاب مینمایند یک عمر بهم تعهد دهند که عاشقانه و همراه کنار هم به سر برند.

اما کم نیستند زوج هایی که دنیایی از امید و انگیزه قدم زندگی گذاشتند اما حالا صف دادگاه ها و محضر های طلاق، منتظرند رای دادگاه از هم جدا شوند و این پیوند مقدس را برای همیشه قطع نمایند. وقتی آن ها مصاحبه مینمائیم جالب است که همه به شروع عاشقانه زندگی شان اشاره میکنند اما وقتی طی زندگی موجی از مشکلات مواجه شده اند که توان ریشه یابی و حل ست را از آن ها ساقط نموده و چاره ای جز جدایی و طلاق برای خود نیافته اند.

لزوم مراجعه به مشاور زندگی مشترک چیست؟

جالب تر آن که تعداد کمی از آن ها وجود اقرار به مشکلات شان و عدم توان مقابله مسائل زندگی از راهنمایی های مشاور یا روانشناس بهره گرفته اند و تصمیم گیری های عجولانه و هیجانی و البته دو طرفه محض، برای خود نسخه جدایی پیچیده اند. حال اگر فقط چند ملاقات کوه افراد متخصص حوزه مشاوره زندگی زناشویی داشتند بدون شک وضع آن ها بهتر از این بود که داشتند. شاید برای شما سوال پیش آید لزوم مراجعه به مشاور زندگی مشترک چیست؟

اجازه دهید سوال شما را مثالی پاسخ دهیم. حتما برای شما هم پیش آمده است که وقتی دچار بیماری جسمی ولو کوچک و بی خطری چون دندان د، سرماخوردگی های فصلی و .. میشوید اولین توصیه خودن و اطرافیان به شما این است که به پزشک مراجعه نمائید و اجازه دهید او براین نسخه مان را بنویسد و خود سرانه کاری نکنید.

مسفانه خیلی از افراد برای سلامتی روحی و روانی خود به اندازه تنستی جسمی ارزش قائل نیستند و وقتی دچار مشکلات روحی میشوند خود مانی ها و بستن خود به نصیحت ها و پیشنهادات بی اصول اطرافیان سعی رفع مشکلات خود مینماید. سخن کوه آن که لزوم آموزش روابط زناشویی از طریق مراجعه به مشاور و روانشناس، توانمند سازی زوجین به مهارت هایی است که نبود شان د سر ساز ترین عامل ایجاد مشکلات زندگی است.

نحوه صحیح روابط زناشویی

نحوه صحیح روابط زناشویی نیاز به همکاری ست بین زوجین و مشاور دارد. برخی از زوج ها که به وجود مشکلات شان پی برده اند و به این که آن ها ریشه عدم توجه به خواسته های دو طرفه و نیاز های زندگی مشترک دارد بینش یافته اند اما مسفانه میزان فعالیت و همکاری آن ها مشاور و به کار گیری رهنمود های روانشناس پایین میشد و وقتی نتیجه ماه ها مراجعه به مراکز مشاوره را بی نتیجه میبینند، مجدا به روش های خود مانی متوسل و راه قبلی را پیش میگیرند. راه و نحوه صحیح روابط زناشویی توجه و به کار بستن نظرات مشاور نهفته است.

وظیفه آن ها ریشه یابی مشکلات زن و شوهر، تعیین سهم هرکدام ایجاد مشکل، ارائه راهکار های مانی مناسب جهت رفع مسائل، دادن تکالیف خانگی برای تمرین و تسلط زوجین بر راه حل های جایگزین و پیگیری و مداومت تلا ش ها و پیشرفت های حاصل از آموزش مهارت ها میشد.

