مشاوره روانشناسی بی خوابی مشاوره روانشناسی بی خوابی .

مشاوره روانشناسی بی خوابی

تربیت دختر از دیدگاه اسلام چگونه است؟

تربیت دختر از دیدگاه اسلام چگونه است؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

تربیت دختر از دیدگاه اسلام

تربیت دختر از دیدگاه اسلام ید از همان ابتدای نوزادی و حتی دوران جنین آغاز شود . تربیت دختر از دیدگاه اسلام مانند پرورش گل وگیاه میشد . وقتی گل میکاریم ابتدا زمینه رشد آنرا فراهم میکنیم . زمین خوب ، کود مناسب و بذر خوب . پس از آن زمینه پرورش گل را فراهم میکنیم . نور کافی ، آبیاری بجا ، به اندازه و به موقع . این عوامل عث میشود ما بتوانیم گلی زی داشته شیم رشد خوب و پرورش مناسب . تربیت دختر از دیدگاه اسلام نیز همینگونه است . ما برای یک تربیت خوب ابتدا ید زمینه رشد و پرورش دختر رافراهم کنیم سپس به تربیت او بپردازیم . اسلام از نظر صواب و گناه تفاوتی میان دختر و پسر نیست . از نظر آفرینش نیز میان پسر و دختر برتری وجود ندارد و هر دو یک شان و عزت را دارند .

تربیت دختر از دیدگاه اسلام از آنجهت بسیار مهم است که او آینده ما خواهد شد . ما یعنی مربی . کسی که مسیرآینده را تربیت فرزندانش تعیین میکند . تربیت دختر از دیدگاه اسلام امری خطیر و بزرگ است که میتواند سامان دهنده جهان شد . میتواند دنیا را متحول کند . تربیت دختر از دیدگاه اسلام یعنی پایه ریزی جهان اسلام . یعنی پرورش نسلی که بر پایه و اساس نیکی ونیک بینی برپا خواهد شد . یک دختر نیک اندیش نسلی نیکو صفت دامان خود پرورش خواهد داد.


بیشتر بخوانید:اهمیت تربیت کودک از دیدگاه قرآن


اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام

اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام بر اساس جهان بینی اسلامی برپا شده است . مسلما مکتب اسلام اولین اصل از اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام مسلمان بودن دختر میشد . شناخت ست و محقق شده اسلام جزو اولین اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام میشد . دختری میتواند نسل آینده را مکتب اسلام آشنا کند که خود این مکتب آشنا شد . از دیگر اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام برخوردار بودن از مهر وعاطفه کافی والدین یا اولیا نسبت به دختر میشد . تربیت زمانی به نتیجه میرسد که دختر کسر مهر و محبت نداشته شد .

چون دختر موجودی عاطفی است اگر ازمحبت وافی برخوردار نشد ممکن است از مسیر عادی زندگیش منحرف شود . برخوردار بودن از عاطفه خانواده برای یک دختر یک نیاز است . اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام از حمایت عاطفی جانب داری میکند . رابطه پیامبر دخترش آنق قوی بود که اورا ام ابیها مینامید . این نشان دهنده رابطه خوب عاطفی میان پ و فرزند میشد . از دیگر اصول تربیت دختر اسلام توانایی ایجاد رابطه اجتماعی است . دختر از نظر اسلام ید ست را از نا ست و سره را از ناسره تشخیص دهد . یک دختر ید میریت صحیح داشته و بتواند روابط خانوادگی را پیوند دهد .


بیشتر بخوانید:اهمیت تربیت کودک اسلام


مراحل تربیت دختر ازدیدگاه اسلام

مراحل تربیت دختر از دیدگاه اسلام به چند دوره تقسیم میشود . اولین مرحله ، زمانی است که جنین داخل رحم ما میشد . این مرحله بسیار مهمی است . چون اندامهای حسی _حرکتی ، اندامهای عصبی و غیره تشکیل میشود . این جنین اگر مورد مراقبت قراربگیرد فرزندی سالم و سر حال خواهد شد . جنین داخل رحم نیز میتواند رفرنس های عاطفی را یافت نماید . او رحم ما پیامهای حسی _عاطفی احساس آرامش کسب میکند . او آینده میتواند این حس را به همسر ، فرزندان وجامعه منتقل کند .

دومین مرحله از مراحل تربیت دختر از دیدگاه اسلام از یک سالگی هفت سالگی میشد . این مرحله به دختر از طریق زی میتوان خوشرفری و تعاملات اجتماعی را آموخت . میتوانیم استعدادهای اورا کشف کنیم . اجازه بدهیم تجربه کند . تجربه کردن نیز از مراحل تربیت دختر از دیدگاه اسلام است . قالب قصه و حکایت اورا خطرات اجتماع و همینطور راه برخورد ست معضلات آشنا کنیم . البته نید اورا بترسانیم . آشنا کردن ترساندن تفاوت دارد .


بیشتر بخوانید:تربیت فرزند دختر از بدو تولد


اهمیت تربیت دختر از دیدگاه اسلام

اهمیت تربیت دختر از دیدگاه اسلام از این جهت است که یک دختر مسلمان ید محترم شمرده شود . جایگاه دختر اسلام ازآنجهت اهمیت دارد که زنانی همچون خدیجه ، مریم ، فاطمه و سمیه نقشی اساسی و مهم زنده نگهداشتن اسلام داشتند . دختر اسلام نقش تلطیف کننده روابط انسانی جامعه و خانواده را دارد . اهمیت تربیت دختر از دیدگاه اسلام بسیار مهم است . جامعه همیشه نیاز به یک مربی و تربیت کننده دارد که بتواند جامعه را جهت ست هدایت کند . لذا دختر به عنوان مربی فرزندان از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است . تربیت دختر مهم است چون او ید ق خود را جامعه بداند .

دختران مسلمان فقط یک ما نیستند آنها پیام رسان حرکتهای حق طلنه هستند . مانند زینب صحرای کربلا که پیام رسان خون پاک براش به جهانیان بود . اگر دختری مانند زینب نبود شاید جهان هرگز پیام کربلا را به این زییی شنیده نمیشد . دختر مسلمان اجتماعی زیستن میتواند از اسلام دفاع کند . یک دختر مسلمان تعامل زیی اجتماعی خود پیامی عملی است از اینکه اسلام دینی اجتماعی است . اسلام هیچکس را انزوای اجتماعی نمیخواهد و دختر نیز از این قاعده مستثنی نیست . دختر به عنوان ما آینده ید اجتماع شد . ید بتواند حرمت خود را حفظ کند . ید عزت نفس پلیدی را از خود دور نماید .


بیشتر بخوانید:نکات تربیت فرزند پسر و دختر


ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام

ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام دارای اهمیت فراوانی است . چون اسلام بر داشتن عزت نفس دختران کید فراوان دارد . یک دختر مسلمان تربیت ست عزت نفس لایی خواهد داشت . ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام بر پایه علم و شناخت برنامه ریزی شده است . اعتماد به نفس دختر مسلمان لا است و میتواند توانایی هایش جهان را رو به جلو هدایت کند . جامعه ای که دختر ست تربیت نشود مسلما جوانان نیز ست هدایت نخواهند شد . حال که به ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام پی بردیم بهتر است ست عمل کنیم . تربیت ست به دختر خود شخصیت و احترام ببخشیم . او مانند یک کنیز برخورد نکنیم که فقط به امور آشپزی و خانه داری بپردازد .

دختر ازدیدگاه اسلام جایگاهی والا دارد . او نوی خانواده است که به امور خانواده سر و سامان میبخشد . خانه را مدیریت میکند و تدبیر و اندیشه زخمهای اجتماعی ، اقتصادی و غیره را بهبود میبخشد . دختر رفیق پ و همدم ما است . ید او نهایت ملاطفت و شعور برخورد شود بتواند جایگاه خود را حفظ کند . ید از آسیبهای اجتماعی به دور شد سلامت روحی و جسمی به وظایف خود عمل کند . دختری میتواند اجتماع و خانواده به عنوان مربی ست عمل کند که عقده نداشته شد . گره های روحی مانع از ست عمل کردن او میشود .


بیشتر بخوانید:روش های تربیت فرزند اسلام


مشاوره و خانواده

مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی به تربیت ست دخترانمان اهتمام بورزیم . مشاوره تربیت کودک فرزندی سالم تربیت کنیم که آینده بتواند از عهده وظایفش بر بیاید . مشاوره کودک لازمه تربیت ست کودکانمان است . مسفانه تربیت دختر جامعه ما یا افراط میشود یا تفریط . یعنی برخی از ما آنق به دخترمان محبت میکنیم که لوس و خودمحور میشود . برخی نیز آنق غرق بو ها هستند که او را محدود میکنند . آنها ازاودختری منزوی و متعصب میسازند . هردو روشی اشته است . تربیت دختر تعادل و میانه روی حرف اول را میزند .

د رمثالی که برای پرورش گل زدیم . اگر به یک گل بیش ازحد آب که مایه حیات است بدهیم ریشه گل را میپوسانیم . اگر گل معرض نور شدید آفب قرار بگیرد برگهایش میسوزد . اما هرکدام اگر به اندازه شد گل را رور میکند . آنرا میپروراند . تربیت دختر نیز از هیچیک از عوامل غافل نشیم . به اندازه لازم و کافی مهر بورزیم . عین حال به دیب او اهمیت دهیم . گلی داشته شیم از گلهای بهشت . این گل زی عث سعادت ما ، خود و جامعه فردا خواهد شد . دختری اعتماد به نفس ، عزت نفس لا و محبت بیکران که میداند کجا محبت خود را بی صرفه مصرف کند . کجا خشم بگیرد و کجا اقتدار داشته شد .


بیشتر بخوانید: مورد شیوه های تربیت کودک بیشتر دقت کنید


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه تربیت کودک تلفنی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: The Importance of Girls’ Education in Islam | Facts about the …

تربیت دختر از دیدگاه اسلام چگونه است؟

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۲:۳۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

راهکارهای مشاوره زناشویی تلفنی

راهکارهای مشاوره زناشویی تلفنی
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

مشاوره زناشویی تلفنی

چرا اخیرا مشاوره زناشویی تلفنی بیشتر مورد توجه همگان قرار گرفته است ؟ یکی از دغدغه های زوجهای جامعه ما اینست که آیا زناشویی مناسبی همسر خود دارند یا خیر . گفتگو و صحبت مورد زناشویی چندی پیش یک بو بود . بیشتر زنان و مردان نگران هستند اگر بخواهند مورد زناشویی بپرسند به بی حیایی متهم شوند . حالیکه این حق هر زن و مزد است مورد زناشویی بداند . زناشویی یکی از وظایف زن و مرد میشد .اکنون وجود اینکه افکار عمومی مورد زناشویی روشن شده اما هنوز هم صحبت ره آن عث شرم میشود . مشاوره زناشویی تلفنی میتواند این شرم را کنار زده و عث شود فرد به راحتی مشاوره نماید . از دیگر مزایای مشاوره زناشویی تلفنی اینست که بدون صرف اوقات حاشیه ای میتوان مشاوره نمود .

شهرهای بزرگ برخی اوقات ترافیک سنگین مانع میشود برای مشاوره زناشویی به یکی از مراکز مراجعه کنیم . مشاوره زناشویی تلفنی بدون اصراف وقت مشاوره را برای ما راحت میکند . سرمای زمسن و گرمای شدید بسن نیز یکی دیگر از موانع مشاوره میشد که مشاوره زناشویی تلفنی این امر را برای ما قابل دسترس مینماید . مواردی که ما یک شهر زندگی میکنیم ولی مرکز مشاوره مورد اعتماد ما شهر دیگر است . زهم مشاوره تلفنی کمک بزرگی به ما میکند . مشاوره زناشویی تلفنی راهی راحت ، قابل دسترس و محرمانه برای مشاوره همگان .


بیشتر بخوانید:مشاوره تلفنی زناشویی


مشاوره زناشویی تلفنی و آنلاین

مشاوره زناشویی تلفنی و آنلاین دنیای امروز اینترنت و دنیای نت حرف اول را میزند . تمام محاسنی که برای مشاوره تلفنی عنوان میشود نواقصی نیز دارد . مشاوره زناشویی تلفنی و آنلاین این نقص را حدودی برطرف نموده است . زناشویی چون ارتط تعامل همسر میشد برخی مواقع حضور همسر لازم است . زمانی میتوان گفت یک زناشویی کامل و خوب است که رضایت همسر جلب شده شد .

مشاوره زناشویی تلفنی و آنلاین این امکان را میدهد که یک مشاوره زناشویی زن ، مرد و مشاور هرسه هم حضور داشته شند . مشاوره زناشویی تلفنی و آنلاین زن و مرد هر دو حضور هم خواسته هایشان را بیان میکنند . ممکن است زن یا مرد اثر شرم نتوانند حرفهایشان را به هم بزنند . ممکن است اثر رو یستی این حرفها بیان نشود . و یا ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن نتوانند خواسته هایشان را به هم بگویند . این جلسه سه نفره مشاور توجه به علم روانشناسی آنها را وادار به گفتن خواسته ها خواهد کرد . این گفتگو مشکلی اگر هست رفع خواهد شد .

زناشویی امری حسی و هیجانی است و حس و هیجان هر شخص دیگری تفاوت دارد . حتی به جرات میتوان گفت حس و هیجان یک شخص هر زمان متفاوت است . زناشویی مانند دارو نیست که برای سرما خوردگی یک نسخه پیچیده شود و برای پوست یک دارو . زناشویی کاملا به حس رضایت و تحریکات جنسی بستگی دارد .


بیشتر بخوانید:آداب زندگی زناشویی و مهارت های زندگی مشترک


مرکز مشاوره زناشویی تلفنی

مرکز مشاوره زناشویی تلفنی توجه به اینکه هر یک از عوامل تجربه خاص خود را دارند سریع تر شما را یاری میکنند . مرکز مشاوره زناشویی تلفنی داشتن روانشناسان ماهر و تجربه میتواند همراه خوبی برای شما شد . یک مرکز مشاوره زناشویی تلفنی ترجمه مقالات مختلف دنیا ارتط است . این مراکز از طریق اینترنت جدیدترین علوم و دستیافته های علم روانشناسی و روانپزشکی به شما یاری میرسانند . مراکز مشاوره حس همنوعدوستی و انجام خدمات بهتر تلاش میکنند رضایت مراجعین خود را جلب کنند . هر شهر مراکز مشاوره وجود دارند . اهمیت این مراکز اکنون بر همه روشن شده است . فرهنگ مشاوره میان مردم بخوبی جا افده است . هر مشکلی برای هر کسی بوجود می آید بی وقفه به یکی از این مراکز مراجعه میکنند .

بر خلاف چند دهه پیش که همه خود را کامل میدانستند و کمتر مشورت میکردند اکنون همه به مشاوره نمودن افتخار میکنند . یا امر خطیر مشاوره به گیس سپیدان و ریش سفیدان واگذار میشد حال آنکه همسران جوان نیاز داشتند به روز شند . مهمتر از آن جانبداری هر بزرگتر از اقوام خویش و یکطرفه انجام میشد . اکنون توجه به تعدد این مراکز کار جوانان آسانتر شده است .


بیشتر بخوانید:روابط زناشویی چیست ؟


مشاوره زناشویی تلفنی خانواده

مشاوره زناشویی تلفنی خانواده نه تنها برای زن و شوهر مفید است بلکه برای تمام اعضا خانواده نیز فایده دارد . خانواده ای که زناشویی دزست انجام میشود تنش کمتر است . بی اعتنایی و بی حوصلگی جایگاهی ندارد . ذهن پ و ما خانواده گیر نیست . زناشویی و رابطه جنسی ده صد زندگی است اما نبود آن تمام زندگی را تحت الشعاع قرار دهد . مرد یا زن تنها رابطه خصوصی که خانواده دارند رابطه جنسی است . عشق به فرزند ، عشق به پ و ما و خانواده یک رابطه خاص نیست که مختص زن و شوهر شد . رابطه ای که خاص همسر است فقط زناشویی است . زن ومردی احساس تعلق میکنند که این رابطه بینشان محکم و ست انجام شود .

