مشاوره روانشناسی بی خوابی مشاوره روانشناسی بی خوابی .

مشاوره روانشناسی بی خوابی

روانشناسی کودک چیست ؟

۵٫۰
۰۱

روانشناسی کودک

روانشناسی کودک یعنی شناخت مراحل رشد کودک . روانشناسی کودک یعنی شناخت نیازها ارتط رشد . روانشناسی کودک یعنی کنترل رشد هماهنگ سن او . والدین اولین وظیفه ای که دارند اینست که ببینند رشد کودک سن او مطابقت دارد یا خیر . از نظر گفری ، هوش ، ک از مسائل اطراف و توانایی انجام کارهایش سن او هماهنگ است یا خیر . هر صورت یعنی بیشی یا کاستی ید به کلینیک های روان مانی مراجعه شود . کودکی که زودتر از موعد دندان می آورد یا سینه خیز میکند احتمال دارد پیش فعال شد . کودکی که دیرتر حرف میزند و دیرتر ارتط برقرار میکند احتمال ناتوانی ذهنی دارد . به هر حال پیشگیری و مان به موقع کمک زیادی به زگشت میکند . هر چق کودک بزرگتر میشود نیاز بیشتری به آموزش و مهارت ها پیدا میکند .

روانشناسی کودک به ما کمک میکند بدانیم هر سن کودک ما ید توانایی چه کارهایی را داشته شد . شناخت ما از مراحل رشد جسمی ذهنی عاطفی گفری و مهارت ها مجموعه ای از روانشناسی کودک را تشکیل میدهد . روان شناسی کودک به ما کمک میکند بدانیم فرزند ما ارتط همسالانش چه جایگاهی قرار دارد . روانشناسی کودک به تحلیل رفرهای کودک هر مرحله رشد میپردازد . والدینی که به تربیت کودک خود اهمیت میدهند حتما ید به مشاوره کودک و مشاوره خانواده مت بورزند . این والدین خانه خود قهرمان یا یک فرد کارماتیزم پرورش نمیدهند . آنها مطمئن هستند حد توان خود حداکثر تلاش خود را برای پیشرفت فرزندشان کرده اند . هر کودک توان و استعداد خاص خود به دنیا می آید . اگر ما حد توان و استعداد کودکمان تلاش کرده شیم یعنی والدین خوب و موفقی بوده ایم .


بیشتر بخوانید:روانشناسی نقاشی کودکان چیست ؟


نکات روانشناسی کودک

نکات روانشناسی کودک ما را به مسائلی توجه میدهد که ید بدانیم . سنین زیر شش سالگی ید تعداد لغات کودک افزایش یابد . یکی دیگر از نکات روانشناسی کودک اینست که ید بتواند از کسانی مانند شخصیت های کارتونی ، معلم ودوسن تقلید کند . او معمولا این سنین فقط به خود و خواسته های خود فکر میکند . اگر حق کسی لطف میکند برای توجه و جلب اعتماد دیگران است . یکی دیگر از نکات روانشناسی کودک مرموز شدن یا حرف زدن ایما و اشاره است . او برای حرف های خود سمبل انتخاب میکند و از شما میخواهد به این سمبل ها توجه کنید مثلا برای آب خواستن شما قرارداد میبندد . « اگر دستم را لا بردم یعنی آب میخواهم . اگر پایین آوردم یعنی نمیخواهم » والدین این رفرها را نید سرسری بگیرند .

والدین ید وارد زی کودکانه ای شوند که نظر کودک بسیار مهم است به این رفرها فکر های پیش عملیاتی میگویند . یکی دیگر از نکات روانشناسی کودک حفظ غرور کودک مقابل اعضای خانواده ، دوسن و حتی پیش خود شماست . هیچگاه کارهای او را مسخره نکنید . وقتی خشمگین یا عصنی هستید او شوق برای مطرح کردن چیزی به طرف شما میدود سرش داد نزنید . این حرکت ممکن است برای همیشه او را مقابل شما خاموش کند . دیگر از جرقه های فکریش برای شما نخواهد گفت . شما غریبگی خواهد کرد . حتی ممکن است دچار لکنت یا سرخوردگی اجتماعی شود . سن زیر شش سالگی از دوران بسیار حساسی است که هر حرکت ، کوهی و یا برعکس توجه ممکن است آخر عمر همراهش شد . یک رفر مثبت عث دلخوشی و یک رفر نا خوشایند ممکن است عث پشیمانی شد .


بیشتر بخوانید: مشاوره کودکان چه نکاتی را ید نظر بگیریم ؟


روانشناسی کودک دبسنی

روانشناسی کودک دبسنی بع روانشناسی فردی و اجتماعی کودک است . روانشناسی کودک دبسنی به بررسی تفاوت رفر کودک بیرون منزل میپردازد . روانشناسی کودک دبسنی از روی رفر کودک دبسن به چگونگی رشد او پی میبرد . کودکی که دبسن نمیتواند از حق خود دفاع کند و مقابل زورگویی دیگران خاموش است . او آینده به دیگران ج خواهد داد . جامعه آزار خواهد دید . این کودک خانه بیشتر بلوف میزند و مسائلش را خانواده میان نمی گذارد . کودک را ممکن است به کارهایی وادار کنند که خود تمایل به انجام آنها ندارد . او معمولا خانه زورگواست و رفرپر هیجانی دارد . به همین ترتیب رفرها مانند یک پیشگو آینده کودک را پیش بینی میکنند . همین رفرهاست که مشخص میشود یک کودک خانه و جامعه چگونه برخورد شده است .

توانایی تقابل کودک برابر این رفرها چیست ؟ ثیرات محیطی و فردی او چه اندازه بوده است ؟


بیشتر بخوانید:روانشناسی کودکان دبسنی چگونه است ؟


روانشناسی کودک پیش دبسنی

روانشناسی کودک پیش دبسنی میتوان گفت یکی از دوره های حساس روانشناسی کودک است . کودک از دامان خانواده به اجتماع وارد میشود . روانشناسی کودک پیش دبسنی کودک بسیار متفاوت است اما مسلم است که رفر کودک پیش دبسنی مثر از کودکی پیش از پیش دبسنی است . دوران بسیار حساس که زحمات والدین این زمان متجلی میشود . کودکی که وارد اجتماع میشود ممکن است بطور کلی رفری متفاوت داشته شد . خانه زیگوش اما مقطع پیش دبسنی آرام و یا لعکس شد . کودکی خانه کوچکترین رفرش مورد توجه بوده اکنون بین دانش آموزان گم و ناشناخته است . از طرفی دور شدن از والدین و محیط خانواده واکنش هایی پی دارد . روانشناسی کودک پیش دبسنی از این رفرها نشات میگیرد . کودک توجه به میزان پذیرش شناخته و روانکاوی میشود .

عوامل زیادی مانوس شدن کودک محیط خارج از خانه دارد . میزان توجهی که خانواده به کودک میشده است . دیگر مقدار سرگرمی هایی که خانه داشته است . چه حد این کودک به ما وابستگی داشته است . آیا هر ازگاهی ما او را اقوامی مانند ما بزرگ ها و یا پرسر کودک تنها میگذاشته است ؟ چق اجتماعی ر آمده است ؟ ویا چق خانه نگرانی دارد ؟ آیا محیط خانه برای او مانند یک سلول تک نفره و پر از خشم و تنبیه است ؟ به هر حال روحیات کودک رفلکس های خارج از خانه مشخص میشود .


بیشتر بخوانید:روانشناسی زی کودک


تعریف روانشناسی کودک

تعریف روانشناسی کودک میتوان گفت : روانشناسی کودک زیرشاخه روانشناسی رشد است . تعریف روانشناسی کودک واقع دیاگرام رشد و تغییرات روانی کودک از تولد بزرگسالی است . علم روانشناسی مطالعه رفرها است . اینکه مقابل یک کنش کودک چه واکنشی بروز میدهد . واکنشها بر اثر چندین عامل تفاوت میکنند . عوامل محیطی ، ژنتیکی و وراثت رفری . وراثت رفری عوامل ژنتیکی تفاوت دارد که کمتر روانشناسی به آن پرداخته است . مانند وسواس که یکی دو نسل دیده شده است . اگر ژنتیکی شد دی رشته های دی آن ای و ار ان ای ژنومهای خاصی دیده شود . مانند سی یا بیماری هموفیلی که ژنتیکی است و ژنومهای آن بر روی کروموزون ها مینشینند . آما وراثت رفری زیر مجموعه تربیت و الگوی رفری میشود . این رفر بر اثر تکرا یک کنش توسط والدین صورت میگیرد . مثلا وسواس داشتن به آب .

کودک از وقتی ما خود را شناخته نسبت به آب وسواس داشته است . مابزرگ او نیز نسبت به آب وسواس داشته این وسواس داشتن نسبت به آب وجود او نهادینه شده و به صورت یک ور ذهن او جا گرفته است . محققان تحقیقات میدانی یک کودک مبتلا به وسواس را میبینند و مورد اقلا دو نسل تحقیق میکنند . نتیجه این تحقیق یک فرضیه احتمالی میشود که به اینصورت بیان میشود . احتمال دارد وسواس یک بیماری ژنتیکی شد . مورد روانشناسی کودک نیز چنین است برخی رفرها از طریق الگو گرفتن از دونسل فرد سوم نهادینه میشود . تشخیص ژن و یا انتقال رفر وراثتی به عهده متخصصان و محققان میشد که بهتر است توسط خانواده ها پیش داوری نشود . مرکز مشاوره کودک آویژه برای شما و فرزندانن شعف و شادی آرزومند است .


بیشتر بخوانید:خصوصیات روانشناسی فرزند آخر خانواده


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روانشناسی کودک آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Child Psychology and Development

روانشناسی کودک چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۹:۰۱ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

بهترین نحوه رفتار با کودک چیست ؟

۵٫۰
۰۱

رفر کودک

رفر کودک بسیار حساس و آینده ساز است . اهمیت رفر کودک از مراحل قبل از تولد یعنی حاملگی و بعد از آن یعنی نوزادی اغاز میشود . رفر کودک مستلزم دانستن و آگاهی روحیات کودک است . کسی میتواند رفر ستی کودک داشته شد که وارد دنیای کودک شود . حس او همراه شود و کودکی هایش کودکی کند . « گر سرو کارت کودک فد پس زن کودکی ید گشاد » . رفر کودک لازمه اش داشتن حوصله و علاقه مندی است . مهمترین رفر مورد بحث رفر والدین و پس از آن پرسر کودک است . کسانی که از کودک مراقبت میکنند خود ید از نظر روح و جسمی سالم شند کودک سالمی پرورش دهند . رفر کودک فقط یک مقوله نمیگنجد . مهمترین عامل موثر رشد کودک چند زه هستند که به آنها میپردازیم .

