مشاوره روانشناسی بی خوابی مشاوره روانشناسی بی خوابی .

مشاوره روانشناسی بی خوابی

روش های تربیت کودک ۲ ساله و ۳ساله

4.2 / 5 ( 4 votes )

تربیت کودک ۲ ساله امری بسیار ضروری می شد که شکل گیری شخصیت کودک آینده ثیر بسزایی دارد اما اگر والدین خود احساس اعتماد به نفس برای پ یا ما بودن را دارا نشند این نشان دهنده این نکته است که خود والدینشان از رابطه خوبی برخوردار نبوده اند و این نکته میتواند آینده فرزندان را نیز به مخاطره بیندازد .

تربیت کودکان ۲ ساله برای والدین دشوار است چرا که از مقاطع حساس تربیت کودک است . کودکان این محدوده سنی اغب قابل پیش بینی نیستند و گاهی رفرهایی ضد و نقیض از خود بروز میدهند . این سن کودک از محدوده نوزادی خارج شده و یک قدم یه قالب انسانی خود نزدیک میشود و قالب یک انسان از لحاظ تفکر و خواسته قرار می‌گیرد و این خود از دشواری های تربیت کودکان ۲ ساله می شد . زمینه تربیت فرزند، مشاوره خانواده می تواند بسیار راهگشای والدین محترم شد.

تربیت کودک ۲ ساله ۳ ساله

تربیت کودک ۲ ساله ۳ ساله مستلزم این است که پ و ما استفاده از مراکز مشاوره خانواده و مشاوره کودک که سراسر جهان بر پا هستند راهکار های موثری برای تربیت فرزند خود بیاموزند این مراکز شامل متخصصان و تحصیل کردگان این زمینه هستند و نقش کلیدی و اساسی تربیت فرزندان دارند . قبل از این دوره کودک توانایی های لازم برای برقراری ارتط جهان اطراف را حدود بسیار کمی آموخته و داراست اما پس از این دوره کودک از توانایی های تکامل یافته تری برخوردار­است مثلا او می­تواند افراد زیادی را بشناسد ، تمرکزش بیشتر شده و حس علاقه را بیشتر ک میکند ازین رو نسبت به والدین و اشیا اطرافش احساس تعلق خاطر می یابد پس رفر پ و ما بر شخصیت او تأثیر بسزایی دارد و از تربیت کودکان ۲ ساله و یا کوچکتر به مراتب نیازمند توجه بیشتری است .

زی و تربیت کودک ۲ ساله

زی و تربیت کودکان ۲ ساله راهکارها و روش های بسیار زیادی دارد که عث تغییر شخصیت کودک این محدوده سنی میشود و موارد زیادی را براحتی برای کودک قابل پذیرش میکند و میتوان از موارد زیر این راس استفاده بسیار کرد :

 • زی های موزیکال شعر
 • زی های آموزشی
 • زی های تخیلی و فکری
 • زی های نمایشی
 • زی های عروسکی
 • کبخوانی
 • زی نام آوا ها (برای تقویت هوش شنوایی)

و غیره …

تربیت کودکان ۲ ساله ۳ ساله از اموری است که همواره مورد توجه محث روانشناسی کودک قرار میگیرد زیرا کودک این دوران مفهوم زی و خلاقیت و سرگرمی را بیش از پیش ک میکند و توانایی یادگیری زی و سرگرمی بسیار زیادی دارد .

تمام متون روانشناسی تربیت کودک ۲ ساله بر روش هایی مانند زی برای ایجاد هوش و خلاقیت کودک این محدوه سنی کید بسیار شده است . کودکان این سن بسیار انعطاف پذیر اند و قت یادگیری بسیار لایی دارند و هر شعر نکته یا داسن را می توانند به خاطر بسپارند و صد البته زی کردن آنها بسیار آسان است . میتوان موارد بسیار زیادی از جمله یاد­دهی انجام کارهای شخصی روزمره مثل بستن کفش ، پوشیدن شلوار ، یا حتی مهارت های شخصی مثل یادگیری عشق و محبت و احترام به حیوانات را انواع زی به کودکان آموزش داد اینها مهمترین نکات مبحث زی و تربیت کودکان ۲ ساله هستند .

بهانه گیری و تربیت کودک ۲ ساله

بهانه گیری و تربیت کودکان ۲ ساله امریست که ید آن را تمامی موارد گفته شده مورد توجه قرار داد زیرا کودک بهانه گیر معمولا والدین خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و شخص احساسی تر را معرض بهانه گیری برای رسیدن به خواسته اش قرار میدهد و بدون نظر گرفتن محدودیت های والدین خود هر ر از همین روش ها استفاده کرده و والدین را مضیقه قرار میدهد .

یک راهکار برای بهانه گیری و تربیت کودکان ۲ ساله استفاده از روش بی توجهی است ، به این معنا که هنگام بهانه گیری شما مثلا حواس و توجهن را تماما صرف تصاویر یک کب مصور کنید و وانمود کنید صدای کودک را نمی شنوید ، ناخودآگاه کودک برای دیدن کب کنجکاو شده و تصاویر کب برایش جالب تر بنظر میرسد و خواسته خود را فراموش کرده یا از خواسته خود صرف نظر میکند . همانطور که محث تربیت کودکان ۲ ساله ۳ ساله و زی و تربیت کودک ۲ ساله به آن اشاره شد کودک این سن از هوش و یادگیری بسیار لایی برخوردار است ، او می تواند تمام عکس العمل های والدین خود را مانند یک رادیو ضبط کند و آنها را انعکاس دهد ازین رو پاسخ صحیح به بهانه گیری های او نیازمند مشاوره کودک و مطالعه این زمینه می شد .

گریه کردن

کودکان بطور کلی این محدوده سنی استفاده از بهانه گیری یا گریه کردن به خواسته های خود دست می یابند ازین رو برخورد مناسب و استفاده ست و بجا از کلمه ” نه ” میتواند حدود اخلاقی و قانونی شما را به کودک آموزش دهد . کودکان ۲ ساله هوش بسیار فعالی دارند پس ید حواسن را نسبت به واکنش های خود جمع کنید چرا که واکنش شما برای او ملاک و معیار است و شما تعیین کننده ی قانون و شکل دهنده بستره شخصیت او هستید ازین روست که مشاوره کودک ثیر بسزایی بر تعیین ست این قانون ها دارد و چه بسیار کسانی که بدون مطاله و یا مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی استفاده از دانسته های محدود و ناقص خود زیان های جبران ناشدنی فردی خانوادگی و اجتماعی بسیاری را عث شدند .

بهترین روش تربیت کودکان ۲ ساله

بهترین روش تربیت کودکان ۲ ساله علاوه بر نکات ذکر شده لا و مطالعه داشتن و استفاده از کب های آموزشی و دارا بودن بستره ی سالم خانوادگی مستلزم مواردی چون مشاوره خانواده می شد ید پذیرفت که شرایط کنونی جوامع تربیت فرزند امری بسیار مشکل و هزینه بردار است اما علم به این نکته که اشخاص تربیت ناصحیح و بدون شخصیت مقبول جامعه چه صدمات جبران ناپذیری به بستره اجتماع وارد میکنند و دانستن اینکه کودک میتواند تفاوت چشمگیری بسیار موفق تر هوش تر و سالم تر شد این امر اندکی برای خانواده اهمیت تر خواهد بود و ابعاد مالی و زمانی آنرا پذیرفتنی تر خواهد کرد .

توجه به مطالب گفته شده ید بدانیم بهترین روش تربیت کودکان ۲ ساله میتواند مواردی چون ؛ داشتن استقلال ، خلاقیت ، پرهیز از پرخاشگری ، زی کردن ، توانایی نه گفتن ، احساس امنیت داشتن ، عشق ورزیدن و امثال اینها همراه شد . اما ید این نکته را نظر گرفت که کودکان سن ۲ سالگی از ثت شخصیتی نسب کمی برخوردارند و رفرهای ضد و نقیضی از آنها سر میزند پس تحریک پذیر، حساس و نکته سنج ، بهانه گیر و لجز و گاها سرسخت هستند و پرخاشگری میکنند اما نید پرخاشگری کودک را پرخاش پاسخ داد استفاده از تنبیه های فیزیکی و پرخاشگری میتواند اثرات بسیار جبران ناپذیری بر تربیت فرزندان شما داشته شد .

گذاری مثبت تربیت کودک

برای اثر گذاری مثبت تربیت کودکان ۲ ساله ۳ ساله ید رابطه والدین کودک نزدیک تر و محبت تر شد به تیج کودک مفهوم عشق خانواده آشنا شده و ک شرایط را بیاموزد ، والدین را بعنوان افرادی محدودیت های اجتماعی مالی و خانوادگی بشناسد و آنها احساس همدی داشته شد و خود را مقابل پ و ما خود مسئول بداند . بطور کل والدین ید بدانند که همدل بودن قانونمند بودن سواد و مطالعه بودن ، صبور بودن ، داشتن آرامش و حوصله برای تربیت کودکان ۲ ساله ، اموری واجب هستند که رسیدن به این هدف بدون وجود این شرایط بسیار سخت و حتی ناممکن است و عدم وجود این موارد گاها کودک را ناهنجاری های اخلاقی جبران ناپذیری همراه میکند .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Child-care environment and dietary intake of 2- and 3-year-old children

روش های تربیت کودک ۲ ساله و ۳ساله

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۵:۱۶ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

تهدید ها و فرصت های ازدواج اینترنتی چیست ؟

4.6 / 5 ( 5 votes )

ازدواج اینترنتی اصطلاحی است که امروزه برای عموم مردم آشنا میشد . تمامی کسانی که موج دنیای مجازی قرار گرفته ازدواج های اینترنتی آشنایی دارند . ازدواج دنیای مجازی یا همان ازدواج های اینترنتی از سالها پیش حال اتفاق افدن است . اما اکنون ورود شبکه های مختلف اجتماعی و فراگیر شدن استفاده از آنها شاهدیم که روند ازدواج دنیای مجازی مقایسه سایر روش های سنتی و معقول ازدواج حال پیشی گرفتن است . مشاوره خانواده این زمینه و حیطه به شما عزیزان یاری می رساند.

این امر از جهاتی میتواند امیدوار کننده شد . از این لحاظ که عصر ارتطات میتوان پا به پای تکنولوژی حتی زمینه ی ازدواج نیز همگام توسعه پیش رفت . اما از این بت نگران کننده است که فرهنگ و جامعه ما هنوز سنت ها بخصوص رابطه ازدواج حرف اول را میزنند . نمیتوان به راحتی حرف از ازدواج دنیای مجازی به میان آورد . ممکن است جوانانی که شرایط یک ازدواج مجازی قرار گرفته اند . آنان برای پنهان کردن شیوه آشنایی خود از خانواده دست به پنهان کاری میزنند . یا هر عمل دیگری را برای موجه نشان دادن تصمیم خود انجام میدهند .

معایب ازدواج های اینترنتی

معایب ازدواج های اینترنتی همیشه نسبت مزایای این نوع ازدواج صد بیشتری را به خود اختصاص داده است . اگر بخواهیم معایب ازدواج های اینترنتی را به صورت یک لیست تهیه کنیم . شاید راس این لیست عدم اعتماد زوجین قرار بگیرد . اعتماد پایه و یکی از ارکان مهم یک زندگی سالم است . این مسئله ازدواج های اینترنتی به صورت خلایی عمیق مشاهده میشود . چرا که همواره این سوء ظن هر کدام از طرفین وجود دارد که همسر او فضای چت روم شخص دیگری حال آشنایی میشد .

معایب ازدواج های اینترنتی همیشه برای دخترانی که فضای این ازدواج قرار گرفته بیشتر بوده است . همچنین آسیب های جدی تری را زندگی آنها به ر آورده است . چرا که طبق تحقیقات کارشناسان و مشاوران فضای مجازی دیدگاه دختران به آشنایی مجازی بسیار جدی تر است . دختران آن را به عنوان یک فرصت مناسب برای ازدواج پیش روی خود میبینند . این حالی است که آشنایی مجازی برای اکثر مرد ها فقط جنبه ی سرگرمی دارد .

دومین مورد لیست معایب ازدواج های اینترنتی ، انتزاعی بودن تمام یا بخش قابل توجهی از شخصیت فرد میشد . چرا که همواره فضای مجازی سعی بر این است که فرد ایده آل ترین حالت ممکن از شخصیت و شرایط خود را حتی به وغ به نمایش بگذارد . شاید نگاه اول این مسئله مهم به نظر نیاید . اما اگر این آشنایی بخواهد به ازدواج ختم شود دیگر نمیتوان به راحتی از کنار آن گذشت . چرا که شخص تنها برای مدت کوهی میتواند به نقش فرد ایده آل خود ادامه دهد . سرانجام چهره واقعی و ابعاد مختلف شخصیتی خود را بروز خواهد داد شاید آن زمان برای تجدید نظر مورد طرف مقابل دیر شده شد .

مزایای ازدواج اینترنتی

مزایای ازدواج های اینترنتی مقابل معایب آن سهم کمتری را دارا میشد . اما نمیتوان انکار کرد که نکات مثبتی هم خود دارد . هیچ مشاور و هیچ کارشناس ازدواجی ، مدعی این نیست که تمامی ازدواج های مجازی به جدایی ختم میشوند . چرا که کنار تمامی جنبه های منفی آن ، فرصتی را پیش روی افراد قرار میدهد . که افراد شخصی همسو خود آشنا شوند . صورتی که شاید دنیای واقعی دامنه آشنایی فرد را شخص ایده آل خود محدود کند.

مزایای ازدواج های اینترنتی صورتی خود را نشان می دهد که طرفین بلوغ هیجانی و نگاهی واقع بین و کمال صداقت هم تعامل داشته شند . همچنین روابط خود را به سمت یک رابطه واقعی سوق دهند . فرصت آشنایی اینترنتی را به ازدواج دنیای مجازی تبدیل کنند .


