مشاوره روانشناسی بی خوابی مشاوره روانشناسی بی خوابی .

مشاوره روانشناسی بی خوابی

تربیت دختر از دیدگاه اسلام چگونه است؟

تربیت دختر از دیدگاه اسلام چگونه است؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

تربیت دختر از دیدگاه اسلام

تربیت دختر از دیدگاه اسلام ید از همان ابتدای نوزادی و حتی دوران جنین آغاز شود . تربیت دختر از دیدگاه اسلام مانند پرورش گل وگیاه میشد . وقتی گل میکاریم ابتدا زمینه رشد آنرا فراهم میکنیم . زمین خوب ، کود مناسب و بذر خوب . پس از آن زمینه پرورش گل را فراهم میکنیم . نور کافی ، آبیاری بجا ، به اندازه و به موقع . این عوامل عث میشود ما بتوانیم گلی زی داشته شیم رشد خوب و پرورش مناسب . تربیت دختر از دیدگاه اسلام نیز همینگونه است . ما برای یک تربیت خوب ابتدا ید زمینه رشد و پرورش دختر رافراهم کنیم سپس به تربیت او بپردازیم . اسلام از نظر صواب و گناه تفاوتی میان دختر و پسر نیست . از نظر آفرینش نیز میان پسر و دختر برتری وجود ندارد و هر دو یک شان و عزت را دارند .

تربیت دختر از دیدگاه اسلام از آنجهت بسیار مهم است که او آینده ما خواهد شد . ما یعنی مربی . کسی که مسیرآینده را تربیت فرزندانش تعیین میکند . تربیت دختر از دیدگاه اسلام امری خطیر و بزرگ است که میتواند سامان دهنده جهان شد . میتواند دنیا را متحول کند . تربیت دختر از دیدگاه اسلام یعنی پایه ریزی جهان اسلام . یعنی پرورش نسلی که بر پایه و اساس نیکی ونیک بینی برپا خواهد شد . یک دختر نیک اندیش نسلی نیکو صفت دامان خود پرورش خواهد داد.


بیشتر بخوانید:اهمیت تربیت کودک از دیدگاه قرآن


اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام

اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام بر اساس جهان بینی اسلامی برپا شده است . مسلما مکتب اسلام اولین اصل از اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام مسلمان بودن دختر میشد . شناخت ست و محقق شده اسلام جزو اولین اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام میشد . دختری میتواند نسل آینده را مکتب اسلام آشنا کند که خود این مکتب آشنا شد . از دیگر اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام برخوردار بودن از مهر وعاطفه کافی والدین یا اولیا نسبت به دختر میشد . تربیت زمانی به نتیجه میرسد که دختر کسر مهر و محبت نداشته شد .

چون دختر موجودی عاطفی است اگر ازمحبت وافی برخوردار نشد ممکن است از مسیر عادی زندگیش منحرف شود . برخوردار بودن از عاطفه خانواده برای یک دختر یک نیاز است . اصول تربیت دختر از دیدگاه اسلام از حمایت عاطفی جانب داری میکند . رابطه پیامبر دخترش آنق قوی بود که اورا ام ابیها مینامید . این نشان دهنده رابطه خوب عاطفی میان پ و فرزند میشد . از دیگر اصول تربیت دختر اسلام توانایی ایجاد رابطه اجتماعی است . دختر از نظر اسلام ید ست را از نا ست و سره را از ناسره تشخیص دهد . یک دختر ید میریت صحیح داشته و بتواند روابط خانوادگی را پیوند دهد .


بیشتر بخوانید:اهمیت تربیت کودک اسلام


مراحل تربیت دختر ازدیدگاه اسلام

مراحل تربیت دختر از دیدگاه اسلام به چند دوره تقسیم میشود . اولین مرحله ، زمانی است که جنین داخل رحم ما میشد . این مرحله بسیار مهمی است . چون اندامهای حسی _حرکتی ، اندامهای عصبی و غیره تشکیل میشود . این جنین اگر مورد مراقبت قراربگیرد فرزندی سالم و سر حال خواهد شد . جنین داخل رحم نیز میتواند رفرنس های عاطفی را یافت نماید . او رحم ما پیامهای حسی _عاطفی احساس آرامش کسب میکند . او آینده میتواند این حس را به همسر ، فرزندان وجامعه منتقل کند .

دومین مرحله از مراحل تربیت دختر از دیدگاه اسلام از یک سالگی هفت سالگی میشد . این مرحله به دختر از طریق زی میتوان خوشرفری و تعاملات اجتماعی را آموخت . میتوانیم استعدادهای اورا کشف کنیم . اجازه بدهیم تجربه کند . تجربه کردن نیز از مراحل تربیت دختر از دیدگاه اسلام است . قالب قصه و حکایت اورا خطرات اجتماع و همینطور راه برخورد ست معضلات آشنا کنیم . البته نید اورا بترسانیم . آشنا کردن ترساندن تفاوت دارد .