مهمترین عوامل محیطی و وراثت است . این دو عامل رشد و سلامت کودک ثیر دارند . شما وقتی میتوانید رفر کودک را بدانید که این عوامل را کودکن بررسی کنید . بدانید کودک شما این عوامل ثیر مثبت داشته یا منفی . روحیات کودکن را آسیب شناسی کنید سپس به مداوا ، ترمیم یا تشویق بپردازید . رفر کودک مقوله بسیار مهمی است که کمک مشاوران آسان میشود . مرکز روانشناسی کودک آویژه همراه کودک شماست . این مرکز داشتن کای مجرب آماده است شما همراه شد . برای تربیت ، برای پرورش و رشد مناسب روحی و جسمی کودک شما مشاوره بدهد . هدف ما داشتن جامعه ای سالم است . کودکان پایه ریزان جامعه آینده ما هستند . کودکان نیاز دارند مربیان و والدین آنها سالم و شاد شند . رفر کودک از حیث تربیت بسیار مهم است .


بیشتر بخوانید: مورد شیوه های تربیت کودک بیشتر دقت کنید


رفر کودک لجز

رفر کودک لجز ید بسیار دقیق شد . لجزی یکی ازموارد بحث برانگیز و چالشی روانشناسی است . لجزی عرت است از بروز رفرهای تکانه ای کودک برابر عدم توازن رفری اطرافیان . این بحث ید ببینید رفر شما و یا غیر به کدام عامل استقلال کودکن ضربه واردکرده است . کودکی لجزی میکند که به حیطه قت و مالکیت او تجاوز شده شد . یک کودک برای خود مالکیت هایی تعریف میکند . هنگامی که مالکیت خود را خطر میبیند شروع به لجزی میکند . رفر کودک لجز ید حتما از روی آگاهی شد تشدید نشود . بحث رفر کودک لجز شما ید حیطه مالکیت و تعریف استقلال او را یابید . هر کودک برای استقلال خود تعریف مشخصی دارد . برخی نقاشی هایشان به آنها حس مالکیت خوبی میدهد . برخی دیگر قل اسب زی هایشان حس مالکیت دارند . برخی حوزه مالکیت شان محبت والدین میشد .

به هرحال شما به عنوان مربی کودک ید بدانید کودک شما نسبت به اطرافش چه حسی دارد . ید حوزه قت او را تشخیص دهید . به طور کلی بحث رفر کودک لجز مدارا کردن پیشنهاد میشود . اگر قبول کنیم که او لجزی اعتراض خود را نسبت به رفر ما بیان میکند بهتر خواهیم دانست چه ید کرد . وقتی شما کوچکترین کارهای شخصی فرزندن دخالت میکنید واقع استقلال او را خدشه دار میکنید . او ممکن است لجزی و یا خود فرو رفتن رفر تکانه ای خود را آغاز کند . هر کدام از این رفلکس ها رفر خاصی را میطلبد . مشاوران آگاه شما را این زمینه یاری میکنند . کودک لجز مدارا کنیم . توجه زیاد به لجزی به او میدان برای لجزی های بیشتر ندهیم . برای رفر ست مشاوره رفر کودک را مطالعه کنید .


بیشتر بخوانید:تربیت کودکان لجز و نحوه رفر آنها


مشاوره رفر کودک

مشاوره رفر کودک و بخصوص کودک لجز بسیار کارساز و پیش برنده است . بسیاری از ما مقابل لجزی کودک تنبیه را انتخاب میکنیم . اما مشاوره رفر کودک روش مدارا کردن را پیشنهاد میکند . این روش بهتر است به کودک خود نوازش کردن و مهرنی آرامش دهیم . سپس او صحبت کرده و مورد کنش ناستش که نهای به لجزی منجر شده توضیح دهیم . مثلا اگر او گریه چیزی میخواهد به او بفهمانیم که راه بدست آوردن گریه کردن نیست . یا اگر مثلا نمیخوابد به او بفهمانیم که نخوابیدن عث بیماری او میشود . مهمتر از همه مشاوره رفر کودک میگوید ید علت را یافت . دلیل انتخاب فرزند شما چیست ؟ چرا او شما یا خود لجزی میکند . او میخواهد جلب توجه کند ؟ آیا توجه به او غفلت کرده اید ؟

آیا شما زیادی مهرن هستید و به فرزند دیگران ظاهر بیشتر توجه میکنید ؟ آیا او مقابل دیگران اختیار لوازم شخصی مانند لس ، اسب زی ، دفتر و کب و وسایل داخل اقش را دارد ؟ یانه ؟ ورود یک مهمان تمام اختیارات از او سلب شده و به فرزند مهمان واگذار میشود ؟ این حالت او میخواهد از مالکیت و اختیارات خود دفاع کند . و منجر به لجزی میشود . آیا شما به استقلال او احترام میگذارید ؟ یا انتخابها به جای او تصمیم میگیرید ؟ آیا او اختیار دارد رنگ لسش را خود انتخاب کند ؟ مورد مدل موها و بشقاب غذا یش چطور ؟ دوسن اورا شما انتخاب میکنید یا خود او ؟ تمام اینها جزو حوزه استقلال او هستندکه شما فقط حق راهنمایی و نظارت دورادور دارید . بگذارید او انتخاب کند و شما راهنمایی کنید .


بیشتر بخوانید:مشاوره تربیت فرزند و مشکلات مشاوره کودکان


رفر کودک پرخاشگر

رفر کودک پرخاشگر نیز نیاز به ریشه یابی دارد . برای رفر کودک پرخاشگر ابتدا ید دلیل پرخاشگری مشخص شود . آیا او الگوی رفری نامناسبی خانه دارد ؟ آیا شما برای اینکه اطرافیانن از شما اطاعت کنند مدام داد میزنید ؟ آیا بی حوصله هستید و دوست دارید فوری دستورات شما اجرا شود ؟ یا پ خانواده اینگونه رفری دارد ؟ دوران رداری از آرامش برخوردار بودید یا دچار هیجان و یا اضطراب بودید ؟ رفر پرسر کودک او چگونه است ؟ یا مربی مهد کودک او ؟ به خاطر داشته شید کودکانی که پرسر یا مربی مهمد شان پرخاشگر است علاوه بر الگو گرفتن از رفرهای آنها دچار فوبیا نیز میشوند . ترس از محیط ، ترس از اطرافیان و ترس از جامعه که منجر به سرخوردگی میشود اینگونه کودک نمیتوانند حق خود را احقاق کنند .

اعتماد به نفس کودکانی که مورد پرخاشگری واقع میشوند پایین است و برای بدست آوردن وادار به ج دادن میشوند . آنها حتی اگر مورد بی حرمتی شوند به جای دفاع کردن از حقشان سکوت را انتخاب میکنند . پس انتخاب مربی و پرسر کودک دقت کنید . نوازش کردن شب قبل از خواب به کودک آرامش میدهد . توجه کردن به خواسته های آنها رفر پرخاشگرانه را کمتر میکند . دادن اطمینان خاطر به کودک پرخاشگر مهم است . گفتن جملاتی مانند « من تورو خیلی دوست دارم . دوست دارم همه چیز برات فراهم کنم ولی بعضی وقت ها امکانش نیست و این موارد تو ید تحمل کنی » به او اطمینان خاطر میدهد و ظرفیت تحملش را تقویت میکند .


بیشتر بخوانید:مشاوره تربیت کودک لجز بسیار ضروری است


رفر کودک نافرمان

رفر کودک نا فرمان جایزه دادن به نتیجه خوبی میرسد . مثلا وقتی کودک نا فرمان اطاعت نمیکند خشمن را بروز ندهید . ولی وقتی اطاعت میکند به او جایزه بدهید . این روش برای کودکان لجز نیز موثر است . کودک خود دوست شید . برایش قصه تعریف کنید ، او را بخندانید . او راز داشته شید . گنج هایی پنهان کنید و کمک کنید آن گنج ها را بیابد . این یک روش عالی است برای اینکه محبت او و اعتمادش را جلب کنید . رفر کودک نافرمان نیز حوصله و صبر می طلبد . شما تحمل به مقصود که همان تربیت ست کودک است میرسید .

تربیت کودک سایه اطلاع صحیح از ون کودک امکان پذیر است . روانشناسی کودک بحثی است دامنه وسیع . یک والدین دلسوز همیشه مانند چکاب کردن بدن از مشاوره خانواده و مشاوره کودک غافل نمی شوند . مرکز مشاوره خانواده و کودک آویژه برای شما کودکانی سالم و پر انرژی آرزومند است .


بیشتر بخوانید:روش تربیت کودک از نظر روانشناسی


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه تربیت کودک آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : What is Level 1 Safeguarding Training?

بهترین نحوه رفر کودک چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۰:۵۱ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

بهترین مرکز مشاوره کودک

۵٫۰
۰۱

مرکز مشاوره کودک

مرکز مشاوره کودک برای کسانی است که میخواهد به روش علمی و ست فرزندشان را تربیت کنند . تربیت برای اینکه جامعه مورد احترام شند . تربیت برای اینکه بتوانند از استعدادهایشان استفاده کنند . برای اینکه بتوانند راه خود را جامعه پیدا کنند . بتوانند مدافع حقوق خود شند . مرکز مشاوره کودک برنامه ریزی میکند کارشناسان کودک و خانواده ها ارتطی تنگاتنگ بتوانند مشکلاتشان را حل کنند . یک مرکز مشاوره کودک انواع اختلالات رفری آشکار و نهان بررسی میشود بهترین روش پیشگیری یا مان پیشنهاد شود . وقتی شما یک مرکز مشاوره کودک ارتط شید میتوانید مدعی شید . وقتی برای خود روش تربیتی نوین انتخاب کنید میتوانید اعتماد به نفس مقابل روش های ناست یستید . جامعه ما مسفانه هر کسی به خود اجازه میدهد تربیت فرزند دیگری دخالت کند .

یک مرکز مشاوره کودک خانواده ها به راحتی میتوانند برای هر یک از مشکلات کودک مشاوره بگیرند . کودکی که روابط خود دیگران مشکل دارد . کودکی که دوست ندارد دیگران ارتط برقرار کند . کودکی بیش از اینکه خانه شد دوست دارد بیرون از خانه وقتش سپری شود . کودکی که لجزی میکند . کودک پرخاشگر . گریه بیش از اندازه کودک چه دلیلی دارد . چرا دیر حرف میزند . علت لکنت زن او چیست ؟ هیجان بیش از اندازه او را چگونه میتوان کنترل کرد . پاسخ تمام این سوالات و کنترل تمام این مشکلات را یک مرکز مشاوره کودک میتوانید بیابید . به خاطر داشته شید پیشگیری بهتر از مان و مان به موقع صد صد بهتر از دیر کردن است . کودکی فصل مهمی از زندگیست . این فصل تکرار ناپذیر است . پس دیر نکنیم .