بیشتر بخوانید: اهمیت سن ازدواج موفق


مشاوره ازدواج اینترنتی

مشاوره ازدواج اینترنتی راهکاری برای کاهش و یا جلوگیری از عواقب نامطلوب آسیب های اجتماعی ناشی از این موضوع است . به طور حتم ساده ترین مسائل و تصمیمات هم ید مشورت کرد . استفاده از تجارب دیگران میتوان به نتیجه بهتری رسید . حال آنکه مسئله ازدواج دنیای مجازی تمام هنجارها و چالش های پیش رویش میان شد .

امروزه مشاوره خانواده و روانشناسی حال خدمات دهی این حوزه هستند . این مراکز کارشناسان ازدواج مجازی ، مشاورین و روانشناسان تخصص و تجربه لازم حال فعالیت هستند . هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین میتوان به آنها مراجعه کرد . از راه کار ها ، مشاوره ها و ایده های آنان برای گرفتن تصمیمی ست راسی ازدواج دنیای مجازی اقدام کرد . چرا که این مشاورین موارد متعددی زمینه ازدواج دنیای مجازی برخورد داشته اند . آنها قطعا توانایی این امر را دارند که فرد را مجاب کنند دیدی زتر و منطقی تر مسئله برخورد کند . پس مشاوره ازدواج های اینترنتی گزینه ایست که هرگز نید نادیده گرفته شود .

ازدواج اینترنتی موفق

ازدواج اینترنتی موفق امری غیر ممکن نیست . چرا که جامعه حال توسعه کنونی ید پذیرفت که اینترنت و فضای مجازی یک مجرای جدید برای آشنایی افراد یکدیگر است .

مثال های از ازدواج های اینترنتی موفق هم وجود دارد . این موقعیت فرد فرصت آشنایی همسر خود را از طریق فضای مجازی پیدا کرده است . ولی برای افرادی بوده که به بلوغ کامل رسیده شند . اینگونه نبوده که برای فرار از بیکاری و سرگرم شدن شروع به آشنا شدن کسی کرده شند . همچنین برایشان فرقی نکند که طرف مقابل چه کسی است . به طور مثال ( آشنا شدن دو نویسنده یک انجمن مجازی نویسندگی، آشنا شدن دو پزشک سایت پزشکان… )

اما ز هم آماری که نشان میدهد ۸۵% از ازدواج های اینترنتی به جدایی منجر میشود . این موضوع جنبه خطرناک بودن این مسئله را پررنگ تر نشان میدهد . به گونه ای که حتی کسانی که ازدواج مجازی موفق هم داشته و حال حاضر زندگی رضایت بخشی را دارند ز هم تمایلی ندارند که اقرار کنند از طریق فضای مجازی هم آشنا شدند . اکنون این سبک آشنایی ید فرهنگ صحیحی را پیش گرفت . خروجی مطلوبی را داشته شیم . این میان اهمیت نقش مشاورین خانواده ،کارشناسان حوزه ازدواج ، حمایت صحیح است . این راس دخالت به موقع خانواده و تلاش نهاد های ذی صلاح فرهنگ سازی استفاده ست از فضای مجازی قابل انکار نیست .امید داریم که آینده ای نه چندان دور راسی ازدواج موفق به چنان تعالی برسیم که شاهد از هم گسستن هیچ کانون خانواده ای نشیم.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: SWOT Analysis of Matrimonial websites in India – Marriage

تهدید ها و فرصت های ازدواج اینترنتی چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۰:۵۳ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

تربیت کودک ۳ ساله و چگونگی رفتار والدین

5 / 5 ( 2 votes )

تربیت کودک ۳ ساله مستلزم توانایی های بخصوصی از جانب والدین است . همانطور که بچه دار شدن برای والدین یک امر بسیار زی و هیجان انگیز است . این زمان نیز دوره ای حساس و مهم نیز میشد زیرا کودک دیگر از دوران نوزادی خود عبور کرده و نیازمند یادگیری قوانین و مهارت های بسیاری میشد .برای تربیت کودکان ۳ ساله ید این نکته مهم را بدانیم که کودک اکنون وارد دوره ی خردسالی شده و بسیاری از اتفاقات و حوادث اطراف خود را بخوبی ک میکند او حالا میتواند خشم و عصنیت را بفهمد ، ترس را ک کند ، بسیاری کارهای خود را انجام داده و اتفاقات زندگی اش را کنترل کند . این زمینه مشاوره خانواده می تواند یاری رسان شما والدین عزیز شد.

کودک ۳ ساله مفهوم کلمات مختلف را ک میکند و به مقدار قابل توجه ای توانمندی برای قانونمداری دارد .مبحث تربیت کودکان ۳ ساله ید بدانیم تمامی کودکان این محدوده سنی معمولا قوانین را زیر پا میگذارند و چون علاقه بسیاری به استقلال خود دارند یا از قانونمندی خسته میشوند این امری بسیار طبیعی است . بسیاری از والدین استفاده از مشاوره کودک این مشکلات را براحتی حل میکنند .

تربیت کودکان ۳ ساله پسر

تربیت کودک ۳ ساله پسر کمی مشکل تر است . پسران سن ۳ سالگی پر از انرژی هستند و به راحتی میتوان آنها را تعلیم داد چرا که آنها شروع به توسعه ی مهارت های بیشتری میکنند و توجه خود را افزایش میدهند . این دوران استفاده از لوازم آموزشی و گاها اسب زی ها ثیر بسزایی یادگیری کودک خردسال شما دارد . تربیت کودکان ۳ ساله ید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهیم که کودک این سن شروع به کشف احساسات خود میکند . او شخصیت های مورد علاقه ی تلویزیونی اش را قهرمان خود میداند مفهوم ورزش را ک میکند و به آن علاقه مند میشود .

تربیت کودکان ۳ ساله پسر نیازمند دانستن نکاتی مهم و آشنایی تفاوت های فردی کودک پسر می شد ، کودک پسر هنگام ورود به ۳ سالگی شخصیت ها و قهرمانان خیالی بسیاری از کارتون ها و مسابقات ورزشی که میبیند میسازد زیرا قوه ی تخیل او اوج شکوفایی خود قرار دارد و بسیار الگو پذیر میشد .

تربیت کودک ۳ ساله دختر

تربیت کودکان ۳ ساله دختر ید نظر گرفتن عواطف حساس آنان صورت گیرد . کارشناسان و والدین بر سر این نکته که برای تربیت کودکان ۳ ساله ، کودک ید آمادگی آموزش را داشته شند توافق دارند، کودک ۳ ساله میتواند آمادگی خود را برای استحمام اعلام کند یا میتواند خواست یک پوشک جدید را داشته شد و یا خواست زی کردن ا ی آموختن شعر یا داسن را بکند ، بطور کل شما ید برای کودک ۳ ساله دخترن بسیار صبور شید مانند تربیت کودک ۳ ساله پسر دشواری های خود را دارد و ید هر وقت او آمادگی داشته شد به او آموزش بدهید . این امر ممکن است چند روز یا حتی چند ماه بطول انجامد .

هنگامی که دختربچه خردسال آماده یادگیری شد شما ید آموزشن را کلمات سیش وار شروع کنید مثلا به او بگویید دختر بزرگ یا دختر توانمند و زی ، بسیاری والدین از طریق رشوه و پاداش این امر را امکان پذیر میکنند اما به یاد داشته شید که این روش چندان کاربردی ندارد و از نظر تربیتی کودک را اغنا نمیکند . تربیت کودکان ۳ ساله دختر نیازمند احساس و قوه ی تخیلی به مراتب بیشتر از تربیت کودکان ۳ ساله پسر است . دختران نیازمند زی های پرنسس وار و شخصیت پردازی های لطیف و ظرافت بیشتر اند . آنها معمولا وابستگی بیشتر به پ را از ی بن والدین خود دارند و اولین شخصیت حمایت کننده و سازنده ی امنیت آنها را پ بر عهده دارد . اما نید از نقش مهم ما شکل گیری ابعاددخترانه شخصیت دختر خردسال غافل شد .

نحوه تربیت کودک ۳ ساله

نحوه تربیت کودکان ۳ ساله بسیار مهم و حساس است . مورد تولد سوم فرزندن، ممکن است تغییری نحوه ارتط آنها دیگر فرزندان داشته شید. این اغلب نقطه ای است که بسیاری از کودکان را از زی موازی )که آن بچه ها نزدیکی یکدیگر زی می کنند ( به زی گروهی یا تعاملی )جایی که آنها واقع همکاری و زی دیگران را یاد میگیرند( حرکت میدهد . این به این معنی است که آنها همچنین نیاز به کمک دارند که یاد بگیرند چگونه این روابط را هدایت کنند. حالی که هنوز ممکن است یک فرد لغ زندگی فرزند شما وجود داشته شد که دوست ندارند از بین ببرند، کودک ۳ ساله قا به ایجاد دوستی واقعی دوسن جدید ) و گاهی اوقات تخیلی ( است و تحت ثیر چیزهایی است که آنها دوست دارند .

بنابراین برای آنها یک امر بسیار معمول است که شخصیت های مورد علاقه خود را از تلویزیون یا کب ها نیز کپی کنند پس والدین نیز ید بتوانند الگوهای سازنده را به کودک خود نشان بدهند . ذهن و تخیل فرزند شما این محدوده سن شکوفا خواهد شد. همانطور که آنها حافظه خود را توسعه می دهند و شروع به ک بیشتر مورد جهان اطراف میکنند ذهن پرسشگری هم دارند و برای تربیت کودکان ۳ ساله شما ید بسیاری از سوالات مورد انتظار آنها را پاسخگو شید ممکن است زمانی پیدا کنید که نمی دانید چگونه پاسخ دهید ، سعی کنید نسبت به سوالات مداوم فرزندن صبور شید زیرا این روش آنها ر ی یادگیری بیشتر مورد جهان و کائنات اطرافشان است.

ضرورت مشاوره

نحوه تربیت کودکان ۳ ساله امریست که استفاده از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی حد بسیار زیادی قابل یادگیریست . این می تواند یک چالش شد که بدانید که فرزند شما واقعا چه چیزی را ک می کند و چه چیزی ید یاد بگیرد، اما این ها بعضی از نقاط عطف کودک شما هستند که پایان سه سالگی به آنها می رسد . اطلاعات کودک ۳ ساله حال رشد است از آنجا که آنها اکنون قا به نشستن و تمرکز برای مدت زمان طولانی هستند، آنها می توانند حتی بیشتر از گذ ت شه اطراف خود کند و کاو کنند و والدین ید چه برای تربیت کودکان ۳ ساله پسر چه تربیت کودکان ۳ ساله دختر بسیار صبور شند .

راه های تربیت کودک ۳ ساله

راه های تربیت کودک ۳ ساله را ید از منابع معتبر جویا شویم . صرفا تکیه به غریزه خود و تجربیات دیگران کافی نیست . نگرش قدانی به ما کمک می کند که شخصیت کودک خردسالمان حدود بسیار مثبتی رشد کند . یک روش نحوه تربیت کودکان ۳ ساله بدین شرح است که مثلا ذهنیت قدانی کودک خردسال خود را موارد کوچکتر تحریک کنید :

 • بگویید متشکرم .” هنگامی که “تشکر از شما” واژگان شما خانه گفته می شود ، تمرین طول عمر شروع می شود ، حتی اگر آن را ابتدا روش های تربیتی خود قرار نداده اید اکنون شروع کنید . شما می توانید یک جمله را زن مودنه بر زن جاری کنید و ذهن کودک شما این محدوده سنی بسیار فعال و آماده ضبط کردن تمامی اصول تربیتی شماست . مثلا یک مثال برای برخورد کودک آموزش جمع آوری اطاقش میتواند این جمله شد “: اق شما اسب زی های مرتب سر جای خود بسیار زی است !”

نقش آموزش ست

 • آموزش از طریق نقش زی : اگر کودک خردسال شما خیلی خجالتی شد که نمی تواند یک محیط اجتماعی بگوید “ازشما متشکرم” شما ید او عروسک زی کنید . مثلا آنها می توانند وانمود کنند که عروسک های خود را برای انجام این کار تیس می کنند ، حالی که شما هم او زی می کنید.
 • ایجاد روال روزانه یا هفتگی یک جمله به طور منظم ” : امروز چه ق از شما سپاسگزارم که مودب بودید!” می تواند به عنوان یک کلمه روحیه بخش و شخصیت دهنده به کودک شد .
 • راه های تربیت کودک ۳ ساله سخت نیستند . مثلا هنگام خرید صحبت کردن او را محدودیت های مالی خود آشنا کنید و حتی می توانید بعضی از روزها را مناسبت های خود ساخته نامگذاری کنید مثلا بگویید : امروز روز خرید کمتر زندگی بهتر است چنین روزی ما نیز ید صرفه جویی کنیم !
 • تشکر از کسانی که به شما خدمت می کنند و یید کسانی که بی سر و صدا زندگی شما تغییر مثبت ایجاد می کنند ، از راننده اتوبوس فردی که برای یک ناهار خانواده را دور هم جمع می کند ، یک پیام قتمند برای فرزندان شما میفرستد .
 • علاوه بر استفاده از راهکارهای گفته شده میتوانید مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی نیز از نکات ارزشمند راه های تربیت کودکان ۳ ساله برای تربیت کودک خود مطلع شوید .

  خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

  لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

  این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

  منبع: Teaching children how to behave: 5 essential principles

تربیت کودک ۳ ساله و چگونگی رفر والدین

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۶:۵۴ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

روش های تربیت فرزند در اسلام

4.6 / 5 ( 15 votes )

تربیت فرزند اسلام امری بسیار مورد توجه و اساسی بوده است همه ما از این ایده آگاه هستیم که الگو و شخصیت مرکزی تربیت کودکان ما چق حائز اهمیت است . یکی از مسائلی که ما امروزه آن مواجه هستیم ناشی از برخورد ارزش‌های نوین و کلاسیک زندگی است . اگر ما می‌خواهیم رفر کودکان خود را به شیوه‌ ای مثبت تحت‌ ثیر قرار دهیم , ید ک متقابل و پیوند مشترک بین حال و نسل‌های قبلی وجود داشته شد . تربیت کودک اسلام ازین بعد قابل توجه است که تمام این نکات را به ما می آموزد . مثلا افراد سالمند همیشه احساس تنهایی یا خلوت می کنند و جوانان از سوی دیگر فرصتی برای لذت بردن از مزه تجارب و خاطرات گذشته خود پیدا خواهند کرد . زمینه تربیت فرزند، والدین گرامی می توانند از مشاوره خانواده راهنمایی بگیرند.

ما چه کسی به اندازه کافی شجاعت دارد که اولین گام را بین دو نسل بردارد ؟ والدین برای یک چیز می‌توانند نقش مهمی را به عنوان میانجی زی کنند کودکانی که والدین آن‌ها به بزرگ‌ترها احترام می‌گذارند , تمایل طبیعی دارند که از پ و ماشان پیروی کنند . چیزی که ازاین جمله برداشت میشود این است که ما از قت آموزش کودکانمان برخورداریم و استفاده از متون تربیت فرزندان اسلام و مرکز مشاوره و روانشناسی می توانیم نکات بسیار مهمی را فرا بگیریم نسلی سالم بسازیم .

اهمیت تربیت فرزند اسلام

اهمیت تربیت فرزند اسلام بسیار زیاد است و احترام به فرزندان اسلام امری بسیار یاد شده است و همیشه عث ایجاد مرزهای اخلاقی برای آنها میشود . یاددهی احترام اصول اخلاقی زیادی مانند تواضع را به فرزندان خود بیاموزید . از نظر متون تربیت کودک اسلام فرزندان ید آزاد شند که صحبت کنند ، نظراتشان را بیان کنند ، رای بدهند وخودشان تصمیم بگیرند . این کار قطعا ذهن آن‌ها را زخواهد کرد و عین حال عزت ‌نفس فراوانی برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد . سپس مرزها ید مورد احترام قرار بگیرند . آن‌ها ید به یاد داشته شند که هر زمان هر کار که میخواهند نمی توانند انجام بدهند .

تربیت فرزند اسلام و قرآن

تربیت فرزندان اسلام و قرآن میگوید که والدین وظیفه شایسته هدایت نسل آینده را دارند . وظیفه آنها اینست که اطمینان حاصل شود که فرزندانشان آموزش صحیح دینی دارند . به این ترتیب آنها کار پیامبران را انجام می دهند که مردم را هدایت می کنند که نکته ای بسیار مهم تربیت فرزند از نظر اسلام و قرآن است . و این ب قرآن کریم می فرماید : ” ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که انسان و سنگ را خود میسوزاند حفظ کنید ” . قرآن همواره از وظیفه های والدین قل فرزندان یا میکند مطابق اسنداردهای حال تغییر امروز جهان اصل تربیت کودک همگام جامعه به نظر می رسد ضروری است .

مهم و خوب است که جامعه قدم برداریم ، اما نه به قیمت رها کردن قومیت ملی یا عقاید مذهبی مان ، حالی که به فرهنگ های خارجی بی اعتنایی نمی کنیم . این ب امام علی (ع) می فرماید ؛ ” گام های خود را بر فرزندان خود تحمیل نکنید زیرا آنها زمانی متفاوت از شما زندگی میکنند ” . نکته گفته شده نید مفهوم سقوط از فرهنگ خودن اشته گرفته شود . زندگی کردن اسنداردهای جامعه من پیروی از شیوه زندگی غربی و وارد کردن آداب و رسوم و چشم اندازهای آنها به زندگی ما متفاوت است .


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


آموزش تربیت فرزندان اسلام

آموزش تربیت فرزندان اسلام آموزه های بسیار از پیامبر اکرم همراه است . این آموزه ها نشان میدهد وجدان روشن فرزندان اجازه می دهد حقیقت را بیشتر از اکثر بزرگان بپذیرند . پیامبر (ص) به ما یاد می دهد که حمایت از جوانان ، آنها را به مسیر صلح هدایت کنیم . پس بگذارید اولین قدم برای ایجاد ک بین دو نسل همین شد و راه را برای یک رابطه صلح آمیز و صمیمانه تر که به نفع افراد سالخورده و جوانان شد ز کنیم . ما قبلا ره پیوند میان نسل های قبل و حال حاضر صحبت کرده ایم .

هنگامی که بزرگان این حقیقت آشنا شند که جوانان زمان های متفاوت از آنها زندگی می کنند ، به دیدگاه و ک ست از فرزندان خود می رسند . به همین ترتیب، هنگامی که جوانان این واقعیت را که والدین و پبزرگ و مابزرگشان یک جامعه متفاوت زندگی کرده اند ک کنند ، آنها رویکرد عقلانی و ک بیشتر روبرو خواهند شد .


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


احترام بین دو نسل

آنچه شما ید نظر داشته شید حفظ اصول اساسی ما میان ور هایمان است ، که از طریق ک متقابل و احترام بین دو نسل بدست می آید . بر خلاف بزرگان ، کوچکترها حساسیت کمتری نسبت به مناقشات دارند و راحت تر نسبت به مسائل برخورد میکنند . به همین دلیل است که ما ید اهمیت تربیت فرزند اسلام را نظر بگیریم . برای پرورش استعدادهایشان آنها نیاز به شناخت و تحسین خانه و معرض عموم دارند. پیامبر (ص) توجه جوانان را به خود جلب کرد و تنها احترام به آنها رفر کرد ایشان می فرمایند : “جوانان خود را هرگز نادیده نگیرید ، زیرا آنها بسیار حساس هستند. آنها کسانی بودند که زمانی که افراد سالخورده حال جنگ علیه من بودند، من را حمایت کردند و سالخوردگان را من متحد ساختند. ”

چگونگی تربیت فرزندان اسلام

چگونگی تربیت فرزندان اسلام محث لا توضیح داده شد اما ید دانست اگرچه اعتقادات مهم هستند، والدین نیز ید بخشی عملی از دین را دنل کنند . ایمان و عمل به هم پیوسته اند. از یک سالگی، یک کودک ید تشویق شود که دعا کند، قرآن را بخواند و والدین این کار را برای بچه های کوچک انجام می دهند و منتظر می مانند مثلا هم نماز بخوانند یا دعا کنند . عشق برای چنین اقداماتی کودک هنوز توسعه نیافته است و ممکن است مجبور شود آنها را تحمل کند . بهتر است که سن کودکی شروع به کار کنید ست زمانی که کودکان مایل به تقلید از والدین هستند و علاقه مند به دعا و نماز هستند این از راه های بسیار اثرگذار چگونگی تربیت کودک اسلام است .

جامعه امروز، کید زیادی بر آموزش سکولار گذاشته شده است. یک کودک تحت فشار قرار گرفته است برای تعالی دانشگاه ها تلاش کند . تحصیلات کالج یا دانشگاه ضروری است ، هر دو برای پسران و دختران ، اگرچه آموزش حقیقت بسیار مهم است ، اما اهمیت آموزش مذهبی برای شخصیت متعادل نید از یاد برده شود. دنیای امروز تولید نسل را امری مهم معرفی می کند اما آن ارزش های اخلاقی و معنوی بسیار کم است اهمیت تربیت کودک اسلام هم همین مبحث مورد توجه است . دقیقا معنای آموزش دینی چیست ؟ بعضی از قسمت های ضروری آموزش دینی زیر است :

 • ور به خدا
 • اعتقاد به امامان
 • احترام به پ و ما
 • احترام به جامعه و تواضع
 • و …

ملاحظات تربیتی اسلام

تربیت فرزند اسلام اشاره دارد که اعتقاد استوار آن است که به خالق یعنی منبع تمام خوبی ها شد . اگر کودک اعتقاد به خدا رشد کند، او یاد می گیرد که وجدان داشته شد و زندگی معنا دار و مسئولانه ای خواهد داشت . کودکان ید مورد وجود خدا تعلیم ببینند و فراوانی نعمتهایی که او به ما هدیه داده است را ک کنند . طبیعت، علم و غیره ید مورد استفاده قرار گیرد عظمت خالق را یادآور شند . کودک را کب ها و فیلم هایی که افراد اعتماد به خدا و خداپرست را نشان می دهند که ایمان به آنها کمک می کند بر موانع و مشکلات غلبه کنند آشنا کنید . آموزش تربیت فرزندان اسلام ازین جهت قابل مل است که کودکان نید تصور کنند که خداوند می خواهد انسان ها را به خاطر هر اشتهی که می کنند ، مجازات کند .


بیشتر بخوانید: مشاوره نظام وظیفه


تنبیه فرزندان

بعضی از والدین و مربیان مورد مجازات خداوند به کودکان هشدار می دهند آنها را بترسانند . اگرچه لازم است که مورد مجازات زمان ست مورد بحث قرار گیرد ، اما از روانشناسی این امری اشته است . خداوند بسیار مهرن است ، ما را دوست دارد و مایل است که ما را راهنمایی و هدایت کند. به کودکان آموزش دهید خدا را دوست داشته شند، به او اعتماد کنند .

این نگرش مثبت به کودک کمک می کند رابطه ی پایدار خدا را ایجاد کند . کودکان ید به تیج مبحث مرگ و زندگی آشنا شوند . اگر چه ممکن است برای بچه های جوانتر گیج کننده شد ، توصیه می شود که والدین از آن به طور مرتب صحبت کنند ، به خصوص به این دلیل که کودکان رشد می کنند و ذهنشان هوش تر میشود و کشان لاتر می رود . مرگ خانواده یا اجتماع می تواند به عنوان مثال مورد این استفاده قرار گیرد که همه انسان ها فانی هستند و هر یک از ما به شیوه ای می رود . بهتر است کودک صادق شیم .

الگو پذیری کودکان

توجه به تربیت فرزند اسلام لازم است که کودکان نقش پیامبران را ک کنند و برای پیامبر (ص) و امام (ع) عشق داشته شند. این را می توان توسط خواندن داسن های زندگی پیامبران و امامان به آنها آموزش داد و به آنها ولادت ها و شهادت را حضور این مراسمات نشان دهیم . اهمیت تربیت فرزندان اسلام مبحثی بسیار مهم است که توجه به جامعه امروزی میتواند مشاوره کودک و مشاوره خانواده بسیار خوبی شد . رفتن به مساجد یا مراکز مذهبی این موارد به یک معامله عالی برای تربیت کودک کمک می کند . آنها شخصیت ذکر شده را به یاد می آورند و چیزی مورد او می آموزند. این یک راه عالی برای حفظ ایمان و نشان دهنده ی اهمیت تربیت فرزند اسلام و قرآن است .

سوالات متداول

اهمیت تربیت فرزند اسلام چیست؟

تربیت فرزند اسلام جایگاه ویژه ای دارد. اسلام به عنوان یک سبک زندگی توصیه هایی برای تربیت فزرندان دارد که این اصول را برای فرزندپروری قرآن و کلام معصومین به بهترین نحو منعکس شده است.

چرا اسلام تربیت فرزند اهمیت دارد؟

کید بر تربیت فرزند به صورت صحیح تمامی ابعاد اخلاقی و دینی اسلام به وضوح قابل مشاهده است. چرا که اسلام پایه جامعه را بر آموزش ست از سنین پایین میبیند.

روش های تربیت فرزند اسلام چگونه است؟

اسلام یک روش و متد ثابت برای همه توصیه نشده است. بلکه دین مبین اسلام بر اصولی کید شده است که میست این اصول تربیت فرزندان نمود پیدا کند. هر چند که وظایف والدین نسبت به فرزندان و بلعکس به صورت جزئی بیان شده است.

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Child Discipline Methods: Permissive, Authoritative

روش های تربیت فرزند اسلام

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۰:۱۳ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

آداب زندگی زناشویی و مهارت های زندگی مشترک

5 / 5 ( 6 votes )

آداب زندگی زناشویی را میتوان مجموعه ای از احساسات ، کنش و واکنش ها ، برخورد ها و رفر ها دانست . آداب زندگی زناشویی گستره بزرگی از نکات ریز و شت اخلاقی است و نمیتوان آن را به سادگی و چند ستر بیان کرد چرا که آداب زندگی زناشویی هر مرحله تفاوت هایی مرحله دیگر دارد . مشاوره خانواده می تواند به شما زمینه فراگیری آداب زناشویی و مهارت های زندگی مشترک کمک نماید.

از آنجا که از زمان عقد به بعد پسر و دختر رسما زن و شوهر شناخته میشوند پس میتوان گفت آداب زندگی زناشویی میتواند به چند مرحله تقسیم شود .

 • آداب زندگی زناشویی دوران عقد .
 • آداب زندگی زناشویی اوایل شروع زندگی مشترک
 • آداب زندگی زناشویی ادامه زندگی مشترک .

اما چون اینجا هدف بیان نکاتی مورد آداب زندگی زناشویی پس از شروع زندگی مشترک است از بحث مورد دوران عقد پرهیز خواهیم کرد . اما چه کسی قرار است این ید ها و نید های آداب زندگی زناشویی را برای ما تعیین کند ؟ آیا این نکات واقعا میتواند زندگی مشترک ما را به سمت تعالی سوق دهد ؟ و پرسشی بزرگ تر . . .آیا آداب زندگی زناشویی تشریح شده این مطلب مورد تمام زوجین صدق میکند و میتوان آن را به هر رابطه زناشویی تعمیم داد ؟ احتمالا این ها سوالاتی هستند که شمای خواننده خود مرور خواهید کرد . جواب ید گفت که قرار نیست هیچ کلمه ای گفته شود که از نظر روانشناسی قابل قبول نشد . مطالبی که شرکت جلسات مشاوره زناشویی و زندگی مشترک کمی پس و پیش آنها را خواهید شنید .