مقابل زوجین موظف هستند مشاور همکاری لازم را داشته شند و پیدا کردن مشکلات اساسی او را همراهی نمایند. همان طور که لا ذکر آن رفت این مشکلات میتوانند دامنه متنوعی شد از عدم تقسیم کار گرفته بی توجهی به نیازهای اساسی زوجین(جنسی- عاطفی). تصور غلط دیگری که بین زوج ها دیده میشود این ور است که ما از روانشناس و مشاور انتظار راهکار و معجزه داریم و حضور ما این مسیر کمرنگ و بی اهمیت مینماید واقع این مشاور است که ید برای نجات زندگی ما تلاشی نماید و ما مقابل هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. این ها همان دسته ای هستند که بعد ها برای خود طلاق و جدایی را تجویز مینمایند چون به نقش خود ایجاد مشکلات توجهی ندارند.

آموزش روابط زناشویی پیش از ازدواج

آموزش روابط زناشویی پیش از ازدواج به اندازه آموزش حین زندگی مشترک مهم و ضرورت دارد. دوران قبل از ازدواج دورانی است که دو طرف هنوز بهم تعهدی ندارند و تجربه زندگی مشترک را ندارند به همین دلیل اکثرا نقاط مثبت و تفاهم بر انگیز همدیگر را ملاقات میکنند و به همین دلیل خود را خوشبخت ترین زوجی تصور میکنند که هرگز دچار تنش و مشکل و اختلاف نظر نمیشوند. حال آن که اکثر مسائل بعد از ورود به زندگی و تجربه کنار هم بودن نمود مییابد.پس قبل از این که دختر و پسر وارد زندگی شوند حتما لزوم آموزش روابط رناشویی پیش از ازدواج مطرح میگردد. از جمله مواردی که قبل از ازدواج ید به زوج های جوان و عاشق توصیه نمود شناخت نیاز ها و وظایف زناشویی است. دوره زندگی مشترک، دوره “من من کردن” و لجزی های قبل از هل نیست.

بدون آموزش روابط زناشویی چه مشکلاتی به ر خواهد آمد؟

دو نفر دنیایی از عقاید و نیاز های مختلف هم به زندگی مسترک متعهد میشوند بنابراین عدم توجه و آگاهی از این نیاز ها میتواند زمینه ساز بزرگ ترین اختلافات و تبدیل عشق به نفرت شود. بنابراین دوره های آموزش قبل از ازدواج حتما ید دو طرف را نسبت به خواسته ها و اولویت بندی آن ها و نحوه ارضای صحیح آگاه نمود. برای مثال برای اقایان نیاز جنسی و توجه معقول به آن از گرایشات اصلی برای ورود به زندگی مشترک میشد. حال تصور کنید همسر شان توجه و بر آورده کردن این نیاز مهم بی توجه و بی اطلاع شد. چه مشکلاتی به ر خواهد آمد؟

ازطرفی جلب محبت و مورد توجه واقع شدن زن توسط مرد دلیل اصلی خانوم ها برای تشکیل زندگی مشترک میشد که نادیده گرفتن آن توسط آقایان میتواند زمینه ساز بروز مشکلات روحی و روانی خانوم ها و اختلاف های زناشویی شد. همیشه گفته اند پیشگیری بهتر از مان است.

بنابراین مجهز کردن دختر و پسر های شرف ازدواج و دم بخت به انواع مهارت های زندگی و نوع روابط زناشویی به عنوان سپری محکم برابر بلا ها و مشکلات زندگی مشترک عمل مینماید.


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


فواید روابط زناشویی لذت بخش

فواید روابط زناشویی لذت بخش برای آن دسته از زوج هایی که خود را موظف به یادگیری مهارت های زندگی و آموزش نموده اند قابل رویت میشد. داشتن رابطه ای عاشقانه، احساس مهم بودن و ارزش تلقی شدن زندگی طرف مقابل، توجه به نیازهای یکدیگر و تلاش برای برآورده شدن صحیح آن ها، تقسیم مسئوولیت، کاستن از فشاهای روانی ناشی از اختلافات، الگوی مناسب و صحیحی برای فرزندان شدن، مشورت و کمک گرفتن از هم حل مسائل، داشتن اوقات لذت بخشی از هم بودن، و ساختن خاطراتی شیرین از زمان های هم بودن و … همگی به فواید روابط زناشویی لذت بخش اشاره دارد.