بیشتر بخوانید:مرکز مشاوره رایگان کودک


مرکز مشاوره کودک و نوجوان

مرکز مشاوره کودک و نوجوان واقع به پایه ریزی ست کودکی برای داشتن نوجوانی مطلوب کمک میکند . کسانی که یک کودک و یک نوجوان خانه دارند به کدامیک توجه بیشتری نشان دهند ؟ مرکز مشاوره کودک و نوجوان روانشناسی دقیق از روحیات فرزندان شما رفر ست یارین میکند . مرکز مشاوره کودک و نوجوان مطالعه بر روی روش زندگی شما حد توجه به کودک و نوجوان را براین تعیین میکند . یک مرکز مشاوره کودک و نوجوان برای شما روش های ست برخورد کودک امروز و نوجوان فردا را تعیین میکند . شما اگر رفر ستی کودک خود داشته شید نوجوانی مشکلات کمتری خواهید داشت .

از جمله مشکلات فاحشی که برای یک نوجوان مطرح میشود اطاعت ناپذیری از والدین است . نوجوان پس از سپری کردن دوران کودکی احساس میکند بزرگ شده و خود احساس استقلال میکند . دستورهای پیاپی از جانب والدین یا فرزندان بزرگتر او را کلافه کرده و نهایت نافرمانی را آغاز میکند . این نوجوان تغییرات هورمونی ایجاد شده سیستم عصبیش را تحت ثیر قرار میدهد کنترل او مشکل تر میشود . این زمان والدین موظف هستند تربیت جنسی او نیز بکوشند . نافرمانی این تربیت را به مخاطره می اندازد . یک نوجوان حالیکه به سن غرور جوانی نزدیک میشود رفر بسیار ظریف و حساسی را میطلبد . عین حال ید مراقب بود که او سرکش نیز نشود . مشاوره کودک و نوجوان میتواند کمک بزرگی به خانواده ها کند .

مرکز مشاوره کودک آویژه

مرکز مشاوره کودک آویژه نظر گرفتن تمامی مسائل و مشکلات کودک آماده است به شما یاری رساند . تربیت و پرورش صحیح کودک . آمادگی برای وارد شدن به اجتماع . آمادگی برای گذر از دوران بلوغ و حس استقلال همراه اطاعت پذیری . مرکز مشاوره کودک آویژه داشتن مشاوران کار آزموده خانواده ها و کودکان مشاوره میکند . توجه به محیط خانه و خانواده دستور کارهایی پیش فرض های روانشناسانه آماده کرده است . این پیش فرض های روانشناسانه بروز هرگونه رفر را یاد آوری و راه های مهار آنها را به شما ارائه میدهد . مرکز مشاوره کودک آویژه داشتن کارشناسان روانشناسی به تحلیل رفرها میپردازد . راهکارهایی برای کنترل استرس منجر به اضطراب مزمن نشود . راه های کنترل و مهار پرخاشگری را به شما و کودکن آموزش میدهد .

چه کنیم کودک ما لجزی نکند ؟ لجزی و یکدندگی والدین اولین عامل لجزی کودک است . او همواره شما را الگوی رفری خود قرار میدهد . انعطاف پذیری تعریف شده شما راهی مناسب برای جلوگیری از لجزی کودک است . البته بطوری که کودک بر شما تسلط پیدا نکند تمام اینها ید نهایت دقت و ظرافت اعمال شود . شما میتوانید کمک مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره کودک آویژه به این ظرافت های رفری دست پیدا کنید . چه کنیم فرزند ما پرخاشگر نشد ؟ یکی از مهمترین راه های کنترل پرخاشگری دادن آرامش به کودک است . توجه کردن به حرف ها و کارهایش اورا آرام میکند . اگر خانه والدین پرخاشگری میکنند به آنها تذکر داده و به مشاور مراجعه کنیم . مرکز مشاوره کودک آویژه صحبت کردن این افراد آنها را آماده میکند پرخاشگری را رها کنند .


بیشتر بخوانید:مرکز مشاوره کودکان تلفنی


بهترین مرکز مشاوره کودک

بهترین مرکز مشاوره کودک مرکزی است که به کودک اهمیت میدهد . بهترین مرکز مشاوره کودک مرکزی است که مشاور تخصصی کودک دارد . این مرکز از روانشناسان مجرب برای شناخت روحیات فرزند شما کمک میگیرد . بهترین مراکز ، مراکزی هستند که به سیستمهای صمعی و بصری و تکنولوژی روز مجهز هستند . بهترین مراکز دسترسی آسان قرار دارند . دسترسی از طریق تلفن و اینترنت . بهترین مراکز همیشه آماده پاسخگویی به مراجعان تلفنی ، آنلاین و حضوری هستند . این مراکز اختلالات رفر کودکان آشنا بوده و صورت مشاهده آنها را مشاوره میدهند . اگر این کودکان نیاز به مان دارویی داشته شند آنها را به یک روانپزشک ارجاع میدهند . برای وقت مراجعان خود ارزش قائلند و آنها را بیهوده معطل نمیکنند .

برخی مراکز فقط به تجربه مشاوران اهمیت میدهند . حالیکه علم به سرعت حال پیشرفت است . یک مرکز مشاوره خوب علاوه بر داشتن کا مجرب آنها را به علم روز نیز تجهیز میکند . استفاده از راههای مان نوین از خصوصیات بهترین مرکز روانشناسی و مشاوره است .این مراکز علاوه بر کارشناسان روانشناسی از متخصصین نیز دعوت به همکاری میکند . دیگر اینکه حوزه های مختلف اختلالات رفری مشاور و مانگر داشته شد . همانطور که رها گفته ایم یکی از سازمان ها و نهادهای دولتی قرار داد داشته شد . نهایت هدفش داشتن جامعه ای به دور از آسیب و اختلال شد .

مرکز مشاوره کودکان

مرکز مشاوره کودکان فقط به کودکان نمیپردازند . مرکز مشاوره کودکان حوزه های مشاوره خانواده نیز فعالیت کنند . روانشناسی کودک سایه روانشناسی خانواده میتواند شکل ستی از مشاوره ارائه دهد . رفر کودک ارتط مستقیم رفر خانواده شکل میگیرد . این شکل گیری شاید شما لجز نشید اما رفر شما ممکن است کودک ایجاد لجزی کند . مثل توجه بیش از اندازه به کودکان غیر از کودک خودن . تربیت کودک ارتط مستقیم تعاملات شما اطرافیان صورت میگیرد . مای که ساعتها تلفن صحبت میکند و پایان غر میزند که : « وای سرم رفت چق حرف زد » نید توقع راستگویی و یکرنگی از فرزندش داشته شد . شما وقتی به مشاوره کودک میروید مشاور به شما میگوید فرزند شما به شما اطمینان ندارد . این نتیجه رفر خود شما است .

یادمان شد تربیت کودک مربوط به حتی قبل از ازدواج است . از وقتی که تصمیم میگیریم ازدواج کنیم و زمانی صاحب اولاد شیم . تربیت او را از اصلاح رفر خودمان آغاز کنیم . ما بهترین الگوی رفری برای فرزندمان هستیم . برای اینکه او فرمان پذیر شد ید کمتر شکست بخوریم نظر او حقیر جلوه نکنیم . مرکز مشاوره کودک آویژه برای شما بهترین ها را آرزو میکند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Find a Child Therapist or Child Counselor, Child Therapy …

بهترین مرکز مشاوره کودک

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۱:۲۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

بهترین روش درمان ترس در کودکان

۵٫۰
۰۱

ترس کودکان

ترس کودکان ذاتی وغریزی نیست بلکه ما او ترس بوجود می آوریم . داد زدن ما هنگامی که جانور ریزی مانند سوسک را میبیند . ترس او از ریکی . یا ترساندن به عمد کودکان از چیزهایی مانند لولو و از این قبیل . واقع ما بی توجهی و راحت کردن خودمان برخی کارها برای کودک فوبیا میسازیم . نگرانی ما از اینکه او از پله ها بیوفتد « نرو اون لا لولو هست . بچه دزد میبرت » . یا صحبت ها که گل می اندازد بزرگترها هیجان از مفیزیک یا ماورالطبیعه حرف میزنند و برای هیجان بیشتر اصواتی هم فضا میپیچد که گاهی جیغ زدن نیز همراه است . یادشان می آید کودکی هم خانه هست میگویند برو تو اق خودت . که همه به روشنی میدانیم آن کودک کنجکاوتر شده و دقت بیشتر ولی یواشکی گوش میکند .

ترس کودکان ممکن است ریشه روانشناختی هم داشته شند . پ یا مای که مدام تهدید میکنند مامانت نمیشم . ت نمیشم . اذیت کنی میذارم میرم . تمام این تهدیدها روان کودک احساس امنیت را کمرنگ میکند . او همیشه نگران ازدست دادن یکی از والدین است . این کودکان معمولا رو انداز را لای سر میکشند . به والدین وابستگی شدید و غیر معمول میشوند . عامل دیگر بوجود آمدن ترس کودکان پرخاشگری است . رفر عصبی مهمترین عامل ایجاد ترس کودکان است . ترس کودکان ممکن است اثر یک اتفاق پیش بیاید . مانند غرق شدن و نجات پیدا کردن . ترس کودکان ممکن است اثر یک تصادف بوجود بیاید . به هرحال ترس کودکان بوجود خواهد آمد اما وقتی خطرناک است که این ترس مانع فعالیت های معمول کودک شود .

مان ترس کودکان

مان ترس کودکان به عامل بوجود آمدن ترس مربوط میشود . برای مان ترس کودکان مورد ترس از حشرات و حیوانات اول ید ترس ما مرتفع شود . وقتی ما را وحشت زده و حال رفلکس های شدید عصبی میبیند او هم میترسد . برای نترسیدن کودک شما نیاز به زمان دارد . به او وقت بدهید آرامش خود را ز یابد . از ترسیدن یا نترسیدن زیاد حرف نزنید . حرف زدن عث یادآوری این تکانه عصبی میشود . وقتی چندین ر کودک ببیند حشره موذی یک اسپری کشته شده و توسط جاروبرقی تمیز میشود به مرور ترسش کم خواهد شد . نکته ای که ید نظر گرفت اینست که هنگامی که مت به کشتن سوسک یا ساس میکنید کودک را اول یک بلندی مانند مبل بگذارید . هنگام دویدن حشره اثر جان دادن بسوی کودک ندود و عث ترس بیشتر نشود .