بهبود کیفیت زندگی زناشویی

اندکی مل به این نتیجه خواهید رسید هدف از ارائه این مطالب چیزی به غیر از کمک به بهبود کیفیت زندگی زناشویی شما نیست و آنق به زن ساده بیان میشوند که خواننده بتواند به راحتی ک و تحلیل کند و آن را واقعیت زندگی خود تطبیق دهد پس جای نگرانی قی نمی ماند . اما جواب سوال آخر ، ید صادقانه اقرار کرد که هیچ فرد ، هیچ زوج و هیچ زندگی مشترکی صد صد مشابه دیگری نیست و به طبع نمیتوان گفت که مشکلات ، نوع اختلافات و مسائل پیش آمده یک رابطه شبیه به دیگری است پس راه حل ثابتی را نمیتوان ارائه داد که چندین زندگی مشترک نتیجه ثابتی را از خود نشان دهد . آداب زندگی زناشوی نیز به همین منوال است .

چرا که حتی مورد یک مشکل خاص مانند شکاک بودن ، چون نوع رابطه زوجین هم فرق دارد پس نحوه برخورد این مسئله هم متفاوت است . اما اینجا سعی شده از نکات پایه ای حرف به میان آورده شود که رمزهای صندوقچه خوشبختی است و به آداب زندگی زناشویی کمک میکند . مطمئن شید همه شما گوشه ای از خانه خود صندوقچه خوشبختی را دارید . هیچ کس از آن محروم نیست اما چیزی که لازم است کلید آن است . پس کنار هم سعی میکنیم قدم به قدم کمک رمز ها ، کلید خوشبختی و آداب زندگی زناشویی و خود را پیدا کنیم .

آداب زندگی زناشویی موفق

آداب زندگی زناشویی موفق آنق گسترده و دارای نکات ریز است که وجود کب های بسیاری که این زمینه لیف شده ز هم نمیتوان ادعا کرد هرآنچه که لازم است به رشته تحریر آمده است . این بخش سعی بر آن است که حداقل مواردی که آداب زندگی زناشویی موفق عمومیت و اهمیت بیشتری را دارند به زنی ساده بیان کنیم . اما بهترین راهکار برای کسب مهارت های لازم زندگی مشترک این است که مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی از هر اختلال نامطلوبی روند زندگی خود پیش گیری کنیم و یا حداقل شرکت جلسات مشاوره زناشویی بهترین و کارآمد ترین راه حل را برای حل مشکلات خود انتخاب کنیم .

برخی از آداب زندگی زناشویی موفق بین زن و مرد مشترک است و هردو طرف ید جهت رعایت آن احساس مسئولیت کنند و برخی دیگر از آداب زندگی زناشویی موفق به طور خاص به زن یا مرد مرتبط میشود . به طور کل به آن دسته از برخورد ها ، واکنش ها ، انتظارات ، رفر ها و حتی قسمتی از زن بدن که یک رابطه زناشویی ید رعایت شود به کیفیت مطلوبی از رابطه زناشویی برسیم آداب زندگی زناشویی موفق گفته میشود . رفر هایی مانند احترام متقابل ، ک متقابل ، پذیرش مسئولیت های زندگی مشترک و تعهد به هل آداب زندگی زناشویی موفق بسیار اهمیت دارد . اولویت قرار دادن خانه و خانواده و بسیاری از موارد دیگر از آن دسته از اصولی است که بین زن و مرد مشترک است و جزء ارکان آداب زندگی زناشویی موفق میشند .

مفهوم و چیستی زندگی مشترک

قبل از هر چیزی ید برای ما مفهوم و چیستی زندگی مشترک روشن شود . بسیاری از ما شاید سالها شد قدم زندگی مشترک گذاشته ایم اما هنوز الفی آن را یاد نگرفته و نگاه و فکری بسته آن قدم برمیداریم . شاید هنوز سقفی شد و ما زیر آن به اسم خانواده کنار هم شیم . شاید هیچ گاه صدای جر و بحث ما و دعواهایمان همسایه ها را کنج کاو نکرده شد . . . اما آیا هنوز زندگیمان هیجان مثبتی وجود دارد ؟ هنوز هم تلاش میکنیم که چشم همسر خود ایده آل شیم ؟

هنوز دور شدن از هم به مدت چند روز مارا کلافه میکند ؟ هنوز هم شوق رابطه چیزی هم صحبت میکنیم ؟ بله شاید به ظاهر زندگی ما آرام و عادی شد اما نید فراموش کنیم که همین ریتم یکنواخت و روزمره شدن زندگی و همین عادی شدن ها خود به دلیل شکاف احساسی است که بین ما و همسرمان افده . گاهی شاید یک اختلاف کوچک نشان دهنده این شد که زندگی ما هنوز نبض دارد . هنوز چیزی آن پیدا میشود که ما را مجبور به واکنش نسب به هم میکند . اینجا شناخت آداب زندگی زناشویی موفق ضرورت میابد . پس طلاق عاطفی را آرامش زندگی تلقی نکنید . اینجا است که آداب زندگی زناشویی موفق به کمک شما می آید و زندگین را ر دیگر احیا میکند . گاهی به زندگی خود یک نیشگون بزنید ببینید زنده است یا نه .

آداب زندگی زناشویی خانواده

آداب زندگی زناشویی خانواده را شاید ید به عنوان یک کب حیاتی دبیرسن یا دانشگاه به ما آموزش میدادند . شاید اگر به آداب زندگی زناشویی خانواده به ق جبر و احتمال و زندگی آغازیان اهمیت داده میشد اکنون شاهد آمار سر سام آور طلاق و داسن های ناامید کننده از خیانت ها و جدایی ها نبودیم . اما اکنون وقت آن رسیده قالب انسان های متمدن نگاهی کارشناسانه تر و عمیق تر به حقیقت زندگی مشترک خود داشته شیم . آداب زندگی زناشویی خانواده امر ضروری است .

معنی گوش دادن

آیا به حال به همسر خود گوش داده اید ؟ حتما میگویید مسلماً ما هر روز این کار میکنیم ! اما آیا معنی گوش دادن را برای خود توضیح داده اید ؟ اشته نکنید هنگامی که پیش روی همسر خود هستید و او حال صحبت است اگر ذهن خود مشغول مرور حرف هایی هستید که قرار است پاسخ به او بگویید . اگر حال تلاش برای خواندن ذهن او هستید . اگر میخواهید منظور پنهان شده پس کلام او را پیدا کنید و توجهی به وضوح حرف های او ندارید اگر فقط میخواهید هدف او از این مکالمه را بفهمید مقابل هدف او واکنش مناسب نشان دهید اگر برای جر و بحث فقط گوش میدهید اگر فقط به قسمت هایی از حرف های همسرن که دلخواه شماست گوش میدهید یا فقط منتظرید که حرف هایش تمام شود که دلسوزی و نصیحت بکنید ….

ید بدانید که واقع شما اصلا به او گوش نداده اید و آداب زندگی زناشویی خانواده را رعایت نکرده اید . چرا که گوش دادن زمانی معنا پیدا میکند که هدف شما ک کردن و لذت از هم کلامی و نهایت کمک کردن شد . ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی عدم گوش دادن صحیح است . اگر قرار شد که به همسر خود آنگونه که ید گوش ندهید هرگز نمیتوانید منظور واقعی و نیاز همسرن را بفهمید و این امر به مرور عث میشود همسرن رغبتش را برای حرف زدن شما از دست بدهد و عث دور تر شدن هرچه بیشتر شما از هم و بروز مشکلات حاد تر میشود . نتیجه یادگیری آداب زندگی زناشویی خانواده مهم است .

همسرن روی چه چیزهایی حساس است ؟

پس اولین قدمی که برای بهبود رابطه و آداب زندگی زناشویی خود نیاز است که بردارید یاد گرفتن گوش دادن است . چرا که انسان ها بیشتر از هرچیزی کلام ارتط برقرار میکنند و اگر راه بر کلام بسته شود بی راهه هایی خود را نشان میدهند که فقط شما را سرگم میکنند . اکنون وقت آن رسیده که راه نفوذی خود را پیدا کنید . سعی کنید قطعات پازل را کنار هم بچینید ، همسرن روی چه چیزهایی حساس است ؟ چه چیزهایی او را عصنی میکند ؟ چه چیزهایی عث میشود او نرمش بیشتری نشان دهد ؟ نقطه ضعف و نقطه قوت او چه چیز هایی هستند ؟ چه چیزی او و عواطف او را تحت ثیر قرار میدهد ؟ و . . .

حال که پازل شخصیتی همسرن را کامل کردید وقت آن رسیده که راه نفوذ به قلب و ذهن همرسن را پیدا کنید . اشته نکنید قرار نیست شما همسرن را فریب دهید شما فقط قرار است شناخت ابعاد مختلف شخصیتی او بهترین راه را برای بیان نیازها ،عواطف و خواسته های خود پیدا کنید . راهی که کوه ترین زمان و کمال مسالمت شما را به هدف برساند .یادگیری آداب زندگی زناشویی خانواده اینجا راهگشاست.

چشمن را ز کنید !

میدانید شما کی و کجا نه تنها همسرن بلکه خودن را نیز زیر سوال میبرید ؟ زمانی که شریک زندگی خود را خمیر مجسمه اشته میگیرد ست همان جا است که دارید همه چیز را خراب میکنید . چشمن را ز کنید ! مقابل شما کسی است که شما او را یک روز برای تمام عمر انتخاب کرده اید کسی که شاید سختی های بسیاری را تحمل کردید که زندگی مشترک را او تجربه کنید کسی که قرار است پ یا ما فرزندانن شد ! پس اگر او دوست دار خانواده است و مشکل اخلاقی حادی ندارد و فرد ناهنجاری جامعه نیست .

دست بردارید از تلاش های نافرجام که او را صد صد شبیه چیزی که میخواهید بکنید . این نکته مهمی آداب زندگی زناشویی خانواده است .همسر شما دارای کاراکتر منحصر به فرد خود است که از نحوه لس پوشیدن آداب معاشرت و سرگرمی های مورد علاقه و چیز های دیگر را شامل میشود . اگر او را آنگونه که هست دوست نداشته شید هم هستی او را زیر سوال برده اید هم انتخاب خود را . پس اگر همسرن فردی نرمال است او را همانطور که هست بپذیرید .


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی زناشویی


همسرن را نادیده نگیرید

خانم x ، آقای y . . . منصف شید . . . نسبت به همرسن منصف شید . خانم خانه منصف شید همسرن تمام طول روز برای رفاه شما تکاپو است پس او را از نظر مالی مقایسه نکنید . منصف شید که او مدت ها است دوسنش به فوتل نرفته وقت آزادش را کنار شما شد . منصف شید که تمام خستگی های محل کار فرزندن زی میکند و کنار شما وقت میگذراند . آقای خانه منصف شید که همسرن تمام تلاشش را میکند که فرزندن را به بهترین نحو تربیت کند . که تمام خستگی اش از مسئولیت های ریز و شت خانه لبخند از شما استقل و پذیرایی میکند. که اینکه وظیفه ای ندارد پا به پای شما برای پیشرفت مالی زندگین تلاش میکند . بله تلاش های همسرن را نادیده نگیرید بی ارزش نشمارید .

این ها داشته هایی هستند که اگه جزء نداشته ها شوند زه به ارزش آنها پی میبرید . شناخت آداب زندگی زناشویی خانواده دشوار نیست . مورد بعد این است که هرگز نید شریک زندگی خود را دیگری مقایسه کنید . شما هرگز زندگی دیگران زندگی نکرده اید و فقط ظاهر آن را دیده اید . مشخص است که قرار نیست آدم ها زندگی زناشویی همانی شند که برخورد شما به عنوان یک دوست یا همکار هستند پس دست از مقایسه همسر خود دیگران بردارید این کار عث میشود او سرخورده و بی اعتماد به نفس شود . همچین روز به روز چشم شما کمتر از ایده آل هین فاصله بگیرد . پس دست از مقایسه بردارید و ور کنید که هیچ کس ارزش تر از همسرن نیست . شما حتما ید به آداب زندگی زناشویی خانواده اهمیت دهید .

آداب زندگی زناشویی برای مردان

آداب زندگی زناشویی برای مردان دارای بعد های قوی تر و ملموس تری است . اولین سوالی که شما جایگاه یک مرد زندگی مشترک ید از خود بپرسید این است که زن ها از مردان چه میخواهند ؟ بله همین سوال به ظاهر ساده خود نیمی از آنچه که ید بدانید است . پاسخ ساده و شفاف است پس به دنل چیز عجیبی نشید . یک زن چیزی جز توجه ، ک شدن ، حمایت واحساس امنیت نمیخواهد . یکی ازآداب زندگی زناشویی برای مردان توجه به همسر خود است . سعی کنید تغییرات او را ببینید . اگر ظاهر خود تغییری ایجاد میکند ، اگر چیدمان خانه را عوض میکند ، اگر غذای جدیدی را سر میز میبینید یا اگر حس میکنید امروز شاد تر از دیروز است و هرچیز دیگری که نشان دهنده یک تغییر شد آن را دنل کنید و بی توجه از کنار آن نگذرید .

اجازه دهید همسرن بفهمد که هنوز نگاه شما متوجه تغییرات میشود این کار عث میشود او برای تنوع زندگی بیشتر تلاش کند و سرخوش از این شد که اگر تلاشی میکند کسی هست که آن را بفهمد . مورد ک شدن ید بدانید که زنان مخلوقاتی بسیار ظریف و حساس هستند پس حساسیت های آن ها را نسبت به امور بپذیرید . از آداب زندگی زناشویی برای مردان این میتواند شد که اگرهمسر شما به ظاهرش بیش از حد حساس است به او بگویید همه حال برای شما زی و جذاب است . اگر دیدن یک فیلم غمگین اشک میریزد به او نگویید مثل بچه ها رفر نکن این فقط فیلم است بلکه بگویید عزیزم من هم تحت ثیر قرار گرفتم اما دوست ندارم بخاطر یک فیلم اشک بریزی . . . همین که بپذیرید یچه نگاه زنان بسیار لطیف تر و ریز بین تر است خود عث ک بیشتر شما میشود .