مشکلات روابط سرد زناشویی

مشکلات روابط سرد زناشویی ست برعکس فواید روابط زناشویی موفق که بین زوج های موفق دیده میشد بین زن و شوهر هایی که حل پیش پا افده ترین مشکلات خود عاجز و ناتوان هستند به چشم میخورد. روابط زناشویی سرد واقع ریشه ناشناخته بودن نیاز ها و عدم توجه به آن ها را دارد. بنابراین از مشکلات روابط سرد زناشویی میتوان به محیط متشنج و نا آرام زندگی، اختلاف نظر و جنگ و جدال مداوم، نارضایتی از زندگی مشترک، افسردگی و استرس های روانی (اکثرا خانوم ها آن مواجه میشوند)، عدم کنترل اعصاب و رفر های پرخاشگرانه (بیشتر بین آقایان)، نبود الگوی تربیتی مناسب برای فرزند پروری، گرایش به مصرف مواد و روابط نامشروع بین آقایان، خیانت دو جانبه اشاره نمود.

سوالات متداول

آموزش روابط زناشویی به چه مواردی میپردازد؟

به انواع مهارت های زندگی سالم از جمله مهارت های ارتطی، حل مسئله، نیاز های جنسی، نیازهای عاطفی.

منظور از روابط زناشویی سرد چیست؟

به روابطی اشاره دارد که زن و شوهر قل نیاز ها و وظایف هم بی توجه و بی اطلاع هستند و استفاده از روش های نا ست و چالش برانگیز سعی حل مشکلات شان دارند.

آموزش روابط زناشویی چه فوایدی دارد؟

داشتن زندگی مشترک لذت بخش، توجه به خواسته ها و نیازهای یکدیگر، مجهز به مهارت های حل مسئله مناسب، استفاده از تکنیک های صحیح بر قراری مهارت های ارتطی و گفت و شنود، بیان صحیح نیازها، داشتن آرامش روانی، کاستن از تنش ها و تعازضات خانوادگی.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: The Bible’s Teaching on Marriage and Family

زینب رضائی————- روانشناس لینی.

آموزش روابط زناشویی قبل و بعد از ازدواج

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۵:۲۸ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مشکلات ازدواج دانشجویی و تشکیل خانواده

5 / 5 ( 5 votes )

مشکلات ازدواج دانشجویی مشکلاتی هستند که قطعا هر دختر و پسری که قصد دارند هم دوران دانشجویی ازدواج کنند از رو به رو شدن آنها ناگزیر هستند . مشکلات ازدواج های دانشجویی مانند هر سبک ازدواج که مشکلات خودش را دارد از قبل از ازدواج وجود خواهند داشت و سالها ممکن است بر زندگی زناشویی ثیر گذار شند .

از جمله مشکلات ازدواج های دانشجویی که تقری همه آن گیر هستند مشکل مالی است . پسری که وارد دانشگاه شده بخصوص دوره چهار ساله اول کاری جز س خواندن ندارد . بنابراین این امکان هست که از نظر جایگاه شغلی و مالی شرایط مساعدی نشد . از دیگر مشکلات ازدواج دانشجویی میتوان به لطمه خوردن به س به دلیل و بهانه ازدواج اشاره کرد . شاید زوجین دانشجو این مطلب را انکار کنند ولی قطعا خواسته یا ناخواسته روابط احساسی بر س خواندن آنها ثیر میگذارد و معمولا این موضوع عث افت تحصیلی میشود . مشاوره خانواده نیز می تواند حیطه ازدواج دانشجویی راهنمای شما عزیزان شد.