مشاوره زناشویی تلفنی خانواده مختص کسانی است که میخواهند رابطه آنها همسرشان خاص و مختص شد . اگر این رابطه ست انجام نشود احساس امنیت جنسی تبدیل به حس سرکوب جنسی میشود . نتیجه این تدل رخوت ، بی حوصلگی ، سرخوردگی عاطفی و احساس پوچی خواهد بود . تحقیقات میدانی دیده شده که همسرانی میگویند زن من یا شوهر من نیاز ندارد . این گفته حکایت از ناتوانی شما تحریک ست همسرن دارد . اگر تحریک بخوبی انجام نشود زن یا مرد احساس سرخوردگی میکنند . کم کم این رابطه کمرنگ و حتی نابود میشود .


بیشتر بخوانید:حل مشکلات زناشویی زوج های جوان


مشاوره زناشویی و خانواده تلفنی

مشاوره زناشویی و خانواده تلفنی برای اینست که ما بتوانیم بخوبی زمینه داشتن یک رابطه زناشویی خوب را فراهم کنیم . فقط به مرحله اسکاسم رسیدن نمیتواند رابطه خوبی شد . تحریک جنسی ید زمینه خوبی داشته شد . علاوه بر تحریک ارگانیسم جنسی ید تحریک حسی نیز انجام شود . زن یا مردی که نتواند برای همسرش حس خوبی ایجاد کند نیاز به مشاوره و مان دارد . مرد یا زن ابتدا از معاشرت همسرش ید لذت ببرد . آنها ید بتوانند از کنار هم بودن حظ ببرند . رابطه زناشویی فقط به همبستر شدن نیست . یک عشق و لذت میتواند سر میز غذا شکل بگیرد . یک نگاه دوسنه و یا کلام عاشقانه . زمینه زناشویی حتی میتواند برطرف کردن نیاز مالی همسر آغاز شود . وقتی که زن یا مرد کنار همسرش احساس امنیت مالی میکند تحریک میشود .

وقتی شما نوشتن یک شعر ، مقاله ، کشیدن یک نقاشی نشان میدهید متمایز هستید . شاید کنون هیچکس به شما نگفته شد که شما حتی وقتی یک لس میخرید که همسرن لذت ببرد واقع اورا تحریک کرده اید . شما شناخت علایق همسرن و عمل به آنها میتوانید زمینه همبستری خوبی را فراهم کنید . مشاوره زناشویی و خانواده تلفنی ارتط زناشویی و خانواده را برای شما روشن میکند .


بیشتر بخوانید:مشکلات زناشویی زنان و مردان چیست ؟


مشاوره و خانواده

مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی زمانی اهمیتش مشخص میشود که شما تمام وظایف خود را انجام میدهید اما ز هم خانواده رضایتمندی ندارید . شما بیش از اندازه تلاش میکنید اما همیشه کسی هست که نگران و ناراحت شد . شما به زعم خود کامل هستید اما یک گوشه کار میلنگد . پیشنهاد میشود حتما مشاوره خانواده انجام دهید . همسر راضی است اما پسر شما دلخور میشد و مدام غرغر میکند . شاید آنق که به رضایت همسرن اهمیت میدهید فرزندن دمخور نمیشوید . یا برعکس فرزندان همه شادند اما همسرشما نه . مشاوره زناشویی و زندگی مشترک ایراد کارن را به شما خواهد گفت .


بیشتر بخوانید:مشاوره زندگی زناشویی و ثیر آن بر زندگی مشترک


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره تلفنی زناشویی و زندگی مشترک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: ۹ Best Couples Counseling Techniques and Why You …

راهکارهای مشاوره زناشویی تلفنی


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۳۳ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

تمرین درمان وسواس فکری

تمرین مان وسواس فکری
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

مان وسواس

مان وسواس یا او سی دی به تنهایی امکان پذیر نیست . ممکن است اضطرابی که بت فکر کردن به این بیماری ما بوجود می آید به وسواس فکری نیز مبتلا شویم . پس توصیه میشود برای مان ، به یک مانگر و یک روانپزشک مراجعه شود . اختلال او سی دی از اختلالاتی است که هم نیاز به دارو دارد و هم مان روحی . برای مان روحی روانی به یک روانشناس لینی ید مراجعه شود . مان وسواس وقتی امکان پذیر است که بپذیریم وجود ما یک اختلال وجود دارد . مان وسواس به کمک خودمان اما نه به تنهایی امکان پذیر است . اتفاقا کسانی که به تنهایی اقدام به مان میکنند ممکن است عث بروز تکانه های شدیدتری شوند .

اگر شما هم اطراف خود بیمار او سی دی دارید هرگز نخواهید که به او کمک کنید . تنها کمک شما به او بردن به پیش یک مانگر میشد و اینکه از او بخواهید از این اختلال نهراسد . هراس بیمار او سی دی این بیماری را تشدید میکند . واقع وسواس فکری از هراس از وسواس عملی پدیدار میشود . مان وسواس مراحل خاص خود را دارد . این اختلال چون هم ارگانیزم بدن سر و کار دارد هم ذهن لا زم است هردو مان شوند . مان وسواس هم زمان روانپزشک و روانشناس ید انجام شود . مان وسواس میتواند موفقیت آمیز شد به شرطی که تمام افراد خانواده مشاوره بگیرند . .یک بیمار وقتی وسواس عملی دارد برای مرزه این اختلال خود تکانه های شدیدتری ایجاد میکند . گیر کردن ذهن خود وسواس فکری نیز به این اختلال افزوده میشود .

مان وسواس فکری

مان وسواس فکری اثر بیتفاوتی شخصی میسر میشود . یعنی هر چق به فرار از وسواس عملی بیاندیشدم تکانه های بیشتری واردضمیر هشیار شخص میشود . مان وسواس فکری زمانی میسر است که اضطراب ناشی از وسواس عملی ذهن و روح مارا گیر نکند . مان وسواس فکری نیز کمک روانشناس لینی و روانپزشک میسر است . توصیه میکنیم به هیچ عنوان صدد خود مانی برنیایید و وضع بیمار یا بیمارین را بدتر نکنید . افکار تکرار شونده ای که اثر هیجان و اضطراب مزمن وارد ذهن شخص میشود وسواس فکری را شدیدتر میکند .مان وسواس فکری افکار پریشان سختتر میشود . پس بهتر است قبل ازاینکه از این اختلال بترسیم قبول کنیم که این بیماری نیز قابل مان است . برای مان اقدام کنیم نه مرزه . این افکار بدون خواست شما وارد ذهنن میشود ولی آن به تنهایی مرزه نکنید .

به روانپزشک و روانشناس مراجعه نموده و خود را به آرامش برسانید . هرچق وجود این بیماری را ذهن خود بزرگتر کنید مجبور خواهید شد علاوه بر وسواس هیولایی هم که ذهن خود ساخته اید بجنگید . قدم اول : به خود بقبولانید که این بیماری مان دارد . قدم دوم : مان فقط کمک مانگر میسر است قدم سوم : خود مانی عث شدیدتر شدن بیماری خواهد شدولی قبل از این قدمها به خود بقبولانید این اختلال را دارید و قدمهای بعدی را مانگرن به شما خواهد گفت . فردی که وسواس عملی دارد ازچند جهت رنج میکشد . اول : انجام تکانه ها دوم : این فکر که من دیگران را رنج میدهم . وظیفه ما برای بهبود اینست که : جمع مدام از رفر وسواسی او نگوییم . اورا سرزنش نکنیم و به او اطمینان و امنیت ببخشیم .


بیشتر بخوانید:مشاوره تلفنی وسواس


تمرین مان وسواس فکری

تمرین مان وسواس فکری ساده است به شرط اینکه خودمان را بخواهیم . هرروز قبل از خواب پنج ثانیه ذهنمان را تخلیه کنیم . انگشت اشاره را میان دو ابروی خود و به آرامی قرار دهیم . هیچ فکری را به ذهنمان راه ندهیم . هیچ فکری . به هیچ چیز نیاندیشیم . پنج ثانیه فرصت بسیار کمی است اما برای ذهن فرصت بسیار خوبی برای استراحت و رفرش شدن میشد . تمرین مان وسواس فکری ابتدا این کار بعید یا سخت است امام به تیج این توانایی را کسب خواهید کرد . برخی این حالت به رویا میروند یا به مناظر زی فکر میکنند این ست نیست . وقتی چشمهاین را میبندید هیچ چیزی نید ببیندید . ذهنن را مانند یک جعبه خالی راحت بگذارید . این لحظه نه افکار زی و نه افکار بد هیچیک اجازه ورود ندارند .

تمرین مان وسواس فکری ید مانگر صورت بگیرد . همینکه ور کنیم این بیماری مان میشود . همینکه وقتی به یک رفر تکراری دست میزنیم رنج نکشیم وبه آرامی آنرا ترک کنیم . مثلا وقتی وسایل را وسواس سرجایش قرار میدهیم خود را عذاب ندهیم . به خود غر نزنیم که زهم کار وسواسی کردم . لبخند بزنیم و بگوییم ز هم کار تکراری کردم و آرام آن شی را جای دیگری قرار دهیم . سپس لذت به آن نگاه کنیم و بگوییم اینجاهم میتونه جای خوبی براش شه . اینکار وقتی خوب است که خود را راحت بگذاریم و اذیت نکنیم .

مان وسواس شستشو

مان وسواس شستشو مانند دیگر بیماریهای وسواسی نیاز به مانگر دارد . یکی از علل این بیماری علت محیطی است . علت دیگر برهم خوردن تعادل هورمونها است . هورمونهایی به نام نورو ترانسمیترهای مغزی . پس چون این بیماری نیز ناشی از اختلالات مغزی است ید به روانپزشک نیز مراجعه شود . اما برای مان وسواس شستشو ابتدا ید به یک روانشناس لینی مراجعه شود . روانشناس جه وسواس را تشخیص داده و برای مان وسواس شستشو راهکارهای لازم را اختیار شما قرار خواهد داد . وسواس شستشو یک وسواس فکری عملی است .

مبتلایان به این وسواس دو گونه هستند . وسواسی های میکروبی و وسواسی های مذهبی . وسواسی های میکروبی همیشه فکر میکنند میکروب یا کثیفی محیطشان را آلوده کرده که ید شستشو شود . وسواسی های بویی یا مذهبی فکر میکنند محیطشان نجس شده و ید پاک شود . مسفانه اینگونه افراد بع قوانین مذهبی هم نیستند و اگر مورد محیط قوانین شرعی نیز اجرا شود زهم اعتقاد دارند محیط نجس است . این وسواس نه به علم پزشکی یا میکروبیولوژی ارتط دارد نه به مذهب بلکه تکانه های تکراری است . اگر بدون مانگر از کارهایشان ممانعت شود بهبود بیمار سخت تر میشود .

جدیدترین مان وسواس

جدیدترین مان وسواس میگوید ید بپذیریم . ید بپذیریم این اختلال وجود ما هست . سپس اعتماد به نفسمان را افزایش دهیم . مدام خود تکرار کنیم من قا هستم به کمک مانگرم آنرا کاهش داده و به تیج مان شوم . به خود زمان بدهیم . بپذیریم که مان بیماری نیاز به زمان دارد . ازخود و مانگر توقع نداشته شیم که مدت کوهی این اختلال مان شود . وقتی دچار تکانه ها میشویم از خود دلخور نشویم . به خود اضطراب راه ندهیم . . اطرافیان و افراد خانواده نیز ید تحت نظر مانگر قرار بگیرند و به بهبود کمک کنند . اطرافیان نید بروز تکانه ها فوری اورا شماتت کنند . داد نزنند و به او اضطراب و استرس وارد نکنند . لبخند آرام به او بگویند زهم … ولبخند بزنند . به او اطمینان خاطر بدهند که این رفر آنها را عصبی نکرده بلکه همراه او هستند او مان شود .

جدیدترین مان وسواس میگوید از بروز رفرهای وسواسی نترسید و نترسانید . برخی اوقات کسانی یک آوا تمام آرامش بیمار رااز او میگیرند و به او استرس وارد میکنند . مانند گفتن یک اااا یا آآآآآآ پیشنهاد میشود از بروز هر گونه رفری که بیمار ترس و تردید اضطراب پدید می آورد بپرهیزید . مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی برای رفر ست مقابل بیمار به شما مشاوره میدهد . مشاوره روانشناسی به شما می آموزد چگونه مقابل رفرهعای وسواسی آرامش خود را حفظ کنید . مشاوره اختلال وسواس مان این اختلال پیش قدم شوید .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس انلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Clinical practice guidelines for Obsessive-Compulsive …

تمرین مان وسواس فکری


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۷:۵۷ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

دلیل مقایسه همسر با دیگران چیست ؟

دلیل مقایسه همسر دیگران چیست ؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

مقایسه همسر دیگران

مقایسه همسر دیگران مقایسه بعضی وقت ها نیک و برخی اوقات زیان آور و حتی مخرب است . مقایسه همسر دیگران نیز از این قاعده مستثنی نیست . مقایسه همسر دیگران اگر جهت امید دادن شد بسیا رخوب و مفید است . مثلا همسر ما کسب و کار ورشکست شده و الان بسیار نا امید است . اینجا و این مثال دو وجه خوب و بد آنرا بررسی میکنیم . وجه بد اینست که بگوییم : « فلان شخص هم این کار را شروع کرد الان بیا برو ببین چه پولی پارو میکنه» . این مقایسه همسر دیگران هم زمان بدی را انتخاب کرده ایم و هم مقایسه بدی کرده ایم . لازم است او را آرام کرده و دلداری بدهیم بتواند دوره شروع کند . این مقایسه عملا به او گفته ایم لیاقت و تواناییش کمتر ازدیگران است .

حال وجه نیک مقایسه همسر دیگران میتوانیم از کسی یاد کنیم که ورشکست شده و دوره کار دیگری را شروع کرده و موفق شده است . این مقایسه همسر دیگران و جملات امیدوار کننده به همسرمان دلداری داده و به او امید بخشیده ایم .


بیشتر بخوانید:ازدواج سالم و پایدار چگونه است ؟


دلایل مقایسه همسر دیگران

دلایل مقایسه همسر دیگران ریشه تربیت کودکی دارد . دلایل مقایسه همسر دیگران ممکن است خود همسر شد . دلایل مقایسه همسر دیگران ممکن است کم گذاشتن همسر از نظر عاطفی ، جنسی و یا مالی شد . حال به اجمال به دلایل مقایسه همسر دیگران میپردازیم . ممکن است فرزند پسر یا دختر کودکی همسالان خود مدام مقایسه شده شد . این کودک مقایسه کردن ذهنش نهادینه شده است . او مدام شغل خود ، خانه خود ، پ یا ما خود و همسر خود را به مقایسه میگذارد . این فرد هیچگاه از زندگی خود و حتی قیافه و شغل خود راضی نیست . او مدام مقایسه میکند و دوست دارد هر چیزی برتر و حتی بهترین شد .

