مشاوره روانشناسی بی خوابی مشاوره روانشناسی بی خوابی .

مشاوره روانشناسی بی خوابی

با چه زن هایی نباید ازدواج کرد؟

۵٫۰
۰۱

زن هایی که بی مسئولیت هستند به راحتی میتوانند انسجام و هماهنگی خانواده را از بین ببرند . کلاس های مشاوره خانواده رها مواردی وجود داشته است که عدم مسئولیت پذیری زن ، عث مختل شدن زندگی مشترک و تحقق نیافتن یک ازدواج موفق شده است . جایگاه زن جامعه و اصلی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بسیار پررنگ و ثیر گذار است . پس مسئولیت پذیری یکی از اصلی ترین معیارهای ازدواج برای زنان خواهد بود .

زن به عنوان ما و مدیر خانه ، کانون آرامش و برقرار کننده نظم و هماهنگی خانواده شناخته شده است پس مسئولیت پذیری جزء جدایی ناپذیری از او خواهد بود . مشاوره قبل از ازدواج کمک خواهد کرد بفهمید که آیا طرف مقابل شما زن مسئولیت پذیری هست یا خیر . قطعا برای هر ویژگی ونی نشانه های رفری خاصی وجود دارد که نمود آن ویژگی شند برای مسئولیت پذیری نیز یک سری ویژگی رفری خاص وجود دارد که از طریق مشاوره ازدواج میتوانید آن ها را بشناسید . فردی که مسئولیت پذیر نشد ساده ترین مسائل خود را نشان میدهد و به سادگی قابل تشخیص است .

زن هایی که بداخلاق هستند

زن هایی که بداخلاق هستند چگونه میتوانند آرامش را بر خانه و خانواده حاکم کنند حالی که اصلی ترین وظیفه زن این است که روح لطیف و فطرت صلح طلب خود ، تشنج را از زندگی خود دور کند . زنان بداخلاق نمیتوانند مکمل خوبی برای مردان شند چراکه مردها آرامش و آسایش را از همسر خود طلب میکنند . همچنین فرزندان نیاز دارند که محیطی آرام و محبت رشد پیدا کنند .

زن هایی که معد هستند

زن هایی که معد هستند راه هرگونه اغماض و سازش را میبندند . اعتیاد به کلی مسئله ای نکوهیده است اما زمانی که مسئله مورد اعتیاد یک زن شد بسیار نا امید کننده تر خواهد بود چراکه شان ، عفت و عزت نفس یک زن ید بسیار بیشتر از این شد که بخواهد به اعتیاد گرفر شود زیرا به عنوان یک ما قرار است الگوی فرزندان خود شد . پس زن معد میتواند تمام ارزش های اخلاقی را نادیده بگیرد و گزینه مناسبی برای ازدواج نمیشد .

زن هایی که بی بندور هستند

زن هایی که بی بندور هستند اصول اخلاقی که جامعه برای یک خانواده تعیین شده است را نادیده میگیرند . هیچ چارچوبی برای خود نظر ندارند و رفرهای ناشایستی از خود نشان میدهند که منزلت یک زن را از بین میبرد . سوء معاشرت یکی از رفرهایی است که زنان بی بندور اغلب به آن دچار هستند که این مسئله نه تنها به خانواده خود او آسیب های جدی وارد میکند بلکه ممکن است مقابل ، یک خانواده دیگر را نیز از هم بپاشد .

زن هایی که بی احساس هستند

زن هایی که بی احساس هستند حتی برای مردان بی احساس نیز همراه مناسبی نیستند چراکه این زن است که ید مهر و محبت را به کالبد خانه و خانواده تزریق کند . زن حتی میتوان توانایی ذاتی و روح لطیف خود بر مرد بی احساس اثر گذار شد و یک رابطه عاطفی را شکل دهد . مسئله دیگر نیازمند بودن کودکان به یافت محبت و احساس خالص ماانه است که زن ید کیفیت هرچه بهتر از پس آن برآید .

زن هایی که نالغ هستند

زن هایی که نالغ هستند افکار و احساسات خود ثت لازم را ندارند . این زن ها مدام تصمیمات متفاوت میگیرند و ممکن است فعالیتی را که شروع میکنند هرگز به پایان نبرند . عدم بلوغ زن عث میشود مدیریت رابطه و خانه و خانواده بسیار دشوار شود .

زن هایی که عدم استقلال شخصیتی دارند

زن هایی که عدم استقلال شخصیتی دارند بیش از حد اعتدال به والدین ، خصوصا ما خود وابسته هستند حتی این وابستگی ممکن است مورد دوسن آن ها نیز شد و ثیر پذیری این زن ها از دوسن و اطراف خود بیش از حد معمول شد بنابراین این زنان عث میشوند که زندگی مشترک آن ها مادام از محیط اطراف ثیر پذیر شد و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم ، مسیر زندگی آن ها تحت ثیر قرار دهد .