مهمترین مشکلات ازدواج دانشجویی

مهمترین مشکلات ازدواج های دانشجویی ید مراجعه به یک مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی بررسی شود . طی مشاوره ازدواج شما همانطور که از مزایای ازدواج دانشگاه میشنوید ممکن است مشکلات ازدواج های دانشجویی ، مثلا مخالفت خانواده ها به دلایل مختلف نیز رو به رو شوید . خانواده ها به دلیل تجربه بیشتر زندگی مشکلات ازدواج های دانشجویی را دید وسیع تری میبینند و گاهی به فرزندان خود گوشزد میکنند . بعضی اوقات جوانان به دلیل غرور جوانی این نصیحت ها را نادیده میگیرند و به جای دقت کردن به این نکات آنها را پس میزنند ‌. شاید یکی از مهمترین مشکلات ازدواج دانشجویی فراموش کردن دلیل اصلی آمدن به دانشگاه شد و زوجین به دلیل گیری این رابطه از س خواندن ز بمانند . دانشجویان حتما ید هوشیار عمل کنند و به این بخش از مشکلات ازدواج دانشجویی نیز خیلی دقت کنند .

مزایا و مشکلات ازدواج های دانشجویی

مزایا و مشکلات ازدواج های دانشجویی هم توسط خود فرد و هم توسط خانواده ها ید مورد بررسی قرار بگیرد . از طرفی کمک گرفتن از مشاوره خانواده و روانشناسی نیز بسیار کارگشا خواهد بود . مزایا و مشکلات ازدواج های دانشجویی را به صورت طبقه بندی شده ید مرتب کرد . غیر این صورت ممکن است برای افراد شرایط پیچیده ای به وجود بیاید . بعد از مرتب سازی آنها ید معیارهای مهم ازدواج برای خودمان را مزایا و مشکلات ازدواج دانشجویی مقایسه کنیم . اگر موارد ذکر شده هم همخوانی داشته شند ، میتوان به روند مثبت این ازدواج خوشبین بود و آن را مثبت ارزیابی کرد . غیر این صورت ید معیارهای خود تغییر ایجاد کنیم یا اینکه برای تصمیم گیری ره ازدواج دانشجویی بیشتر فکر کنیم .

ما ید مهمترین مشکلات ازدواج های دانشجویی را خوب و دقیق بشناسیم بتوانیم زندگی زناشویی موفقی را آغاز کنیم . برای شناخت بهتر مییست به مشاوره ازدواج بپردازیم . مشکلات ناشی از این ازدواج کمتر شود .

مشاوره برای مشکلات ازدواج دانشجویی

مشاوره برای مشکلات ازدواج های دانشجویی ید فقط توسط افرادی که صلاحیت این کار را دارند انجام شود . زوجی که قصد ازدواج دانشگاه و ازدواج دانشجویی را دارند ممکن است راه بعضی از مشکلات ازدواج های دانشجویی برخورد کنند . مطمئنا آنها نمیتوانند تمام مسائل را تجربه خود حل و فصل کنند . مشاوره برای مشکلات ازدواج دانشجویی قطعا از یک روانشناس حرفه ای و تجربه بر میاید . او نه تنها بررسی شرایط دختر و پسر قبل از ازدواج کمک کننده است ، بلکه میتواند صورت بروز مشکل روند ازدواج نیز راه حل هایی ارائه کند . راه حل های ارائه شده توسط روانشناس علاوه بر حل مشکل زوجین بدون آسیب نیز خواهد بود و رابطه و سلامت آن را تضمین میکند . از طرفی زوجین کمک گرفتن از روانشناس از برملا شدن مسائل خصوصی خود برای افراد دیگر جلوگیری میکنند .

مدیریت مشکلات ازدواج دانشجویی

مدیریت مشکلات ازدواج های دانشجویی مهارتی است که ید دختر و پسری که ازدواج دانشجویی را انتخاب میکنند قبل از ازدواج بدست بیاورند . از مهمترین مشکلات ازدواج های دانشجویی که میتواند آسیب های زیادی را پی داشته شد تجربه کم زوجین است . مدیریت مشکلات ازدواج های دانشجویی بسیار بستگی به تجربه ها و پختگی دو طرف ازدواج دارد . گاهی افراد سن کم ازدواج میکنند و بسیار عالی و پخته مشکلات برخورد و آنها را حل میکنند . برخی از جوانان کم سن نیز به دلیل اینکه شخصیت وابسته ای دارند نمیتوانند تعادل را رابطه حفظ کنند و مدیریت اتفاقات و مشکلات ازدواج دانشجویی ناکام هستند . زوجین موقع انتخاب همسر حتما به رفر ها و خصوصیات شخصیتی فرد مقابل دقت کنند نه فقط به ظاهر . کمک گرفتن از خانواده ها برای شناخت پختگی و قت مدیریت فرد مقابل قطعا برای جوانان کارساز خواهد بود .