دلایل دیگر مقایسه ممکن است خود همسر شد . همسری که مدام شریک زندگی و یا وضعیت زندگیش را شخص دیگری مقایسه میکند . این رفر را عملا به همسر او منتقل میشود . او همسر خود را وا میدارد اورا دیگران مقایسه کند . دلیل دیگر مقایسه کمبودها هستند کمبود عاطفی ، جنسی ، ومالی . همسری که امد خوبی دارد اما خرج کردن خساست میکند . اودلیل می آورد که این امد برایش مقدور نیست بیشتر خرج کند . نا خوداگاه همسرش را به مقایسه فرد مشابه وا میدارد . یا از نظر عاطفی به همسرش میگوید خسته هستم ناخوداگاه همسرش میگوید از فلانی بیشتر کار میکنی؟


بیشتر بخوانید:اهمیت سن ازدواج موفق


عواقب مقایسه همسر دیگران

عواقب مقایسه همسر دیگران میتواند همین انتقال این رفر به همسر و افراد خانواده شد . فرزندان و همسر عملا یاد میگیرند خود و وضعیت خود را دیگران مقایسه کند . از عواقب مقایسه همسر دیگران افسردگی ، حسادت ، رقابت نا بجا و ایجاد اختلاف زندگی میشد . قبول کنیم که برترین و بهترین وجود ندارد . اگر ما ادعا کنیم زیترین مرد یا زن ازدواج کرده ایم سخت اشته هستیم . اگر فکر کنیم بیشترین امد را داریم اشته میکنیم . همیشه کسی بهتر و شایسته تر وجود دارد .

از عواقب مقایسه همسر دیگران اینست که ما نهایت رضایت وقتی کسی را میبینیم که از همسر ما زیتر است خدشه دار میشود . اگر کسی را ببینیم که همسرش را عاشقانه دوست دارد حسادت میکنیم . اگر کسی را ببینیم از همسر ما ثروتمندتر است بیمار میشویم . چون بهترین وجود ندارد . حتی اگر ما بهترین شیم وجهی از وجوه زندگی کمتر خواهیم بود . همین وجه کافیست ما را بیازارد . چون مطلق وجود ندارد . این فلسفه روح ما هر لحظه دچار شوک های عصبی خواهد شد . همیشه ما دچار استرس خواهیم بود . و واقع خودمان را معرض بیماری روحی و روانی قرار میدهیم .


بیشتر بخوانید:ازدواج سفید و عواقب آن چیست ؟


مقایسه همسر دیگران از طرف زن

مقایسه همسر دیگران از طرف زن بسیار خطرناک است . مرد همیشه میخواهد نظر همسرش تکیه گاهی امن شد . حال ذهن همسرش همیشه کسی هست که از همسرش بهتر شد . زیتر یا خراج تر یا موفق تر . این قیاس از امیدواری مرد نسبت به همسرش میکاهد . مرد را از تلاش بیشتر ز میدارد . چون اعتقاد دارد هرچه میکند نظر همسرش ناچیز است . مقایسه همسر دیگران از طرف زن ممکن است از مرد فردی بسازد که برعکس مورد قبل تلاشش را بیش از حد زیاد کند . این همسر برای اینکه به رقی خود میدان ندهد شنه روز تلاش میکند .

ذهن او فقط متوجه یک جنبه زندگیست که همسرش هدایتش کرده است . او به موارد دیگر زندگی کم توجه خواهد شد . اگر این مقایسه مالی شد این مرد دیگر حضور فیزیکی کمرنگی خانواده خواهد داشت . اگر مقایسه عاطفی شد مرد از نظر مالی افت خواهد کرد و به همین ترتیب مردی خواهیم داشت که یک جنبه عالی و وجوه دیگر ضعیف خواهد بود . مردی یک بعدی و عین حال فوق العاده عصبی ، زود رنج و پرخاشگر . .این مرد به خود به چشم یک وسیله مین نیاز مینگرد . جهتی تلاش میکند که از او خواسته شده ومقایسه شده . زندگی این زوج تبدیل به یک رابطه رتیک میشود .ورودی ، پردازش و خروجی … .


بیشتر بخوانید:چرا ید به سالگرد ازدواج اهمیت بدهیم ؟


مقایسه همسر دیگران از طرف مرد

مقایسه همسر دیگران از طرف مرد هم عواقب سو زیادی دارد . زن موجودی عاطفی ، احساسی و ثیر پذیر است . مانند نهالی نازک که اگر بشکند ترمیمش مشکل خواهد بود . مقایسه همسر دیگران از طرف مرد میتواند بر زن ثیری عمیق بگذارد . زن دوست دارد از طرف مرد مقبول و رضایت بخش شد . به محض مقایسه دیگری ، برای جلب رضایت همسرش از قالب خود خارج شده و ظرف دیگری میگنجد . شکل او میشود و رفر و اعمالش تغییر میکند . فردی میشود خصوصیت و شخصیت شخصی خود و رفر دیگری . این چنین شخصی ثت شخصیتی خود را از دست داده و چند بعدی میشود روحیه ای متزلزل ، نگران و شکست پذیر خواهد داشت .

این فرد اگر مورد انتقاد قرار بگیرد آنرا نمیپذیرد . حساس و زونج میشود . بهانه گیری او پایان ناپذیر خواهد بود . چون این خودش نیست که زندگی میکند بلکه مقلد کسی است که او نیست . بماند که مردی که مقیاس دیگران همسرش را میسنجد به همان شخص اکتفا نخواهد کرد . او دیدن فردی جدید زهم به مقایسه خواهد نشست . زن که زه قالب کسی دیگر گنجیده زهم ید مقلد دیگری بشود . این مرد این مقایسه زندگی خود را یا از دست میدهد و یا به انحراف میکشد . زن دیگر منتظر نمیماند که همسرش اورا کس دیگری مقایسه کند . این زن از مردش حرفشنوی نخواهد داشت . مردش نظر او فردی متزلزل و کوچک خواهد بود .


بیشتر بخوانید:دغدغه های ازدواج جوانان چیست ؟


مشاوره و خانواده

هر شخصی به محض اینکه خانواده مشکلی ایجاد میشود ر اول را طبیعی میداند . وقتی مشکل برای ر دوم تکرار شود به فکر فرو میرود . ر سوم نقش گرفتن چرا ها ذهنش به فکر چاره می افتد . حال ممکن است یک دوست د دل کند . یا یک نفر از اقوام جه یک مانند پ یا ما . هرکدام از اینها میتواند مشکل آفرین شد . چرا که آنها فقط پای ددل یک نفر نشسته اند و دلیل و برهان طرف دیگر را نشنیده اند . این فرد اطلاعات ناقصی که دارد به قضاوت می نشیند . معمولا این قضاوت ها فردی که غایب است محکوم میشود . طرف اول به جای ترمیم رفر خود یا همسر دچار پیش داوری میشود . او فقط به خود حق میدهد و خواهان تغییر رفر همسر میشود . حال آنکه ممکن است واقع خود او مقصر اصلی شد .

حال اگر ما به جای چاره جویی از افرادی که نمیتوانند عادلانه قضاوت کنند به کسی مراجعه کنیم که هم علم آن را دارد و هم تجربه نتیجه بهتری یافت خواهیم کرد . مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی میتوانیم چاره کار را بفهمیم . مشاوره خانواده از اصولی است که ید هر خانواده رعایت شود . مشاوره خانواده و روانشناسی بیطرفانه قضاوت خواهد کرد و به جای قضاوت مشاوره خواهد داد . آسیب شناسی کرده و علت مشکل پیدا میشود . و برای زندگی آرام و ازدواج موفق چاره بهتری خواهد اندیشید .


بیشتر بخوانید:فواید ازدواج سن پایین ،گذری به دیدگاه ها


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره تلفنی ازدواج موفق به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: ۷ Ways Comparing Your Relationship To Someone Else’s …

دلیل مقایسه همسر دیگران چیست ؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۵۴:۲۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

معیارهای انتخاب همسر از نظر قرآن چیست؟

معیارهای انتخاب همسر از نظر قرآن چیست؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

انتخاب همسر از نظر قرآن

انتخاب همسر از نظر قرآن بسیار مهم و حیاتی است . انتخاب همسراز نظر قرآن به منزله انتخاب کسی است که میخواهند یکدل شند انتخاب همسر از نظر قرآن به منزله کامل شدن خود میشد . انتخاب همسر از نظر قرآن به منزله تکمیل دین است . انتخاب همسر از نظر قرآن معیارهای خاص خود را دارد که ید به انها توجه ویژه داشت . یک فرد زمانی میتواند بگوید مسلمان است که معیارهای انتخابش معیارهای قران همخوانی داشته شد . چون نقش همسر زندگی مسلمان بسیار مهم است . همسر یک زن تمام اختیارات اورا دارد و اگر این فرد شخص مثبتی نشد میتواند مسیر زندگی زن را تغییر دهد .

یک مرد ید همسری انتخاب کند که از عهده تربیت فرزندان و حفظحریم زندگی بتواند بر بیاید . انتخاب همسر از نظر قرآن به منزله انتخاب راه و مسیر زندگی است . بهتر است برای انتخاب همسر به خوبی بیاندیشیم . ست است که اسلام طلاق حرام نیست اما امری نکوهیده است . پس مشاوره و تحقیق همان ابتدا ست انتخاب کنیم . مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی توجه به آیات ، احادیث و روایات شما را راهنمایی خواهد کرد . یادمان شد فرصت زندگی کم است . ید برای عمر خود احترام قایل شویم . ق لحظه به لحظه آنرا بدانیم . ما فرصت آزمون و خطا نداریم . برای خطا نکردن و شکست نخوردن فرصت و وقت بگذاریم .


بیشتر بخوانید:نکات مهم انتخاب ست برای ازدواج چیست ؟


ملاک های انتخاب همسر از نظر قرآن

ملاک های انتخاب همسر از نظر قرآن واضح و مبرهن است . یکی از ملاکهای انتخاب همسر از نظر قرآن مسلمان بودن او میشد . اگر همسر یک مسلمان هم کیش ، هم آیین و هم دینش شد خیلی از مسیرهای زندگی برایشان روشن است . بحث و اختلاف عقیده کمتر است و فرصتی را که برای توجیه هم ید بگذارند به مسایل دیگر خواهند پرداخت . رضایت پ دختر لازم است و بهتر است رضایت والدین دو طرف جلب شود . از دیگر ملاکهای انتخاب همسر از نظر قرآن عاقل و لغ بودن دو طرف میشد . به این معنا که هیچکدام مجنون نبوده و به سن بلوغ هم رسیده شند .

از نظر اسلام سن ازدواج برای دختر لای نه سال ، برای پسر لای پانزده سال است . این توضیح لازم است که دختر و پسر واجب نیست این سن ازدواج کنند . از این سن لاتر میتوانند رضایت و صلاحدید والدین صورت نیاز ازدواج کنند . از ملاک های انتخاب همسر ازنظر قرآن اینست که به سن ممیز رسیده شند . دختر و پسری که ازدواج میکنند ید به سن تمیز دادن و تشخیص رسیده شند . جوانانی که قت تشخیص ندارن به صلاح نیست که ازدواج کنند . جوانی ممکن است به سن بلوغ و سن ازدواج رسیده شند اما قت تشخیص بد از خوب را نداشته شند .


بیشتر بخوانید:ملاک های انتخاب همسر برای ازدواج مناسب


معیارهای انتخاب همسر از نظر قرآن

معیارهای انتخاب همسر از نظر قرآن یکی کفو بودن زوجین میشد . کفو بودن یعنی هم شان و همطراز بودن است . حال هم شان بودن یعنی چه ؟ اول از همه همدین و مذهب بودن است . یعنی بتوانند از نظر دینی هم تدل اندیشه کنند و کنار هم زندگی کنند . دیگر هم طراز بودن مالی و اقتصادی است . یا ید هم طراز شند یا مرد خانه بتواند برای دختر یک زندگی حد خانواده دختر میین کند . مثلا اگر خانه پ کارهای منزل به عهده نوکر یا کلفت بوده مرد هم کارگر بگیرد . از نظر فرهنگ معاشرت هم کفو شند . معیار دیگر علاقه و محبت است . دو نفر ید عشق و علاقه هم زندگی کنند .

معیار های انتخاب همسر از نظر قرآن بسیار ظریف است . اگر پسر یا دختر از نظرعلمی ومعلومات هم همسطح نشند هریک خانه احساس تنهایی میکنند . حرف همدیگر را متوجه نمیشوند . وقتشان به بی حوصلگی و بطالت میگذرد . نیاز به یک مصاحب پیدا میکنند . مصاحبی که بتوانند راجع به اطلاعات خود او حرف بزنند . معیارهای انتخاب همسر از نظر قرآن شاید به ظاهر به نکات ریزی توجه نکرده شد اما یک کلام آن دنیایی از معانی است . مانند همین کفو . که ظاهر یک لغت است اما شامل تمامی نکات زندگی است . یعنی از هر لحاظ یکدیگر را ک کرده و شان و منزلت هم شند .


بیشتر بخوانید:چگونگی انتخاب همسر برای زندگی مشترک


معیار انتخاب همسر از نظر قرآن چیست ؟

معیار انتخاب همسر از نظر قرآن چیست ؟ سوالیست که برای خیلیها پیش می آید . قران به انتخاب همسر خیلی کیید دارد . عین حال محدودیتی قایل نشده است . اما برای هر یک از این محدودیت ها راه دومی نیز نظر گرفته است . این راه دوم ها عمل به قوانین قران را ساده کرده است . حال این سوال پیش می اید معیار انتخاب همسر از نظر قرآن چیست ؟ به محدودیت ها عمل کنیم یا راه دوم را انتخاب کنیم . پاسخ ید گفت قران جز سعادت برای بشر نمیخواهد . اما زمانی پیش می آید که ما دچار احساسات شدید شده و هر حرف و راهی را فراموش میکنیم .بعضی اوقات احساساتمان بقی برایمان مهم است که برای آن هر کاری میکنیم . شاید این احساسات پاک بر دشواریها غلبه کرده و راهی از سعادت شد .

قران انسان اندیشمند را همیشه آزاد گذاشته است . اما قران به وضوح و رها و رها کید کرده است بیاندیشید . همچنین امر به مشورت نموده است . مسلما انسانی که به احساساتش ارج مینهد و کنار آن بسیار می اندیشد دچار اشته نمیشود . یا کمتر دچار اشته میشود . چنین انسانی از عالمان و عاقلان و دوره دیدگان مشورت میگیرند و بهترین راه را انتخاب میکنند . مشاوره ازدواج همیشه کارساز بوده وهست . اسلام مطلق گرا نیست . اختیار و اندیشه اسلام حرف اول را میزند . انسان مسلمان خوب می اندیشد و تصمیم میگیرد . او مشورت بهترین راه را انتخاب میکند . راه اسلام برای ازدواج راه روشن زندگی است .


بیشتر بخوانید:چگونگی انتخاب بهترین همسر برای ازدواج


اهمیت انتخاب همسر از نظر قرآن

اهمیت انتخاب همسر از نظر قرآن بقی زیاد است که ازدواج را تکمیل نیمی از دین میداند . شما وقتی میخواهید یک شریک اقتصادی بگیرید کاملا تحقیق میکنید . مشورت میکنید و تمام جوانب آنرا میسنجید . حال همسر، شریک یک عمر زندگیست . همسر یک خانه شما زندگی خواهد کرد . تمام نقاط ضعف و عطف شما آشنا خواهد شد . او اختیار دار روح و قلب و جسم شما خواهد شد . اهمیت انتخاب همسر از نظر قرآن بدین جهت بسیار زیاد است . ورود یک نفر به زندگی ممکن است مسیر زندگی شما تغییر پیدا کند . ازدواج اسلام امر مقدسی است به شرط اینکه ست بیاندیشیم و ست انتخاب کنیم . بیتفاوتی سرنوشت خود و دیگری زی نکنیم . برخی اوقات ما یک تصمیم فرصت انتخاب دیگر را از دیگری میگیریم .