مان ترس کودکان برای یا یا فوبیای آب . او را به کنار یا ببرید و آرام ساحل او زی کنید و راه و رسم راه رفتن و شنا کردن را به او بیاموزید کم کم ترسش از بین خواهد رفت . به چند نکته مان ترس کودکان توجه کنید . از ترسیدن او یک مشکل نسازید و انرا بزرگ جلوه ندهید . کودک نید فکر کند یک بیماری حاد و بزرگ دارد و معیوب است . همیشه آرام و مطمئن عمل کنید . اگر فرزند شما از ریکی میترسد همراه خود او را به محل ریکی ببرید دسنش را دست خود بگیرید و لحظه ای آنجا بنشینید و به او اطمینان بدهید که هیچ چیز ترسناکی وجود ندارد . به محض اینکه دیدید میترسد آرامش محیط را ترک کنید . اصلا نیازی نیست به او جایزه بدهید یا زیادی مورد نترسیدن حرف بزنید .

ترس کودکان دبسنی

ترس کودکان دبسنی ریشه وابستگی به والدین دارد . و یا حرف هایی که راجع به مسه شنیده . برخی برای تربیت کودک او را از مدیران و معلم ها میترسانند . « اینکارو بکنی معلم دعوات میکنه » . او ذهن خود از دبسن محیطی میسازد معلم و مدیران بد اخلاق که مدام کمین تنبیه کودکان هستند . وجود اینکه او دوره پیش دبسنی را پشت سر گذاشته ولی ز هم گمان او دبسن محیطی جدیدتر است . او مورد محیط جدید اطلاعات کمی دارد و ید به او آگاهی داد . ترس کودکان دبسنی ممکن است ریشه برخی رفرها داشته شد . مثلا کودک خود را زی نداند . یا احساس کند که پا به پای کودکان دیگر نمیتواند بیاموزد . پ وماانی که مدام از کودک خود توقع نمرات خیلی لا دارند عث این ترس میشوند .

ترس کودکان دبسنی میتواند عدم اعتماد به نفس نیز شد . کودکی که نمیتواند از خود برابر برخی کودکان دفاع کند از مسه خواهد ترسید . این کودک نیاز به مشاوره اختلالات کودک دارد . کودکی که منزل به او زورگویی میشود از دبسن میترسد . این زورگویی توسط والدین و یا خواهر و برا بزرگتر ممکن است انجام شود . کودکی که مدام خانه شاهد مشاجره بین پ و ما است . کودکی که ظاهر مرتب و آراسته ای ندارد .


بیشتر بخوانید:خواب کودک ، اختلال خواب و مان آن


مان ترس کودکان دبسنی

مان ترس کودکان دبسنی وقتی ترس کودک ریشه خجالتی بودن بیش از اندازه کودک دارد . اول خجالتی بودن اوید مان شود . مشاوره خانواده میتواند به راه های مان این رفر کمک کند . به این کودک ید اعتماد به نفس بخشید . او را توانایی های خودش سنجید و تشویق کرد . به او آموخت که همیشه نید بهترین و برترین بود . بلکه به اندازه توانایی خود سعی کرد . به او بگوییم که هر کسی زییی ها و توانایی های خاص خود بوجود آمده است . از او بخواهیم خودش را دیگران مقایسه نکند . هر کس جایگاه خود و توانایی های خود سنجیده میشود . مشاوره کودک انجام دهیم مشاور او را این نکات آشنا کند .

از مدیران و معلمان مانند یک دوست یاد کنیم . به او بفهمانیم که آنها سعادت و خوشنامی شاگردان مدارس را میخواهند . هنگام تربیت به او بگوییم اگر س هایت را بخوانی معلم بیشتر دوستت دارد . برای مان ترس کودکان دبسنی ید نکاتی را به کودک بفهمانیم . اینکه ممکن است اشتهاتی رفر اولیا مسه پیش بیاید که او نید ناراحت شود . والدین هر از چند گاهی به مسه سر بزنند و کودک و اولیا مسه را دبسن ملاقات کنند . اولیا مسه راجع به ترس کودک صحبت کنند رعایت شود . هیچگاه ترس کودک را به سخره نگرفته و به او نخندید . این کار او را از شما و میکند و عث میشود شما را امین رازهای خود نداند . ضمن اینکه اعتماد به نفس کودک را پایین آورده و ترسش دیرتر خوب میشود .

مان ترس کودکان پیش دبسنی

مان ترس کودکان پیش دبسنی وقتی عامل آن وابستگی به والدین است چند راه دارد . این راه ها همه به جدا شدن مقطعی والدین از کودک بستگی دارد . برای مان اینگونه ترس ها از مابزرگ یا عمه و یا خاله کمک بگیرید . چند روزی از یکی از آنها بخواهید به منزل شما بیایند . برای اقلا نیم ساعت بگذارید کودک پیش آنها بماند و از او دور شوید . سپس این تمرین را منزل آنها انجام دهید . به این ترتیب وابستگی کودک به شما کمتر خواهد شد . تمرین را کسی غیر از اقوام مانند پرسر یا همسایه ای که به او اطمینان دارید انجام دهید . سعی کنید غیبت شما از یک ساعت بیشتر نشود . وگرنه این تمرین به جای برطرف کردن ترس ایجاد رعب و عدم اطمینان کودک بوجود می آورد .

این روش مان ید مراقب کودک تماس شید . به محض بی بی کودک خود رابه او برسانید دچار رعب و وحشت نشود . برای مان ترس کودکان پیش دبسنی مشاوره ضروری است . چون اولین محیط اجتماعی است که کودک تجربه میکند لازم است خاطرات خوبی داشته شد . مرکز مشاوره کودک آویژه برای شما و کودکن بهترین ها را آرزو میکند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلالات کودک آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع :How to Cope with an Anxious Child

بهترین روش مان ترس کودکان

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۶:۴۴ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

روش های تقویت خلاقیت برای کودکان

۵٫۰
۰۱

خلاقیت برای کودکان

خلاقیت برای کودکان شش سالگی کمک پ ، ما و یا مربی امکان پذیر است . خلاقیت برای کودکان این سنین حد کشیدن یک نقاشی است که زه یاد بگیرند برایش بینی بکشند . یک کودک زیر شش سال از کشیدن یک ابرو که اخم کرده اتفاقی جالب است که ممکن است این نقاشی را شادمانی به همه نشان دهد . یعنی هرکاری که انجام دهد و معمول کارهایش نشد میتوان زمره خلاقیت کودک گذاشت . خلاقیت برای کودکان همین است که ما به اوطرز کشیدن آدم ایسده آموخته ایم . او فکر خود آدم را حالت دیگری بکشد . پایه های خلاقیت از تفکر آدمی شروع میشود و بعدها گسترش میابد . از ساده ترین فکر پیچیده ترین اختراع اگر حاصل تفکر شد خلاقیت است . تفکری که از محیط تجربه میگیرد و ذهن به آن میپردازد .

حال این تعریف از خلاقیت کودکان مورد تقویت خلاقیت کودکان و راههای پرورش آن مطالبی خدمت شما ارائه میدهیم . اولین قدم برای تقویت خلاقیت کودکان داسنگویی برای کودک است . شما میتوانید یک قصه بگویید . اوج داسن قهرمان حال فرار از دست روه حیله گر به یک ه میرسد . حال از او بخواهید چاره ای بیاندیشد . یا استفاده از ساختن کاردستی خلاقیت کودکن را تقویت کنید . از او بخواهید چوب بستنی هایش را جمع آوری کند . حال هم یک خانه بسازید . سپس خانه را خراب کرده و یک کشتی بسازید . حال از او بخواهید وسیله دیگری بسازد و به شما نشان دهد . یا هنگام نقاشی کشیدن از او بخواهید اگر دختر است لس عروسکی را که کشیده تغییر دهد و اگر پسر است چراغ های ماشینش را عوض کند .


بیشتر بخوانید:روش های صحیح آموزش کودکان چیست ؟


خلاقیت برای کودکان دبسنی

خلاقیت برای کودکان دبسنی گامی فراتر از کودکان زیر شش سال است . کودک دبسنی حجم وسیع تری از فعالیت ها روبروست . لس فرم ، س و مشق و محیط مسه . خلاقیت برای کودک دبسنی میتواند از فرم بستن بند کفش هایش آغاز شود . مثلا مدل بستن بندها تغییر ایجاد کنید . تغییرات و تنوع همیشه مغز را به تنوع بیشتر دعوت میکند . از او بخواهید به جای چسندن برچسب کنار دفترش خودش نقاشی های کوچک بکشد . حل مسئله ها از او بپرسید میتوان از راه دیگری پاسخ داد ؟ کلاس اولی به جای ز کردن انگشت جمع زدن از کنار هم گذاشتن مداد رنگی ها کمک بگیریرد . خلاقیت برای کودکان دبسنی میتواند از تئاتر سایه هم استفاده کرد . یک ملحفه سفید یک منبع نور مانند چراغ قوه و چند کارکتور زی مانند عروسک گل و غیره .

بحث خلاقیت برای کودکان دبسنی و تئاتر سایه میتوانید از او بخواهید داسن ترش را خودش بگوید . اینکار قت تکلم او را لا میبرد . یک اق کاملا ریک ملحفه را مانند پرده ببندید . چراغ قوه را روشن کنید و سایه عروسک و اجسام را بر روی پرده زی دهید و از او بخواهید تئاتر را ادامه دهد . تئاتر مانی زیر شاخه زی مانی علاوه بر تقویت خلاقیت مان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد . روانشناسی کودک شما به کمک کارهای او حین زی میتوانید به ون کودکن ، نیازها و روحیات او پی ببرید . یک مشاوره خانواده مشاور بعد از شنیدن پاسخ پرسش هایش به راحتی میتواند جهت تربیت کودک شما را یاری کند .


بیشتر بخوانید:روانشناسی کودکان دبسنی چگونه است ؟


خلاقیت برای کودکان پیش دبسنی

خلاقیت برای کودکان پیش دبسنی ید همراه زی و خنده شد . زیرا او زه وادار شده قلم دست بگیرد . قلم را بر روی کاغذ حرکت بدهد . شاید الان برای من وشما سختی اینکار خنده دار شد ولی برای یک کودک دسن ظریف کاری مشکل است . بخصوص که او حالا ید مسئولیت پذیری را هم تمرین کرده و تکالیفش را انجام دهد . خلاقیت برای کودکان پیش دبسنی زی ها ثیر زیادی دارند . مثلا شما میتوانید از او بخواهید لگوهای همرنگش یک برج بلند بسازد . کنار آن یک رنگ دیگر ماشین بسازد . سپس چراغ قوه طلوع خورشید و سایه برج بر روی ماشین را نشان دهید . سپس چراغ را عمودی بنید و بپرسید سایه کجا رفت ؟ به همین ترتیب او خواهد آموخت که کنار پدیدیه های طبیعی قشنگی زندگی میکند که قابل تفکر هستند .