زن هایی که پنهان کار هستند

زن هایی که پنهان کار هستند ، صداقت که یکی از ارکان اصلی ازدواج موفق است را نقض میکنند . این افراد عمل شاید وغ نگویند اما حقیقت را پنهان میکنند و این عث میشود زندگی مشترک آن ها پر از شک و تردید شد .

زن هایی که خسیس هستند

زن هایی که خسیس هستند اگر این صفت آن ها بیش از حد معمول شد زندگی را برای اعضای خانواده سخت میکنند . همانطور که زندگی مشترک نیازمند فکر اقتصادی و پیشرفت مالی است کنار آن نیازمند تفریح ، ورزش ، مسافرت ، سینما ، خرید کردن ، جشن گرفتن و . . . نیز میشد روحیه اعضای خانواده حفظ شود این حالی است زن خسیس ممکن موارد فوق کاملا مخالف شد .

زن هایی که مادی گرا هستند

زن هایی که مادی گرا هستند جو معنوی خانه را زیر سوال میبرند حالی این صفت زنان بسیار کمتر دیده میشود . زنان مادی گرا ارزش کارهای شما را پول میسنجند و هر مسئله ای به دنل توجه به جنبه مادی آن هستند که این امر عث میشود به مرور زندگی مشترک شما به یک چرتکه تبدیل شود .

زن هایی که بددل هستند

زنانی که بددل هستند عث میشوند که طرف مقابل آن ها بیش از آنچه که ید مراقب اعمال و رفر خود شد چراکه سوء برداشت رفر این زنان زیاد است . زندگی مشترک این افراد ید مدام حال دلجویی شید و به آن ها توضیح دهید که مسئله آنگونه که فکر میکنند نیست .

زن هایی که خود فرورفته هستند

زنانی که خود فرورفته هستند ک کردن آن ها سخت تر است و عث میشوند که نتوانید به راحتی از عواطف و افکار آن ها مطلع شوید .

زن هایی که خودشیفته هستند

زنانی که خودشیفته هستند بیش از حد معمول وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به خود می کند که این عث می شود رسیدگی به امور خانه‌داری فرزندآوری و همسرداری به مشکل بخورد .

زن هایی که اختلاف فرهنگی دارند

زن هایی که اختلاف فرهنگی دارند زندگی مشترک اختلاف نظرهای بسیاری به وجود می آورند . اگر زن و شوهر پنسیل تطبیق خود را این اختلافات فرهنگی نداشته شند یک زندگی پر از مشاجره را تجربه خواهند کرد .

زن هایی که عدم تناسب فرهنگی دارند

زنانی که عدم تناسب فرهنگی دارند طبیع نحوه تربیت ، سبک زندگی ، دیدگاه ، اعتقادات و . . . متفاوتی را خواهند داشت که این مسئله زمینه اختلافات زناشویی را ایجاد میکند .

زن هایی که عدم تناسب خانوادگی دارند

زنانی که عدم تناسب خانوادگی دارند این اختلاف عث مقایسات دو خانواده خواهد شد همچنین زمینه دخالت ها و ثیر گذاری غیر معمول خانواده ها را فراهم میکند .

زن هایی که اختلاف سنی زیاد دارند

زنانی که اختلاف سنی زیاد دارند چه از مرد بزرگ تر شند چه کوچک تر مورد ک یکدیگر به مشکل بر خواهند خورد و ممکن از طرز فکر یکدیگر را اصلا نپذیرند .

زنانی که اختلال شخصیتی دارند

زن هایی که اختلال شخصیتی دارند مانند مردان این چنینی ممکن است مشکلاتی مانند پرخاشگری ، مردم گریزی ، بدبینی ، شخصیت مرزی و . . . داشته شند .

زنانی که برتری جو هستند

زنانی که برتری جو هستند به ستی نتوانسته اند زوجیّت و مفهوم ” ما ” شدن را ک کنند و هر موقعیتی پی سرکوب طرف مقابل و برتر نشان دادن خود خواهند بود .

زنانی که خودخواه هستند

زنانی که خودخواه هستند هرگز نمیتوانند فداکاریی که یک زن نقش همسر و ما لازم است داشته شد را دارا شد و آسایش خود را بر آسایس خانواده ترجیح خواهد داد .

زنانی که تنبل و تن پرور هستند

زنانی که تنبل و تن پرور هستند مقابل وظایف سنگین و مهم خانه و خانواده مانند خانه داری و رسیدگی به فرزندان اغلب دچار مشکل خواهند شد .

زنانی که بی ادب هستند

زنانی که بی ادب هستند عفت کلامی که لازمه حفظ شخصیت و شان یک زن هست را ندارند و این مسئله زمینه بی احترامی و سایر مشکلات زناشویی را فراهم میکند و همینطور تربیت فرزندان که بخش عظیمی از آن بر عهده ما است دچار مشکل خواهد شد .