ممکن است یک اشته سرنوشت یک نفر زی کنیم . ممکن است زندگی او را دگرگون نماییم . برخی اوقات پیش می اید که دختری یک نفر میخواهد ازدواج کند فرد ثالث از او خواستگاری میکند . او شرایط را میسنجد . ممکن است مثلا از نظر مادی بهتر شد . ازدواج میکند اما پس از چندی کار آنها به جدایی میکشد . آنجاست که میبینیم او یک شانس و یک مورد خوب را از دست داده است . واقع فرد ثالث فرصت انتخاب را از او گرفته است . پس ما یک تصمیم اشته هم به خود آسیب رسانده ایم وهم به دیگری . شاید ما برای خود بتوانیم اشتهمان را بپذیریم اما آیا دیگری نیز به آسانی ما را خواهد بخشید ؟ آیا میتوانیم فرصتی را که از او گرفته ایم برگردانیم ؟


بیشتر بخوانید:نکاتی مورد معیار انتخاب همسر


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه معیار های ازدواج تلفنی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Chapter Five: Criteria of Spouse Selection | Youth and … – …

معیارهای انتخاب همسر از نظر قرآن چیست؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۷:۲۵ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مرکز مشاوره رایگان کودک

مرکز مشاوره رایگان کودک
میانگین ۵ رای از تعداد ۲

مشاوره تلفنی کودک

مشاوره تلفنی کودک جزو مشاوره هایی است که از ضرورت آن همه مطلع هستند . دوران کودکی دوران حساسی است . کودک مانند یک دفتر سپید است که هرچه بر روی آن بنگارید اثر گذار است . وقتی بر روی یک کاغذ سپید مینگارید مراقب شید که ست شد چون هرچق هم خوب پاک کنید ز هم اثر آن نمایان است . این مثال به حساسیت دوران کودکی وثیر رفر ها بر روی کودک اشاره کردیم . مشاوره تلفنی کودک فرصت خوبی است روزانه مشاوران مورد کودک خود به مشاوره بپردازیم . رفرهای ناست چنان بر روح وجان کودک ثیرگذار است که آخر عمر این رفر او همراه است . مشاوره تلفنی کودک به ما کمک میکند رفر کودک خود تجدید نظر کنیم . و اگر کودک خود رفری داشته ایم که ممکن است اثر بدی بر او بگذارد مشاوره تلفنی کودک این اثر را کمرنگتر کنیم .

روانشناسان استفاده از الگوی های عمومی و اختصاصی به واکاوی رفرها میپردازند . این الگوها به روانشناسان کمک میکند علت رفر های کودک شمارا زودتر شناسایی کنند . تشخیص ست به مداوای خوب می انجامد . مشاوره تلفنی کودک برای کودکانی است که یا آسیب دیده اند و یا نمیخواهیم آسیب ببینند . مشاوره تلفنی کودک صد آسیب را تعیین میکند . سنین یک هفت سال بهترین زمان آموزش رفری به کودکان است . این زمان ید بگذاریم کودکیش را بکند . ضمن زی و کودکی نیز میتوان غیر مستقیم و نا محسوس آموزش دهیم . مشاوره کودک حد و مرز تربیت و ید ها و نیدهای این سن را تعیین میکند . شاید خیلی از ما ندانیم فرزند ما که عملکرد او سنش هماهنگ است یا خیر . همه ما برخی موارد نمیتوانیم عیوب فرزندمان را بپذیریم .


بیشتر بخوانید:مشاوره تربیت فرزند و مشکلات مشاوره کودکان


مشاوره تلفنی کودک رایگان

مشاوره تلفنی کودک رایگان میتواند کمک کند ببینیم آیا فرزند ما نسبت به احساست خویش آگاهی دارد یا خیر . مشاوره تلفنی کودک رایگان تشخیص خواهد داد کودک ما توانایی ز شناسی احساسات دیگران رادارد یا نه . مشاوره تلفنی کودک رایگان تشخیص خواهد داد که آیا کودک ما قا به ابراز احساسات خود هست یا نه . مشاوره تلفنی کودک رایگان کمک میکند بدانیم کودک ما میداند که افکارچه ثیری بر دیگران دارد ؟ مشاوره تلفنی کودک رایگان به او آموزش میدهد ایراز احساسات همیشه افکار همسویی ندارند . مشاوره تلفنی کودک رایگان از او میخواهد مقابل رفر دیگران علتها را جستجو کند . کودک ما ید تفاوتها را احساس کند . راه حل ها را بیابد . او ید گزینه مناسبی برای شاد بودنش داشته شد . او ید برای برنامه های آینده خود به تفکرات سازنده دست بیابد .

کودک سن تمیز میتواند اجتماع خرید و فروش های کوچک انجام دهد مانند خرید از سوپر محله یا خرید نان ویا خرید چاشت خود . کودکانی که دارای هوش هیجانی لایی هستند کمتر سرشان کلاه میرود و محاست کوچک توانا هستند . هوش هیجانی قابلیت تقویت و پرورش دارد . کودکانی که قا نیستند آشفتگی های خود را کنترل کنند ک ستی از اطراف خود نخواهند داشت . آنها از توانایی شنیدن خوبی برخوردار نیستند حالیکه اندام شنواییشان سالم است . آنها کنترلی بر عواطف و تکانشهای خود ندارند . این کودکان نمیتوانند دیگران ارتط خوبی برقرار کنند و بطور کلی تمرکز ندارند . دلیل همه این رفرها عدم تمرکز است . چون آشفتگی ها به مغزشان فرصت بهره گیری به موقع وست را نمیدهند . سن تمیز یا همان ک متقابل از تعامل اجتماعی عدد ثابتی نیست و هر کودک متفاوت است .


بیشتر بخوانید:روش تربیت کودک از بدو تولد


مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان آویژه

مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان آویژه نظر دارد بکارگیری افراد آگاه و مجرب خانواده ها را یاری کند . مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان آویژه به جامعه ای می اندیشد که کودکانش محیطی سالم پرورش بیابند . مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان آویژه همراه شماست فرزندانن عزت نفس و اعتماد به نفس بزرگ شوند . مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان آویژه امیدوار است مشاوره پنجره های رو به افقهای روشن زندگی را بر روی امیدهای آینده کشورمان بگشاید . این امید به ما توان ادامه میدهد که فرهنگ مشاوره ارتقا یابد . کودکانی که از تحصیل محروم میشوند . دارای تعامل رفری خوبی جامعه نیستند . کنترلی بر آشفتگیهای ذهنی خود ندارندچه بسا اثر سرخوردگی به بزه پناه بیاورند . یک مشاوره خوب هوش هیجانی کودکان تقویت میشود . آنها وقتی بتوانند پیرامون خود ارتط خوبی برقرار کنند زندگیشان هدفمند خواهد شد .

داشتن هدف به زندگی جهت میبخشد و این جهت برای برنامه ریزی های آینده مفید است . کودکانی که مشاوره میشوند می آموزند برای یادگیری احساس مسئولیت کنند . احساس مسئولیت به کودکان انگیزه یادگیری میدهد و اینگونه این دو عامل بر یکدیگر اثر متقابل میگذارد . مشاوره خانواده ارتط میان خانوادگی را بهبود میبخشد . الگوی رفری از هر عامل دیگر ون خانواده موثرتر است . مشاوره روانشناسی آویژه همراه شماست پیچیدگیهای رفری خانواده خود آشنا شوید . این آشنایی کمک میکند صورت بروز آشفتگی بدانید چه نوع رفر موثرتر و مفیدتر است . به خاطر داشته شید بروز هرگونه رفر به جا و یا نا بجا سرمنشا خانوادگی دارد . کودکان محیط خانه ید یاد بگیرند . آنها ید بیاموزند که به تغییرات چگونه پاسخ دهند . منشا کنشها و واکنشها خانواده است . اولین جایگاه ممارست برای اجتماع .


بیشتر بخوانید: اهمیت تربیت کودک از دیدگاه قرآن


مراکز مشاوره تلفنی کودک رایگان

مراکز مشاوره تلفنی کودک رایگان ره مهارتهای انطقی و حساسیتهای آن به خانواده ها هشدار میدهند . مراکز مشاوره تلفنی کودک رایگان پس از بررسی توانایی جسمانی ، ذهنی ورفری کودک مهارت اورا میسنجد . یک کودک سنین مختلف تواناییهای متفاوتی دارد . او هر سن رفرهای خاص آن سن را از خود بروز میدهد . اگر رفر کودک سنش انطق نداشته شد لازم است به یکی از مراکز مشاوره کودک مراجعه شود . مراکز مشاوره تلفنی کودک رایگان میتوانند گزینه خوبی برای راهنمایی شند . یکی از نارسایی های کودک نا توانی یا کم توانی ذهنی است . از جمله افرادی که مهارت های انطقی ندارند همین کودکان هستند . مشاوره میتوان آنها را رده های خاص خودشان مورد مطالعه قرار داد . کودکان کم توان ذهنی دو دسته هستند . دسته ای که آموزش پذیرند و دسته ای که نیستند .

اگر برای کودکان آموزش پذیر به موقع اقدام کنیم بهتر میتوانیم یاریشان کنیم . اگر اقدام به موقع انجام نشود ومهارتهای انطقی آنها دچار مشکل شود ممکن است دچار عوارض جانبی نیز بشوند . یک کودک وقتی همسالان خود پیش میرود مهارتهای خاص سن خود را بهتر یاد میگیرد . حال نظر بگیرید یک کودک ده ساله مهارتهایش حد کودک دو ساله شد . اینصورت او ممکن است جامعه نگاههای سوال برانگیز دیگران مواجه شود . ممکن است هر لحظه توسط دیگران تحقیر شود . این کودک فاقد یافت احساس نیست و نگاهها و تحقیرها را ک میکند و عث سرخوردگیش خواهد شد . او اعتماد به نفس اندکی را که دارد نیز از دست خواهد داد . اما آموزش به موقع میتواند لااقل ازعوارض جانبی بکاهد . او کنار همسالانش احساس بهتری خواهد داشت و پیشرفتهایش مشوق او خواهند شد .


بیشتر بخوانید: مورد شیوه های تربیت کودک بیشتر دقت کنید


بهترین مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان

بهترین مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان را چگونه تشخیص دهیم ؟ چند فاکتور مهم برای تشخیص بهترین مرکز وجود دارد . داشتن محیطی آرام وساکت برای بیماران و مراجعان

داشتن مشاوران مجرب و آموزش دیده سطح تحصیلات لا ترجیحا از دانشگاههای معتبر

ترجمه مقالات و مجله های روانشناسی به روز دنیا برای آگاهی بیشتر مشاوران و روانشناسان مرکز

اشنایی جدیدترین روشهای مان و مشاوره

بهره بردن از ورک شاپ یا همان کارگاههای آموزشی و برگزاری ورک شاپ توسط مرکز

دسترسی مراجعان و بیماران از طرق مختلف مانند تلفن ، اینترنت و بخصوص سایت

طرف قرارداد یکی از سازمانهای معتبر کشور

داشتن روانشناس حوزه های مختلف روانشناسی

ارتط بودن روانپزشکان متخصص

داشتن امکانات به روز برای مشاوره

و از همه مهمتر داشتن انگیزه و هدف برای مرکز ونه صرفا امد

این تفاسیر میتوان پی برد بهترین مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان چه ویژگیهایی را دارست .

اما هدف از شناختن بهترین مرکز مشاوره تلفنی کودک رایگان چیست ؟ بدیهی است که مان هر چق سرعت و صرف زمان کمتر انجام شود نتیجه بهتری خواهیم گرفت . یک بیمار و یا یک فرد آسیب دیده و یا کسی که مشاوره میگیرد فرصتی برای آزمون و خطا ندارد . چرا که این زمان را برای مداوا و یا ترمیم نیاز دارد . چه بسا بیماری ها و آسیبهایی که هر چه زودتر مداوا شوند نتیجه بهتری خواهد داشت . مانند مشاوره ازدواج . ما این مشاوره ید از زمان حد اکثر استفاده را بریم . یا کودکی که دچار اختلال دو قطبی و سایکوز که اگر این اختلال زود مداوا نشود ممکن است عث بوجود آمدن اختلال دیگری مانند شیدایی و افسردگی شود . دیگر اینکه اگر یک بیماری روانی زمان کمتری مداوا شود روحیات بیمار کمتر آسیب میبیند .


بیشتر بخوانید:اهمیت تربیت کودک اسلام


زمان و ثیر آن بر مشاوره و مراجعان

کسی متوجه شده کودک او مهارتهای تطبیقی لازم را ندارد . به یک مرکز مشاوره مراجعه میکند . اگر این مرکز جزو بهترین ها شد این اختلال زود تشخیص داده میشود . اگر بیمار نیاز به کار مان یا گفر مان و یا مشاوره داشته شد انجام میشود . روحیه بیمار و خانواده روز به روز بهتر خواهد شد چون پیشرفت بهبود اختلال خود را نشان میدهد . خانواده شاهد به ثمر رسیدن تلاشهایشان میشوند . اما وقتی یک اختلال ست تشخیص داده نشود نه تنها بیماری بهبود نخواهد یافت بلکه روحیه همه آسیب خواهد دید . پس از فوت زمان به مرکز دیگر مراجعه و روحیه بیمار و خانواده کاملا تضعیف خواهد شد . پس از صرف زمان و مراجعات بسیار مان و واقع اختلال او تشخیص داده نمیشود . این نا امیدی یادگیری و اعتماد به نفس ثیر منفی گذارده و مانع رشد او میشود .

مشاوره خانواده آنلاین فرصت مناسبی برای تشخیص است . این حق شماست که ره مرکز مشاوره ای که به آن مراجعه میکنید تحقیق کنید . ما همه حال نیاز به مشاوره داریم . برای مشاوره زناشویی ، مشاوره کودک ، مشاوره تحصیلی و حتی مشاوره نظام وظیفه . پس بهتر است برای خود و خانواده مورد یک مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده تحقیق کنیم . وقتی تمام افراد خانواده برای حل مشکلات خود به یک مرکز مراجعه میکنند تشخیص آسانتر میشود . مشاوره تلفنی خانواده میتواند برای همه افراد خانواده یک میز گرد مان تشکیل دهد . بدین ترتیب تمام افراد این جلسه شرکت می کنند . مشاوره تلفنی یک مزیت را دارد . کسی که اعتماد به نفس کافی برای رورو شدن ندارد میتواند این جلسه شرکت کند . این میز گرد حرفهای نا گفته ، گفته میشود .


بیشتر بخوانید:تربیت فرزند از نظر روانشناسی و از بدو تولد


میزگرد مشاوره

میزگردهای مشاوره آنلاین میتوان تمام بغض هارا گشود .

حرفهای نا تمام ، تمام میشود . اگر قرار است کسی مسئولیتی را به عهده بگیرد اینکار انجام میشود . اگر کسی بیش از حد ایثار میکند و از این بت دچار آسیب روانی شده است آسیبها متوقف خواهد شد . مشاوره تلفنی خانواده ره روابط بین خانواده تحقیق میکند . مزیت میزگرد بر تک مشاوره این است که هر یک از اعضا تک تک صحبت میشود . هر یک از افراد خانواده توقعات خود را از دیگر افراد خانواده بیان میکند . روابط ومشکلات افراد آسیب شناسی شده و مان میشوند . میزگرد تشخیص و پیدا کردن علت آسانتر و سریعتر خواهد بود . مشاوره روانشناسی آنلاین نیز به همین ترتیب میتواند مفید شد . این تفاوت که تشکیل میزگرد آسانتر و حتی کم هزینه تر است .