زی های ثیر خلاقیت برای کودکان

بحث خلاقیت برای کودکان پیش دبسنی زی اثر گذاری اشیا هم زی ساده و عین حال خوبیست . تعدادی اشیا تخت نقش برجسته مانند سکه تهیه کنید سپس آنها را زیر کاغذ پنهان کرده و مداد روی آنها بکشید کم کم مشخص شوند . به کودک بگویید اگر نیمه کار حدس بزند چیست جایزه میگیرد . دفعات بعدی سرعت خود را ابلا ببرید سرعت بخشیدن به تفکرات او موثر واقع شوید . مرحله بعدی میتوانید مقداری رنگ داخل یک ظرف بریزید و اثر اجسامی شکل های مختلف را روی کاغذ به نمایش بگذارید سپس از او بخواهید اشیایی که دست دارد یک بلو ترسیم کند . برای اینکار از لوله خودکار استفاده کنید یا نخ . انتهای خودکار دایره و اطراف آنرا اگر رنگ بیامیزید و روی کاغذ بغلنید اثرهای زییی خواهید داشت .

یک راه دیگر : سیب زمینی نقشهای سره دایره یا مربع ایجاد کنید و به کمک رنگ بلو ترسیم کنید .


بیشتر بخوانید: مشاوره کودکان چه نکاتی را ید نظر بگیریم ؟


سن مناسب پرورش خلاقیت برای کودکان

سن مناسب پرورش خلاقیت برای کودکان به جرات میتوان گفت از همان نوزادی شروع میشود . این خلاقیت میتواند از دست و پا زدن برای جغجغه شروع میشود . شما تغییر دادن جای جغجغه او را وادار به گرداندن سر میکنید . یا پرت کردن توپ او شما را وادار به زی میکند . سن مناسب برای زی هایی که هدف خلاقیت انجام میشود از سه سالگی است . سه سالگی شیرین که کودک از محیط از عواطف و از اطرافیان ک متفاوتی دارد . از این سن به بعد زی های کودکانه او میتواند هدفدار شد . حین زی مهارت های زندگی را بیاموزد و اجتماع آشنا شود مثل اینکه اگر تنهایی بیرون برود ممکن است گم شود و مهمتر خلاقیت او تقویت میشود . چیدن پازل . سایه زی کودکانه که او را بخندانیم .

سن مناسب پرورش خلاقیت برای کودکان سه سالگی طلایی است که نید آنرا از دست داد . البته نید کودک را خسته کرد زی های ید خنده و ظرافت همراه شد . پیدا کردن شکل های ساده مانند ماهی از داخل خطوط بر هم میتواند به کنجکاوی و خلاقیت کودک توان و قوت ببخشد . ست کردن ماه و سره و اشکال دیگر سیب زمینی هم برای او جذاب است .


بیشتر بخوانید:بدترین سن طلاق برای کودکان


پرورش خلاقیت برای کودکان

پرورش خلاقیت برای کودکان بستگی به این دارد که برای شما چق اهمیت دارد . مطالعه و پرس و جو برای تقویت خلاقیت بسیار مهم است این که شما بخواهید کودک خود را خلاق ر بیاورید . یک کودک خلاق همیشه کلاس س محبوب است جامعه ممکن است یک مخترع شود . محیط کاری طرح های جدید میدهد . مورد سرمایه گذاری دقت ، توجه و اشراف دارد . او استفاده از خلاقیت همیشه یک یا چند گام پیشتر از بقیه حرکت میکند . عزت نفس لایی خواهد داشت و شما دیگر نگران معاشرت های او نخواهید بود . از کمترین امکانات بهترین استفاده هارا خواهد کرد . پرورش خلاقیت برای کودکان مانند مین آتیه کودکان است . البته به یاد داشته شید ایجاد موقعیت های مناسب برای پرورش ذهن هم بسیار مهم است . موقعیت های فکری و مین مادی .

کودک اگر خلاقیت داشته شد اما شما از تهیه کمترین امکانات برای او یغ کنید افسرده و سرخورده خواهد شد . مشاوره کودک برای کودکانی که ممز هستند لازم است . شما اگر کودکی دارید که براحتی پرورش میابد یا دارای استعداد خارق العاده ایست به این بسنده نکنید و حتما برای او به کمک مشاوران راه های مناسب پرورش و پیشرفت بیابید .


بیشتر بخوانید:روانشناسی زی کودک


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره روانشناسی کودک آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : ۹ Ways to Support Your Child’s Creativity – Psych Central

روش های تقویت خلاقیت برای کودکان

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۵۲:۳۵ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهارت ها در روانشناسی ازدواج موفق

۵٫۰
۰۱

روانشناسی ازدواج موفق

روانشناسی ازدواج موفق از دغدغه های مهم این روزهای جوانان و افرادی است که قصد ازدواج یکدیگر دارند . روانشناسی ازدواج موفق میتواند قبل از ازدواج آینده زندگی زناشویی را حد زیادی تضمین کند . زیر به تعدادی از مزایای روانشناسی ازدواج موفق اشاره میکند .

 • روانشناسی ازدواج موفق قبل از ازدواج زوجین را از لحاظ روحی و روانی می سنجد مشخص شود آیا تناسبی برای ازدواج بین آنها وجود دارد ؟
 • روانشناسی ازدواج موفق میتواند اختلافات سطحی دوران نامزدی که هر رابطه ای امری عادی میشد را بررسی و حل و فصل کند .
 • روانشناسی ازدواج موفق سرانجام یافتن داسن ازدواج زوجین کار خود را پایان یافته نمیداند و سالها و زمینه های مختلف به خانواده زه تشکیل شده یاری خواهد رساند .

  بیشتر بخوانید:شرایطی که یک ازدواج خوب ید داشته شد چیست ؟


تست روانشناسی ازدواج موفق

تست روانشناسی ازدواج موفق از جمله ابزارهایی است که روانشناسان جریان مشاوره های خود از آنها استفاده میکنند . تست روانشناسی ازدواج موفق بخش ها و زمینه های آی مختلف روانشناسی از روی که برای مشاوره مراجعه میکنند گرفته میشود . اگر بخواهیم به صورت خلاصه به این مطلب اشاره کنیم میتوانیم بگوییم که تست روانشناسی ازدواج موفق ویژگی های شخصیتی دوطرف را به نحوی روشن متوجه میشوند . این ویژگی ها میتواند بسیار تصمیم گیری مورد طرف مقابل برای افرادی که میخواهند ازدواج کنند ثیر گذار شد . مثلا نظر بگیرید که تست روانشناسی ازدواج موفق مشخص شود که یکی از طرفین به بیماری روحی یا روانی دچار است که احتمالا خود فرد نیز کنون از وجود آن خبر نداشته است . قطعا میتواند شناسایی این موضوع یا موضوعات مشابه نحوه تصمیم گیری دو طرف تعیین کننده شد .


بیشتر بخوانید:ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟


سوالات روانشناسی ازدواج موفق

سوالات روانشناسی ازدواج موفق ید به گونه ای شد که هر چق بیشتر بتواند ابهامات رابطه را که از مقتضیات هر رابطه ای است را برطرف کند . سوالات روانشناسی ازدواج موفق ید به قی دقیق پرسیده بشود که بتواند به خوبی به روند ازدواج دو طرف کمک کند . البته این موضوع هم بسیار مهم است که سوالات روانشناسی ازدواج موفق ید توسط یک مشاوره تجربه و زبده انجام بپذیرد . معمولا سوالات مربوط به هر زمینه آی از روانشناسی به صورت اسندارد وجود دارد و توسط روانشناسان گذشته تهیه شده است . بنابراین هر روانشناسی مبتواند به راحتی به این سوالات دسترسی داشته شند و نیاز نیست وقت و انرژی خاصی را این مورد صرف کند . اما از طرفی تمام تمرکز مشاور ید روی این قضیه متمرکز شود که به بهترین نحو از این سوالات استفاده کند .


بیشتر بخوانید:ویژگی های یک همسر خوب چیست ؟


مهارت ها روانشناسی ازدواج موفق آویژه

مهارت ها( skills ) روانشناسی ازدواج موفق آویژه بر تمام افرادی که به این مرکز برای مسئله ازدواج خود مراجعه کرده اند ثابت شده است . این مرکز توجه به هر نیاز یا هر موردی برای مشاوره متخصص آن حوزه را به فرد مراجع معرفی میکنند که به صورت حضوری یا آنلاین خدمت مراجعه کنندگان شد . ابن نکته بخاطر این مساله است که بسیار طبیعی میشد که اگر فردی بخواهد چند رشته به صورت همزمان فعالیت داشته شد قطعا نمیتواند کیفیت کامل و خاصی که مد نظر مراجعه کننده است را ارائه کند .

دیگر دلیل اثت مهارت ها روانشناسی ازدواج آویژه این است که مشاوران این مرکز علاوه بر ارائه مشاوره های خوب و کیفیت مهارت خوبی پیگیری مشورت گیرنده دارند . زمانی که جلسه مشاوره به پایان میرسد به این معنی نیست که مراجعه ید رها شود و قطعا مشاور ید جایی که ممکن است پیگیر حال مراجعه شد .


بیشتر بخوانید:عوامل ازدواج ناموفق


روانشناسی ازدواج موفق ( successful marriage ) آویژه

ازدواج موفق همانطور که گفته شد قطعا مشاوره ازدواج بهتر و راحت تر بدست می آید و دلایل آن را لا به کمال توضیح دادیم . جوانان میتوانند زمانی که احساس کردند وقت ازدواج آنها فرا رسیده به یک مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی مراجعه کنند . آنها میتوانند گرفتن مشورت از افرادی که به لحاظ صلاحیت جایگاه مناسبی قرار دارند آینده خود و طرف مورد نظرشان برای ازدواج را تضمین و از آسیب های احتمالی حفظ کنند . روانشناسی ازدواج موفق آویژه همین هدف کنار سایر خدمات این مرکز به افراد نیازمند به مشاوره ارائه میشود . روانشناسی ازدواج موفق آویژه مورد ازدواج زمینه هایی مانند موارد زیر را شامل میشود :

 • عشق و احتمال تصمیم عجولانه
 • بررسی شان اجتماعی ( social leve) دو طرف
 • دخالت والدین دو نفر ازدواج
 • بررسی تناست فرهنگی دو خانواده

  بیشتر بخوانید:معیار زنان برای ازدواج


ثیر مشاوره آینده ازدواج

مورد حساسیت ازدواج لا به ق کافی صحبت کردیم و گفتیم که از جمله مهمترین اتفاقات زندگی هر فرد محسوب میشود . یک ازدواج خوب میتواند خوشبختی افراد را همیشه تضمین کند و یک ازدواج بد که شکست مواجه شود میتواند زندگی افراد را حتی به طور کلی از لحاظ روحی و روانی به هم بزند . مشاوره ازدواج ( Marital counseling ) ید به طور کامل حرفه ای آغاز شود حرفه ای ادامه یابد و حرفه ای به سرانجام برسد . زمانه ای که زندگی میکنیم مقوله ازدواج هم مثل سایر موضوعات پیچیده تر از قبل شده است . این پیچیدگی ها مثل سابق پا میانی بزرگترها و خانواده‌های دوطرف حل نمیشود . برای حل مسئله بیان شده قطعا به کمک کسی نیاز هست که به صورت تخصصی این مورد را بررسی قرار دهد . ادامه به توضیح مفصلی از وظایف مشاوره و مشاور میپردازیم .