بیشتر بخوانید: مشاوره مسائل زناشویی


حساس امنیت

از آداب زندگی زناشویی برای مردان حمایت است . حمایت واژه ایست که همه انسان ها از داشتن آن لذت میبرند و زن ها این مورد بسیار بیشتر از مردان احساس نیاز میکنند . به همسرن بفهمانید میتواند روی شما حساب کند . اینکه اگر بخواهد کار مثبتی را انجام دهد هرچه که شد حمایت شما را دارد . اینکه مقابل دیگران جایی که حق او شد از او حمایت میکنید . ور کنید حمایت از زنان موجوداتی قتمند و سازنده میسازد . . . و اما احساس امنیت ، هرگز خود را مقابل مشکلات ضعیف نشان ندهید و اجازه ندهید که ترس بر شما غلبه کند . همسر شما ید کنارن احساس امنیت کند او ید دلگرم به شجاعت و تدبر شما شد .

یکی ازآداب زندگی زناشویی برای مردان این است که نگاه همسرن یک کوه استوار شید نه یک سنگ لغزنده . این به این معنا نیست که یک تنه تمام مشکلات را به دوش بکشید و ناملایمات بجنگید بلکه به این معنا است که سختی ها به همسرن بگوید که هر اتفاقی بیفتد هم ستش خواهید کرد و اجازه نمیدهید که چیزی خوشبختین را تهدید کند . آداب زندگی زناشویی برای مردان به همین نکات ختم نمیشود اما این چهار اصل از شما نگاه همسرن یک مرد ایده آل خواهد ساخت .

آداب زندگی زناشویی برای زنان

آداب زندگی زناشویی برای زنان قواعد لطیف تری دارد و شما هم جایگاه یک زن زندگی مشترک ید بتوانید به این سوال پاسخ دهید که مردان از زنان چه میخواهند ؟ پاسخ این سوال هم چیزی جز توجه ، ک شدن ، ایمان و اعتماد و آرامش نیست . مشکل این جا است که زنان فکر میکنند مردان به توجه و ک شدن نیاز ندارند . . . ور کنید این موجودات به ظاهر زمخت و قوی گاهی بسیار حساس تر از زنان میشوند. از آداب زندگی زناشویی برای زنان همینکه شما هم سعی کنید خستگی ها و دغدغه های او را ک کنید .

به گرفری های فکری او توجه کنید و به او بگویید که کش میکنید اگر به حال نتوانسته فلان خواسته فرزندن را براورده کند یا متوجه اید که چند وقت است شرایط کاری اش رو به راه نیست و او را کلافه کرده است . . . چیزی که یک مرد را میتواند شکست دهد این است که او را ور نداشته شیم . اگر همسرن دارد یک وضعیت سخت را سامان دهی میکند . اگر یک فعالیت شغلی جدید را شروع کرده است . اگر میخواهد تغییر مثبتی را خود ایجاد کند . حتی نگاهن به او بفهمانید که به او ایمان دارید و او حتما موفق خواهد شد و این آداب زندگی زناشویی برای زنان است . به او بگویید که تو از پسش برخواهی آمد . همسر شما نیاز دار بفهمد که به او اعتماد دارید . ور و اعتماد شما از او مقابل مشکلات یک غول شکست ناپذیر خواهد ساخت .

غایت زندگی

اما آرامش . . . نهایت تمام جدال ها برای رسیدن به این واژه پنج حرفی است و خداوند تورا خلق کرده منشا آرامش شی که وسعت بی انتهای قلبت ، محبت بی بدیلت ، اعجاز کلام و نگاهت و بکارت روح بزرگت منبع آرامش خانه ات شی . . . مرد ها تشنه ی آرامش خانه اند پس آرامش را به آنها هدیه دهید همه ی خوبی ها را از همسرن طلب کنید . ید توجه کنید که نکات گفته شده پخش کوچکی از آداب زندگی زناشویی است چرا که برای تمام آن چندین کب هم کفایت نمیکند .

اما سعی بر آن بود نکاتی گفته شود که کارآمد و مهم هستند و نیاز است که برای کسب آداب زندگی زناشویی و مهارت زندگی مشترک مطالعات بیشتر این زمینه و مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی و همچنین صحبت مشاور خانواده و یافت مشاوره زناشویی به علم کافی مورد آداب زندگی زناشویی و مهارت های زندگی مشترک دست پیدا کنید . آرزوی ما برای شما خانه ای مملو از حس ناب آرامش است .

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا سایر مقالات کارشناسان ما را مطالعه نمایید . مرکز مشاوره آویژه این زمینه ها به شما کمک میکند بتوانید روابط زناشویی خوبی داشته شید .

منبع : Life Skills – Catholic Charities of Southwest Kansas

آداب زندگی زناشویی و مهارت های زندگی مشترک

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۴:۳۴ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

درباره انواع عشق چه می دانید؟

5 / 5 ( 1 vote )

انواع عشق و بررسی این مقوله از جمله مواردی است که شاید حداقل برای دوره ای هم که شده از دغدغه های اصلی همه انسان ها بوده و خواهد بود. عشق همه افراد را به نوعی گیر خود میکند. تفاوتی نمیکند که شما چه سطحی از اجتماع زندگی میکنید یا چه سبک از زندگی و عقاید را برای زندگی پیش میگیرید، عشق هر صورت به سراغ شما خواهد آمد. حال این احساس عجیب و غریب میتواند یک انسان را به اوج سعادت و موفقیت برساند و طعم خوشبختی را به فرد بچشاند.

البته این سکه روی دیگری هم دارد و فرد صورت شکست عشق و رابطه عاطفی خود احتمالا متحمل آسیب های زیادی از جمله افسردگی و سر خوردگی میشود. مرز خوشبختی و ناکامی میتواند اطلاعات فرد و آگاهی او از این مبحث شد. اطلاع از زمان مناسب عاشق شدن، تشخیص ست عشق حقیقی و واقعی و مواردی از این دست میتواند تعریف آگاهی ره عشق و عاشقی شد. البته مراجعه به مشاوره خانواده نیز کمک کننده است.

انواع مختلف عشق چیست؟

انواع مختلف عشق چیست؟ این سوالی هست که افراد ید جهت کسب اطلاعات و آگاهی برای آن پاسخی مناسب بیابند. انواع عشق را شاید بتوان به صورت زیر دسته بندی و طبقه بندی کرد:

 • عشق معروف به عشق اول که معمولا سنین نوجوانی ابتدای دوره جوانی رخ میدهد.
 • عشق از روی عادت و وابستگی به شخص خاصی.
 • عشقی که کوه مدت میشد و معمولا بعد از گذشت مدتی و برقراری رابطه جنسی فروکش میکند.
 • عشقی که ماندگار خواهد بود و بعد از یک رابطه نسب طولانی بین دو نفر خواهد آمد.

بخاطر داشته شید که حتما قبل از این که احساسات خود را گیر شخص دیگری ببینید، خود را برای این شرایط خاص آماده کنید و این آمادگی به سادگی توسط صحبت یک فرد تجربه این زمینه حاصل خواهد شد. شما میتوانید مراجعه به یک مرکز مشاوره خانواده و میان گذاشتن موضوع یک مشاور زبده مسیر کسب آگاهی مورد رابطه عاشقانه و عاطفی را ساده تر بیابید.

انواع عشق از نظر روانشناسی چیست؟

انواع عشق از نظر روانشناسی میتواند بسیار متفاوت و متنوع شد. این تنوع و تفاوت احتمالا ناشی از مسائلی مانند متنوع بودن فرهنگ ها و عقاید افراد و همچنین اتفاقاتی که طول زندگی برایشان افده است میشود. عشق از نظر روانشناسی اما معمولا دو نوع اصلی خلاصه میشود. عشق خام و ناپخته که به همراه طوفانهای احساسی و عاطفی که مشخصه اصلی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی میشد و دیگری عشق لغ و پخته که گذار از زندگی و کسب تجربه میتواند جدی تر و خوش آتیه تر از نوع اول شد.

عشق خام و ناپخته معمولا ناشی از ترشح یا فوران هورمون های جنسی و تغییرات روحی و روانی مربوط به دوره نوجوانی میشد و پایه اصلی آنوابط جنسی و کشش فرد به سمت جنس مخالف است. اما نوع عشق لغ فرد طرف مقابل به دنل تکامل و آرامش و یک رابطه ایده آل میگردد.

انواع عشق مردان

انواع عشق مردان و کششی که آنها به سمت یک جنس مخالف به وجود می آید معمولا به دو بخش تقسیم میشود. یک نوع عشقی است که از روی احساس نیاز به طرف مقابل مردان به وجود می‌آید. حال ابن نیاز میتواند نیاز جنسی، مادی و یا وابستگی و عادت نسبت به طرف مقابل شد. این نوع فوران احساس که گاهی به عنوان عشق شناخته میشود، معمولا دوران جوانی و اللخصوص ابتدای آن به وجود می‌آید.

البته مردانی که تنها هستند و ترس از دست دادن نیز دارند این پدیده یافت میشود. وقتی علائم لینی جستجو میکنیم میبینیم نوعی اعتیاد به سکس مردان یافت میشود که فقط رابطه جنسی یک شخص خاص طعم آرامش را حتی برای مدت کوه خواهند چشید. بررسی عشق مردان به عشقی حقیقی نیز برمیخوریم که مبنای تمام تمایلات به طرف مقابل را احساسشان نسبت او تشکیل میدهد. این نوع احساس مردان معمولا سنین لاتر بعد از کسب تجربه این مورد و معمولا بعد یک یا چند شکست عشقی رخ میدهد.

انواع عشق زنان

عشق زنان را نیز میتوان به دو دسته احساس نیاز و احساسات صرف به خود فرد تقسیم بندی کرد. شکل گیری عشق زنان بر مبنای رفع نیاز های مادی به این صورت است که زن به دنل شخصی میگردد که ابتدا از آن جهت رفع نیازها و خواسته های مادی او مطمئن شود و بعد به او دل ببندد. معمولا زنانی که سطوح پایین مادی زندگی خود را گذرانده اند بیشتر گرایش به این نوع شروع رابطه عاطفی دارند. اما بررسی انواع عشق زنان نیز به مانند مردان اشخاصی هستند که همه خوشحالی و حال خوب خود را وابسته به حضور خود شخص مقابل میدانند نه چیز بیشتر.

عشق حقیقی و واقعی

عشق حقیقی را نیز شاید بتوان برحسب سن و سال افراد نظر گرفت و توصیف کرد. عشق حقیقی که جوانی شکل میگیرد و بعد از ازدواج تکمیل میشود و به اوج خود میرسد. ابن نوع عشق زمان و مکان مناسب و فرد مناسب شکل میگیرد بخاطر همین پایدار و ماندگار خواهد بود. یکی دیگر از انواع عشق حقیقی، عشقی است که فرهنگ گذشته ما به وفور یافت میشود و آن شکل گرفتن عشق بعد از ازدواج است . این نوع عشق معمولا بعد از ایثاری که زوجین به خاطر تعهد به زندگی مشترک نسبت به هم روا میدارند شکل میگیرد. به هرحال افراد ید هر شخصیت و سبک زندگی که دارند ید اطلاعات خود را این مورد حد ممکن لا ببرند زمان وقوع آن غافلگیر نشوند و بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.

تشخیص عشق ابراز شده

افراد ید توجه داشته شند که هر ابراز احساساتی که رو به رو شدند خیلی زود دل مبندند و خود را گیر نکنند. گاهی اوقات افراد جو احساسی خاصی گیر میکنند که عث به وجود آمدن رابطه ای میشود. اما چون نمیتوانند نیت افراد را از این رابطه تشخیص دهند مسفانه اغلب اوقات دچار آسیب های سختی میشوند. فردی که شما را حقیق بخاطر خودن دوست داشته شد ویژگی‌هایی دارد از جمله:

 • شما را فقط بخاطر خودن انتخاب میکند نه ویژگی های جسمی و مالی یا امتیازات دیگر شما.
 • سعی تغییر دادن شما نخواهد کرد و شما را همان طور که هستید میپذیرد و دوست خواهد داشت.
 • دائم تلاش است که هم پای شما رابطه را بسازد و رابطه منفعل نخواهد بود.
 • فردی واقعا عاشق شما شد رفر خود دائم ثابت میکند که شما را نه برای چند روز یا مدت کوه بلکه برای همه عمر میخواهد.
 • کسی که واقعا عاشق شخص دیگر است به هیچ عنوان او را تحقیر نمیکند و کمک میکند که ضعفهای اورا بپوشاند.
 • فردی که واقعا عاشق شد دائم و هر شرایطی وفاداری خود را به رابطه عاشقانه حفظ خواهد کرد.

ضرورت مراجعه به مشاور مورد روابط احساسی چیست؟

همانطور که گفته شد مواجه شدن عشق و متمایل شدن به شخص دیگری به لحاظ احساسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما زمانه ای که زندگی میکنیم همه چیز نسبت به گذشته پیچیده تر شده است و به تبع آن روابط میان فردی نیز به سادگی گذشته نیست. این مورد همه آدم ها احتیاج به مشورت و راهنمایی دارند و بهترین پیشنهاد این مورد میتواند این شد که افراد به روانشناس مراجعه کنند.