یکی از معضلاتی که دامنگیر خانواده هااست و مانع مشاوره میشود هزینه آن است . مرکز مشاوره آویژه مراجعین خود را از داشتن مشاوره آنلاین رایگان برخوردار کرده است . این مرکز به خوبی حساسیت وضروت مشاوره برای خانواده را به عنوان سنگ بنای جامعه ک کرده است . ترویج و ارتقا فرهنگ مشاوره برای توسط مرکز مشاوره آویژه روش رایگان نمودن برخی خدمات انجام میشود . این مرکز برای صرفه جویی هزینه و وقت شما هموطنان گرامی تمهیداتی اندیشیده است . اگر همه ما به اهمیت لحظه های عمر و وقت پی برده شیم تشخیص خواهیم داد ما وقت زیادی نداریم . ما انسانهای هوشی هستیم که میتوانیم مفید شیم . این حق ما است که به اهداف و آرزوهایمان دست بیابیم . یادمان شد ما میتوانیم . ما اشرف مخلوقات هستیم . ما هوشمند آفریده شده ایم .


بیشتر بخوانید:روش تربیت کودک از نظر روانشناسی


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Child Law Advice

مرکز مشاوره رایگان کودک


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۳:۲۶ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مرکز مشاوره رایگان خانواده

مرکز مشاوره رایگان خانواده
میانگین ۵ رای از تعداد ۲

مشاوره رایگان خانواده

مشاوره رایگان خانواده اهمیت مشاوره را برای تک تک امور زندگی معین ومشخص میکند . از مشاوره رایگان خانواده برای مسائل کوچک و بزرگ خانوادگی ، تصمیم گیری و راه حل مشکلات کمک بگیرید . برخی موارد شما نیاز دارید خود را بهتر و دقیقتر بشناسید مشاوره رایگان خانواده همراه شماست . خودشناسی به چه منظور انجام میشود ؟ شما میخواهید یک معامله اقتصادی شرکت کنید ید ریسک کنید . خود را میشناسید یا نه ؟ قت ریسک پذیری شما چه اندازه است ؟ آیا توانایی تحمل دارید ؟ آیا شرایط سخت میتوانید بر روی ریسکن وقت بگذارید ؟ مشاوره رایگان خانواده متوجه خواهید شد ریسک کنید یانه . اگر اصرار دارید ریسک کنید چه مراحلی را ید تحمل کنید . پس مشاوره رایگان خانواده فقط برای مسائل روزمره خانوادگی نیست . شما وقتی خود را بشناسید کمتر مشاجره ها یکجانبه قضاوت میکنید .

مشاوره رایگان خانواده ارتط خودشناسی میتوانید از مهارتهای نهفته ونن استفاده بهینه کنید . چه بسا استعدادها یی که ون شما منتظر یک جرقه هستند و شما از آن بیخبرید . مشاوره رایگان خانواده خود و استعدادهاین را بهتر بشناسید . نقاط ضعف و عطف خود آشنا شوید . شناختن نقاط ضعف چه کمکی به ما میکند ؟ نظر بگیرید کسی را که خوب نقاشی میکند این توانایی و نقطه عطف اوست . کسی که به هیچ عنوان نمیتواند حتی یک خط راست و زی بکشد این نقطه ضعف اوست . حال اگراین دو به تواناییهایشان اشراف داشته شند چه نتیجه ای خواهند گرفت ؟ کسی که نقطه ضعف نقاشی دارد مسابقه نقاشی شرکت نخواهد کرد . دوم : هیچگاه تصمیم نخواهد گرفت از راه نقاشی امرار معاش کند . حداقل فایده این دانستن اینست که این زمینه شکست نخواهد خورد .


بیشتر بخوانید:مشاوره آنلاین روانشناسی و خانواده


مشاوره رایگان خانواده تلفنی

مشاوره رایگان خانواده تلفنی هم گزینه ای مناسب است برای اینکه شما روابط خانوادگی قوی داشته شید . دقت کرده اید برخی خانواده ها فرزندان بزرگ که میشوند از والدین حرف شنوی ندارند . مشاوره رایگان خانواده تلفنی شمارا مسیری قرار میدهد که این مشکل بوجود نیاید . این شما هستید که انتخاب میکنید . میخواهید همیشه نظر فرزندانن مورد تکریم و احترام شید ؟ فرزندان وقتی بزرگ میشوند احساس میکند از طرف والدین حمایت نشده اند یا این حمایت میست قویتر میبود . احساس میکنند علم پ و ما آنها تطبیق عملی ندارد یا بهتر بگوییم به روز نیست . از اینرو حتی اگر به زن نیاورند عمل آنها را برنامه هایشان شرکت نمیدهند . اگر هم شرکت بدهند خود به عنوان پیشرو و والدین به عنوان پیروخواهند بود . اینجاست که والدین احساس میکنند فرزندانشان ق زحمات آنها را نمیدانند .

مشاوره رایگان خانواده تلفنی به شما خواهد گفت که شما خود خواسته اید که اینگونه ره شما قضاوت شود . اگر مشاوره رایگان خانواده تلفنی انجام دهید متوجه خواهید شد که والدین نید حکم قرنی داشته شند . مشاوره رایگان خانواده تلفنی راههای حرمت نگه داشتن را به شما خواهد آموخت . مشاوره رایگان خانواده تلفنی شمارا راهنمایی خواهد کرد چگونه به خود احترام بگذارید . کسی که برای خودش احترام قائل نیست چگونه از دیگران توقع احترام دارد ؟ شاید بگویید فرزندان ید ک کنند که شما به خاطر آنها ایثار کرده اید . شما این طرز تفکر فرزندانن را آماده میکنید به دنل مفر شند . آماده میشوند این فکر شمارا یک جواب خنثی کنند . مثلا بگویند ما که این دنیا نبودیم شما ما را بوجود آوردید واقع به شما بگویند شما فقط به وظیفه خود عمل کرده اید … .

مشاوره رایگان خانواده و ازدواج

مشاوره رایگان خانواده و ازدواج راهی است برای ق دانی از خود قبل از پ و ما شدن . شاید وقتی فرزندان بزرگ میشوند این اصلاح سختتر شد . زمان رسیدن به خواسته هاین کم شد . فرزندان ما مسه و دنیای جهانی اینترنت به سرعت حال رشد و پیشرفت هستند . آنها هم گام همسالان خود دنیا رو به جلو حرکتند . ما چه میکنیم ؟ برای آنها وقتمان و پولمان و عمرمان را قرنی میکنیم بی آنکه برای آنها ارزشی داشته شد . مشاوره رایگان خانواده و ازدواج برای ما وفرزندان ما بستر مناسب فکری و رفری میسازد . این بستر ما عین اینکه برای خودمان کسب حرمت میکنیم فضا را برای پرورش ست فرزندانمان نیز مهیا میکنیم . فرزندانی که همواره سپاسگزار و ق دان شایستگی های ما هستند . مشاوره رایگان خانواده و ازدواج از ما والدینی شایسته میسازد .

مشاوره رایگان خانواده و ازدواج راه شمارا به دنیای کودکان و جوانانن ز میکند قبل از اینکه آنها چندین گام از شما پیشتر شند ما نمیتوانیم از دیگران بخواهیم به ما احترام بگذارند یا مارا دوست بدارند . ولی میتوانیم خوا حائز ویژگیها و فاکتورهایی کنیم که احترام دیگران را نسبت به خود جلب کنیم . احترام گذاشتن ید قلبی شد . شما ناخودآگاه به یک دانشمند احترام میگذارید و یا یک هنرمند . پس لازمه احترام گزاردن برجستگی است . شما اگر والدینی شید که از کمترین امکانات بهترین استفاده هارا میکند موفق خواهید بود . اگر پ یا مای شید که به فکر آسایش خود است و بهترینها را برای خود وبعد خانواده میخواهد مطمئن شید احترام کسب میکنید . اما اگر والدینی شید که مدام شکست میخورد تصمیم گیری مردد است نمیتوانید مورد احترام شید . والدینی که همه چیز را به پای هوس میریزد … .


بیشتر بخوانید:کانال مشاوره روانشناسی خانواده


مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی

مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی شما را کنشها و واکنشها آشنا میکند . روانشناسی مانند یک زی است که شما ید رفر و عملکرد طرف مقابلن را حدس بزنید نزید . مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی توجه به ویژگیهای شما و افراد خانواده کنشها را به شما میدهد . چون یک مشاورخانواده واکنشهای اعضای خانواده شما را حدس میزند . چون رفرهای شما و آنها را دسته بندی کردی و گروههای همسان قرار میدهد . انسانها برگرفته از ون و حتی ارگانیسم بدن و همینطور جامعه به هر کنش پاسخ خاصی میدهند . مثلا کسانی که زود عصنی میشوند و روی رفر خود کنترل ندارند یک گروه قرار میگیرند . برای چنین کسانی واکنش وپاسخ به انتقاد مشخص وتعریف شده است . مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی به راحتی میتواند رفر شما را نسبت به هرمحرک حدس بزند .

علم روانشناسی تمام رفرهای ما ارتط است . انگیزه ها ، اهداف ، خانواده وجامعه . ما حتی وقتی میخواهیم س بخوانیم علم روانشناسی ارتط هستیم . چق بخوانیم ؟ چه زمانی بخوانیم ؟ چه بخوانیم ؟ چرا ؟ چون هر یک از ما علایق خاص خود را داریم . هریک از ما توان و طاقتمان محدود به زمان و مکانی خاص است . هر یک ازما تحت ثیر انرژیهای ونی و موقعیتهای اجتماعی هستیم . مشاوره روانشناسی این امکان را به ما میدهد که شرایط را بررسی کرده و توانمان را بسنجیم و ست انتخاب کنیم . علایق ، سلایق و تغییرات ونی ما نشات گرفته از نوع پرورش ما خانواده و جامعه است . مراجعه به مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده آنها را کشف کرده و بکار ببندیم تصمیمهای خود دودل و مردد نشیم .

مشاوره رایگان خانواده آنلاین

مشاوره رایگان خانواده آنلاین به همین منظور تشکیل شده است . مشاوره رایگان خانواده آنلاین به شما این فرصت را میدهد خدمات مراکز مشاوره آشنا شوید . بدون صرف هزینه میتوانید مشاوره کنید . ضمن اینکه چون این خدمات بصورت آنلاین میشد اتصال به اینترنت میتوانید به راحتی مشاوره بگیرید . گروه یا کانال مراکز مشاوره عضو شوید . میتوانید به وب سایت مرکزمراجعه کنید و از مشاوره خانواده آنلاین بهره مند شوید . مشاوره رایگان خانواده آنلاین برای ارتقا فرهنگ مشاوره اقدام به تشکیل مشاوره خانواده رایگان نموده است .

مشاوره ازدواج

حال این بحث مطرح است که مشاوره زناشویی مقدم تر است یا مشاوره ازدواج ؟ مسلما کسی که هنوز تصمیم ازدواج یا زناشویی ندارد برای هیچیک از این دو مورد اقدام نخواهد کرد . کم پیش می آید کسی تصمیم نداشته شد و برای تصمیم نداشته اش مشاوره کند . اگر کسی تصمیم ازدواج دارد بهتر است اول به آمادگی خود برای ازدواج پی ببرد . یکی از زیرمجموعه های آمادگی برای ازدواج همان زناشویی است . اولویت بندی زناشویی برای ازدواج شاید جه اول نشد اما یکی از عوامل مهم برای تشکیل زندگی است . کسی که از هر لحاظ برای ازدواج مهیا است بهتر است حتما برای زناشویی نیز آماده شود . زندگی بدون زناشویی خوب نمیتوانداز دوام و استحکام کافی برخوردار شد . ازدواج امر مقدسی است که ید تمام نیازهای زوجین چارچوب خانواده مین شود .

شاید این سوال مطرح شود آیا ازدواجی وجود دارد که یکی از اهداف آن زناشویی نشد ؟ پاسخ به این سوال ید بگوییم بله امکان دارد . نمونه آن چند همسری است . یا کسانی که به دلیل مسائل مالی واقع تن به برخی از انواع ازدواج ها میدهند . چنین ازدواجهایی ناهمگون بودن فرهنگی ، تفاوت سنی بسیار زیاد ، زناشویی ناقص و یا بد ، کنار گذاشته شدن توسط خانواده ها به شدت به چشم میخورد . شاید یکی از مسائلی که عث میشود این نوع ازدواجها انجام شود ارضا غرایز شد . اما این مرتفع کردن غرایز واقع یک همخوابی شیرین و سالم نمیتواند شد . بخصوص جامعه کنونی که لا بودن سن نوان نسبت به پسرها حد ما و فرزند است . چنین ازدواجی حتی اگر عقد دائم نیز شد اما به لحاظ بقا و دوام موقت است .


بیشتر بخوانید: مرکز


مشاوره تلفنی

مزیتی که مشاوره تلفنی بر مشاوره حضوری دارد این است که ممکن است مشاوره حضوری کسی نتواند صحبت کند . چند گروه هستند که ممکن است برای حضور مشاوره مشکل روبرو شوند . دسته اول کسانی هستند که به شدت و به همه کس بی اعتماد هستند . آنها حتی نزدیکترین کسان خود نمیتوانند صداقت حرف بزنند . دسته دیگر ممکن است رازهای مگو داشته شند . دسته سوم کسانی هستند که نمیتوانند ارتط خوبی برقرار کنند و واقع توانایی ز گو کردن مسائل را ندارند . دسته چهارم خجالتی هستند . خجالتی ها هر حرفی را نمیتوانند زگو کنند . ولی همه این گروهها وقتی رو رو صحبت نکنند راحت تر هستند . این نقطه مشترک بین تمام این گروهها عث میشود مشاوره تلفنی را ترجیح دهند .

چون مراکز مشاوره فقط خصوصیات و رفرهای فردی سرو کار دارند نه خود فرد . این مشاوره میتواند بدون ابراز هویت انجام شود . مشاوره آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیست . افراد میتوانند بدون فاش شدن هویتشان حتی پیش مشاور به مشورت بپردازند . مشاوره روانشناسی آنلاین کمک بزرگی به کسانیست که میخواهند هر موردی مشاوره کنند . هنوز مشاوره و مراجعه به روانشناس و روانپزشک بین برخی افراد عادی نشده است . آنها گمان میکنند اگر به روانشناس و یا روانپزشک مراجعه کنند ممکن است انگ روانی بودن به آنها بخورد . لازم است بدانیم همانطور که جسم ما اثر ضربه دچار آسیب میشود روح نیز آسیب پذیر است . همانطور که برای مان جسم به پزشک مراجعه کرده ودارو مصرف میکنیم روان ما نیز ید مان شود . هیچ روح کاملا سالمی وجود ندارد تفاوت میزان آسیب هاست .

مشاوره کودک

مشاوره کودک نیز مانند چکاب بدن لازم و ضروریست . بیماریهای فراوانی وجود دارند که اگر به موقع تشخیص داده نشوند ممکن است جبران آن بزرگسالی سخت و یا غیر ممکن شد . مانند اختلال رفری اوتیسم یا اختلال آسپرگر. برخی بیماریهای روحی و روانی کودکی بهتر مان میشوند . مشاوره کودک حتی اگر به نظر خودن فرزندن سالم است ضروریست . اختلال اوتیسم شما ممکن است از زود سینه خیز کردن فرزندن شاد شوید . ممکن است از اینکه فرزندن شلوغ و پر از هیجان است خوشحال شید . ممکن است از شیرین کاریهایش لذت ببرید . اما دو سالگی بر خلاف تصورن خواهید دید که تکلمش متوقف میشود . به جای اینکه اسب زی هایش زی کند ظروف آشپزخانه و دکوریهای منزل را پرت میکند . مراجعه به روانپزشک و یا روانشناس متوجه خواهید شد فرزند شما دارای اختلال است .