بیشتر بخوانید:ازدواج سفید و عواقب آن چیست ؟


دخالت والدین ر زندگی زناشویی زوجین

بعد از ازدواج ظاهرا کار مشاوره تمام میشود . اما واقع همیشه مشاوره میتواند از ابتدای ساختن این خانواده نو پا و سالها کمک کننده و یاری رسان خانواده شد . برای مثال زمانی ممکن است خانواده های دو طرف به دلیل تفاوت سطح و سبک زندگی ( life style ) یکدیگر دچار تناقض و مجادله میشوند . این گیری های متداول مخصوصا جامعه تقری سنتی ما معمولا زوجین را شرایط بسیار بدی قرار میدهد .

از طرفی وظیفه همسری آنها ایجاب میکند که طرف همسر خود برابر همه حواشی به وجود آمده یستند و از طرفی نمیتوانند نسبت به خانواده خود بی تفاوت شند . گاهی این اتفاق به سادگی میتواند منجر به گرفتن تصمیماتی احساسی لحظه شود که حتی زندگی زناشویی آنها را از هم بپاشاند . این برهه ها مشاوره خانواده قطعا میتواند اتخاذ سیاستی مناسب زوجین را از این بحران نجات دهد و زندگی مشترکشان را حفظ کند .


بیشتر بخوانید:فواید ازدواج سن پایین ،گذری به دیدگاه ها


حل کردن بین تعارضات زناشویی بین زوجین جوان

روانشناسی ازدواج موفق همانطور که اشاره شد نقش حمایتی نیز برای افراد بعد از ازدواجشان زی میکند و زندگی زناشویی نو پا و جوان زوجین همراه جوانان کم تجربه پیش میرود اینکه از آسیب های مخصوص این دور امان شند . روانشناسی ازدواج موفق به زوجین کمک میکند که علارقم کم تجربگی بتوانند به مشکلات زندگی فائق بیایند . زمانی که جوانان مسیر حل کردن مشکلات روزمره خود را آنها بیابند ممکن است که به صورت ناخودآگاه بترسند و متحمل هیجانات منفنی بشوند و تحت فشار این ر روانی تصمیماتی بگیرند که به ضرر زندگی فردی و همچنین زناشویشان شد . اما حضور یک مشاور کنارشان میتوانند یک زندگی خوب و ایمن را تجربه میکنند و دائما یک فرد تجربه که بهترین پیشنهادات را برهه های مختلف به آنها میدهد را کنار خود حس میکنند .


بیشتر بخوانید:دلیل مقایسه همسر دیگران چیست ؟


مشاوره آنلاین ( Online ) توسط فضای مجازی

نوعی از مشاوره ( counseling ) زمانه ای که به عصر ارتطات معروف است مشاوره گرفتن از طریق نرم افزارهایی است که مخصوص ارتطات مجازی هستند . گاهی شرایط زندگی بعضی از افراد به گونه ای است که نمیتوانند به صورت حضوری و روال معمول به مشاور مراجعه کنند . این حالت بخاطر گستردگی و آسان بودن دسترسی مشاوره آنلاین میتواند بهترین انتخاب شد برای اینکه فرد مواقع اضطراری تنها نماند و تصمیم اشته احتمالی که از روی فشارهای روانی ممکن است بگیرد به زندگی خود آسیب نزند .


بیشتر بخوانید:محیط های سالم برای دوست یابی


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه ازدواج موفق آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Marriage Psychology and Therapy: The Science of …

مهارت ها روانشناسی ازدواج موفق

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۷:۰۳ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهم ترین چالش های ازدواج مجدد مردان چیست ؟

۵٫۰
۰۱

ازدواج مجدد مردان

ازدواج مجدد مردان مسئله چالش برانگیزی است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است برای مثال ، ازدواج مجدد مردان پس از طلاق ، ازدواج مجدد مردان پس از فوت همسر ، ازدواج مجدد مردان مهل … هر کدام از موارد فوق چالش ها ، مشکلات و مسائل خاص خود را به همراه دارند . مشاوره خانواده به افرادی که ازدواج مجدد را تجربه میکنند کمک خواهد کرد که این چالش ها و مشکلات را راحت تر پشت سر بگذارند .


بیشتر بخوانید:ویژگی های زنان و مردانی که آمادگی ازدواج دارند ؟


چالش های ازدواج مجدد مردان

چالش های ازدواج مجدد مردان شامل چالش های روانشناختی ، چالش های اقتصادی ، چالش های اجتماعی و … می شد . چالش های ازدواج مجدد مردان زمانی بیشتر خواهد بود که فرد فرصت زسازی را به خود ندهد و سریعا و بدون فکر اقدام به ازدواج مجدد کند . چالش های ازدواج مجدد مردان شرایطی که فرد مهل شد و به اصطلاح دو همسری را تجربه کند بسیار بیشتر و پیچیده تر خواهد بود بخصوص زمانی که پای فرزند یا فرزندانی میان شد .


بیشتر بخوانید:آیا ازدواج دائم دوام و امنیت بیشتری دارد ؟


مشکلات ازدواج مجدد مردان مهل

مشکلات ازدواج مجدد مردان مهل به این دلیل بیشتر است که راضی نگه داشتن همزمان دو زن و خانواده های آنان بیشتر موارد امری غیر ممکن است مگر شرایطی که همسر اول رضایت کامل داشته شد . مشکلات ازدواج مجدد مردان مهل شامل جلب رضایت هر دو همسر ، رعایت عدالت ، توجه برابر به فرزندان ، توان مالی کافی ، مدیریت همزمان دو زندگی ، تحمل قضاوت های دیگران و نگاه بد بین جامعه به دو همسری ، جلوگیری از پیش آمدن نزاع بین همسران و خانواده ها و … می شد .


بیشتر بخوانید:مشکلات و مزایای ازدواج سن لا


شرایط قانونی ازدواج مجدد مردان

شرایط قانونی ازدواج مجدد مردان طبق آخرین تصحیح قوانین ازدواج مجدد بر اساس این موارد است ، همسر اول رضایت خود را اعلام کند ، محکوم به زندان به مدت مشخص شد ، داری اختلال روانی مورد یید شد ، توانایی روری را نداشته شد ، مسئله عدم تمکین میان شد ، ترک کردن خانه و زندگی ، مفقود الاثر بودن زن ، اعتیاد به مواد مضر ، نداشتن توانایی انجام وظایف زندگی مشترک و … مشاوره قبل از ازدواج میتواند تمام اطلاعات لازم را این خصوص اختیار شما قرار دهد .


بیشتر بخوانید:مشاوره ازدواج تلفنی


موارد ازدواج مجدد مردان مهل

موارد ازدواج مجدد مردان مهل بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مرد رضایت کافی را از زندگی اول خود ندارد البته ید توجه داشت که هیچ توجیهی خارج از موارد فوق برای داشتن ازدواج مجدد قابل قبول نمی شد و اگر همسر اول هیچ کدام از مشکلات ذکر شده را نداشته شد ازدواج مجدد مرد تنها به دلیل اختلالات روانشناختی و ضعف های شخصیتی مانند بوالهوسی می شد . که این شرایط مشکلات بزرگ و پیچیده ای به وجود خواهند آمد که فرد را دچار پشیمانی خواهند کرد . اما اگر ازدواج مجدد دلیل منطقی و قابل قبول داشته شد مشاوره ازدواج میتواند کمک کند مدیریت شرایط راحت تر شد و دید دقیق تر و جامع تری را از شرایط دو همسری و چالش های آن به فرد میدهد . مشاوره قبل از ازدواج مجدد میتواند کمک کند که بتوانید ازدواج موفق را وجود شرایط ویژه تجربه کنید .


بیشتر بخوانید:مشاوره ازدواج آنلاین


سوالات متداول

قانون جدید ازدواج مجدد چیست ؟

قانون جدید چندین مورد برای اجازه ازدواج مجدد از طرف دادگاه تصویب شده است که تعدادی از آن ها مطالب فوق ذکر شدند یعنی مرد تنها اثت یکی از شرایط فوق به دادگاه میتواند اجازه ازدواج مجدد داشته شد .

آیا برای ازدواج دوم اجازه زن اول لازم است ؟

بله یکی از مواردی که طبق قوانین تصویب شده اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد قابل استناد است رضایت همسر اول می شد .

چرا مردان به ازدواج مجدد گرایش پیدا میکنند ؟

عدم رضایت از زندگی اول ، هنجار های شخصیتی مانند تنوع طلبی و تعدد طلبی ، نداشتن مهارت زندگی و دلایل غیر منطقی مانند انتقام ، لجاجت و … از دلایل گرایش به ازدواج مجدد است .

شرایط مردان برای ازدواج مجدد چیست ؟

تنها صورتی که همسر اول مشمول یکی از موارد تصویب شده توسط قانون شد مرد شرایط و اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت .

شرایط گرفتن زن دوم برای مردان چیست ؟

از این شرایط میتوان به داشتن بیماری صعب العلاج همسر اول یا اعتیاد به هر نوع ماده مخ و … اشاره کرد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : ۱۰ Rules for a Successful Second Marriage

مهم ترین چالش های ازدواج مجدد مردان چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۳:۰۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مهم ترین ملاک های همسر داری موفق چیست ؟

۵٫۰
۰۱

همسرداری موفق

همسرداری موفق را می‌توان یک مهارت دانست مهارتی که پر از نکات ریز ، اصول خاص ، ید ها و نید و … می شد . همسرداری موفق پیش از آن که از طریق تجربه شرایط مختلف و آزمون و خطاهای زندگی مشترک به دست بیاید نیازمند کسب علم و آگاهی لازم این زمینه است چرا که یک سری اصول و ارکان خاص همسرداری موفق وجود دارد که ریشه های روانشناختی دارند و علم روانشناسی ازدواج پژوهش های فراوان آن ها را به اثت رسانده است . برای افرادی که مطالعه خاصی زمینه همسرداری ندارند نیاز است که به کمک روانشناسی ازدواج ، اصول همسرداری موفق را به صورت اساسی یاد بگیرند .