بیشتر بخوانید:تربیت فرزند دختر از بدو تولد


اهمیت تربیت دختر از دیدگاه اسلام

اهمیت تربیت دختر از دیدگاه اسلام از این جهت است که یک دختر مسلمان ید محترم شمرده شود . جایگاه دختر اسلام ازآنجهت اهمیت دارد که زنانی همچون خدیجه ، مریم ، فاطمه و سمیه نقشی اساسی و مهم زنده نگهداشتن اسلام داشتند . دختر اسلام نقش تلطیف کننده روابط انسانی جامعه و خانواده را دارد . اهمیت تربیت دختر از دیدگاه اسلام بسیار مهم است . جامعه همیشه نیاز به یک مربی و تربیت کننده دارد که بتواند جامعه را جهت ست هدایت کند . لذا دختر به عنوان مربی فرزندان از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است . تربیت دختر مهم است چون او ید ق خود را جامعه بداند .

دختران مسلمان فقط یک ما نیستند آنها پیام رسان حرکتهای حق طلنه هستند . مانند زینب صحرای کربلا که پیام رسان خون پاک براش به جهانیان بود . اگر دختری مانند زینب نبود شاید جهان هرگز پیام کربلا را به این زییی شنیده نمیشد . دختر مسلمان اجتماعی زیستن میتواند از اسلام دفاع کند . یک دختر مسلمان تعامل زیی اجتماعی خود پیامی عملی است از اینکه اسلام دینی اجتماعی است . اسلام هیچکس را انزوای اجتماعی نمیخواهد و دختر نیز از این قاعده مستثنی نیست . دختر به عنوان ما آینده ید اجتماع شد . ید بتواند حرمت خود را حفظ کند . ید عزت نفس پلیدی را از خود دور نماید .


بیشتر بخوانید:نکات تربیت فرزند پسر و دختر


ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام

ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام دارای اهمیت فراوانی است . چون اسلام بر داشتن عزت نفس دختران کید فراوان دارد . یک دختر مسلمان تربیت ست عزت نفس لایی خواهد داشت . ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام بر پایه علم و شناخت برنامه ریزی شده است . اعتماد به نفس دختر مسلمان لا است و میتواند توانایی هایش جهان را رو به جلو هدایت کند . جامعه ای که دختر ست تربیت نشود مسلما جوانان نیز ست هدایت نخواهند شد . حال که به ضرورت تربیت دختر از دیدگاه اسلام پی بردیم بهتر است ست عمل کنیم . تربیت ست به دختر خود شخصیت و احترام ببخشیم . او مانند یک کنیز برخورد نکنیم که فقط به امور آشپزی و خانه داری بپردازد .

دختر ازدیدگاه اسلام جایگاهی والا دارد . او نوی خانواده است که به امور خانواده سر و سامان میبخشد . خانه را مدیریت میکند و تدبیر و اندیشه زخمهای اجتماعی ، اقتصادی و غیره را بهبود میبخشد . دختر رفیق پ و همدم ما است . ید او نهایت ملاطفت و شعور برخورد شود بتواند جایگاه خود را حفظ کند . ید از آسیبهای اجتماعی به دور شد سلامت روحی و جسمی به وظایف خود عمل کند . دختری میتواند اجتماع و خانواده به عنوان مربی ست عمل کند که عقده نداشته شد . گره های روحی مانع از ست عمل کردن او میشود .


بیشتر بخوانید:روش های تربیت فرزند اسلام


مشاوره و خانواده

مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی به تربیت ست دخترانمان اهتمام بورزیم . مشاوره تربیت کودک فرزندی سالم تربیت کنیم که آینده بتواند از عهده وظایفش بر بیاید . مشاوره کودک لازمه تربیت ست کودکانمان است . مسفانه تربیت دختر جامعه ما یا افراط میشود یا تفریط . یعنی برخی از ما آنق به دخترمان محبت میکنیم که لوس و خودمحور میشود . برخی نیز آنق غرق بو ها هستند که او را محدود میکنند . آنها ازاودختری منزوی و متعصب میسازند . هردو روشی اشته است . تربیت دختر تعادل و میانه روی حرف اول را میزند .

د رمثالی که برای پرورش گل زدیم . اگر به یک گل بیش ازحد آب که مایه حیات است بدهیم ریشه گل را میپوسانیم . اگر گل معرض نور شدید آفب قرار بگیرد برگهایش میسوزد . اما هرکدام اگر به اندازه شد گل را رور میکند . آنرا میپروراند . تربیت دختر نیز از هیچیک از عوامل غافل نشیم . به اندازه لازم و کافی مهر بورزیم . عین حال به دیب او اهمیت دهیم . گلی داشته شیم از گلهای بهشت . این گل زی عث سعادت ما ، خود و جامعه فردا خواهد شد . دختری اعتماد به نفس ، عزت نفس لا و محبت بیکران که میداند کجا محبت خود را بی صرفه مصرف کند . کجا خشم بگیرد و کجا اقتدار داشته شد .


بیشتر بخوانید: مورد شیوه های تربیت کودک بیشتر دقت کنید


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه تربیت کودک تلفنی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: The Importance of Girls’ Education in Islam | Facts about the …

تربیت دختر از دیدگاه اسلام چگونه است؟

9099072025


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۲:۳۹ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)