امیدواریم فرزندانی شاد و سالم داشته شید اما گروهی هستند که حتما ید برخی تذکرها را مورد کودک بدانند . فرزندی که دارای هرگونه اختلال است پاک و بیگناه است . فرزندی که سنوم دان دارد مانند دیگر کودکان زی و شیرین است . کودکی که دارای معلولیت جسمی است حق زندگی اجتماع را دارد . کودکانی که دارای معلولیت جسمی ، حرکتی و ذهنی هستند ید دیده شوند . پ وماهایی هستند که آنها را از دیدمردم پنهان میکنند . معلولیت گناه نیست . اما محروم کردن این کودکان از اجتماع گناهی نا بخشودنی است . این کودکان فقط میان مردم و جمع مهارتهای زندگی را می آموزند . آنها میان حمایت مردم عزت نفس و اعتماد به نفس بدست می آورند . آنها را افتخار جامعه بروز دهیم . به آنها کمک کنیم تواناییهایشان بتوانند بروز دهند .


بیشتر بخوانید:مشاوره خانواده تلفنی


مشاوره انلاین رایگان

از مشاوره آنلاین رایگان و مشاوره تلفنی خانواده غافل نشیم . از این فرصت ها استفاده کنیم بدانیم کودکان دلبندمان چگونه رفر کنیم جامعه آسیب کمتری ببینند . کودکان ما هر ویژگی چراغ دل ما و امیدهای آینده کشورمان هستند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Women’s Clinic & Family Counseling Center

مرکز مشاوره رایگان خانواده


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۷:۱۶ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

مرکز مشاوره خانواده آنلاین

مرکز مشاوره خانواده آنلاین
میانگین ۵ رای از تعداد ۲

مشاوره خانواده آنلاین

مشاوره خانواده آنلاین به راوابط بین اعضا خانواده بهبود میبخشد . مشاوره خانواده آنلاین به شما این فرصت را میدهد هر لحظه که احساس نیاز کردید به مشاوره بپردازید . خانواده هایی هستند که به حساسیت روابط بین افراد خانواده پی برده اند . آنهاهر لحظه مشاوره میتوانند خراشهای روحی افراد خانواده را ترمیم میکنند . مهمترین و پایه ای ترین رابطه یک خانواده رابطه سالم زن ومرد خانه است . اساس روابط خانوادگی بر مبنای رابطه این دو برقرار میشود . مشاورخانواده آنلاین برای بهبود روابط همسران فعالیت میکند . مشاوره خانواده آنلاین مفاهیمی را که زندگی اشته تعبیر میشود برای ما میشکافد و تعریف میکند . برخی مفاهیم تعریف ها به قی اذهان نا مربوط واشته معنی شده که عث بسیاری از اختلافات میشود . این اختلافات بقی عمیق است که ممکن است دو یا سه نسل رسوخ کند .

مشاوره خانواده آنلاین معانی را تصحیح میکند که پرورش اشته اذهان به جای ارزش ، ضدارزش شده اند . رابطه دو فرد که دوخانواده مجزا پرورش یافته اند ید همراه تفاهم شد . تفاهم به معنی ایثار نیست . تفاهم به معنی ک متقابل است . قرار نیست ما زندگی تبدیل به شخص جدیدی شویم که تمامی دلخواسته ها وعلایقش را فراموش میکند . ما خودمان هستیم علایقمان که علایق طرف مقابلمان را ک میکنیم . به او اجازه میدهیم دلخواسته هایش حتی اگر ب میل ما نیست زندگی کند و پرورش پیدا کند . قرار نیست ما طرف مقابل خود را تغییر دهیم و قرار نیست خود ما نیز تغییر کنیم . مشاوره خانواده آنلاین راهیست برای زیافتن ارزشهای و جایگاه خود زندگی . مشاوره ازدواج قبل از پیوند زناشویی برای اینست که بدانیم ما میتوانیم کنار همسر آینده تفاهم زندگی کنیم ؟


بیشتر بخوانید:کانال مشاوره روانشناسی خانواده


مرکز مشاوره خانواده آنلاین

مرکز مشاوره خانواده آنلاین شما را برای زندگی بهتر همراه تفاهم راهنمایی خواهد کرد . شما مراجعه به مرکز مشاوره خانواده آنلاین میتوانید از سبک زندگی اطلاعاتی کسب کنید . مرکز مشاوره خانواده آنلاین شمارا بهبود روابط بین اعضای خانواده راهنمایی خواهد کرد . مراجعه به مرکز مشاوره خانواده آنلاین میتوانیداز محکم بودن رابطه ن خانواده مطمئن شوید . بدانید سبک زندگی شما همسر آیندن چق همسو است . مرکز مشاوره خانواده آنلاین تلفیق سبک زندگی شما سبک زندگی همسرن یارین خواهد کرد . خیلی موارد یکی از عوامل اختلاف زندگی سبک زندگیست . زندگی هنر است و هنر مکتب دارد سبک دارد . مانند نقاشی ، مانند موسیقی ، مانند فرش و تئاتر . شما نمیتوانید نقاشی از چند سبک استفاده کنید . شما میتوانید تلفیق سبکها آن نقاشی را خاص جلوه دهید .

زندگی نیز کسی ممکن است سنتی شد و به اصطلاح کلاسیک زندگی کند . کسی دیگر طالب زندگی نوین است . این دو اگر تفاهم نداشته شند هرروز برای دیزاین خانه مشکل خواهند داشت . اما اگر تفاهم این دو سبک را تلفیق کنند یک زندگی نئوکلاسیک خواهند داشت . هیچیک از خواسته خود عقب نشینی نکرده عین حال تفاهم یک سبک زی زندگی ایجاد کرده اند . احترام متقابل برای علایق هم عین داشتن علایق خود . انسان زنده است یعنی رشد میکند و تکثیر میشود . انسان زنده است یعنی شرایط جدید خود را تطبیق میدهد . مرکز مشاوره خانواده آنلاین به شما می آموزد چگونه به علایق خود احترام بگذارید . چگونه علایق همسرن را دلخواسته های خود همسو کنید . اینست مهارت زندگی . این هنر زندگیست که زندگی را از آنچه که هست زی تر میکند .

مرکز مشاوره خانواده آنلاین رایگان

مرکز مشاوره خانواده آنلاین رایگان بهره گیری از علوم جدید دنیا و کارامدترین روشها همراه شماست . مرکز مشاوره خانواده آنلاین رایگان میتواند برای شما یک مدیریت جدید زنگی ایجاد کند . مرکز مشاوره خانواده آنلاین رایگان توجه شما را مفاهیمی جلب میکند که کنون از آنها بهره نبرده اید . مفاهیمی چون سبک زندگی . مدیریت خورد و کلان خانواده . آیا کنون به این مفاهیم خانواده اندیشیده اید ؟ آیا به کاربرد آنها زندگی فکر کرده اید ؟ مرکز مشاوره خانواده آنلاین رایگان به شما این فرصت را میدهد . شما میتوانید تلفن همراه خود و به صورت رایگان از این مفاهیم به صورت عملی و کاربردی استفاده ببرید . مشاوره خانواده آنلاین وقت و هزینه صرفه جویی میشود . برخی مفاهیم را هر روز از رسانه ها و اجتماع میشنویم ونمیدانیم از آنهامیتوان بهره برد .

کاربرد برخی مفاهیم میتواند زندگی مارا دگرگونه کند . مشاوره خانواده میتواند راهی مطمئن برای ساختن زیتر زندگی شد . سبک زندگی واقع نوع مدیریت شما را زندگی تعیین میکند . شما بع کدام نوع زندگی هستید ؟ مسترینگ ؟ اکتسابی ؟ ازرویارویی مشکلات اجتناب میکنید ؟ یا زندگی خود را همگام اهداف اجتماع خود میکنید ؟ حتما شما هم یکی از این گروهها قرار میگیرید ولی کنون نمیدانستید سبک زندگی و مدیریت زندگی ن چه گروهی قرار میگیرد . مورد همسرن نیز این گفر صدق میکند . شما کنون نمیدانستید کدام گروه قرار میگیرد . از اینجهت میگوییم لازم است هر از گاهی مشاوره روانشناسی داشته شیم . مشاوره روانشناسی آنلاین از طریق لپ پ یا گوشی تلفن همراه راه را برای شما آسان میکند . به مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده هم مراجعه کنید .


بیشتر بخوانید:مشاوره آنلاین روانشناسی و خانواده


مشاوره خانواده آنلاین آویژه

مشاوره خانواده آنلاین آویژه نسبت به آنلاین بودن مشاوره خود کید دارد . مرکز مشاوره خانواده آنلاین آویژه طرح جدید خود به صورت رایگان همراه شما خواهد بود . مرکز مشاوره خانواده آنلاین آویژه ترجمه مقالات تخصصی خارجی علوم خود را بروز میکند . این مرکز زمینه خانواده و روانشناسی از علم روانشناسان دیگر کشورهای جهان نیز برای یاری مراجعین خود استفاده میکند . هر روز که میگذرد علم سرعت رو به جلو میرود . یافته های جدید جهان برای کمک رسانی به جامعه اختیار همگان قرار میگیرد . اکنون این ما هستیم که از این علوم پیشرفته را ید برای پیشرفت وارتقا سطح زندگیمان بکار ببندیم . جهان هرگز منتظر رسیدن ما نمیماند اما ما زود از این قافله عقب میمانیم . مشاوره خانواده رایگان گامی است برای همسو بودن ما جهان روانشناسی .

مرکز مشاوره خانواده آویژه بکار گیری علوم روز و استفاده از مشاوران زبده برای شما زندگی آرامی را آرزو دارد . این مرکز بکار انداختن مشاوره آنلاین همه زمینه ها همراه شما خواهد بود . مشاوره خانواده ، روانشناسی ، نوجوان و جوان ، مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه یار و یاور شماست . مشاوره آنلاین رایگان برای شما که میخواهید عملکرد این مرکز آشنا شوید راه اندازی شده است . راههای ارتط شما بسیار کم هزینه و آسان است . شما میتوانید از مرکز مشاوره آویژه از طریق مشاوره تلفنی مشورت بگیرید . یا به سایت این مرکز مراجعه کنید و از مقالات استفاده نمایید . مشاوره کودک نیز از دیگر خدمات مرکز مشاوره آویژه است . برای اینکه کودکانی هوش و نشاط داشته شید . بتوانید از تواناییهای کودکن حداکثر بهره را ببرید . آینده آنها را حد توان تضمین کنید .

مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی

مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی قفل سکوت روابط را میشکند . هر کسی زندگی مسئولیتی دارد . این روابط ید تحت مدیریت صحیح شد . یک مدیریت ست وکاربردی میتواند به روابط جهت دهد . مشاوره خانولده آنلاین و تلفنی آماده است شما براحتی بتوانید روابط خانوادگین را مدیریت کنید . مشاوره خانواده آنلاین و تلفنی به اهداف خانواده خود رنگی زه ببخشید . خانواده مانند یک غ یاغچه است که دل آن میتوان خن میوه پرورش داد . اگر به این غ رسیدگی شود مسلما میوه های آن خوشمزه و سالم خواهند بود . کودکان حاصل زحمات تمام عمر ما هستند . جوانی و میانسالی ما صرف میشود . دوران کهنسالی هر کسی دیدن خوشبختی اولاد خود احساس خوشبختی میکند . والدینی این حس خوب را بهتر و بیشتر خواهد چشید که حساسیت دوران کودکی را ک کرده شد .

مهمترین مرحله پرورش کودک دوران قبل از رداری است . یک خانواده خوب میداند که رفر پ ومابهترین الگوی عملی برای فرزندان است . لذا قبل از رداری ید تمام جوانب سنجیده شود . محیطی آرام ، رفری دلچسب و اقتصادی سالم برای کودک خود فراهم کنیم . زمان رداری نید دلهره و هیجان منفی سپری شود . این دوران برای سلامت جسمی و روانی فرزندمان بسیار حیاتی و مهم است . مای که تمام دوران رداری خود را استرس و اضطراب میگذراند نید توقع داشتن فرزندی سالم داشته شد . یک ما خوب برای رشد جنین خود ید به مراکز پزشکی مراجعه کند . چکاب کامل بدن ما لازم وحیاتی است . یادمان شد این دوران نوزاد شکل میگیرد و هر لحظه که بخشی از مغز ما گیر شد امکان نقص رشد جنین هست . پس این مرحله را دست کم نگیریم .


بیشتر بخوانید:مشاوره خانواده تلفنی


مشاوره آنلاین خانواده

مشاوره آنلاین خانواده برای شما مورد این مراحل مشاوره میدهد . مهم نیست که شما ثروتمند یا کم توان شید . مهم اینست که برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی خوبی داشته شید . مهم اینست که توقعات شما حد امدن شد نه بیشتر . وقتی شما از اقتصاد خود بتوانید بهره ببرید و راضی شید فرزندن نیز رضایت بزرگ خواهد شد . البته این بدان معنا نیست که خواسته های کودک را ندیده بگیریم . به این معنا است که برای خواسته های خود دلیل داشته شیم . ما ید بتوانیم کشتی اقتصادی خود را طوری هدایت کنیم که همه راضی شند . عین حال بودجه ما متناسب شد . این خواسته ها نید به برنامه ریزی های آینده خانواده لطمه بزند . برخی خواسته های افراد خانواده وضعیت اقتصادی داخلی متناسب نیست . لازم است توضیح وصحبت آنان را برنامه هایمان همسو کنیم .

مشاور آنلاین خانواده شما را راهنمایی خواهد کرد حرفهاین ثیر گذار شد . حرفهای شما ید روحیات خانواده همسان شد و این علم روانشناسی را میطلبد . شما اگر ندانید خانواده شما کدام گروه رفری قرار میگیرد نمیتوانید راه ورود به ذهن اورا بیابید . یک مشاور میداند چگونه میتواند فرزند شما و یا همسرن را تحت ثیر قرار دهد . وحتی مورد خود شما . شاید شما برای برنامه های ازمدت خانواده برخی خواسته های آنان را سترون کنید . کنسرواتیسم عمل کردن ممکن است برخی سرکوبها را به همراه داشته شد . برخی نیازها ید زمان خودش مین شود . خریدن دوچرخه برای کودک اگر به موقع نشد ممکن است فردا دیر شد . ثبت نام کلاس ژیمیناستیک ید قبل از دوران دبسن شد . وقتی استخوانهای جوان شما شکل بگیرد دیگر انعطاف لازم را نخواهد داشت .

مرکز مشاوره آنلاین خانواده

مرکز مشاوره آنلاین خانواده زمان و چگونگی پرورش جسم و روح را به شما یاداوری خواهد کرد . برخی نکات ممکن است ذهن ما نیز مهم شد . اما ما دچار روزمرگی میشویم . این روزمرگیها زمان را از ما میگیرد . زمانی متوجه میشویم که شاید دیر است . مراجعه به مرکز مشاوره آنلاین خانواده از طریق اینترنت مفید است . روزمرگی ها فرصت حتی یک زناشویی دلچسب را از ما میگیرد مشاوره زناشویی هر از گاهی لازم است . یک زناشویی خوب مانند نوشیدن آبمیوه خنک دل بسن گرم میتواند روح انسان را زه کند . گرفریهای زندگی هیچگاه رخوت و کسالت حل نمیشود . هر چق برای جسم وروح خود احترام قایل شویم بهتر به راه حلها دست می یابیم . یک نفر که روح خود را مانند یک جوان سالم و سرحال نگه میدارد همیشه افکار زه دارد .