دلیل اهمیت این موضوع این است که روانشناس بخش زیادی از عمر خود را صرف یادگیری و کسب تجربه زمینه های مختلف روانشناسی کرده است.از ابن رو شما میتوانید بسیار آسان تر و ساده تر اطلاعات لازم را مورد موضوع عشق از طریق مراجعه به مشاور بدست بیاورید. به د داشته شید که هر چق اطلاعات و آگاهی شما نسبت به خودن این مورد بیشتر شد میتوانید انتخاب آگاهانه تر و نتیجه رابطه مفید تر و ست تری داشته شد.

سوالات متداول

چگونه میتوانیم انتخاب فرد مورد نظر برای رابطه عاشقانه موفق تر شیم؟

هرچق که اطلاعات و آگاهی شما نسبت به خودن این مورد بیشتر شد میتوانید انتخاب آگاهانه تر و نتیجه رابطه مفید تر و ست تری داشته شد.

آیا تفاوتی دارد که افراد عاشق شوند یا عشق برای همه انسان ها اتفاق می‌افتد؟

تفاوتی نمیکند که شما چه سطحی از اجتماع زندگی میکنید یا چه سبک از زندگی و عقاید را برای زندگی پیش میگیرید، عشق هر صورت به سراغ شما خواهد آمد.

دو مورد از ویژگی‌های فردی که شما را واقعا دوست دارد چیست؟

شما را فقط بخاطر خودن امتحان میکند نه ویژگی های جسمی و مالی یا امتیازات دیگر و سعی تغییر دادن شما نخواهد کرد و شما را همان طور که هستید میپذیرد و دوست خواهد داشت.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روابط عاطفی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Learn the Different Types of Love (and Better Understand …

ره انواع عشق چه می دانید؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۹:۰۱ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

عشق و هوس را چگونه از هم تشخیص دهیم؟

5 / 5 ( 1 vote )

عشق و هوس و تشخیص این دو به هر عاشق و معشوقی این فرصت را میدهد که افراد بهتر بتوانند ره زندگی خود تصمیم بگیرند، و یابند که فرد مقابل چه قصد و نیتی دارد. بسیاری از عشق های کنونی که جوانان دیده میشود، عشق نیست و تنها یک هوس زود گذراست. فرد به دلایل مختلف که اغلب موارد جنسی است، ادعا میکند که عاشق فلان شخص شده است. برای تشخیص عشق حقیقی و واقعی ید به دنل نشانه های عشق فرد شیم. بیشتر روابط دارای قید و شرط است. عشق بین دختر ها و پسرها ید بدون قید و شرط شد. عشقی که یک نگاه به جنس مخالف ایجاد میشود، بدون آنکه دو طرف از هر نظر شناختی نسبت به هم داشته شند، آن عشقی که مشاوره روانشناسی تعریف میکند فرق دارد. عشق یکی از مهم ترین مسائل زندگی هر شخص است .

علائم عشق و هوس چیست؟

علائم عشق و نشانه های هوس به راحتی فرد مشخص میشود. وقتی عشق شد:

 • عاشق ره مسائل مالی، فرزند، زندگی آینده صحبت میکند، زیرا هدف او این است که زندگی خود را معشوقه خود پیش بیرد.
 • عاشق ممکن است معشوقه خود بحث کند و نهایت به تفاهم برسند. فراموش نکنید بحث کردن نشانه این است که شما توانایی صحبت کردن یکدیگر را دارید.
 • فرد عاشق معشوقه خود راحت است و به راحتی میتواند احساساتش را بیان کند.
 • تمامی بحران ها پشت معشوقه خود میایستد و برایش مهم نیست که چه عواقبی دارد.
 • عاشق برای معشوقه خود فردی قابل اعتماد و صادق است و هیچ رازی را پنهان نمیکند.

وقتی هوس شد:

 • عاشق مسائل زیادی از طرف مقابلش نمیداند و ره مسائل عمیق سوال نمیپرسد.
 • وقتی به هدفش رسید روابطشان رو به سردی میرود.

ارتط عشق و هوس چیست؟

ارتط عشق هوس مثل دو روی یک سکه است و میتوان گفت دو موضوع مشابه هستند. هوس یک امر ذاتی و طبیعی است که برای جذب جنس مخالف وجود انسان نهادینه شده است. میتوان گفت بدون هوس هیچ‌گونه ارتطی میان زن و مرد به وجود نمی آید. این حس میان تمام افراد وجود دارد و پلی است که میان دو جنس مخالف ارتط برقرار میکند. یکی از مواردی که انسان را شریف میکند عشق است. عشق یکی از بهترین صفات انسان است که توسط آن انسان ها سعی میکنند بهتر شند. ارتط عشق و هوس یکی از دلایل تشکیل خانواده و زندگی مشترک است. مردان سیلی از تستسترون رگ ها جاری میشود و همانند عشق، شهوت نیز مردان را کور میکند، اما نمیتوان ابتدای رابطه بیان کرد که فردی عاشق است و تشخیص عشق از هوس دشوار میشد.

نشانه های عشق چیست؟

نشانه های عشق بسیار است از ویژگی های عشق میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 • شما میل دارید معشوقه خود را به خانواده معرفی کنید.
 • دارای احساسات و علایق مشترک میشوید طوری که تمامی احساسات او را متوجه میشوید.
 • دوری از معشوقه براین عذاب آور است.
 • دوست دارید او را بهتر بشناسید از او سوالات متفاوت میپرسید.
 • از اینکه فردی به شریک شما نزدیک شود ناراحت میشوید و حسادت شما را بر می انگیزد.

اگر حس شما هوس یا شهوت شد:

 • هیچگاه پاسخ ست ره ازدواج به طرف مقابل نمیدهید.
 • اگر حس شما هوس شد، تنها هنگام خواست چیزی از فرد مقابل به او ابراز علاقه میکنید.
 • برای شما فرقی نمیکند که شریک شما چه احساسی دارد.
 • شما علاقه ای به شناختن افراد نزدیک او را ندارید.
 • دعوا و اختلافات، فرد را تهدید به جدایی میکنید.

عشق و هوس مردان را توضیح دهید؟

عشق مردان از فردی به فرد دیگر علائمش متفاوت است. به طور کلی عشق مردان به شرح زیر است:

بدون اینکه شما متوجه شوید میبینید که به شما نگاه میکند و متوجه میشوید که چیزی شما وجود دارد که شریک شما را جذب کرده است. مرد عاشق هنگام صحبت کردن به شما لبخند میزند. او به شما اجازه میدهد وی را بیشتر بشناسید. مرد عاشق به هنگام صحبت کردن، راه رفتن، نشستن، نزدیک شما میشود به طوری که احساس ناراحتی نکنید.

اگر حس مرد فقط هوس شد:

 • شما را فقط برای رابطه جنسی میخواهد و بعد از مدتی شما را رها میکند.
 • مردی که فقط به قسمت جنسی یک رابطه توجه میکند، مسئولیت رابطه را هم قبول نخواهد کرد.
 • معمولا این افراد روابطشان را مخفی میکنند و شما را به کسی معرفی نمیکنند.

عشق و هوس زنان را توضیح دهید؟

عشق و هوس زنان دو تعریف جداگانه دارد، زیرا زنها توجه به روحیه حساس و زونجی که دارند به دلایل مختلف گیر عشق میشوند، موارد زیر نشانه عشق زنان است:

همسر شما کششی به شما دارد به طوری که میتوان گفت هر ساعتی که کنار معشوقه خود میگذرانند به اندازه یک دقیقه میگذرد. چیزی که میتوان میان زنان دید این است که همسر شما دوست دارد تمام وقت پیش شما شد، چه رابطه جنسی داشته شید چه نداشته شید.

زن هوس ز تلاش برای ارتط عاطفی عمیق ندارد و فقط به دنل ارضای نیاز های جنسی و مالی خودش است. هوس زنان به صورت بی مسئولیتی نمایان میشود و هیچ احساس مسئولیتی نسبت به شریک جنسی خود ندارند و ممکن است همزمان رابطه چند نفر شند.

تأثیر عشق بر زندگی مشترک چیست؟

نشانه های عشق و هوس کمی نگاه عاقلانه و کمک گرفتن از مشاورکاملا مشهود است. فردی عاشق بعد جسمانی فرد دیگر میشود و دیگری از بعد معنوی شیفته معشوقه اش میگردد. عشق پدیده ای آموختنی است کسی که طالب عشق حقیقی است، ید برای آن وقت بگذارد. اغلب مردم فکر میکنند عشق زندگی عث میشود که هیچ اختلاف و تعارضی بین زوجین وجود نداشته شد صورتیکه ید کنار عشق ویژگی های دیگری را نیز داشته شند. عشق یکی از مهم ترین وجوه زندگی است و مرد و زن کاملا متوجه میشوند که فردی آنها را دوست دارد یا فقط میخواهد بخاطر هوس مدتی را او شد. عشق یکی از هدایای ارزنده خداوند به انسان است، وجود عشق زندگی عث میشود زوجین هر شرایطی به یکدیگر تکیه کنند. هوس اما فقط برای مدتی کوهی یک رابطه را نگه میدارد.

خاصیت های عشق برای انسان چیست؟

علائم عشق انسان اثرات متفاوتی دارد. عشق کاهش د مؤثر است، روحیه انسان اثر مطلوبی دارد. عشق و رابطه عاشقانه عث خوشبختی و آرامش انسان میشود. به همین دلیل است که انسان هایی که عشق را تجربه نکردند و تنها هستند آسنه د پائینی دارند و موقعیت های سخت مقاومت خود را از دست میدهند. عشق شور هیجان و انگیزه به زندگی میدهد و عث میشود برنامه ریزی بهتری برای زندگی داشته شیم.

هوس اما تنوع طلبی آغاز میشود و ممکن است ابتدا احساس مساعدی به شما بدهد . نهایت این احساس همراه هوس فقط رضایت کاذب به فرد میدهد و بعد از مدتی فرد را آزار میدهد . افرادی که عشق را قرنی هوس میکنند تنوع طلب و از خود راضی هستند و ارزشی برای احساس دیگران قائل نمیشوند.

روش هایی برای زنده نگه داشتن عشق زندگی را بیان کنید

 • اغلب اوقات به همسر خود انتخاب لس و پوشش کمک کنید. گاهی نامه ای عاشقانه برای او بنویسید و جایی بگذارید که او ببیند.
 • سعی کنید ماهی یک دفعه معشوقه یا همسر خود را به نحوی غافلگیر کنید ،کارهایی که دوست دارید را به همراه همسرن انجام دهید.
 • روزانه وقتی را برای شانه زدن موهای همسرن اختصاص دهید.
 • گاهگاهی از محل کار به معشوقه و همسر خود زنگ بزنید و به او بگویید که او را دوست دارید و به او عشق بورزید.
 • شام خوردن زیر نور شمع را امتحان کنید. گاهی برای هم لقمه بگیرید.
 • به چشمان هم خیره شوید. گاها از طریق تماس چشمی هم ارتط برقرار کنید.
 • گاهی اوقات خلوت خود موسیقی گوش دهید و زن عشق هم صحبت کنید.

سوالات متداول

علائم عشق و نشانه های هوس چیست؟

علامت عشق این است که تمامی بحران ها پشت معشوقه خود میایستد و برایش مهم نیست که چه عواقبی دارد. علامت هوس این است که وقتی به هدفش رسید روابطشان رو به سردی میرود.

نشانه های عشق و علائم هوس را بیان کنید ؟

شما میل دارید معشوقه خود را به خانواده معرفی کنید، دارای احساسات و علایق مشترک میشوید طوری که تمامی احساسات او را متوجه میشوید. اما هوس شما علاقه ای به شناختن افراد نزدیک او را ندارید و دعوا و اختلافات، فرد را تهدید به جدایی میکنید.

نشانه عشق زنان چگونه است ؟

همسر شما کششی به شما دارد به طوری که میتوان گفت هر ساعتی که کنار معشوقه خود میگذرانند به اندازه یک دقیقه میگذرد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روابط عاطفی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:How to Tell the Difference Between Lust and Love

عشق و هوس را چگونه از هم تشخیص دهیم؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۱:۲۲ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

ماهیت اصلی عشق چیست ؟

5 / 5 ( 1 vote )

عشق چیست ؟ شاید عجیب نشد که بگوییم هر آدمی که به امروز پا به زندگی گذاشته به دنل این بوده که بداند عشق چیست و چگونه یک انسان ناگهان بدون اینکه از قبل برنامه ریزی کرده شد خود را غرق تبلور احساسات و گیر محبت کسی میبیند. اگر بخواهیم یک تعریف تئوریک از عشق داشته شیم میتوانیم بگوییم عشق نوعی احساس و گرایش ونی است، که بدون اختیار ما نسبت به فردی دیگر میشد. برای عشق و ماهیت آن طول ریخ شعرها سروده شده و قصه ها تعریف شده است. زمانه ای که زندگی میکنیم نیز وجود وارد شدن به عصر ارتطات و تکنولوژی هنوز این حس عجیب و غریب هنوز هم قلب انسان ها را تسخیر میکند. روانشناسی عشق نشان میدهد شکل و شمایل و تعریف آن نسبت به گذشته تغییر کرده است اما هنوز ماهیت خود را از دست نداده است.

از نظر روانشناسی عشق چیست ؟

از نظر روانشناسی عشق چیست ؟ این مبحث به قی گسترده است و زندگی انسان ثیر میگذارد که میتوان آن را از دید مطالعه علم رفر کند و کاو و بررسی کرد. اگر بخواهیم بدانیم از نظر روانشناسی عشق چیست، ممکن است حوزه های متفاوتی برخورد کنیم که تعجب ما را برانگیزد. روانشناسی گاهی از دید علم زیست شناسی عشق را برای ما به عنوان ترشح یک سری هورمون خاص بدن انسان تبیین میکند. گاهی نیز از نظر علم یادگیری به ما میگوید که انسان ها می آموزند که عاشق شوند. این آموزش از طریق بزرگترها و مخصوصا پ و ما صورت میپذیرد. به همین منوال مشاوره روانشناسی از دیدگاه های مختلف عشق را برای ما ز میکند ما بفهمیم که عشق چگونه ما به وجود می‌آید و رشد میکند.