داشتن ارتط سالم دانشگاه

زمانی که دانشگاه و محیط های آموزشی مشابه رفت و آمد میکنید اینکه پیشنهاد ارتط از سمت یک جنس مخالف یافت کنید اتفاق عجیبی نیست . این اتفاق و ارتط قطعا به دلیل فعالیت های مشترک بین دانشجوها حادث خواهد شد . اما گاهی اوقات از طرف مقابل میشنویم که از رابطه ما شناخت برای ازدواج آینده را میخواهد . این صورت شما ید چهارچوب و روند متفاوتی را برای ارتط خود انتخاب کنید . پسری که برای ازدواج شما وارد رابطه شده نید خیلی زود تلاش کند که به حریم خصوصی شما نزدیک و وارد شود . اگر خواست رابطه جنسی قبل از ازدواج را به دلیل اینکه مثلا شما را قطعا همسر خود میداند یافت کردید سریعا رابطه را قطع کنید . فردی که شما واقعا قصد ازدواج دارد به جسم و روح شما احترام میگذارد . بنابراین هر خواست ازدواجی حقیقی نیست .

وظیفه خانواده ها انتخاب همسر

خانواده ها و والدین به دلیل تجربه زندگی مشترک و کسب کردن اطلاعات مورد موضوع ازدواج قطعا منبع بزرگی از تجربه برای ما محسوب میشوند . شما قطعا ید از این منبع بزرگ استفاده کنید . به این دلیل که نه برای شما هزینه ای دارد نه نحوه مشورت دادن چیزی را از شما یغ میکنند . آرزوی قلبی خانواده ها بدون شک خوشبخت شدن فرزندشان ازدواج و زندگی زناشویی او است . خانواده ها نیز ید بوجود آوردن فضای امن روانی و عاطفی برای فرزندشان از او حمایت کنند . خانواده ها ید مورد نحوه شناخت فرد مقابل موضوعاتی مانند ثت و استقلال شخصیت و بعد معنوی و رفری فرد نظر خود را احترام به فرزندشان انتقال دهند . این صورت جوانان میتوانند بدون صرف هزینه مالی و روحی و کاملا مطمئن از راهنمایی ها و انرژی خوبی که از مهرنی آنها میگیرند بهرمند شوند .

چه چیزهایی را ید انتخاب هم دانشگاهی بررسی کنیم ؟

بررسی های مربوط به طرف مقابل مسائل زیادی است که اگر به کاملی آنها را مورد تفکر قرار دهیم میتوانیم بهتر تصمیم بگیریم . به چند نکته از آنها اشاره ای خواهیم داشت .

 • قطعا مطمئن شوید که فرد قصدش ازدواج است نه سود جویی .
 • از خواستگار خود بخواهید بعد از مدت کوهی خانواده ها هم آشنا شوند .
 • حتما مشاوره خانواده و روانشناسی را دستور کار خود به منظور شناخت کامل قرار دهید .
 • مورد گذشته فرد حتما اطلاعات کامل و صحیح را از او بخواهید و از صحت آن مطمئن شوید .
 • قطعا مطمئن شوید که سطح نزدیکی از سطوح اجتماعی ، خانوادگی ، فرهنگی ، مالی و … قرار دارید .
 • از وابسته شدن و احساسات کور از همان ابتدا جلوگیری کنید تصمیم عاقلانه تری بگیرید .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج دانشجویی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Variation in the Relationship Between Education and …

مشکلات ازدواج دانشجویی و تشکیل خانواده

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۵۲:۲۳ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)