مشاور تلفنی خانواده به شما کمک میکند همیشه جوان بمانید . جوانی به داشتن پوست صاف و شفاف نیست . جوانی به خنده های روی لبهای شما است . که صد البته همان خنده ها و روحیه جوانی بر روی پوست و جسم شما نیز ثیر مثبت خواهد گذاشت . کودکمان را روحیه شاداب تربیت کنیم . مشاوره کودک همگام دلخواسته های فرزندمان پیش برویم . کسالت ورخوت ما کودکمان ثیر مستقیم دارد . کودکان بسیار هوش و زرنگ هستند . روحیات ما را یک نگاه ک میکنند . آنها ک میکنند ما حوصله داریم یا نه . ک میکنند سرحالیم یا دچار افسردگی . آنها خوب میدانند همسرمان مشاجره کرده ایم یا روابطمان عشق حاکم است . کودکان را دست کم نگیریم . برای شادابی آنها خودمان را جوان نگه داریم .


بیشتر بخوانید:مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی اویژه


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مرکز مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:Family Relationships Online: Home

مرکز مشاوره خانواده آنلاین


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۲:۲۸ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

دلیل خیانت در روابط زناشویی چیست؟

دلیل خیانت روابط زناشویی چیست؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

دلیل خیانت

دلیل خیانت روابط زناشویی میتواند طیف گسترده ای از اتفاقات و شرایط را شامل شود که پرداختن همه ابعاد آن این زمان و حجم کم نمی گنجد . ولی برای بررسی دلیل خیانت اتفاق افده برخی از روابط زناشویی و زندگی های مشترک اکثر به نکات و فاکتورهایی مربوط میشود که بسته به فرهنگ یا نقاط جغرافیایی شایع هستند . ما میتوانیم دلیل خیانت را گاهی فرهنگ و نوع زندگی ها جستجو کنیم ود واقع تعریف از خیانت زندگی مشترک را مورد کندوکاو قرار دهیم . دلیل خیانت گاهی به دلیل کمبود های موجود زندگی زناشویی اتفاق می افتد .مثلا ممکن است عدم ارضای نیاز جنسی دلیل خیانت یک زندگی زناشویی شناخته شود .گاهی نیز عدم توانایی زوجین برقرار کردن ارتط کلامی یا عاطفی زمینه ساز و دلیل خیانت احتمالی زندگی مشترک خواهد بود .


بیشتر بخوانید:ضرورت مشاوره خیانت چیست؟


دلیل خیانت مردان به همسرانشان

دلیل خیانت مردان به همسرانشان میتواند از مردی به مرد دیگر متفاوت و متغییر شد . اما از جمله شایع ترین دلیل خیانت مردان به همسرانشان همانطور که گفته شد جه اول به مسئله رابطه جنسی و سرخوردگی این مورد و مرحله بعد به عدم دلگرمی به زندگی بنا به دلایل مختلف مربوط میشود . گاهی مردانی را مشاهده میکنیم که بسیار از لحاظ اجتماعی موفق و از لحاظ اخلاقی سالم هستند .

جالب است که این افراد به قی سالم زندگی کرده اند و گذشته و کارنامه پاکی دارند که همسرانشان نیز خیانت آنها را ور نمیکنند . پس این ور که فرد خیانتکار حتما از لحاظ اخلاقی مشکل دارد کاملا اشته است . دلیل خیانت مردان به همسرانشان گاهی اوقات به مواردی برمیگردد مانند اینکه زن و شوهر از لحاظ فکری از یک دیگر دور هستند . سبک زندگی و فرهنگ متفاوت نیز میتواند دلیل خیانت مردان به همسرانشان شد .


بیشتر بخوانید:دلایل خیانت مردان مهل


دلیل خیانت زن به شوهر

دلیل خیانت زن به شوهر را میتوان از لحاظ اولویت متفاوت یافت . خانمها بیشتر از مسائل جسمی و جنسی گیر مسائلی هستند که مربوط عاطفه و احساسات میشود . دلیل خیانت زن به شوهر بسیاری از موارد این است که زن از لحاظ عاطفی ارضا نمیشود و به دنل برطرف کردن این نیاز روابط فرازناشویی میرود . وقتی رابطه عاطفی بین زن و شوهر سرد شد احتمال وقوع خیانت از سمت هر دو طرف بسیار زیاد خواهد بود . فاکتور دیگری که میتوان از آن به عنوان دلیل خیانت زن به شوهر نام برد میتواند مسئله مالی و عدم توانایی مرد مین نیازهای مالی و پولی خانواده میشد . گاهی خانم ها از زیر فشار مالی بودن خسته میشوند . گاهی اوقات ضعف مالی سلامت جسمی و روحی فرزندان خانواده را به مرز نابودی می کشاند . این حالت زمان هایی میرسد که زن به دور از چشم شوهر تن فروشی میکند .


بیشتر بخوانید:دلایل خیانت زنان مهل


دلیل خیانت زن و مرد

دلیل خیانت زن و مرد میتواند بسیار متنوع و گوناگون شد و به نسبت فرهنگ و سبک زندگی زوجین متغییر شد . دانستن و اشراف داشتن به این موضوع و آشنایی دلیل خیانت زن و مرد میتواند زندگی زناشویی را نسبت به این آسیب که گاهی زندگی افراد را نابود میکند بیمه کند . خیلی از زوجین به دلیل زیاد شدن و شیوع این آسیب جامعه دائما گیر و نگران این موضوع مورد زندگی زناشویی خودشان هستند . تنها راه پیشگیری این مورد را میتوان آموزش ره ابن مبحث یافت . زن و شوهر ها مخصوصا زوجین جوان تر و کم تجربه تر ید حتما علم و آگاهی خود این زمینه لا ببرند قا شند از این مسئله پیشگیری کنند . این مورد میتوان به زوجین عزیز استفاده از خدمات مشاوره خانواده و روانشناسی را برای رسیدن به أین هدف پیشنهاد کردند .


بیشتر بخوانید:عوارض خیانت مرد به همسرش چیست؟


مهمترین دلیل خیانت

مهمترین دلیل خیانت چیست ؟ هرکسی ممکن است که جواب متفاوتی به این سوال بدهد . همانطور که قبل به آن اشاره شد ، دلایل متفاوتی از افراد برای خیانت ابراز شود . این تفاوت عقیده میتواند ناشی از تفاوت تجربه ها و جهان بینی افراد شد . اما اگر بخواهیم به صورت کلی و عمومی مهمترین دلیل خیانت را بررسی کنیم ، میتوانیم به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره کنیم .

 • خیانت به دلیل مشکلات و فشار مالی
 • خیانت به دلیل مشکلات و سردی روابط جنسی
 • خیانت به دلیل طلاق عاطفی
 • خیانت به دلیل مشکلات و بیماری‌های روانی

  بیشتر بخوانید:علت خیانت مردان چیست؟


چرا تعداد خیانت رو به شیوع است؟

لا به موارد زیادی پرداختیم مثل اینکه دلیل خیانت چیست ؟ دلیل خیانت را مواردی جستجو کردیم که گاهی فقط فرد خیانتکار را به عنوان مقصر شناختیم . گاهی نیز فرد خیانت دیده خود اصلی ترین دلیل خیانت معرفی شد . مثلا مردی را نظر بگیرید که خواسته های جنسی همسرش را محترم نمیشمارد و به قی این نیاز به همسرش فشار میآورد که مجبور میشود که احتیاجات خود را یک رابطه فرازناشویی مین کند . ادامه به طور مفصل به این دلیل خیانت بیشتر به تفضیل میپردازیم . اما این که چرا این پدیده جامعه ما شایع شده است را ید سپا از جستجوی دلیل خیانت بررسی کرد . از جمله فاکتورهای ثیر گذار این ره میتوان به تبلیغات رسانه‌ای ، تنوع طلبی نسل حاضر که افزایش چشمگیری نسبت به نسل قبلی داشته است ، زیاد شدن حس ناکامی زندگی و…اشاره کرد .


بیشتر بخوانید:عواقب خیانت زن از لحاظ روانشناختی چیست ؟


مردان خیانتکار

دلیل خیانت مردان به همسرانشان میتواند به دلایل زیادی مربوط شد و اتفاقات و دامنه گسترده آی را بر بگیرد . از نظر روانشناسی خیانت احتمالا دلیل خیانتمردان جه اول میتواند عدم کامیابی رابطه جنسی شد . گاهی اتفاقاتی زندگی زناشویی رقم میخورد که شریف ترین مردان نیز ناگهان خود را دام خیانت میبینند .

دلیل خیانت مردان به همسرانشان اولویت بعدی میتواند به این مساله اختصاص یابد که مرد حس مرد بودن خود رابطه زناشویی اش را سرکوب شده میابد . این میتواند به راحتی دلیل خیانت مردان به همسرانشان شد . وقتی که زن امام فضای ابراز وجود را زندگی از مرد میگیرد ، مرد عملا فقط به حساب نکی متحرک برای این زندگی تبدیل میشود . این حالت مرد به احتمال فراوان اولین و کوچکترین ابراز محبت و فرصتی برای ز کردن أین عقده پایش به سمت خیانت میلغزد .


بیشتر بخوانید:نشانه های خیانت مردان به زنان چیست ؟


ازدواج اشته

قسمت قبل مورد دلیل خیانت مردان به همسرانشان صحبت کردیم و به دلایل عمده این مساله اشاره شد . اما یکی از اصلی ترین مواردی که میتوان آن را ریشه این اتفاقات ناگوار دانست ازدواجی است که از اول به اشته صورت گرفته است . دلیل خیانت زن به شوهر مثلا میتواند این شد که از ابتدای رابطه زناشویی و از اول ازدواج زن هیچ میلی به شوهر خود ندارد .

این فقط بررسی دلیل خیانت زن به شوهر محاسبه نمیشود و یک ازدواج اشته که مثلا فقط بر پایه روابط خانوادگی یا کاری صورت گرفته است میتواند مرد را نیز به سمت خیانت سوق دهد . مسفانه هنوز هم خانواده هایی جامعه سنتی ما پیدا میشوند که شاید فقط به صورت ظاهری نظر دختر و پسر را زمینه ازداجشان را جویا شود . بنابراین خود خانواده ها نیز میتوانند دلیل خیانت زن به شوهر یا لعکس را فراهم کنند .


بیشتر بخوانید:نشانه های خیانت زناشویی چیست ؟


مشکلات مالی

دلیل خیانت زن و مرد گاهی میتواند این شد که مشکلات اقتصادی به قی به افراد فشار می‌آورد که ممکن است کانون. خانواده را از بن بپاشد . معمولا خانواده هایی که از لحاظ مالی متوسط به پایین هستند و یکی از زوجین مخصوصا مرد دچار بیکاری است این مورد مشاهده میشود . زن بهترین حالت قید تفریح و خوشی و غذای خوب و خانه و هر معیار دیگری را بخاطر وفاداری ممکن است بزند و همراه همسرش تمام مشکلاتش زندگی کند .

اما زمانی که ببنید زندگی فرزندان خطر است موضوع فرق میکند . بسیاری از موارد مشابه شرایط توصیف شده مشاهده میشود که زن مردی که وضع مالی خوبی دارد وارد رابطه میشود و نیاز جنسی او مالی خودش را برطرف میکند به بچها آسیب نرسد . بنابراین همیشه مشکلات مالی به عنوان دلیل خیانت زن و مرد مطرح بوده و هست .


بیشتر بخوانید:نشانه های بی میلی زن به مرد چیست ؟


مشکلات جنسی بین زوجین

هیچگاه نمیتوان از مشکلات به و جود آمده بین زن و شوهر که ریشه رابطه جنسی آنها دارد مسائل مربوط به خیانت عبور کرد . چه بخواهیم و چه نخواهیم یکی از اصلی ترین دلایل ازدواج ارضای نیاز جنسی به صورت هدفمند و سالم برای هر دو طرف میشد . شاید بتوان گفت مهمترین دلیل خیانت ازدواج مخصوصا زمانه ای که زندگی میکنیم عدم مدیریت این مسئله شد . موردی که ما به عنوان مهمترین دلیل خیانت از آن نام میبریم فقط مربوط به جامعه خود ما نیست . بلکه تمام جوامع حتی جپامعی که پیشرفته و کتمدن نیز هستند این مشکل یکی از مشکلات اصلی به شمار میرود . گاهی همین آزادی انتخاب مورد مسائل جنسی میتواند زمینه ساز آسیب شد . گاهی هم مشکل خیانت به دلیل بیماری‌های روحی و انحرافات اخلاقی روی میدهد .


بیشتر بخوانید:نشانه های خیانت زنان به شوهر چیست؟


اعتیاد به رابطه جنسی

خانمها و آقایانی که محتمل خیانت رابطه جنسی خود شده اند ، یا تضور و شک مورد این موضوع به ذهن آنها خطور کرده است حتما متوجه این موضوع نیز شند که گاهی فرد خیانتکار نه برای بداخلاقی یا لاالی گری و گاهی فقط به دلیل مشکل جسمی یا روانی این اتفاق را رقم میزند . بعضی از رفرهای جنسی زمره بیماری‌های طبی طبقه بندی میشود و راسی این تعریف برایشان مان نیز تعریف شده است .

بنابراین به افراد توصیه میشود که قبل از ازدواج حتما بررسی‌هایی که از جمله وظایف مشاوره خانواده است به این موارد بپردازند بتوانند از این آسیب امان شند . حالا نظر میگیریم که ازدواج اتفاق افده و شما متوجه أین مشکل شده اید . حالا ید بتوانید صورت امکان راسی مان طرف مقابل بکوشید و به این صورت زندگی زناشویی و عاطفی خود را از انحطاط نجات دهید .


بیشتر بخوانید:ره نشانه های بی میلی مرد به زن


مشاوره خیانت

خیانت زن به شوهر ، خیانت زن شوهردار و کل خیانت به همسر حوزه تخصصی مشاوره خیانت بررسی میشود و افراد نیازمند راهنمایی ید متخصصان این حوزه مسائل خود را میان بگذارند نتیجه مطلوب حاصل شود . زن خیانتکار یا مرد خیانتکار دارای علائم رفرهای خود هستند که صورت آموزش قابل شناسایی هستند . شناخت نشانه های خیانت زنان و این که رفرهای مشابه آنها افراد معرض خیانت را به اشته نیندازند فقط کمک روانشناس متخصص این حوزه ممکن است .

خیانت زنان مهل یا کل خیانت به شوهر کنار نشانه ها علت هایی هم دارد که مرد ید رعایت نکاتی از وقوع این اتفاق جلوگیری کند . البته زمینه مشاوره مورد خیانت شوهر هم به هیچ وجه نید از توجه به دور بماند نکاتی که دارای راهکارهای زیادی برای جلوگیری و البته ترمیم آسیب های ناشی از این مسئله میشد .


بیشتر بخوانید: مورد روانشناسی خیانت بیشتر بدانید


راههای پیشگیری از وقوع خیانت از نظر اسلام

همانطور که اشاره شد راههایی برای پیشگیری از این اتفاق وجود دارد که دو طرف ید مسیر آن نکاتی را رعایت کنند که فضا برای این اتفاق ایجاد نشود . مثلا خیانت زن به شوهر از نظر اسلام مساوی از هم پاشیدن بنیان خانواده و نتیجه جامعه میشد . به همین دلیل است که به نکات زیادی این مورد پرداخته شده . نکاتی مثل مشاوره خیانت زن ، دور بودن زن و شوهر از هم ، مهریه صورت خیانت زن به مرد ، مشاوره خیانت همسر ،حکم خیانت زن شوهردار ازجمله نکاتی هستند که دین مبین به آنها پرداخته شده است .


بیشتر بخوانید:بهترین راه برخورد خیانت به شوهر چیست ؟


کمک های مشاور زمینه خیانت

آخر به برخی از مواردی که مشاوره به آن پرداخته میشود اشاره میکنیم :

 • روانشناسی زنان خیانتکار و همچنین مردان خیانت کار این حوزه بررسی میشود .
 • گاهی مشاور به ما کمک میکند که مورد مسئله خودمان بفهمیم طلاق تنها چاره خیانت است یا نه ؟
 • مشاوره خیانت زناشویی نیز زمره همین خدمت ارائه میشود
 • اینکه چگونه متوجه خیانت زن شویم یا از شک به شوهر خود به یقین برسیم نیز مربوط به همین حوزه است .
 • از دیگر آموزش هایی که میتوانیم از این منبع یافت کنیم نحوه برخورد زن خیانتکار یا مردی که وارد رابطه فرازناشویی شده است میشد .