از نظر روانشناسان عشق چیست؟

از نظر روانشناسان عشق تعریف متفاوتی دارد. از نظر یک روانشناس عشق احساس وابستگی و دلبستگی به شخص دیگری است. گاهی این احساس میتواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند. بعضی از مواقع عشق موقع و شرایط خوبی پیش می آید. این حالت عشق میتواند یک نیروی محرکه برای پیشرفت زندگی فرد محسوب شود. نظر بگیرید پسری که زندگی مجردی و تنها را تجربه میکند و به او خو گرفته عاشق دختری میشود. بعد از مدتی تصمیم میگیرد که آن دختر ازدواج کند که این مستلزم فراهم کردن شرایط زندگی مشترک است. بنابراین تلاش خود را چندین برابر میکند پیشرفت کند. حالا اگر عشق زمان یا مثلا سن ویا فرد نامناسبی به سراغ فرد بیاید نتیجه ای جز افسردگی، بی انگیزگی و نخوت برای فرد شکست خورده به همراه نخواهد داشت.

نشانه های عشق چیست؟

نشانه های عاشق چیست؟ پاسخ دادن به این سوال خیلی ساده هم نیست. اما برای پاسخ دادن به این سوال که نشانه های عشق را بگویید میتوان چند مورد از علائمی که بین انسان ها هنگام عاشق شدن به وجود می‌آید را بیان کرد. از جمله این نشانه ها میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

 • فرد عاشق آرامش و تمرکز خود را نسبت به گذشته بیشتر از دست می‌دهد.
 • فرد عاشق مواقعی که از معشوق خود دور است آشفته میشود.
 • فرد عاشق دائما به هر بهانه ای میخواهد که کنار معشوق خود شد.
 • شور و حرارت و امید به زندگی فرد عاشق به مراتب از فردی که این شرایط نیست بیشتر است.
 • فرد عاشق رضایت و حال خوب کسی که دوستش دارد را اولویت اهداف اعمال خود قرار میدهد و هر کاری میکند که رضایت‌مندی معشوق را فراهم کند.

علائم عشق چیست؟

علائم عشق چیست؟ زمانی که فرد عاشق میشود علائمی از خود بروز میدهد که تفاوت رفری او را نسبت به گذشته نمایان میکند. اگر کسی از شما پرسید عشق چیست حتما برای پاسخ دادن به او میتوانید گذشته و حال فرد عاشق را برای او شرح دهید. فرد عاشق حال بهتر و بشاش تری نسبت به زمانی دارد که به شخصی دلبستگی نداشت. زمانی که فردی مهر شخص دیگر را سینه می پروراند رنگ و بوی او را میگیرد و رفرهایی را از خود بروز میدهد که مورد پسند معشوق شد. فردی که گیر دلبستگی به شخص دیگری شد بسیار بیشتر به ظاهر خود اهمیت میدهد و انگیزه بیشتری برای خوش پوش بودن و بهتر و زی تر به نظر آمدن دارد.

هرمون عشق چیست؟

هرمون عشق شدن چیست؟ شاید منظور از هورمون عشق که توسط روانشناسان به آن پرداخته میشود بررسی عشق از دید و منظر روانشناسی فیزیولوژیکی شد. به عقیده برخی از روانشناسان یکی از پایه های اصلی به وجود آمدن احساس جذب شدن به سمت نفر دوم یا همان عشق غریزه جنسی افراد میشد. بنابراین شاید پاسخ این سوال که هرمون عشق چیست ؟بتوان پاسخ داد که هورمون عشق همان هورمون تستوسترون مردان و آنوژن زنان است. وقتی فردی از لحاظ جنسی سلیقه ما شد و قوه شهوت ما را تحریک کند، به احتمال فراوان شانس بیشتری دارد که احساسات و قلب و روح ما را نیز تسخیر کند. مورد یاد شده مورد مردان بسیار بسیار صدق میکند. بنابراین هورمون عشق را هم حین بررسی های انجام شده مورد این مقوله پیچیده و گاهی عجیب نید از قلم انداخت.

عشق ماندگار چیست؟

شاید اگر از هرکسی بپرسیم که نشانه های عاشق چیست یا اینکه چه توقعی از فردی که او رابطه عاشقانه هستند دارند، بی نگ بگویند که دوست داریم یک رابطه عاشقانه و رمانتیک و بدون دغدغه را او تجربه کنیم. البته که این توقع خیلی هم بی جا نیست. هر کسی از ارتط عاطفی برقرار کردن یک آرامش خاص میخواهد که قبلا تجربه نکرده است. اشته غالب افرادی که از رسیدن به خواسته خود ز میمانند این است که هر یک از طرفین رابطه فکر میکند که دیگری ید این اتفاقات را رابطه رقم بزند. زوجبن ید توجه داشته شند که رابطه عاشقانه ساختنی است. این تصور که خوشبختی و رابطه خوب خود به خود اتفاق می‌افتد کاملا غلط است. زوجین ید کاملا برای هر چه کیفیت تر کردن این رابطه تلاش و هم یاری داشته شند.

خیانت آفت عشق است را توضیح دهید؟

علائم عاشق چیست؟ آیا هر ابراز محبتی نشانه عشق است ؟ گاهی دو نفر یک رابطه را از ابتدا عالی شروع میکنند و هر دو نفر هم رابطه خوبی دارند اما اتفاقی تلخ همه چیز را خراب میکند. یکی از دو نفر وارد رابطه ای میشود که دیگری از آن خبر ندارد. خیانت ویران کننده ترین موردی است که میتواند سر راه یک رابطه قرار بگیرد. اگر رابطه ای معلوم شود که خیانت اتفاق افده تمام معادلات این رابطه تغییر خواهد کرد. اعتماد اولین چیزی است که از بین میرود. سردی بعد از خیانت از سمت فرد خیانت دیده اجتناب ناپذیر خواهد بود. سردی یکی از طرفین به کل رابطه سرایت میکند و میتوان گفت که هیچگاه رابطه مثل قبل از این اتفاق نخواهد شد. بنابراین افرادی که رابطه عاطفی هستند خیلی ید مراقب این شند که این احساس پاک را به سمت خیانت نکشند.

عشق و رابطه جنسی چه ارتطی دارند؟

بدون شک رابطه جنسی از نمادها و اصول یک رابطه عاطفی میشد. یک رابطه جنسی خوب و کیفیت قطعا به تحکیم روابط زوج می انجامد. اما افراد ید رابطه های عاطفی خود توجه داشته شند که رابطه جنسی زمانی عث شیرین تر شدن فضای رابطه میشود که بر مبنای عواطف و احساسات بنا شده شد. گاهی افراد سود جو افراد ساده تر را به خود وابسته میکنند و به وغ ابراز عشق میکنند. تمام ابراز عشق آنها فقط وسیله ای است برای رسیدن به اهداف شوم و ناپاکی که ذهن دارند. عشق و هوس را هیچگاه نید هم اشته گرفت و ید همیشه این سوال را از خودمان بپرسیم که عشق چیست و آیا عشق لایق این رابطه است یا نه؟ رابطه جنسی بر مبنای هوس عمقی ندارد ولی رابطه جنسی همراه عشق میتواند میزان رضایت فرد از زندگی را افزایش میدهد.

سوالات متداول

عشق چیست ؟

میتوانیم بگوییم عشق نوعی احساس و گرایش ونی است که بدون اختیار ما نسبت به فردی دیگر اتفاق می افتد .

نشانه های فرد عاشق را بیان کنید ؟

فردی که گیر دلبستگی به شخص دیگری شد بسیار بیشتر به ظاهر خود اهمیت میدهد و انگیزه بیشتری برای خوش پوش بودن و بهتر و زی تر به نظر آمدن دارد.

یکی از اولویت های فرد عاشق را بیان کنید ؟

فرد عاشق رضایت و حال خوب کسی که دوستش دارد را اولویت اهداف اعمال خود قرار میدهد و هر کاری میکند که رضایت‌مندی معشوق را فراهم کند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روابط عاطفی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: ?What is the main nature of love

ماهیت اصلی عشق چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۱:۰۷ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

اختلال هویت جنسیتی چه نشانه هایی دارد؟

5 / 5 ( 1 vote )

اختلال هویت جنسیتی نارضایتی از دختر یا پسر بودن آغاز میشود. یعنی فرد از جایگاهی که قرار دارد احساس خوشنودی ندارد . تمایل این افراد برعکس جنسیت و ظاهرشان است و دائم حال استفاده از لس ها و زیور آلات جنس مخالف خود هستند . این افراد از نظر مشاوره خانواده دوستیابی و قرار گرفتن جمع جنس مخالف خودشان است که احساس رضایت و راحتی دارند . گاهی این احساس تنها به دلیل شیوه تربیت غلط است و فقط یک احساس زود گذر یا حتی تنها به دلیل استفاده از امتیازات یک جنس است . این موضوع زمانی بصورت جدی ید پیگیری شود که این حس تبدیل به اختلال شخصیت شود . هویت جنسی از کودکی شروع و نوجوانی به اوج رسیده و ثت می یابد . شکل گرفتن هویت جنسی فرد تحت ثیر عواملی مثل خانواده و محیط است .

تعریف اختلال هویت جنسیتی

تعریف اختلال هویت جنسیتی که گاهی ترنس یا سکسوالیسم نامیده میشود. به معنای ناراحتی از هویت جنسی موجود و داشتن هویتی خلاف آنچه که واقعیت دیده میشود است . واقع این افراد فقط میل و هوس پوشیدن لس یک جنس را ندارند و تمایل دارند همان جایگاه قرار گیرند و اندام مردانه یا زنانه داشته شند . این افراد به لحاظ جنسی و کروموزومی دچار اختلال هستند و از جهت احساس و علاقه تمایل به بودن جایگاه جنس مخالف خود را دارند . مشاوره روانشناسی این افراد نشان داده است که آن ها احساس نارضایتی و ناراحتی از قالب خود را دارند و انجام فعالیت های اجتماعی مناسب جنس مخالف خود سعی ایجاد حس رضایت ونی دارند . بعضی افراد هم به دلیل تربیت ناست و حضور محیط های نا مناسب دچار این اختلال هویت میشوند .

علائم اختلال هویت جنسیتی

علائم اختلال هویت جنسیتی ید بصورت مکرر و مستمر اتفاق بیافتد مثلا همیشه تمایل شدید دارند زی های کاملا قالبی جنس مخالف شرکت کنند . ترجیح میدهند بطور مکرر دوسنی از جنس مخالف خود داشته شند . پسران توجه به ظاهر و لس زنانه و دختران پافشاری بر خریدن لس های کاملا پسرانه دیده میشود . کودکان پسر ابراز تنفر از آلت تناسلی دیده میشود و اصرار زیاد بر خرید عروسک و شرکت زی های کاملا دخترانه از علائم اختلال هویت جنسی است . نوجوانان نشانه هایی از ابراز تمایل و جا زدن بجای جنس مخالف خود و حتی زندگی هویت عکس خود دیده میشود . آنها مدام اصرار دارند که جنسیت اشتهی آفریده شده اند و احساسات و ااکاتشان جسم آنها تناسب ندارد .

ابتلا به اختلال هویت جنسیتی

ابتلا به اختلال هویت جنسی دوران بلوغ معمولا نشان داده میشود دقیقا زمانی که تغییرات جنسی دختر و پسر بروز میکند . این اختلال مردان بیشتر از زنان بروز می کند میانگین آن مردان تقری سه برابر بیشتر است . تعداد این افراد بر طبق گزارش پزشکی قانونی بیش از ۴۰۰۰نفر است مهم‌ترین عامل بوجود آمدن اختلال هویت جنسی مسئله ژنتیک است . از دیگر علل ابتلا به اختلال هویت جنسی اختلالات کروموزومی وتأثیرات هورمونی دوران رداری است . اگر این دوران تستوسترون بیش از حد معمول ترشح شود هورمون مردانگی مغز جنین دختر شکل می‌گیرد . اگر تستوسترون کم ترشح شود هورمون زنانگی مغز جنین پسر شکل می‌گیرد و همین علت موجب اختلال شخصیتی و دو جنسیتی افراد می‌شود . این افراد به دلیل این مشکل ممکن است دچار اختلالات روانی دیگر هم بشوند .

مشکلات اختلال هویت جنسی

مشکلات اختلال هویت جنسی افراد عث گوشه‌گیری و صورت مان نشدن به افسردگی و اضطراب شدید منجر می‌شود . این مشکلات به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم میشود . از لحاظ فردی افرادی که خانواده و از جانب والدین پذیرفته نمیشوند بیشتر احساس بی هویتی و طرد شدن میکنند . از لحاظ اجتماعی می توان به ترک تحصیل ، فرار از مسه و هم‌کلام نشدن دوسن و افراد دیگر اشاره کرد . این افراد بعلت از بین رفتن اعتماد به ‌نفس و سرگمی هویتی نمیتوانند روابط پایداری دوسن و اطرافیان خود داشته شند . جامعه کنونی ما چنین افرادی سرزنش و تحقیر می‌شوند و خانواده‌هایی که فرزندانی این اختلال دارند معمولاً بشدت به مقابله آنها میپردازند . این افراد به دلیل بفری دیگران و مورد پذیرش قرار نگرفتن احتمال زیادی دارد دست به خودکشی بزنند .