زنانی که وغگو هستند

زنانی که وغگو هستند یکی از معیارهای اصلی برای ازدواج را ندارند . زن خانواده مظهر صداقت ، عفت ، آرامش و اعتماد است و وغگو بودن میتواند شروعی بر نقض این موارد شد .

زنانی که فساد اخلاقی دارند

زنانی که فساد اخلاقی دارند هرگز نمیتوانند گزینه مناسبی برای ازدواج شند چرا که سلامت اخلاقی و داشتن عفت از ویژگی های والای زنان است و تحت هیچ شرایطی فساد اخلاقی برای زن قابل توجیه و پذیرش نمیشد .

زنانی که خشونت طلب هستند

زنانی که خشونت طلب هستند چگونه میتوانند فراهم آورنده آسایش و آرامش خانواده شند و رفر و واکنش ست را به فرزندان خود آموزش دهند ؟

زنانی که بی مهر هستند

زنانی که بی مهر هستند نمیتوانند پاسخ گوی نیاز عاطفی مردان شند حالی که مردان به شدت نیازمند یافت محبت و توجه از طرف همسر خود هستند همچنین مهر ماانه مورد این زنان از فرزندان یغ خواهد شد .

زنانی که حسود هستند

زنانی که حسود هستند عث میشوند محبت و توجه بی غرض شما به اطرافیانن مادام مورد مواخذه قرار گیرد .

زنانی که ولخرج هستند

زنانی که ولخرج هستند عث میشوند که مدیریت مسائل مالی زندگی سخت شد و پیشرفت اقتصادی ایجاد نشود .

زنانی که هوس ز هستند

زنانی که هوسز هستند هرگز زوج مناسبی نیستند چرا که تعهد ستون یک خانواده است و زن به عنوان کانون این تعهد نقش همسر و نقش مقدس ما بودن ، بی هیچ شرطی و هر شرایطی ید بتواند تعهد شد .

زنانی که وابسته هستند

زنانی که وابسته هستند این وابستگی به هر شخصی که شد ( والدین ، همسر ، دوسن . . . ) استقلال لازم را برای مدیریت خود و زندگی مشترک ندارند و نمیتوانند به خود متکی شند .

زنانی که عشوه گر هستند

زنانی که عشوه گر هستند این صفت صرفا ید برای همسر آن ها به کار برده شود و هیچ صدی از آن مورد مردی به غیر از همسر خود قابل پذیرش نمیشد .

زنانی که شخصیت نمایشی دارند

زنانی که شخصیت نمایشی دارند یکی از اختلالات شخصیتی را دارا میشند که مادام پی جلب توجه هستند و این ویژگی قطعا آزار دهنده خواهد بود .

زنانی که آهن پرست هستند

زنانی که آهن پرست هستند اصل همان زنان مادی گرا هستند و ید انتظار داشت که مشاهده وضعیت مادی بهتر تعهد خود را شما نادیده بگیرند .

زنانی که تلخ زن هستند

زنانی که تلخ زن هستند هر جمع و موقعیتی شمارا نگران طرز بیان و گفر خود میکنند و به طور مداوم شما و اطرافیان خود را آزرده خاطر خواهند کرد .

سوالات متداول

چه زنانی ازدواج نکنیم ؟

زنانی که هرکدام از ویژگی های فوق را حد غیر معمول داشته شند گزینه مناسبی نیستند البته گزینه هایی مانند هوس ز بودن یا بی بندوری و . . . حد بسیار کم هم قابل اغماض نیستند .

چه دختری ازدواج کنیم ؟

دختری که ویژگی های ناپسند فوق را نداشته شد میتواند گزینه مناسبی برای ازدواج شد .

چگونه دختر خوب برای ازدواج تشخیص دهیم؟

نظر گرفتن ویژگی های ذکر شده میتوان طی جلسات آشنایی و به کمک مشاوره قبل از ازدواج دختر خوب را تشخیص داد .

زنان خطرناک برای ازدواج کدامند؟

میان گزینه های ذکر شده برخی گزینه ها مانند زنان معد ، زنان عشوه گر ، زنان هوسز ، زنان بی بندور و . . . گزینه های خطرناکی برای ازدواج میشند .

ویژگی زنانی که نید آن ها ازدواج کنیم ؟

هرکدام از موارد ذکر شده مطالب فوق ویژگی هایی هستند که ثیر مستقیم و جدی بر کیفیت زندگی مشترک خواهند گذاشت و هرگز نید به سادگی از کنار آن ها عبور کرد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع :Types of Women That Men Should NOT Marry

چه زن هایی نید ازدواج کرد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۸:۲۵ توسط:مشاور تلفنی موضوع: نظرات (0)