  بیشتر بخوانید:مشاوره تلفنی خیانت


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:Betrayal: It’s Not Just About Infidelity | Psychology Today

دلیل خیانت روابط زناشویی چیست؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۸:۰۴ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)

اعتماد به همسر بعد از خیانت !چگونه خیانت را جبران کنیم؟

اعتماد به همسر بعد از خیانت !چگونه خیانت را جبران کنیم؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

اعتماد به همسر ( confidence in the wife after betrayed )

اعتماد به همسر زمانی که خیانتی رخ داده است شاید از دید بسیاری از افراد بسیار کار ناست و اشتهی قلمداد شود . اعتماد به همسر شرایطی که دیگر قرار نیست همه چیز مثل سابق شد احتمالا غیر ممکن به نظر برسد . اما گاهی نیز ما ید بررسی کنیم که آیا اعتماد به همسر شرایطی که از حس خوب و اعتماد ما سوءاستفاده کرده است میتواند به نفع زندگی زناشویی و حفظ خانواده ما شد یا نه ؟ . قطعا هر شرایطی اعتماد به همسر خیانتکار سخت است اما حتی گاهی مشاوره خانواده و روانشناسی نیز اعتماد به همسر خیانتکار و دادن فرصت دوره به او توصیه میشود . چرا که حفظ زندگی زناشویی گاهی به زندگی فرزندان نیز به عنوان عناصر دیگر زندگی منجر میشود بنابراین اعتماد به همسر بعد از وقوع خیانت حتما ید جزو گزینه های مورد بررسی ما برای تصمیم گیری شد .


بیشتر بخوانید:ضرورت مشاوره خیانت چیست؟


اعتماد به همسر بعد از خیانت

اعتماد به همسر بعد از خیانت همانطور که گفته شد از سخت ترین تصمیمات و کارهایی است که همسر خیانت دیده میتواند رو به روی خود ببیند . ممکن است هنوز مهر و محبت سابق دل او قی مانده شد و میل به ادامه دادن زندگی همسر خود دلش مانده شد . اما از طرفی اعتماد به همسر بعد از خیانت دیگر نمیتواند همراه تضمین وفاداری او آنچنان که بوده همراه شد .

به هر حال هر چق که اعتماد به همسر بعد از خیانت مشکل و دشوار شد گاهی واقعا بهترین و منطقی ترین تصمیمی است که فرد خیانت دیده میتواند اتخاذ کند . او میتواند این راه از دانش و آگاهی و همچنین راهنمایی های ارزنده یک روانشناس زمینه مشاوره خیانت یا مشاوره خانواده استفاده کند بیشتر و بهتر بتواند روند اعتماد به همسر بعد از خیانت به پیش برود و به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر شود .


بیشتر بخوانید:دلیل خیانت زنان مهل چیست؟


چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت

چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت قطعا از سوالات و مجهولات ذهنی افرادی است که گیر این مسئله ستند و مستقیما از این اتفاق ثیر میگیرند . مورد چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت ید بگوییم که ما میتوانیم رعایت نکته هایی راحت تر و بهتر بر سر تصمیمی که گرفته ایم بمانیم . ادامه به برخی ازنکاتی که پاسخ به چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت میتواند ما را یاری کنند اشاره میکنیم .

 • تلاش برای عادی سازی روابط میتواند موثر شد .
 • اجتناب کردن از سرکوفت های دائمی برای خطایی که گذشته از فرد سر زده
 • طوری رفر نشود که فردی که گذشته خیانت کرده از حالتهای پشیمانی خود به طور کامل دور شود . رفر بعد از بخشش خیانت همیشه سعی برقراری تعادل داشته شید .
 • مورد چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت حتما از راهنمایی های یک مشاور کمک بگیرید .


بیشتر بخوانید:دلیل خیانت مردان مهل چیست؟


زمان اعتماد به همسر بعد از خیانت

زمان اعتماد به همسر بعد از خیانت نیز از دیگر مواردی است که افرادی که بعد از خیانت همسرشان تصمیم به ادامه زندگی و دادن فرصت دوره به او هستند آن گیر هستند . قطعا اعتماد کرن به همسری که ما و احساسات و عواطف مارا نادیده گرفته است بسیار سخت و زمان بر است و نمیتواند به این زودی ها اتفاق بیفتد .

زمان اعتماد به همسر بعد از خیانت آنگاه فرا میرسد که فرد خیانتکار طی دوران بعد از بخشش آنق گفر و رفر خود پشیمانی از رفر گذشته خود را ابزار میکند که اعتمادی هر چند نه به ق گذشته فرد خیانت دیده به وجود بیاید .گاهی افراد خیانتکار بعد از بخشیده شدن مدتی از اعتماد دوره ای که به آنها شده مراقبت و پاسداری میکنند . اما بعد از گذشت مدتی به مانند قبل ممکن است از مسیر وفاداری خارج شوند . بنابراین اعتماد کردن به صورت کامل افراد خیانتکار ید کمی محط بود .


بیشتر بخوانید:علت خیانت مردان


دلیل اعتماد به همسر بعد از خیانت reasons confidence in the wife) after betrayed )

دلیل اعتماد به همسر بعد از خیانت أین است که گاهی خیانتی کامل اتفاق نیفده یا سطح خیانت به قی نبوده که طلاق تنها چاره خیانت شد . خیانت زن به شوهر یا خیانت مرد به زن تفاوتی ندارد ، هر خیانتی مستلزم تنبیه و مجازات است . زیرا بروز خیانت نه تنها زوجین بلکه نهاد خانواده تحت آسیبی شدید قرار میگیرند . اما همانطور که گفته شد خیانت ها به گونه ای نبوده که ما بتوانیم به خاطر آن زندگی زناشویی را از هم بپاشیم . دلیل اعتماد به همسر بعد از خیانت که مواقعی از جانب مشاورانی که زمینه مشاوره خیانت فعالیت میکنند پیشنهاد میشود این است که ما میتوانیم ید برای حفظ شاکله خانواده خود تلاش کنیم . اینکه ما به سرعت و کوچترین اتفاقی بخواهیم زندگی زناشویی و مشترک خود را از بین ببریم قطعا نمیتواند آینده خوبی را برای ما به ارمغان بیاورد .


بیشتر بخوانید:عوارض خیانت مرد به همسرش چیست؟


شکل گیری اعتماد بین زوجین

اعتماد به همسر و کل اعتمادی که برای شروع و ادامه دادن یک زندگی مشترک لازم است ید یه مرور زمان اتفاق بیفتد و شکل بگیرد . اعتماد به همسر میتواند آرامش روانی زیادی را برای فردی که مهل است داشته شد . اعتماد به همسر فرد را از نگرانی‌های کشنده مورد همسر که مانند ویروسی ذهن انسان پخش میشود و آن را مغشوش میکند محافظت میکند . زمانی که برای زوجین حالت اعتماد به همسر به وجود آمد آنگاه وقت آن میرسد که از أین فضای مطلوب و خوب حفاظت شود رابطه دچار آسیب های مخصوص زندگی زناشویی نشود . اعتماد به همسر میتواند پایه های زندگی زناشویی را به قی محکم کند که بسیاری از مواقع مشکلات و موانع زندگی را که ظاهرا قابل تحمل نیستند هموار کند . از طرفی فقدان اعتماد به همسر نیز میتواند به از هم پاشیده شدن زندگی زناشویی منجر شود .


بیشتر بخوانید:نشانه های خیانت مردان به زنان


بهترین تصمیم بعد از خیانت

بهترین تصمیم و اتفاقی میتواند بعد از وقوع خیانت از سمت فرد خیانت دیده سر بزند چیست ؟ بهترین تصمیم بعد از خیانت میتواند این شد که فرد خیانت دیده موضوع را یک روانشناس میان بگذارد . بهترین تصمیم بعد از خیانت گاهی میتواند این شد که فرد خیانتکار توسط یک روانشناس مان شود و تخت دوره‌های مختلف روان مانی قرار بگیرد . گاهی نیز اوضاع میتواند وخیم تر شد و به قی خیانت صورت گرفته عمیق و غیر قابل بخشش شد که فقط جدایی و طلاق مبتواند بهترین تصمیم بعد از خیانت اتفاق افده شد . به هر حال افراد نید خیلی سریع و شب زده أین موضوع برخورد کنند و حتما از کمک های یک مشاور و روانشناس حرفه ای برای اتخاذ بهترین تصمیم بعد از خیانت بهره ببرند . گاهی‌اوقات افراد مدتی بعد از گرفتن تصمیماتی این زمینه از آنها پشیمان میشوند .


بیشتر بخوانید:عواقب خیانت زن از لحاظ روان شناختی چیست؟


زگشت اعتماد از دست رفته

اعتماد به همسر بعد از خیانت قطعا هیچگاه مانند گذشته امکان پذیر نخواهد بود و اگر بخواهیم خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم میتوانیم بگوییم بسیار سخت اتفاق خواهد افد . اعتماد به همسر بعد از خیانت اگر همقابل زآفرینی و زیابی شد صبوری دو طرف را کاملا میطلبد . اعتماد به همسر بعد از خیانت ید همراه حفظ تعادل رفری از سمت فردی است که خیانت دیده و آن خیانت را بخشیده است .

دورانی که دو طرف سعی میکنند که همکاری یکدیگر اعتماد به همسر بعد از خیانت را به هر نحوی که شده از نو بسازند ، نید رفر فرد خیانت دیده طوری شد که همسر خیانتکار خیانت خود را یک امر عادی تلقی کند و قبح این موضوع برای او بشکند . از طرفی رفر فرد خیانت دیده نید به قی سختگیرانه شد که طرف مقابل به کلی از ست کردن و بهتر کردن اوضاع نا امید شود .


بیشتر بخوانید:نشانه های بی میلی زن به مرد


راهکارهای به وجود آوردن اعتماد مجدد

راجع به چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت لا توضیح دادیم و به طور کلی به آن پرداختیم . گفتیم برای این که فرد چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت را ک کند احتیاج به کمک یک مشاور دارد بتواند فرد را از تصمیمات هیجانی دور کند . او به فرد کمک می کند که تصمیماتی برای آینده رابطه بگیرد که احتمال جبران گذشته و آسیبهای به وجود آمده برای زندگی مشترک را لا ببرد .

واقع برای بیشتر افراد چگونگی اعتماد به همسر بعد از خیانت یک فن آموختنی است که افراد ید بسته به نیازشان آن مهارت پیداکنند بتوانند این حوزه موفق شند . راهکاری کمک کننده به تقویت رابطه زناشویی این دوران نیز به زوجین ارائه میشود که میتواند بسیار برای آنها کمک کننده شد . نید فراموش کنیم که ساختن یک زندگی مشترک خوب و کیفیت مهارتی میخواهد که ید به افراد آموخته شود .


بیشتر بخوانید:نشانه های خیانت زناشویی


انتقام بعد از بخشش

بعد از اینکه فرد خیانت دیده از خیانت اتفاق افده مطلع شد و پس از کشمکش های بین خود و طرف مقابل تصمیم گرفت که بنا به هر دلیلی گذشت پیشه کند و فرصتی دوره به همسر خود بدهد . زمان اعتماد به همسر بعد از خیانت فرا میرسد . زوجینی که أین شرایط هستند توجه کنند که هیچگاه نید بعد از بخشش طرف مقابل به فکر انتقام و یا هر کار مشابه که عث اغتشاش و نا آرامی زندگی زناشویی میشود بیفتند .

زمان اعتماد به همسر بعد از خیانت نید خیلی زود و سریع شد . قطعا فرد خیانتکار ید بداند که امری بسیار زشت و زننده را رقم زده است . بنابراین اگر خیلی زود فرد خیانتکار صمیمی شوید ممکن است قبح این کار برای او شکسته شود . برای مثال خیانت زن شوهردار ، خیانت مرد مهل و کل خیانت به همسر بسیار موضوع جدی و قابل توجهی است که میتواند بسیار آسیب زننده شد .


بیشتر بخوانید:نشانه های خیانت زنان به شوهر


آیا بخشش بعد از خیانت کار ستی است؟

ید توجه داشت که گاهی به هیچ‌وجه خیانت صورت گرفته نمیتواند افراد عاقل و منطقی را مجاب کند که یک زندگی مشترک و رابطه زناشویی و مهمتر از آن خانواده آی که ممکن است فرزند یا فرزندانی آن حضور داشته شند را نابود کنند . بحث دلیل اعتماد به همسر بعد از خیانت این مواقع به میان میاید .

دلیل اعتماد به همسر بعد از خیانت میتواند این شد که ید حتما آسیب های به وجود آمده از خیانت رابطه زناشویی فضای خارج از شک و تردید و همراه کمی اعتماد رفع شود . کل اگر فرد خیانت دیده به هر نحوی قصد بخشش فرد خیانتکار را دارد ید از کینه و شک دوری کند چرا که به نفع هر دوی زوجین است که زندگی را که قصد ادامه دادن آن را دارند از نو بسازند . این صورت امید بیشتری به بقای زندگی مشترک آنها و عدم بروز خیانت مجدد وجود دارد .


بیشتر بخوانید:ره نشانه های بی میلی مرد به زن


خیانت فضای مجازی ( cyberspace)

نوعی دیگر از خیانت که این روزها شایع و پر تعداد جامعه ما مشاهده میشود خیانتی است که آن زن خیانتکار یا مرد خائن کاملا میتوانند مدتها روابط خود را پنهان نگه دارند . نشانه های خیانت زنان و مردان بستر فضای مجازی میتواند شبیه به هم شد . برای مثال بعد از خیانت به شوهر زن اکثر وقت خود را صرف چت و رد و بدل کردن پیام معشوقه مجازی خود میکند . البته خیانت زنان مهل یک روی سکه است .

بحث فضای مجازی نیز خیانت آقایان شایع تر از خیانت خانمها است . مشاوره خیانت زن و مرد مفصل به این موضوع پرداخته شده است . مشاوره خیانت همسر به صورت حرفه‌ای به روانشناسی زنان خیانتکار و نکاتی که احتمال خیانت را لا میبرد مثل دور بودن زن و شوهر از هم ، کاملا مفصل پرداخته میشود . مشاوره مورد خیانت شوهر فضای مجازی نیز این روزها به کمک زنان این مورد آمده است .


بیشتر بخوانید: مورد روانشناسی خیانت بیشتر بدانید


خیانت زن به شوهر از نظر اسلام

دین ما نیز آموزش هایی ب این مساله و همچنین نکاتی برای پیگیری و مان این آسیب به ما ارائه میکند . از قوانین مطرح شده این مورد میتوانبم به مهریه صورت خیانت زن به مرد ، حکم خیانت زن شوهردار یا مجازات هاییکه برای خیانت نظر گرفته شده است اشاره کنیم . همچنین مورد مسائلی از جمله راههای اثت خیانت زن ، مشاوره خیانت زناشویی ، نحوه برخورد زن خیانتکار یا برعکس مرد خیانتکار و پاسخ به این سوال که چگونه متوجه خیانت زن شویم کتب مربوط به امامان و پیشوایان دین کاملا واضح و روشن پرداخته شده است .


بیشتر بخوانید:بهترین راه برخورد خیانت به شوهر چیست ؟


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: …How To Reclaim Your Self-Confidence After Infidelity In

اعتماد به همسر بعد از خیانت !چگونه خیانت را جبران کنیم؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۱:۰۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)