مان اختلال هویت جنسیتی

مان اختلال هویت جنسیتی تغییر هورمون و استفاده از جراحی امکان‌پذیر است . شخص و خانواده اشخاص تحت نظر مشاور و روان مانگر قرار می‌گیرند به لحاظ روانی آمادگی پذیرش را داشته شند . این افراد از طریق جراحی و تغییر جنسیت ویژگی‌های جنس مخالف را بدست آورده و ویژگی‌های و هویت کنونی خود را از دست می‌دهد . اما بدون عمل معمولا روان مانی و مانهای روان پزشکی به هیچ وجه جواب نمیدهد . افراد بعد از عمل کنار مشاوره بخشی ازاعتماد بنفس خود را بدست می آورند اما افرادی که خانواده آنها را طرد کرده است ز هم دچار مشکلات جدیدی میشوند . هورمون مانی معمولا افرادی که فقط میل به جنس مخالف دارند بسیار موثر است .

ارتط اختلال هویت جنسی هرمافرودیت و هم جنسگرا ها

تعریف اختلال هویت جنسی دسته دیگری از این افراد مشاهده میشوند که شامل هرمافرودیت یا دوجنسه ها هستند . یعنی این افراد اندام خارجی مردانه دارند ولی اندام داخلی زنانه مثل تخمدان و رحم را هم به صورت ناقص دارا میشند . این افراد رسیدن به ارگاسم دچار مشکل و سرگمی میشوند این افراد هم جراحی میتوانند یک هویت مستقل پیدا کنند . دسته بعدی شامل هم جنس گراها میشود مثل مردی که اندام و فیزیک مردانه دارد ولی هورمون های زنانه بدن او ترشح شود و کشش و میل او به سمت مردان است این افراد روان مانی و هورمو مانی هویت واقعی خود را بدست می آورند . البته بعضی افراد به لحاظ جسمی مشکلی ندارند و تنها دارای تفکر منحرف و غلط هستند که شامل این دسته بندی نمیشوند.

ارتط اختلال هویت جنسی و انحرافات جنسی

مشکلات اختلال هویت جنسی مربوط به اختلالات هورمونی و مشکل اندام های جنسی و کروموزوم ها میشود . اما این بین بعضی افراد سوء استفاده از این اختلال هم از این افراد استفاده ابزاری میکنند و هم اینکه افراد دیگر را نیز دچار انحرافات جنسی و اخلاقی میکنند . انحرافات جنسی شامل هم جنس گرایی و یا پیدا کردن انحرافات فکری جنسی است . خیال پردازی ها و فانتزی های جنسی مختلف اخلال هویت جنسی نقش زیادی دارد . اینها ریشه افکار بیمار افراد دارد و آنها به لحاظ جسمی مشکلی ندارند افرادی که دارای انحرافات جنسی هستند ممکن است به کودکان و افراد بی دفاع دست ازی کنند . صورتیکه افرادی که دارای اختلال هویتی هستند به هیچ وجه به دیگران به دیده بد نگاه نمیکنند و کسی را مورد سو استفاده جنسی قرار نمیدهند .

سوالات متداول

بروز علائم کودکان مبتلا به اختلال هویت جنسی چگونه است؟

کودکان مبتلا به این اختلال گوشه گیر هستند از جمع و فعالیت های مسه و خانواده دوری میکنند و بشدت از اندام جنسی خود تنفر دارند و سعی میکنند مانند جنس مخالف خود رفر کنند.

شیوع اختلال هویت جنسی کدام سن بیشتر است؟

معمولا دوره بلوغ انتظار انجام رفرهای خاص جنسی و ایجاد نشانه های مختص هر جنس میرود اما اگر فردی دچار این اختلال شد ویژگیهای رفری به ستی بروز پیدا نمیکند .

مان اختلال هویت جنسی به چه صورت امکان پذیراست؟

قبل از انجام هرگونه جراحی روی شخص تحت نظر مشاور مانگر قرار میگیرند از لحاظ روانی آمادگی لازم را پیدا کنند و بعد از هورمون مانی و سپس جراحی استفاده میشود .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Gender Dysphoria: Symptoms, Diagnosis, Treatment – …

اختلال هویت جنسیتی چه نشانه هایی دارد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۴۳:۵۴ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهمترین علائم آلزایمر چیست؟ چگونه پیشگیری کنیم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آلزایمر یکی از بیماری‌های زوال عقل است که به کندی شروع شده و به مرور زمان علائم آن وسیع می‌شود . بیماری آلزایمر ،عملاً سلول‌های مغزی را از بین می‌برد و موجب رسوب ترکیت شیمیایی آسیب‌زا ون مغز و از بین بردن ارتط سلول های مغزی میشود . بیماری آلزایمر دو نوع مختلف دارد . نوع اول افراد لای شصت و پنج سال دیده می‌شود و بیشتر تحت ثیر عوامل محیطی است . نوع دوم آن شیوع کمتری دارد . این نوع بیشتر تحت تأثیر وراثت بوده و افراد پایینتر از چهل سال دیده می‌شود . این بیماری براساس سیر پیشرفت به سه مرحله تقسیم می شود : مرحله اول زوس یا خفیف ، مرحله دوم میانی و متوسط ، مرحله سوم پیشرفته یا شدید . می‌توانید مراجعه به مرکز مشاوره خانواده اطلاعات بیشتری را این زمینه یافت کنید .

تعریف آلزایمر چیست؟

تعریف آلزایمر را می‌‌توان چنین گفت : اختلالی مغزی است که بتیج حافظه و توانایی یادگیری شخص را مختل می‌کند . بیماری آلزایمر ، یک بیماری پیش‌رونده است که به مغز ، ذهن و رفر فرد آسیب می‌زند نتیجه افرادی که دچار این بیماری می شوند گیر اختلال رفری نیز هستند . از ویژگی‌های اصلی این بیماری می‌‌توان به از دست رفتن حافظه ، آشفتگی زن و عدم توانایی تشخیص اشیا اشاره کرد . البته این نشانه‌ها به مرور زمان شکل می‌گیرد . مشاوره روانشناسی دیده شده که شخصی به خاطر بی‌توجهی‌های همسرش ، او دچار مشکل شده . شکایت فرد این است که همسرش بی توجه و بی مسئولیت است و انجام خرید های روزانه ، آس خانه و حتی گاهی اسم فرزندانش را فراموش می‌کند . مصاحبه‌های لینی و انجام بررسی‌های فیزیولوژیک مشخص میشود که آن شخص دچار بیماری آلزایمر است.

علائم آلزایمر و چه نشانه هایی دارد؟

علائم آلزایمر از دست دادن حافظه کوه مدت شروع میشود . فرد بیمار اسامی و آس ها را فراموش می‌کند و جایی پیش می‌رود که دیگر خانه خودش را هم نمی‌شناسد . به مرور زمان علائم آلزایمر شدیدتر شده و فرد بیمار چهره‌ها را فراموش می‌کند و نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش را نمی‌شناسد . هرچه بیماری پیشرفت کند ناتوانی فرد مبتلا بیشتر می‌شود جایی‌که از عهده نظافت و لس پوشیدن خود برنمی‌آید و کنترل اار خود را از دست میدهد . تعریف آلزایمر بیان میشود که بعد از مدتی حافظه فرد دچار آسیب می‌ شود و ممکن است حوادث قدیمی را نیز فراموش کند مثلاً فراموش میکند که ماش فوت شده . معمولاً آلزایمر فعالیت‌های حرکتی بیمار را نیز تحت ثیر قرار می‌دهد . برای اینکه بهتر بتوانید رفر های فرد مبتلا به این اختلال را کنترل کنید میتوانید از مشاوره روانشناسی کمک بگیرید .

ابتلا به آلزایمر چگونه ممکن میشود؟

ابتلا به آلزایمر می‌تواند تحت تأثیر وراثت یا عوامل محیطی شد . آلزایمر نوع دوم بیشتر وراثت مرتبط است به همین دلیل به آن آلزایمر خانوادگی نیز گفته می شود .دیده شده افراد مبتلا به این نوع از بیماری تعدادی از کروموزوم‌های خود دچار مشکل هستند . وراثت آلزایمر نوع اول هم بی‌ثیر نیست اما نقش عوامل محیطی این نوع پررنگ‌تر است . عوامل دیگری هم ابتلا به آلزایمر مؤثر هستند مثلاً پروتئینی به نام آمیلوئید وجود دارد که سلول‌های عصبی مرده رسوب می کند . این پروتئین بیماران مبتلا به این اختلال و همین‌طور بستگان جه یک آن‌ها وجود دارد . افزایش میزان آلومینیوم و نقص ایمنی هم ممکن است ابتلا به این بیماری نقش داشته شند . افراد مبتلا به آلزایمر حجم کورتکس مغز به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند .

مشکلات آلزایمر چیست؟

مشکلات آلزایمر فراوان است . نگهداری از افرادی این اختلال دسرساز و هزینه‌بر است . این افراد به خاطر فراموشی آس‌ها را به خاطر نمی‌آورند و ممکن است بیرون از خانه گم شوند برای همین به‌تنهایی نید از خانه خارج شوند. نگه داشتن آن‌ها خانه از مهم‌ترین مشکلات علائم آلزایمراست . پیشرفت بیماری فرد مبتلا دچار اختلال‌ رفری می‌شود و کنترل هیجان‌های کودکانه او دشوار می شود . فرد مبتلا ممکن است خانواده خود را نشناسد و آن‌ها را از خانه بیرون کند . همچنین موارد پیشرفته تر بیماری فرد قسمت‌های مختلف خانه ها تشخیص نمی‌دهد و ممکن است مثلاً آشپزخانه و دست‌شویی را هم اشته بگیرد . مشکل دیگر آسیب هایی است که خانه دچار آن میشوند ید وسایل خانه طوری قراربگیرند که کمترین آسیب متوجه فرد بیمار شود زیرا این افراد بسیار شکننده و حساس هستند .

مان آلزایمر امکان پذیر است؟

مان آلزایمر مسفانه کاملا امکان پذیر نیست اما راه هایی که برای مان این بیماری استفاده میشود حدی علائم آن را کاهش میدهد . دیده شده که هورمون جنسی مردانه (تستسترون) سبب بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به آلزایمر میشود . برای همین مواردی از هورمون مانی برای بیماران مبتلا به آلزایمر استفاده میشود . امروزه برای مان علائم آلزایمراز روش جدیدتری استفاده میکنند و آن تزریق آنتی دی به انسان است که عث جلوگیری از تجمع پروتئین آمیلوئید مغز میشود ‌ البته روش های مختلفی مثل انجام فعالیت های مغزی ، جلوگیری از اضافه وزن و رژیم غذایی مناسب میتوان از ایجاد و پیشروی آلزایمر جلوگیری کرد . مصرف مواد حاوی آنتی اکسیدان ها و ویمین های E وC و همینطور مصرف گوشت یا روغن ماهی که حاوی موادی مثل امگا ۳ میشد عث کاهش احتمال ابتلا به علائم آلزایمر می‌شود.

پیشگیری از آلزایمر!!

پیشگیری از علائم آلزایمر رژیم تغذیه ای مناسب ، ورزش و برنامه ریزی روزانه امکان پذیر است . مصرف موادی که حاوی سروتونین ، امگا۳ و ویمین E است مثل فندق ، ماهی ، میوه و لبنیات ، می‌تواند عث جلوگیری و مان آلزایمر شود . اگر می‌خواهید سنین لا از مشکلات حافظه و اختلال رفری رنج نبرید ، روزانه یک یا دو لیوان آب سیب مصرف کنید و غذاهاین از زردچوبه استفاده کنید . فعالیت‌های مغزی برای جلوگیری از اختلال حافظه بسیار توصیه می شود . خواندن کب ، حفظ کردن شعر ، آموختن یک زن جدید یا موسیقی می‌تواند این مورد مؤثر شد . همچنین برای این‌که از زوال عقل سنین لا جلوگیری کنید ، فشار خون و کلسترول خود را مرتب کنترل کنید ، ورزش را فراموش نکرده و از لا رفتن وزنن جلوگیری کنید .

خصوصیات افراد مبتلا به آلزایمر

خصوصیات افراد مبتلا به آلزایمر را می‌‌توان چنین خلاصه کرد : پایین بودن توانایی‌های شناختی . این افراد معمولاً توانایی یادگیری پایینی دارند و دیگران آن‌ها را کم‌هوش می‌دانند . به‌خاطر فراموش کردن خاطرات قدیمی ممکن است حرف‌های عجیبی بزنند یا کارهای عجیبی انجام دهند . وقتی اطلاعات قدیمی را به صورت جدیدی به آن‌ها نشان دهید توانایی تشخیص آن را ندارند . این افراد معمولاً متوجه علائم خود می‌شوند و برای جلوگیری از اشته ، از گفتن جزئیات خودداری می‌کنند . فرد دارای این اختلال معمولاً به‌شدت ون‌گرا می‌شود و علائم افسردگی او ظاهر می‌شود . مراحل پیشرفته بیماری فرد کنترل حرکات خود را از دست می‌دهد و موارد خیلی شدیدتر ، کاهش هوشیاری کما و به دنل آن مرگ رخ می دهد .

سوالات متداول

علائم آلزایمر را بیان کنید ؟

اختلال حافظه ، اختلال گفر ، اختلال قضاوت ، تغییرات شخصیتی ، جا به جا گذاشتن وسایل ، گم کردن زمان و مکان ، از دست دادن یا کاهش میل به زندگی از نشانه های مهم این بیماری است .

آیا آلزایمر قابل پیشگیری است ؟

کنون هیچ راه تضمین شده ای برای پیشگیری وجود نداشته اما انجام تمرینات فکری مثل جدول سودوکو یا تمرینات بدنی مثل پیاده روی و همچنین تغذیه حاوی سبزیجات و آب فراوان میتواند ثیر زیادی کند کردن بیماری داشته شد .

علت بیماری آلزایمر چیست ؟

علت بیماری آلزایمر زوال عقل یا بصورت عامیانه کوچک شدن مغز است یعنی رسوب پروتئین های مغزی عث مستعد شدن فرد به این بیماری میشود .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Alzheimer’s Disease – Symptoms & Causes

مهمترین علائم آلزایمر چیست؟ چگونه پیشگیری کنیم؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۵۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)