بیشتر بخوانید:ویژگی های یک همسر خوب چیست ؟


راز های همسرداری موفق

راز های همسرداری موفق را می‌توان همان مهارت زندگی مشترک دانست ، بخشی از این مهارت ذاتی می شد و بخشی دیگر اکتسابی است یعنی فرد طول زندگی تجربه های مختلف و مطالعه و یادگیری این زمینه آن را به دست می آورد . راز های همسرداری موفق می تواند ضامن سعادتمندی یک زندگی مشترک شد چرا که راز های همسرداری موفق همان کلید های طلایی هستند که مواقع حساس می توان از آن ها استفاده کرد چالش یا بحران ایجاد شده برطرف شود .


بیشتر بخوانید:معیارهای یک پسر خوب برای ازدواج


ملاک های همسرداری موفق

ملاک های همسرداری موفق را می‌توان حلال بسیاری از مشکلات ، اختلافات و معضلات زندگی مشترک دانست . بسیاری از موارد مسئله موجود بین زوج ، آنگونه که به نظر می رسد بزرگ و غیر قابل کنترل نمی شد . اصل مشکل این است که زوج نمی دانند رفر مناسب موقعیت و مشکل ایجاد شده چگونه است . ملاک های همسرداری موفق چگونگی واکنش ست مقابل مسائل و شرایط مختلف را به ما آموزش خواهد داد . واقع این ملاک ها ید ها و نید هایی هستند که سطح کیفی زندگی مشترک ما را مشخص خواهند کرد .


بیشتر بخوانید:معیار زنان برای ازدواج


ترفند های همسرداری موفق

ترفند های همسرداری موفق را هرگز نید از زندگی زناشویی دیگران کپی برداری کرد چرا که هیچ زوج ، زندگی زناشویی و مشکلاتی شبیه به هم نمی شند . ترفند های همسرداری موفق را می‌توان از طریق مشاوره ازدواج طول زندگی مشترک آموزش دید . حتی بخشی از آن را که مربوط به دوران نامزدی یا عقد است از طریق مشاوره قبل از ازدواج قابل یادگیری است . این ترفند ها نکات ریزی هستند که می توانند نجات بخش زندگی مشترک شند چراکه این نکات ریز بسیار ثیرگذار و اثر بخشند . به جرات می توان گفت که دلیل بسیاری از جدایی ها و ناکامی ها زندگی مشترک ، مشکلات و اختلافات پیچیده و بزرگ نمی شد بلکه بهره نبردن از ترفند های همسرداری موفق است .


بیشتر بخوانید:ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟


نکات همسرداری موفق برای خانم ها

نکات همسرداری موفق برای خانم ها بسیار حائز اهمیت است چرا که زن به عنوان ستون خانواده و فراهم کننده آرامش زندگی مشترک ید بتواند شرایط مختلف را مدیریت کند و استفاده از توانایی ها و مهارت های زنانه تعادل زندگی مشترک را برقرار کند . زن ها بطور ذاتی سیاست حل مسئله را وجود خود دارند اما برخی نحوه بهره مندی از آن را یاد نگرفته اند . یک کارشناس مشاوره خانواده میتواند این توانایی ذاتی را فرد شکوفا کند و راهکار های استفاده از آن را به فرد آموزش دهد ازدواج موفق به امری ممکن تبدیل شود .


بیشتر بخوانید:خصوصیات دختر خوب برای ازدواج


سوالات متداول

چگونه یک همسر موفق زندگی شیم ؟

کسب مهارت زندگی و شناخت ترفند های همسر داری موفق میتوان بر مشکلات و اختلافات زناشویی غالب شد و زندگی مشترک را کیفیت ایده آل خود مدیریت کرد .

مردان چه چیز هایی خوشحال میشوند ؟

ک متقابل ، داشتن حریم شخصی ، احساس اقتدار ، ابراز محبت ، توجه به توانمندی ها ، داشتن وقت برای بودن کنار دوسن ، سلب کردن لحظات مفرح مردان مانند تماشای فوتل و … از این موارد هستند .

چه کار هایی زنان را خوشحال میکند ؟

توجه به مناسبت ها ، توجه به تغییرات ظاهری ، محبت کلامی ، حمایت همه جانبه ، ق دانی بت زحمات ، همراهی کردن کار های زنانه و … .

راز خوشبختی زندگی زناشویی چیست ؟

تعهد ، سازش ، گذشت ، صبر ، ابراز عشق ، صمیمیت ، احترام و ک متقابل و … .

نکات همسر داری برای خانم ها ؟

استفاده از ظرافت ها و سیاست های زنانه ، ک تفاوت های زن و مرد ، اولویت قرار دادن رضایت همسر و … از این نکات میشد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه ازدواج موفق آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : What are the most important criteria in selecting a boyfriend …

مهم ترین ملاک های همسر داری موفق چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۰:۴۵ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

موفقیت در ازدواج

۵٫۰
۰۱

موفقیت ازدواج

موفقیت ازدواج به عوامل زیادی بستگی دارد . ازدواج جز مهمترین تصمیم های انسان زندگی می شد و غفلت آن ممکن است آسیب های جبران ناپذیری به دنل داشته شد . انتخاب همسر آینده شما به طور کلی مسیر زندگین را تغییر می دهید این تغییر تمام قسمت های زندگین مشهود است . و طی سالیان حتی بر روی نوع رفر شما ثیر می گذارد نتیجه یک ازدواج مناسب می توانید مراتب موفقیت را طی کنید و یا برعکس انتخابی غلط ممکن است به ته ه ای عمیق بی افتید .

ما همراه شید این مقاله به راه های موفقیت ازدواج بپردازیم و بررسی کنیم چه عواملی موجب موفقیت آن می شود و چگونه می توانیم یک ازدواج موفق داشته شیم .

برای موفقیت ازدواج ید از قبل الویت و ملاک هایی را نظر داشته شید . ازجمله ملاک هایی که روانشناسان برای موفقیت ازدواج نظر گرفته اند می توان به میزان اختلاف سن ، نوع نگاه به فلسفه ازدواج ، عقاید دینی و فرهنگی و موقعیت مالی و اجتماعی اشاره کرد .


بیشتر بخوانید:شرایطی که یک ازدواج خوب ید داشته شد چیست ؟


عوامل موفقیت ازدواج

عوامل موفقیت ازدواج به دو بخش اساسی تقسیم می شود :

 1. عوامل موثر قبل از ازدواج
 2. عوامل موثر پس از ازدواج و زندگی مشترک .

عوامل موفقیت ازدواج زمانی که قصد انتخاب همسر آینده ن را دارید به موارد زیر مربوط می شود :

 1. اختلاف سنی : میزان فاصله سنی بین زن و مرد از جمله مواردی است که ید قبل از ازدواج به آن توجه داشته شید . توجه به حاصل تحقیقات روانشناسان بهتر است زن حدود ۳ ۵ سال از مرد کوچک تر شد .
 2. عقاید مذهبی : توجه به یراتی که عقاید دینی بر رفر انسان ها می گذارد بهتر است قبل از ازدواج زن و مرد این رابطه به توافق رسیده شند آینده به دلیل نوع پوشش و رفر یکدیگر دچار مشکل نشوند .
 3. رفرهای جنسی و زناشویی : یکی از مسائل مهم زندگی زناشویی نوع رفر های جنسی افراد و خواسته هایشان از یکدیگر است که معمولا به دلیل نوع فرهنگ و خجالت قبل از ازدواج هیچ شناختی از آن ندارند . برای آگاهی از این مورد بهتر است توسط یک روانشناس میزان تفاهم رفرهای جنسی را بسنجید آینده دچار مشکل نشوید .
 4. وضعیت مالی : همانطور که می دانید شرایط مالی یکی از شروط مهم ازدواج است اما توجه داشته شید این موضوع به الویت های دیگرن لطمه وارد نکند .

عوامل موفقیت ازدواج برمی گردد به احساس رضایتمندی زوجین بعد از ازدواج و اینکه چه میزان از انتخاب خود خوشنود هستند . نکته جالب و عجیب این است که ازدواج های موفقی که زوج از یکدیگر راضی هستند معمولا هیچکدام از معیارهای ازدواج برایشان اهمیت چندانی ندارد و واقع فرد را تنها بخاطر خودش می خواهند .


بیشتر بخوانید:عوامل ازدواج ناموفق


مهمترین عوامل موفقیت ازدواج

مهمترین عوامل موفقیت ازدواج را می توان رشد عقلی و عاطفی افراد تلقی کرد . زندگی مشترک این که هردو طرف بتوانند خوب یکدیگر را ک کنند بسیار مهم است . و این ک متقابل نیاز به رشد کامل عقلی دارد زیرا بعضی موارد ممکن است فردی ۲۵ ساله از لحاظ ک عقلی ۲۱ ساله شد و وقتی فردی ۲۵ ساله ک عقلی لاتر ازدواج کند به احتمال زیاد زندگی دچار مشکل می شود . زیرا ک ستی از یکدیگر ندارند .

به طور کلی برای آگاهی کامل تر از مهمترین عوامل موفقیت ازدواج بهتر است از یک مشاوره قبل از ازدواج کمک بگیرید و اطمینان بیشتر فرد مورد نظرن را انتخاب کنید .


بیشتر بخوانید:ویژگی های یک همسر خوب چیست ؟


رازهای موفقیت ازدواج

رازهای موفقیت ازدواج را اگر از قدیمی تر ها و بزرگ تر ها بپرسید حتما یکی از دلایل مهم را گذشت و قناعت می دانند ، دو عامل واقعا مهمی که زندگی های امروز بسیار کمرنگ شده است . گذشت برخی مسائل زندگی به راحتی آرامش را به خانه ن دعوت می کنید همچنین اگر مقایسه را زندگی ن کنار بگذارید بسیاری از فشار های روانی و تشنج های بیهوده را از بین برده اید .


بیشتر بخوانید:ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟


چگونگی موفقیت ازدواج

چگونگی موفقیت ازدواج را دقت انتخاب می توان به راحتی بدست آورد . یک انتخاب ست و دقیق به راحتی می توانید به خوشبختی دست پیدا کنید . نکته حائز اهمیت این انتخاب مراجعه به یک راهنمای ست است که آگاهی و تخصص بتواند به شما کمک کند مشاوره ازدواج تلفنی تمام ساعات روز به راحتی آماده خدمت رسانی به شما می شد .


بیشتر بخوانید:اهمیت سن ازدواج موفق


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه ازدواج موفق آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Ten Secrets to a Successful Marriage – Focus on the Family

موفقیت ازدواج

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۵:۴۸ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

نشانه های زندگی زناشویی ناموفق چیست ؟

۵٫۰
۰۱

زندگی زناشویی ناموفق

زندگی زناشویی ناموفق به زندگی اطلاق میشود که آن یکی از ارتطات رضایت بخش نشد . حال ممکن است از نظرعاطفی ، جنسی و یا همزیستی اجتماعی و اقتصادی ارتط سالم و کامل نشد . یک زندگی زناشویی ناموفق ممکن است یک ارتط ناقص بقیه ارتطات را تحت الشعاع قرار بدهد . پایه و اساس یک زندگی زناشویی که همان عاطفی است عث تقویت و یا تخریب بقیه ارتطات خواهد شد . یک زندگی زناشویی ناموفق وقتی ارتط عاطفی ناقص شد اعتماد و اطمینان از بین خواهد رفت . زندگی زناشویی ناموفق بیشتر تحت ثیر روابط عاطفی و جنسی میشد . چه چیزی عث کمرنگ شدن این روابط میشود ؟ ارتط ناقص زناشویی و عاطفی از دو جنبه مورد هجوم قرار میگیرد . اول عوامل ون خانوادگی و دوم عوامل برون خانوادگی . ید دید عامل زندگی زناشویی ناموفق از کم توجهی افراد خانواده است ؟

عوامل ون خانوادگی نیز از دو جنبه ید روانشناسی شود . روانشناسی فردی و روانشناسی ون خانوادگی . یک مرد یا یک زن قا نیست خواسته های عاطفی و یا غریزی همسرش را ارضا کند . او ید آموزش ببییند و از خطری که زندگیش را تهدید میکند آگاه شود . مرد یا زن تنوع طلب هستند و نمیتوانند همسر خود رابطه خوبی داشته شند . آنها ممکن است برای ارضا روابط عاطفی و جنسی پا را از چارچوب خانه بیرون بگذارند . عوامل برون خانوادگی زندگی زناشویی ناموفق را نیزید از دو جنبه فردی و اجتماعی مطالعه کنیم . جنبه فردی که به دوران هسته پیشین خانواده ز میگردد . کودکی ، نوجوانی و جوانی . آیا این فرد دسته مهر طلب ها قرار میگیرد ؟ از نظر اجتماعی : موقعیتی است که جنس مخالف سعی بدست آوردن دل او دارد .


بیشتر بخوانید:عوامل ازدواج ناموفق


نشانه های زندگی زناشویی ناموفق

نشانه های زندگی زناشویی ناموفق رزتر از همه توقف یا کمرنگ شدن همبستری خانواده است . این مرد یا زن هنگام همخوابی چشم هایش را میبندد . اق ریک همبستر میشود . وقتی همسرش کلمات ابراز علاقه میکند از او میخواهد ساکت شد . زودتر از همیشه خود را ارضا کرده و میخوابد . بعد از مرحله ارگاسم همسرش را نمیبوسد و آغوش نمیگیرد . کمتر کلمات عاشقانه و عاطفی به زن می آورد . از دیگر نشانه های زندگی زناشویی ناموفق اینست که همسر به تغییرات ظاهری نه برای یکر بلکه چندین ر بی توجه است . از نشانه های زندگی زناشویی ناموفق اینست که مرد یا زن بیشتر دوست دارد تنها شد همسرش . از نشانه های زندگی زناشویی ناموفق این که بیشتر دنیای مجازی به سر میبرد خانواده .

البته این نشانه ها قطعی نیستند . اگر همسر شما یکی از این نشانه ها را داشت به او انگ نزنید ، شک نکنید بلکه مشاوره خانواده انجام دهید . برخی خیانت نمیکنند ، زندگی و همسرشان را دوست دارند ولی از مهارت های لازم برای زندگی زناشویی موفق برخوردار نیستند . ید مشاوره بگیرند و صورت لزوم آموزش بیینند . نظر داشته شید عشق ، دوست داشتن و زناشویی دلخواه دلخوری و زور و ناراحتی میسر نمیشود . بلکه مهارت های خاص خود بوجود می آید . لازمه آن شناخت کامل همسر میشد . او به چه رفری علاقه مند است ؟ چه حرکات و حتی لسی تحریک میشود و مهم تر از آن به چه چیزهایی نیاز دارد . مشاوره قبل از ازدواج شما را این زمینه راهنمایی میکند .


بیشتر بخوانید:شرایطی که یک ازدواج خوب ید داشته شد چیست ؟


مهمترین اشتهات زندگی زناشویی ناموفق

مهمترین اشتهات زندگی زناشویی ناموفق مقایسه همسر دیگران است . هر کس علاقه مندی و توانایی خاص خود را دارد . کسی را میشناسید مدام به همسرش هدیه میدهد . رفر عاشقانه ای دارد . مدام کلمات رمانتیک بر زن می آورد توقع نداشته شید همسر شما نیز چنین رفری داشته شد . نیازهای همسر شما دیگری تفاوت دارد . اگر شما نیازی دارید که او براورده نمیکند بهتر است نرمی و عطوفت او میان بگذارید . از او بخواهید به نیاز شما توجه کند . اگر موفق نشدید یک مشاوره خانواده میتواند مشکل شما را حل کند . کسانی که قبل از ازدواج ، مشاوره ازدواج انجام میدهند کمتر دچار مشکل میشوند و یک ازدواج موفق خواهند داشت . یکی دیگر از مهمترین اشتهات زندگی زناشویی ناموفق غرولند کردن است . غر زدن طرف مقابل را خسته و رنجور میکند .

یکی دیگر از مهمترین اشتهات زندگی زناشویی ناموفقاینست که احساس کنید شما خیلی زرنگ هستید و همسرن زودور . این اشته عث میشود شما اشتهاتن را تکرار کنید و روزی به خود بیایید که دیگر دیر شده است . برخی صبر اشتهات همسر را تحمل میکنند مگر خود او متوجه شود . وقتی شما غرق اینکار شوید او هم تدبیری می اندیشد که ممکن است به قیمت پایان زندگی مشترک تمام شود .


بیشتر بخوانید:ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟


خصوصیات یک زندگی زناشویی ناموفق

خصوصیات یک زندگی زناشویی ناموفق بر کسی پوشیده نیست . ناموفق ترین رابطه آنها رابطه جنسی و عاطفی است . این زندگی طلاق عاطفی و جنسی انجام شده ولی زیر یک سقف زندگی میکنند . این طلاق ها معمولا طلاق اقتصادی بدنل دارند . آنها فقط یک همزیستی سست دارند که ممکن است خیانت مواجه شود . کافیست کسی بیرون از خانه نیازهای عاطفی و جنسی آنها را برطرف کند . بزودی جذب او شده و به زندگی مشترک همسرشان خاتمه میدهند . خصوصیات یک زندگی زناشویی ناموفق ارتطات این افراد کاملا محسوس است . آنها از وجود هم لذت نمیبرند . به هر بهانه ای میخواهند از این محیط بی روح فاصله بگیرند .


بیشتر بخوانید:دلیل مقایسه همسر دیگران چیست ؟


نکاتی که ید زندگی زناشویی ناموفق رعایت کنیم

نکاتی که ید زندگی زناشویی ناموفق رعایت کنیم : همواره به خاطر داشته شیم خانه ما بر روی رهای نازکی بنا شده که یک نسیم ممکن است ویران شود . به دنل مقصر نشیم . قضاوت نکنیم . خود به دنل راهی برای استحکام بخشیدن بر روابطمان شیم . اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست ندهیم . اطمینان ور کنیم که ما میتوانیم زندگی خود را نجات دهیم . همیشه امیدوار شم . از دیگر نکاتی که ید زندگی زناشویی ناموفق رعایت کنیم اینست که : ور کنیم همه چیز تغییر پذیر است . مهر و عطوفت و عین حال اقتدار میتوانیم به خواسته هایمان دست بیابیم .


بیشتر بخوانید:ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟


سوالات متداول

چرا برخی ازدواجهای ناموفق هستند ؟

ناهمگون بودن همسران . تصمیم کورکورانه گرفتن و احساساتی عمل کردن . کفو هم نبودن همسران . اختلاف طبقاتی همسران هم . همسطح نبودن سوادهایشان . مورد پسند هم نبودن . عدم آشنایی قبل از ازدواج . روانشناسی نکردن همسران قبل از ازدواج .

خصوصیات زندگی زناشویی ناموفق چیست ؟

این زندگی ها سردی زوجین مواجه میشوند . از هم حرف شنوی ندارند . برای هم احترام قلبی قائل نمیشوند . روابط بی روح است . به خواسته های هم اعتنایی ندارند . حرفهایشان برای هم خوشایند نیست . به عنوان یک همسر کمتر دلشان برای هم تنگ میشود .

دشمن اصلی زناشویی چیست ؟

کم و پایین شمردن همسر نسبت به خود . اهمیت ندادن به روابط اثرخستگی و بی حوصلگی . عدم شناخت کافی از نیازهای خود و همسر . نداشتن مهارتهای لازم برای دلریی از همسر . عادی شدن روابط بعد از چند سال . نداشتن تنوع رفر و آکسیسوار منزل و تفریحات .

بزرگترین اشتهات زندگی زناشویی ناموفق چیست ؟

این که فکر کنیم ما دیگر همسر دلخواه خود را بدست آورده ایم و نیازی به تلاش برای رضایت خاطر او نداریم . برای زناشویی موفق هیچ تلاشی نکنیم . همسرمان برایمان عادی شود . فقط او مورد خستگیهایمان حرف بزنیم . برایش تنوع وشادی و دلگرمی ایجاد نکنیم .

ماهیت معنایی زندگی زناشویی ناموفق چگونه تغییر میکند ؟

وقتی یک زوج متوجه میشوند زناشویی موفقی ندارند تصمیم میگیرند چاره ای بیاندیشند . این تصمیم ممکن است راسی ترمیم نقصها شد یا جدایی . که هردو اگر ست و مشاوره انتخاب شده شند بهتر از ادامه دادن یک زندگی ناموفق است چون این نوع زندگی ها دیگران بخصوص فرزندان آسیب خواهند دید .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه ازدواج موفق تلفنی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : ۶ Signs Your Marriage Is Headed For Divorce

نشانه های زندگی زناشویی ناموفق چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۱:۴۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)